Page 1

J si Dorpskrant van Koudum, nummer 113, december 2000 Sinterklaas zet voet aan wal in Koudum - van onze speciale verslaggevers Disco in Le Freak

Sinterklaas is er weer. Zaterdag 25 november kwam Sinterklaas met zijn Pieten in Koudum. Er zat een Piet in de mast, hij had een toeter in zijn handen. En toen gingen de Pieten en Sinterklaas van de boot. Zwartepiet kreeg een bekeuring van 25 pepernoten omdat hij te snel vaarde, We gingen naar de Skateboardpieten en die gingen skaten en Sinterklaas kwam ook kijken. En daarna zijn Tessa en ik met de Muziekpieten naar De Klink gelopen. Sinterklaas kwam dit jaar op een zwart paard want de Pieten hadden het paard meegenomen want dat had ik in de auto gezien. Ze haalden het paard er net uit. En dat was het verhaaltje van mij. Christa Zwerver

Zaterdag 25 november om 13.30 uur kwam Sinterklaas aan in Koudunt Daarna was er een speirniddag voor groep 1 t/m groep 5. Om 17.00 uur was er een disco in Discotheek Le Freak voor groep 6 t/m groep 8. Toen we er kwamen kregen we 2 muntjes, die waren voor drinken bestemd. Ook kregen we een kaartje voor onze jas, want als je de jas wou pakken moest je het kaartje inleveren, zo konden ze zien welke jas van je was. Ook Sinterklaas met 2 Zwarte Pieten kwamen in de disco, de Sint kon erg goed hakken. Ook gingen de Zwarte Pieten met verschillende kinderen dansen. Er werd hele leuke muziek gedraaid, o.a. Britney Spears en Jody Bemal en Queen. Verder werd er nog housemuziek gedraaid. Het was een toffe, leuke, stoere, coole avond. Groetjes Nynke Laagland en Nynke-Anna Bellinga

Sinterklaasteest in De Klink Nadat Sinterklaas was aangekomen mochten we naar De Klink. We mochten gymen. Dat was om te leren hoe we ais een Piet op het dak moesten klimmen. We maakten ook een schoen van papier. Sinterklaas heeft voorgelezen. Elke keer als Pechpiet iets deed moesten wij dat nadoen. Het was een hele leuke middag. Aan het eind hadden we nog een verrassing voor Sinterklaas. De Muziekpieten moesten 'Dag Sinterklaasje' spelen en wij moesten zingen en dansen. We kregen ook nog iets lekkers mee naar huis. Groeten van Lysbeth Munniksma

Eenmaal op de kade begroetten Sinterklaas en z'n Pieten de kinderen, die al zo lang naar z'n komst hadden uitgekeken. Wat een feest voor klein en groot, getuige de bijdragen van onze - nog jonge journalisten. Dat vonden ook de toch al wat oudere - Sint en z'n Pieten. We kregen op de redactie van Bulte Nijs nl. een brief van ze voor de kinderen van Koudum e.o. Kijk gauw op pag. 2. ...11e(d)aktie

'De Sildwester' presenteert: Georgisch ensemble 'Kereoni' opnieuw in Koudum

D E

D -WESTER

Het Georgisch ensemble 'Kereoni is 1 samengesteld uit de beste solisten van grote koren uit Georgië. Zij zijn niet alleen in geheel Georgië bekend, maar hebben inmiddels ook optredens verzorgd in o.a. België, Duitsland, Amerika, Japan en Spanje. Alle leden van het ensemble hebben een klassieke conservatoriumopleiding gevolgd. Sinds.1995 komt 'Kereoni' een- of tweemaal per jaar voor een aantal weken naar Nederland voor het geven van concerten. Hun repertoire is zeer uitgebreid en kan variëren van vrolijke volksmuziek, religieuze muziek, kerstliederen, romantische liedjes en zeer oude, traditionele volksmuziek, zowel Russische als Georgische. Het ensemble zingt veel a capella, maar bij een aantal liederen begeleiden ze zichzelf op gitaar, piano en een aantal specifieke Georgische instrumenten, zoals de pandun i en de tsjonguri. Het optreden dat 'Kereonil in 1998 in Koudum gaf, was een groot succes. Nog niet eerder kreeg het bestuur van 'De Stldwestert zoveel positieve en enthousiaste reacties. Toen zich opnieuw de gelegenheid voordeed om dit fantastische gezelschap te contracteren, hebben we dan ook geen moment getwijfeld. In de Martinikerk in Koudum kunt u het (opnieuw) meemaken op zaterdag 30 december. De aanvang is 20.30 u. en de toegang bedraagt f Het bestuur. P.S.Op woensdag 10 januari 2001 heeft 'De SCIdwester' een echte primeur: de try-out van het nieuwe programma van 'Echte Mannen'! In de volgende 'Bulte Nijs' komen we er op terug, maar noteer alvast de datum!


