Page 1

SEBASTIAN KUCZYŃSKI – ORGANY Urodzony w 1997 r. uczeń suwalskiej PSM I i II stopnia w klasie organów mgr Ewy Wołczek. Brał udział w licznych kursach i seminariach tj.: seminarium barokowym w ramach IV Międzynarodowego Festiwalu ,,Ars Musica” w Suwałkach’ 2014, prowadzonym przez dr hab. Liliannę Stawarz UMFC Białystok, seminarium nt. szkoły północnoniemieckiej prowadzonym przez dr Hannę Dys AM Gdańsk (Olsztyn’ 2014), seminarium bachowskim prowadzonym przez prof. Elżbietę Karolak AM Poznań (Suwałki, 2015), seminarium o twórczości chorałowej J. S. Bacha prowadzonym przez prof. Andrzeja Białko AM Kraków (Białystok’ 2015), w kursie: ,,Podstawy harmonizacji i improwizacji w skalach modalnych" prowadzonym przez prof. Bogusława Grabowskiego AM Gdańsk (Olsztyn, 2015) oraz w sejneńskim festiwalu organowym ,,Juniores Priores Organorium Seinensis", w którym to kursy mistrzowskie prowadzili: prof. Józef Serafin UMFC Warszawa, AM Kraków, prof. Julian Gembalski AM Katowice, a także prof. Wolfgang Zerer Hochschule für Musik und Theater w Hamburgu (2014). Jest laureatem konkursów, gdzie zdobył następujące nagrody i wyróżnienia m.in. 3. Miejsce na VI Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Olsztynie (2013), Wyróżnienie na XI Białostockim Festiwalu Młodych Organistów (2014), 1. Miejsce na VII Ogólnopolskim Konkursie Organowym w Olsztynie (2015). Wziął także udział w gdańskim kursie interpretacji i improwizacji organowej ,,II Letnia Akademia Muzyki" prowadzonym przez dr hab. Andrzeja Szadejko oraz prof. Bogusława Grabowskiego (2015).

Profile for Niebywałe Suwałki

Cv sebastian kuczyński  

Cv sebastian kuczyński  

Advertisement