Zulte Nijs i

Opleg* 1020 elpee Redike}e: Fenny Haziman. Onderweg 713 Tineke Muntaksme. ~lach 3 Els Rures4ager. Nieuwe/mg 52 Jan Huls. G. Yomsedeal 11 Einredeksfs: Fenny Hammen %OOM* adres: %Mirten 3. Soudum Orden MOOS* OP Ighig ~In • ~AM máb RIF

ot WoM dccurnemi

Opmaak: Dectsboo reclame. Koudam Forossedir: Els Runte•JegeriEdwin de Boer Prinhvork:

Dorpskrunt ven Koudum, december 2000

Kerstmis 2000

Nieuws uit

Kerst is een tijd om stil te zijn, In menig kerstlied word je dat gewaar, Het zijn de 'stillen in den lande', die worden opgeroepen de koning tegemoet te gaan, En dat alles in die 'stille heilige nacht', Het is of alles rond kerst flinstert en zachtjes zegt: Ssst: wees stil! Hier ben je getuige van een groot geheim.

Doemde° Mime, Koudum

Advertinges: L krommenhoak. De Tille 6 8723 ER Kondurn Fersprieriinw Etuenteriening 1 Ouguslus 2030 08 treed en ynseptimber 'e Abonneminten: moanne mirt Yrs kande/Per Leden Doernebelangen t 13.00 Nel4eden t, 15.00 Abon. om titans t, 34,00 Losse namen; 1, 230

Sponsoring: Tra V. v.d. Gasst bi, 522283 *Vr Foet rie 14e lan 'e moanne by rodakspeadretWrukstach 3, Koudum BenidGire namen Relsobank 33.35.65.193 Giro wen de bank 825457 tam. Dordekrant Kouddm

Re(d)actie Lieve Kinderen van Koudum en omstreken. Wat was het een geweldig feest in Koudum op zaterdag 25 november. Zoveel mensen bij de haven toen ik aan kwam varen, zoveel blijde gezichten en een hele aardige mevr. Hermana die mij welkom heette. Ik heb ook heel veel prachtige tekeningen gekregen, die ik natuurlijk allemaal ga bewaren. Helaas was mijn paard Americo een beetje ziek, maar ik mocht op het lieve paard Kim, van mr. Wiersma, naar De Klink rijden. Daar was het ook weer één groot feest. Wat kunnen Julie goed gymmen, knutselen en vooral goed naar een verhaal luisteren. Iedereen had ook echt een diploma verdiend. De Sint wil graag iedereen bedanken die, op wat voor manier dan ook, heeft meegeholpen om van deze dag dit feest te maken, 't was echt geweldig. En de kinderen van Koudum... die zijn allemaal hartstikke lief. Groeten van Sint en Pieten. Wij, de redactie van B.N., ruimden voor deze keer graag onze plaats in voor deze grijze eminentie en z'n onvolprezen helpers. Onnodig hier op te sommen wat er verder nog allemaal in het verschiet ligt. Deze B.N. staat er bol van. Wij wensen u goede feestdagen toe en voor 2001 'folie lok en seine'_

Ook u wordt hartelijk uitgenodigd, om van dat grote geheim te horen en te zingen, m.m.v. 'Nij Libben' in de Madinikerk in Koudum, op DV 24 december a.s. om 22.00 uur. Voorganger is de heer P.R. Beintema. Namens de gezamenlijke kerken,

H. Kuipers

Kerstviering Op donderdag 21 december, 19.00 uur, vindt in Atelier het Ooste een kerstviering plaats m.m.v. Henk Heideveld (Kerstperformance) en Jules Enneking (kerstbeelden). De muziek wordt verzorgd door Henk Heideveld, Esther Jacobs en Els le RQtte Petit. Henk Heideveld is een beeldend mysticus en post moderne devoot. Hij ontving voor zijn werk drie maal een Nederlands staatsstipendium. Wat staat is dat, daar waar deze gedreven kunstenaar optreedt, je zijn maatschappelijke betrokkenheid bij de samenleving, het neerzetten van zijn performances niet gauw meer vergeet. Henk Heideveld zal in zijn performance religieus Iers Keltische liederen ten gehore brengen en zichzelf begeleiden op de draailier. De beeldhouwer Jules Enneking heeft in opdracht van het Atelier het Ooste drie prachtige houten beeldhouwwerken gemaakt in de voorstelling van Jozef, Maria en het kindje Jezus. Deze kerststal

zal de gehele decembermaand te bewonderen zijn bij het atelier.

De viering is voor iedereen toegankelijk.

Oan 'e buit tage

Het Nieuwjaarsconcert van Nij Libben is gepland op zondag 14

januari, noteed u deze datum

alvast in uw agenda. In de volgende Butte Nijs hopen we u er meer over te kunnen melden.

De N d t Klinkend begin in De Klink Het is al haast een traditie dat De Klink in de nacht van oud op nieuw een aantal uren geopend is. Ook dit jaar zal dit het geval zijn. In de nacht van 31 december op 1 Januari zal De Klink haar deuren om 0.45 uur openen. Deze nacht zullen de bars weer bemand(vrouwd) warden door vrijwilligers van ons muziekkorps Nij Libben. Zonder vrijwilligers is het onmogelijk De Klink deze nacht open te hebben. Wij hopen dat zowel jong als oud deze nacht de weg naar De Klink weet te vinden om elkaar daar een goed en gezond nieuwjaar toe te wensen.

Nieuwjaarsdag: feest in De Klink Op 1 januari 2001 is er een Nieuwjaarsf eest in De Klink. Al om 19.30 u speelt Deadline jullie het nieuwe jaar in. Omdat Nieuwjaarsdag dit jaar op maandag valt, heeft de jeugdcommissie van De Klink besloten om de popavond op 1 januari vroeg te laten beginnen. Natuurlijk staat Deadline er garant voor dat dit een spetterende feestavond wordt. Wil je deze avond meemaken, houd er dan goed rekening mee dat de avond extra vroeg begint.

Klinkslach Koudurn. Na de successen van de afgelopen jaren zal ook deze winter, en

wel op 17 februari 2001, in dorps-

huis De Klink weer een Klinkslach worden georganiseerd. Klinkslach geeft aan (beginnende) bands een kans zich te presenteren voor een breed publiek uit de gehele Zuidwesthoek. De winnaar wordt, net als in de voorgaande jaren, gekozen door een publieks- en gewone jury. Deze opzet viel zowel bij publiek als bij de bands in goede aarde, vandaar dit vervolg. De popcornmissie zoekt nog enkele beginnende bands om de avond te complementeren. Graag opgave zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval voor 13 januari, bij Jan de Boer tel. 06-22883351, bij voorkeur tussen 18.00 uur en 21.00 uur.

Janny Vonk.


Dorpskrant Van &Mum. december 2000

Decorboo Reclame, als het net even anders moet. In april 2000 werd het nieuwe pand van Gerben en Helga Zwerver in gebruik genomen. Een prachtig onderkomen! Zoals u weet wordt onze dorpskrant bij Decorboo reclame gedrukt. Bulte Hijs wordt al vanaf het eerste nummer door dit bedrijf verzorgd. Maar bij Decorboo reclame gebeurt nog veel meer. Bulte Nijs sprak met Gerben Zwerver.

Bijna 16 jaar geleden startte Gerben zijn bedrijf in reclameproductie. Gerben volgde de M.T.S. te Zwolle en specialiseerde zich in de vakken schilderen, autospuiten en reciametechnieken. In die beginperiode was er geen computer, dus werden letters met de hand geschilderd. Het (computer) reciamevak heeft hij zich zelf moeten aanleren, een gedegen opleiding voor computergestuurde machines was er in die tijd nog niet. Het voordeel daarvan was, dat Decorboo Reclame alle ins en outs heeft kunnen mee maken. Gerben werkte tot 1992 samen met Gerrit de Jong, eerst op de Ooste en later in de voormalige kleuterschool aan de Dammenseweg. Het bedrijf maakte een enorme groei door en is op dit moment een van de meest complete reclamebedrijven in Nederland. Alles op het gebied van reclame kan worden gerealiseerd, van ontwerp tot en met de productie. Decorboo Reclame is begin 1990 al door 3M Nederland -Vision 2000- uitgeroepen tot één van de in totaal 30 erkende reciamemakers. Helaas wist deze formule met zeer hoge eisen geen stand te houden. Van de organisatie voor buitenreclame SIBON, kreeg Decorboo Reclame vorig jaar het keurmerk voor Erkend Signmaker. Signmaking is o.a. het ontwerpen en vervaardigen van gevel-, licht-,

bord-, en autoreciame. Voor deze erkenning is Decorboo getoetst op onderdelen als ervaring, vakbekwaamheid, productkennis, uitrusting, representativiteit, service en kwaliteit. Naast buitenreclame verzorgt Decorboo onder meer ook drukwerk, zeefdruk, grafische opmaak, full-colour illustraties en standbouw. Nieuw is de afdeling computerverkoop. In overleg met de wensen van de koper, wordt een computer samengesteld met desgewenst een softwarepakket op maat. In de loop van volgend jaar wil Decorboo Reclame ook een helpdesk-functie vervullen met aanvullende cursussen van de meest gebruikte software-programma's. Ook op het gebied van internetdiensten kunnen zij u deskundig advies bieden en eventueel uw domeinnaam laten registreren. Ook het aanleggen van complete netwerken en koppelingen met bestaande apparatuur kunnen zij voor u verzorgen. Op dit moment legt Decorboo Reclame de laatste hand aan een zelf ontwikkeld antivirus pakket. Een supersnel en zeer uitgebreid pakket dat 99Q/0 van alle virussen kan registreren en tevens desinfecteren. Uniek aan dit programma is, dat na de desinfectie u uw oude bestand gewoon weer kan gebruiken. De klantenkring komt hoofdzakelijk uit de grote Zuidwesthoek. In deze contreien zijn maar weinig reclamebureaus. Het prachtige, nieuwe pand aan de Tinholtstraat werd in april van dit jaar in gebruik genomen. Het gebouw heeft een goede zichtiocatie en een mooie entourage. De verschillende afdelingen voor kantoor, apparatuur en materialen zijn ruim en overzichtelijk. Bij Decorboo Reclame werken momenteel 8 mensen. Sinds 1 1/2 jaar zijn Gerben en Helga ook de eigenaars van Friesland Boeting, house-, en motorbootverhuur, aan de Tine. De boekingen, reclame en promotie worden centraal geregeld aan de Tinholtstraat. Bij Friesland Boeting werken 7 full-time krachten en 5 part-timers. Naast verhuur en onderhoud worden ook nog nieuwe boten gebouwd. Het personeel van beide bedrijven is zeer flexibel en wordt indien nodig, zowel bij Decorboo reclame als bij Friesland Boeting ingezet. Het voordeel hier-

rBulte Nijs van is dati de uren efficiënt worden benut. In het gebouw aan de

Tinhoftstraat is naast Decorboo Reclame en Friesland Boeting ook het kantoor van Koudum Tours (v.o.f. De Jong en Zwerver) en Boot Charter Holland ondergebracht, (Stichting die de gezamenlijke promotie voor bootverhuurbedrijven verzorgt). In het voorjaar van 2001 zal er een open huis worden georganiseerd, u bent dan van harte welkom! E.R.

13an' ,VOor,u belezenop.de•Internetsite vark:KoudMm,-inhet:dastenboek. e bult *Vanuirlielië'tkrijgen alle Koti; ,dumeredetroeten man Maaike_ tage

Abma, die in Bulte Nys las van deze site. • AnjEtSChoneveld wetendatzijtothaarzeventiendebijdezuivelfabriekheeftgewoond Altena,, iaatweten ons wat er met de en wil graag fabriek is gebeurd. * Ene G. Knigge wil graag stage bij Gerrit. ,*lopen Vast een achter-achter-achtérkleinkind van 'onze' Murk Lelszi die zich vanuit België meldt op deze site. • En krijgt Ellen van der heimwee in Australië, dannintill ,een MOlér; internttcaté binnen om een kijkje te nemen op de Koudurn , • Benieuwd geworden? Ga naar website van VVVVWXoudumail erf klik op tenbtek. ,welkom. Uw reactie is daar ook Gas-


3

ulte Nijs Nieuwe i expositie in 'De Klink' ,

Vanaf 13 november exposeert mevrouw Tine de Vries-Treur uit Joure in De Klink. Tine de Vries werd in 1927 in Leimuiden geboren. Haar vader was daar boer. Zij was de jongste in een gezin van 6 kinderen. Als kind mocht zij altijd al graag tekenen. Haalde hoge cijfers bij het natekenen van allerlei voorbeelden. De meester zette een plaat voor de klas en de kinderen mochten die natekenen, zo ging dat toen. in de oorlog begon zij met aquarelleren, een techniek die zij van een onderduiker bij hun op de boerderij leerde. Graan, kaas en dergelijke werden geruild voor papier en verf. Na de oorlog trouwde zij, kwamen de kinderen en was er geen tijd meer om te schilderen. Begin 80-er jaren kreeg Tine de Vries een schilderdoos cadeau en begon zij met het maken van olieverfschilderijen. Een deel daarvan is nu in De Klink' te bewonderen. Mevrouw Tine de Vries is erg blij met deze expositie en hoopt dat veel mensen van haar schilderijen mogen genieten. Voor informatie kunt u terecht bij haar dochter Corrie Stoker- de Vries, Nieuweweg 5.

Restauratie Doopsgezinde Kerk Koudum Graag wil ik u vertellen dat de inzameling = voor de restauratie van ons kerkgebouw prima verloopt. Hartverwarmend zijn de vele reacties, die binnen komen, heel hartelijk dank daarvoor! Mocht u toch nog graag mee willen doen, maar bent u het juiste nummer kwijtgeraakt, dan wil ik u dat graag doorgeven, te weten: Rabobank Koudum nr 33.35.04.720 t.n.v. Doopsgezinde Gemeente Koudum o.v.v. Restauratiefonds. Wij houden u op de hoogte! Reeds daagt het in het oosten, het licht schijnt overaL Hij komt de volken troosten, die eeuwig heersen zaL

Hessel Kuipers. Secr. Restauratiecommissie

AMILLiorf -

Dorpskrant van Kondum. december 2000

De winkel van Jelle / Fop

Op bovenstaande foto ziet u de kruidenierswinkel van Jelle Romkes de Jong, aan de Ooste, waar nu Piet en Ria van der Werf wonen. In deze winkel, van Jelle/ Fop, kon men o.a. koffie, thee, suiker, tabak, sunlightzeep, groene zeep, lucifers en petroleum kopen. Mevr. Jetske Leenstra herinnert het zich nog goed. Voor 3 cent kon je een zakje drop kopen en je kreeg altijd een snoepje als je boodschappen haalde. Ze vertelt over de jaren tussen 1920 en 1940, toen ze op de Ooste woonde, in de timmerzaak van haar ouders, daar waar tot voor kort haar broer Sybren J. de Jong woonde. Mevr. Leenstra gaat in gedachten terug en kan de winkeltjes nog opnoemen en dat waren er nogal wat in Koudum. Aan de Ooste waren dat Jelle/Fop, Douwe/Gees en Melis/Akke. Er waren in die tijd zo'n 7 bakkers! Theunis Muizelaar, Eeuwke Mensonides (nu bakkerij De Vries) Jouke v.d. Veer (nu bakkerij V.d. Molen) bakkerij Couperus, Bokke Kloosterman, Simen Heins en Klaas de Vries. Mét koopwaar werd gevent door de 'koerrinders' of Sutelders'en die waren vaak lang onderweg omdat ze moesten lopen. Pas later kwamen de transportlietsen en de bakfietsen. Voor velen was het hard werken, vooral als arbeider, vroeg op en laat thuis. Volgens mevr. Leenstra was men toen met minder tevreden en daarom niet minder gelukkig dan nu. De gemoedelijkheid en de sociale contacten waren heel belangrijk in het leven van toen. Voor het mooiste bloemenwerk gaat U naar._

Bleeker's Bloemen boetiek

f 2 3 t Miriam t de Vries I Hoogstraat 10, 8723 AT : k k r ;

Kern met pit

Het is alweer eventjes geleden dat de speellocaties in Kouclum zijn geopend. De opkomst was geweldig. Wij als werkgroepleden hebben dit ervaren als de kroon op ons werk. Wat ons betreft een geslaagde dag. De werkgroep is inmiddels weer bij elkaar geweest en heeft besloten zich in te zetten voor een derde locatie. Er is gekozen voor de ruimte aan de Binnendijk, voor de peuterspeelzaal. De gemeente heeft inmiddels toestemming gegeven. Natuurlijk hangt hier een prijskaartje aan. De gemeente geeft hiervoor geen financiële steun. We proberen nu op een andere manier ons doel te bereiken. Middels een onderhoudsschema moeten af en toe de speettoestellen op algehele staat gecontroleerd worden. Ype Haltema is hiervoor door ons benaderd en heeft toegezegd dit op zich te nemen. Hier zijn wij erg blij mee. Weer een zorg minder. Ype wil graag deze taak samen met anderen invullen. Daarom doen wij een beroep op u. Graag melden bij Klaas Zandstra, tel. 522209. De werkgroep heeft zich twee jaar geleden aangemeld bij de stichting 'Kern met pit'. De stichting probeert vrijwilligers middels een leetbaarheldwedstrijd uit te dagen om ideeën om te zetten in daden. Een ieder die aan de gestelde eisen voldoet kan hieraan mee doen. Na diverse controlebezoekjes van de regionale jury in de voorronde, wordt beoordeeld of het project in de volgende ronde komt. Uiteindelijk legt de regionale jury haar beoordeling, samen met het door ons opgestuurde eindresultaat, bij de hoofdjury neer. Deze beoordeelt alle ingekomen projecten en beslist welk project het predikaat 'kern met pit' ontvangt. Kort geleden hebben wij het bericht ontvangen dat ons project het predikaat 'kern met pit' heeft gekregen met daarbij een geldprijs van f 1.000,-. Een welkome bekroning van de inzet van de werkgroep. De prijs zal officieel op 1 december in het provinciehuis worden overhandigd. Namens de werkgroep, Petra Agema en Klaas Zandstra De volgende Bulte Nijs verschijnt vrijdag 12 januari 2001. Kopij inleveren vóór 19 december op het redactieadres, Wjukslach 3.


Oorpskrant van Koudum, december 2000

Bestuur in de wolken? - - In het voorjaar dat achter ons ligt, bedacht het bestuur van buurtvereniging Buert' iets voor de jongere jeugd in haar buurt, nl. het uitdelen van zonnepitten om daarmee in de zomer te proberen de hoogste zonnebloem te kweken. De opdracht werd door de jonge leden goed uitgevoerd, want allemaal zijn ze driftig aan het zaaien geslagen. Het gevolg was echter dat er In sommige tuinen helemaal niets opkwam, terwijl op andere plaatsen de zonnebloemen de grond uit schoten en tot respectabele hoogten reikten. Om de jeugd enthousiast te maken, was er natuurlijk ook een prijsje te winnen en om de winnaars te kunnen bepalen, was het nodig dat er daadwerkelijk gemeten moest warden. Medio augustus jl. ging het bestuur met 3 man sterk op pad om te meten, als zouden de planten tot in de wolken reiken, gezien de afmeting van de meegetorste ladder. "Moeten wij dan ook in de wolken zijn om te kunnen meten?"zo vroegen de serieus ogende bestuursleden zich luidop af met de hoogtevrees al in gedachten. Al doet bijgaande foto anders vermoeden, de hoogste zonnebloem was 1 en 1 gekweekt door Johanna Kuipers, die daarmee de iste prijs 97 mtr_ hoog In de wacht sleepte. Vanzelfsprekend was er ook voor de overige deelnemers een prijsje. Gezien het enthousiasme bij de jeugd, was deze actie een succes. Bourtvereniging 'Us Buertt (Binnendijk.Galamaloan enTinholtstradt(deels))

Bakkerij de Vries Voor al uw brood, koek en banket, Ook eigengemaakte beschuit en roggebrood Hoofdstraat 5 Koudum

Muziekschool geopend Op vrijdag 10 november is de muziekschool Fryslán Sódwest feestelijk geopend. Na een ingrijpende verbouwing zijn de deuren aan de Singel nu weer geopend voor de ruim vierhonderd leerlingen die wekelijks de muzieklessen volgen. Hoewel de muziekschool nu nog maar de beschikking heeft over de helft van de vroegere ruimte, blijkt een en ander nu beter aan te sluiten bij de behoeften. De mooie zaal en de zes lesruimtes ogen vriendelijk en uitnodigend en zijn akoestisch zeer 'verantwoord'. Tijdens de, vooral muzikale, opening brachten de A.M.V.-leerlingen o.a. het volgende lied ten gehore: Vn ûs skoalle, ts nije skoalle spilet ellsenien d'rop los, Niks te mijen, want kin dat net lije, dan is de wethálder de klos. trommetje en strike, tokkeije en blaze, De buorren hoege naait mear de radio can. En is de master driftig, sjocht juffrou 't net mear sitten, Dan sizze se Cis it leksum mar wol mai op taan. T.M.

Muis, Windows, harde schijf??!! Dit zijn begrippen waarmee de cursisten in Nij Claerbergen deze weken te maken krijgen. Op 14 november ging in het dienstencentrum Nij Claerbergen een computercursus voor senioren van start. Voor de meesten van de zes deelnemers was het de eerste keer dat zij zelf achter de computer zaten. De Fortis Bank heeft drie computers beschikbaar gesteld, waarop druk geoefend wordt. In de zes lessen die gegeven worden, is het de bedoeling dat de deelnemers hun eventuele angst voor 'het apparaat' overwinnen en leren omgaan met de computer. In de laatste les leert men zelfs een e-mailtje te versturen. Voor wie hierna nog meer van het computeren wil weten, wordt verwezen naar het seniorenweb in Balk. Er bestaat zoveel belangstelling, dat er nu een wachtlijst is en een tweede cursus in januari van start zal gaan. N.N.

Zulte Nijs Bidde iboppe de berm Bisten dy jeie op in pro& fassinearje: In sparwer leech oer 't lán op folie kitft êfter in protter oan; in beamfalk heech ót 'e Ion lallend as in stien op wei nei in sjongende 'jurk; in sljochtfalk yn len lange glydfiecht riocht op in fleanende do ta. len kear soks sjoen en it bliuwt jo lang by. Sa seach ik ein oktober twa wikels tagelyk oan 't bidden oan wjerskanten fan in sleet yn 'e Poel. Mantsje en wytke op gjin 5 meter fan inoar 0f. Hy readbrón en 'isabelkleurig' en sy rustbrón Hy mei swarte stippen en sy mei swarte strepen op 'e réch. Beide op 'e seide hichte , mei sawat itselde tal wjukslachen en gjin inkel ferskil yn bidtechnyk. Ek de sturten makken deselde bewegings yn 'e hurde wyn. Dat 'stilstean' en net ferskowe dogge toerfalken of reade wikels op de gekste plakken. Sa seach ik len bidden boppe de middenberm fan 'e autodyk nel 't Hearrenfean. Oan wjerskanten fleagen de frachtautot s foarby, mar it bist ferskode gjin sintimeter. Wikels briede yn houtwálen, tuorren, &Je roekenêsten en seis yn heechspanningsmêsten. Mar ek meie se graach in nibst meitsje yn in flinke iepen kast. De feigetwacht hjir set se wol. Wikels komme oeral yn Europa foef*. Foar it finen fan 'ten ha se altyd iepen filld nedich. 85% fan wat se slagge binne ijildmeizen. Witte taak kin jo se ek op in hikkepeal sitten sjen mei wat yn 'e klauwen. Op sokke plakken lizze letter de 'braakballen'. De twa bid-

ders CO 'e Poel moet in spant*

west ha, want letter sieten se net fier fan inoar it Poelstlin oer te sjen. Pier Zijlstra

EETCAFESPOORZICHT

Peter en Ineke van der Molen Hoofdstraat 69 Koudum Tel. 0514-522031 To bestellen: salades op maat voor kerst en jaarwisseling


Zulte Nijs De Klink iAgenda 2 dec.: Try Out 5 korpsen

7 dec.: Konijnententoonstelling 12 dec: Verg. Oeverzwaluwen tennis 13 dec.:Plattelandsvrouwen 16 dec.:Kerstmarkt OVK 17 dec.:Open Deur Dienst 20 dec.:14.00 uur film?? 20 dec.:Bloemschikken Mirjam Bleeker 22 dec.:Kaarten 25 dec.:Kerstfeest 19.00-20.00 uur 1 jan: Deadline 10 jan.: Passage

Uitslag ballonnenwedstrijd

1. Sharina Louwsma Duitsland, Geusen 484,4 km 2. Nynke Boonstra Duitsland, Parey 468,8 km. 3. Anita van der Bos Duitsland, Drebber Deursahlan 212,5 km. 4. Willemke Schurer Duitsland, Essen 198,4 km. Petra van Zuiden Duitsland, Essen 198,4 km. Jolanta de Jong Duitsland, Essen 198,4 km.

Voedselactie Baptisten gemeente geslaagd! De voedselactie die de Baptisten Gemeente Stavoren 3 november jl. ten bate van gezinnen in Stolin, Wit-Rusland, organiseerde is tot volle tevredenheid verlopen. De supermarkten Goiff en Spar in Koudum, de Volumemarkt in Stavoren, alsmede De Koe Zuivelhandel in Molkwerum verleenden hun medewerking. Het resultaat van 3 november jl. is een groot aantal goederen (rijst, olie, suiker, koffie, thee, cacao, bloem, waspoeder, zeep, tandpasta, tandenborstels, macaroni, snoepjes) welke een waarde vertegenwoordigen van in totaal fl 6.073,96!! Het resultaat deed ons goed! Hiervoor onze hartelijke dank!! Laat het duidelijk zijn, dat alle goederen verdeeld worden onder die gezinnen die dat nodig hebben, zonder aanzien van religieuze of politieke gezindheid. Een ieder die, in welke vorm dan ook, heeft meegewerkt aan deze actie willen we langs deze weg nogmaals hartelijk bedanken!

Dorpskrant van Kondum. december 2000

Agenda dienstencentrum Nij Claerbergen december 2000

Maandagmiddag: Cursus Fries voor niet-Friezen Maandagavond: Cursus aquarelleren Dinsdagmorgen: Koffiedrinken en boeken-uitleen Op 2 jan. 2001 is er geen koffiedrinken om 10.00 uur, maar 's middags van 16.00 uur tot 18.00uur Nieuwjaarsreceptie. Een ieder is welkom. Dinsdagmiddag: Computercursus en fit-zit, Woensdagmorgen: Fitness Open inloop deelnemers computercursus Spreekuur pedicure op 3 januari en 7 februari Woensdagmiddag: Country-line-dansen, cursus bridge Woensdagavond: Yoga Donderdagavond: 14 en 28 december club-bridge Vrijdagmorgen: Cursus aquarelleren, cursus biljarten. Vrijdagmiddag: Spelmiddag, competitie biljarten 29 december oliebolienbingo N.B. Woensdagmiddag 13 december 17.00 uur Kerstbroodmaaltijd: opgave vooraf op tel.nr. 521541. Dinsdagmiddag 26 december 17.00 uur Kerstdiner: opgave vooraf op tel.nr. 521541. De wasserette en het biljart zijn te gebruiken van ma. t/m vrij. Van 9.00 tot 17.00 uur. Het project 'graag gedaan' is te bereiken van dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. De tweede computercursus start op 16 januari 2001 Oan't sjen, Atty Nicolail-Seepbeer

Adventsconcert Het Chr. Gem. Koor Vox Humane organiseert haar jaarlijkse Adventsconcert op 9 december a.s. in de N.H. Kerk te Koudum, aanvang 20.00 uur. Als gasten treden op: Jongerenkoor 'Meso' uit Balk, atm. Dhr. Herm van Zuiden. Deze groep jonge mensen laat hun enthousiasme horen in hun adventsliederen. Trombonekwartet 'Achter de Coulissen' Dit bestaat uit 4 musici: Roelof Bakker, Remko de Jager, Menno Haantjes en Frits Bouma. Deze groep presenteert dan ook een programma dat zich het beste laat omschrijven als aantrekkelijk en afwisselend. U kunt zich verwonderen over de verschillende mogelijkheden van 'de trombone' als instrument. Ook 'Vox Humane' atm. Dhr. Klaas Hoekstra levert haar bijdrage. Het belooft een gevarieerde avond te worden. We rekenen op uw komst!

Bond van plattelandsvrouwen in Friesland Cursus beeldhouwen: 11-18-25 jan. en 1 febr. 2001, o.l.v. Mevr. Herma Bovenkerk. Plaats: Ooste om 19.30 uur. Kosten: fl 27,50 excl. materiaal. Voor een cursus beeldhouwen kunt U zich opgeven bij: Ymkje Deinum tel. 0514-521227, of Willemke van Dijk 0514-522845

Sinterklaasverkoop WereldWinkel Nijefurd WemldWinkel Nijefurd kan dit jaar terugzien op een succesvolle verkoop in Kelly's snackbar. Met het kopen van producten uit de Derde Wereld heeft men aangetoond achter Eerlijke Handel te staan, waardoor boeren en ambachtslieden een betere kans krijgen op een behoorlijk bestaan. Iedereen hartelijk dank voor de belangstelling en medewerking!

Kerstmarkt in De Klink Door tegenvallende weersomstandigheden van afgelopen jaar, waardoor de kerstmarkt geen doorgang kon vinden, zal de kerstmarkt warm en droog gehouden worden in De Klink (in de grote zaal op zaterdag 16 december van 10 uur tot 16 uur). De interesse is ruimschoots aanwezig, waardoor er een gezellige kerstmarkt zal plaatsvinden met een variĂŤrende presentatie en aanbod en ondermeer optredens van: -Nij Libben -Kinderkoor Kokikoo Ook de kerstman is aanwezig Koopavonden Sinterklaas: - donderdag 30 november - vrijdag 1 december - maandag 4 december Koopavonden Kerst: - donderdag 21 december - vrijdag 22 december


norpskrant van Kouclum, december 2000

Van Spoorzicht naar Harbour Bridge Twee maanden geleden stapte Ellen van der Molen (van Peter en Ineke dus!) op het vliegtuig om het leven 'down under' te' ervaren. Om het contact met de thuisbasis niet te verliezen, neemt ze geregeld een kijkje op de Koudumer website en houdt ze de achterblijvers op de hoogte van haar belevenissen op haar eigen site. Reden voor ons om haar te vragen ook voor Bulte Nijs 'even' verslag te doen van haar verblijf aan de andere kant van de aardbol.

G'day Koudum

Kreeg vandaag een e-mailtje of ik 'even' kon vertellen over mijn belevenissen hier in Australië, tuurlijk wil ik dat! Ik zal me eerst even voorstellen. Mijn naam is Ellen van der Molen, ik heb dit jaar mijn studie aan het CIBAP afgerond en omdat ik nog niet precies weet wat ik wil en mijn hele leven nog kan werken heb ik besloten om een tijdje naar het buitenland te gaan. De keuze Australië was snel gemaakt. Maar ja, hoe pak je zoiets aan, waar moet je mee beginnen? Via via had ik gehoord van Travel Active, een organisatie die je van het begin tot het eind begeleid, zodat je niks vergeet te regelen en goed verzekerd op reis gaat (erg handig!) ik ben op 3 oktober van dit jaar begonnen aan mijn zogenaamde 'wereldreis'. Na een reis van ongeveer 3 dagen (tijdverschillen meegerekend) en een stop-over in Singapore zette ik op 6 oktober mijn eerste stappen op Australische bodem. De eerste dagen in Sydney waren (mede dankzij de jet-lag) heel onwerkelijk, kon er niet bij dat ik nu echt in Australië was, maar als je dan langs Opera House en Harbour Bridge loopt begint het toch een beetje te dagen. Sydney is geweldig, wat een wereldstad! Na 5 dagen heb ik Sydney gelaten voor wat het was en ben met een groepje Nederlanders op weg gegaan naar Katoomba of te wel 'The Blue Mountains' (bekende

trekpleister The Three Sisters). Onze eerste reis met die enorme rugzak (18 kg), maar dat went gelukkig snel. De Blue Mountains waren erg mooi, veel door de Bergen gelopen, mooie watervallen gezien en heel veel foto's gemaakt. Maar ,ja, na 2 weken toerist spelen wordt het toch tijd voor iets anders. Via Travel Active ben ik lid van WWOOF (willing workers on organic farms). Dat houdt in dat je werkt tegen kost en inwoning. Je krijgt een boek waarin alle aangesloten boerderijen staan en die kun je dan bellen om te vragen of ze nog hulp nodig hebben. Samen met Stephanie (uit Groningen) kwam ik terecht in Singleton bij de tam. Worth. Zij hebben een dairyfarm, onze werkzaamheden bestonden dan ook uit het melken van de koeien. Als je in Nederland tegen me had gezegd dat ik koeien zou gaan melken in Australië, had ik je waarschijnlijk vierkant uitgelachen, maar ik zeg maar zo, je moet alles een keer geprobeerd hebben in je leven. Na 2 weken was ik de koeien zat en werd het tijd voor wat anders. Op naar Colts Harbour, via het hostel kon je aan het werk in de blueberry's. Met een bus vol Nederlanders iedere dag 3 kwartier rijden naar 'the blueberry fields'. De hele dag met de hete zon op je hoofd besjes plukken, daar droomt toch iedereen van!! Na 5 dagen werken zag Ik zelfs blueberry's als ik 's avonds mijn ogen dicht deed, en aangezien je niet echt rijk wordt in dit wereldje werd het tijd om op zoek te gaan naar een nieuwe uitdaging. Ilse (uit R'dam) belde of ik mee wilde WWOOFen, eerste keer was goed bevallen dus waarom niet. Dus hier zit ik weer, deze keer bij de fam. Nicolson op hun 'horsefarm' in Mullumbimby. Jaha, ik en paardrijden, heb nog nooit op een paard gezeten, maar vooruit, why not. We werken hier 3 uurtjes per dag, we hebben onze eigen 'cottage' en een zwembad voor de deur, wat een luxe hé!! ik denk dat we hier tot volgende week zondag blijven en dan zien we wel weer verder, bezoekje Fraser 'stand. vluchtje Nieuw Zeeland, heb nog zo veel leuke dingen in het vooruitzicht. Voor een uitgebreid reisverslag kunnen jullie terecht op mijn homepage:

www.geocities.com/backpacker 22.

See ya next year in May! And remember 'no worries mate' Groetjes Ellen

Zulte Nijs i Meer bewegen??

Openbare les

Bewegen kan op vele manieren. Bekend is dat veel volwassenen wel wat meer willen bewegen, maar er om één of andere reden nog niet toe gekomen zijn. Wist u dat Afdeling Gymnastiek een uitstekende mogelijkheid biedt voor mensen van 20 jaar en ouder om wat meer aan beweging te doen? Wist u dat Jettie de Jong op maandagavond in sporthal 'De Sándobbe' in 2 verschillende groepen een uur (lichte) gymnastiekles geeft aan zgn. seniorenleden (vanaf 20 en wel tot 70 jaar). Bij deze lessen speelt gezelligheid ook een belangrijke rol. Kortom, het is een gezonde en leuke manier van ontspanning. En nog iets, ook heren kunnen heel goed deelnemen aan dergelijke lessen. De indruk bestaat dat deze sportmogelijkheid zo dicht bij huis te weinig bekend is. Daarom willen wij deze nog eens nadrukkelijk onder uw aandacht brengen. Daarom wordt een openbare les gehouden op maandag 15 januari' a.s. van 20.00 tot 21.00 uur en van 21.00 tot 22.00 uur in 'De Sandobbe' Jettie de Jong. Tijdens en na deze les kunt u haar dan ook van alles vragen. tJ wordt dan ook van harte uitgenodigd om deze les bij te wonen. Natuurlijk kunt u zich ook nu al aanmelden als deelnemer/lid bij de leiding. Een ander aspect is, dat het huidige aantal deelnemers aan de lessen eigenlijk wat te gering is. Het zou heel jammer zijn als Afd. Gymnastiek van Oeverzwaluwen deze 'voorziening' uit haar pakket zou moeten halen wegens te weinig deelname. Bestuur Afd. Gymnastiek

zaterdag 2 december 17.00 uur zondag 3 december 11.00 uur woensdag 8 december 19,00 uur zaterdag 16 december 17.00 uur zondag 17 december 11.00 uur woensdag 22 december 19.00 uur zaterdag 30 december 17.00 uur Oudejaarsdag Marathon-uitzending Meast Oantrege '99 Top 5 inleveren voor 20 december woensdag 3 januari 19.00 uur

Bulte Nijs 113 2000-10  
Bulte Nijs 113 2000-10  

Georgisch ensemble 'De Sildwester' presenteert: Sinterklaasteest in De Klink Sinterklaas is er weer. - van onze speciale verslaggevers - P.S...

Advertisement