Page 1

7

Dorpskrant van Koudum, nummer 111, oktober 2000

Sterren schitteren in 10e Playbackshow 26 namen stonden er op het programma. 26 sterren die alleen, samen of in een groep schitterden in een avondvullende show. Wat een talent! De jury had er weer een hele dobber aan maar maakte, na eerst de winnaars van de voorgaande jaren nog eens de revue te hebben laten passeren, de nummers 1, 2 en 3 van deze avond bekend. De wisselbekers waren voor Elsa, Janneke en Erika. Hoe dat voelt vertellen zij zelf.

Hallo allemaal, wij zijn Erika en Janneke Droogsma. Zoals jullie misschien wel weten, hebben wij dit jaar meegedaan aan de playbackshow.Vorig jaar hadden we ook meegedaan, alleen afzonderlijk van elkaar en toen hadden we beiden een prijs. Dit jaar hadden we besloten om met z'n tweeën mee te doen. We deden het nummer Shackles van Mary Mary. We dachten: we doen gewoon mee omdat we het leuk vinden. Toen we aan de beurt waren ging het best goed, daar waren we hartstikke blij mee. Toen de laatste was geweest werd het toch wel een beetje spannend, want de jury begon met de prijsuitreiking. Eerst werden de prijzen bij de jongere kinderen bekend gemaakt. En toen was het moment aangebroken dat ze het bij onze groep bekend gingen maken. Eerst werd de 3e plaats genoemd en dat was Lydia Zeldenrust met het nummer i'm outta love van Anastasia Daarna was het de 2e plaats en die ging naar Sanne Hoekema en Jelma de Lang met het nummer Paradise by the dashboardlight van Meatioaf. En toen werd het heel, heel spannend en toen zei de jury: de eerste plaats gaat naar Janneke en Erika Droogsma. Toen waren wij hartstikke blij en nu nog steeds trouwens. Toen mochten we het nummer nog een keer doen, en toen was de playbackshow afgelopen. Het was echt fantastisch! Doei, groetjes : Erika en Janneke Droogsma

Hoi, ik heet Elsa Brouwer en ik ben negen jaar. Ik heb meegedaan aan de playbackshow met het liedje Lucky van Britney Spears• Mijn zus en moeder hebben mij meegeholpen. Ik heb veel geoefend.En ik heb de clip veel gezien. Ik vind het een hele mooie clip. Voordat ik optreden moest had ik rollers in mijn haar. Die wilden er niet uit. Van al die rollers bleef er één in zitten maar dat heeft niemand gezien. Ik was heel mooi opgemaakt. ik vond het natuurli'k fantastisch dat ik de eerste prijs heb gewonnen. ik•had dat niet verwacht. Ik vond Marije met Hot legs heel mooi. Ook het liedje van Boudien vond ik mooi met de confetti. De eerste prijs was wel zwaar als jij die in de handen krijgt. Het is een hele grote wisselbeker. Ook kreeg ik een kleine beker. Dat is de le prijs en die mag ik houden. Daar staan mooie kroontjes en rozen op. groetjes Elsa N.B. Boudien Hoekema werd met 'No Goodbyes' van Linda Wagenmakers 2e in deze categorie en Marijke van der Veen mocht voor haar vertolking van 'Oops I did it again' van Britney Spears de 3e prijs in ontvangst nemen. De aanmoedigingsprijs werd dit jaar voor het eerst beschikbaar gesteld en was voor Marije de Vries. Zij kreeg 2 kaartjes voor de Efteling.

Stldwester seizoen D 2000-2001 E Op 28 sept. is het culturele seizoen van S de SCidwester weer (j gestart. In de Thea- D terschuur van Pieter -WESTER en Ria Stellingwed in Hemelum was een vertel- en doemiddag. Op deze middag konden de kinderen van de basisscholen luisteren naar de mooie verhalen van Tryater actrice en vertelster Hilly Harrns. Bovendien konden de kinderen tekenen onder leiding van de, inmiddels bekende, illustratrice Babs Wijnstra. Deze opzet bleek een schot in de roos te zijn, want er kwamen een goede honderd kinderen op af. De kinderen hebben zich geweldig vermaakt in een ruimte die zich uitstekend leent voor dergelijke activiteiten. De SUdwester wil zich in de toekomst wat meer gaan richten op de regio, de kleine SCidwesthoek. Om die reden werd de le activi-telt in Hemelum georganiseerd. Er zijn ook een aantal nieuwe leden toegetreden tot het bestuur: Anny Schilstra uit Hemelum, Tony Dykstra en Hinke van der Meer uit Warns. Antsje Laagland en Bokkjen de Graaff hebben na jaren van enthousiaste inzet het bestuur verlaten. Binnenkort zal in de Zuidwesthoek het nieuwe programma bezorgd worden. Dat is wat later dan normaal. Dat heeft te maken met de afzegging van het eerste optreden in het seizoen. Er is nog naarstig gezocht naar een vervangend programma, maar dat is niet gelukt. in plaats daarvan zal de SUdwester een feestelijke laatste avond van het seizoen organiseren. De eerstvolgende avond van de Skiwester zal zijn op 24 nov. 's avonds in de wintertuin van de Galamadammen. Dit belooft een zeer bijzondere avond te worden, bedoeld voor het iets oudere publiekne trefwoorden voor deze avond zijn: kwaliteit, gezelligheid, sfeer, een beetje nostalgie en perfecte koorzang en swingende muziek. Op deze avond zal Voc& Society, een swingend koor uit Amsterdam, optreden. Dit koor heeft met grote artiesten als Marco Borsato en Marco Bakker samengewerkt en zingt een uitgebreid repertoire. Bovendien zal op deze avond het combo 'The New Millers Mind' optreden. Deze band bestaat uit een klarinettist, gitarist, contrabassist, slagwerker en vibrafonist. Zij concerteren niet alleen, maar verzorgen ook swingende muziek na afloop. De muziek van de New Millers Mind is in de stijl van de Millers en de Ramblers. Heerlijke na-oorlogse muziek. De volgende keer meer over deze avond.


J3111te Nijs i Oplage 1000 stiks Bedek*: Fanny Hartmem Onderweg 78 Tineke Munniksma, VViukslach 3 Ets Runia-Jager, Nieuweweg 52 Jan Huls, G. Yomastraat 11 Einredaksle: Fanny Hartman

Redaksje adres: Wiukslach 3. Koudum Orden moge* op sebi0 aanleveren - bewaren els RTF ot Word doeumen0

Opmaak: Decorboo reclame, Koudum Fotowurk: Els flunia-JageriEdwin de Boer Printwurk: Decorboo reclame, Koudum Advertinsles: L Krommentioelt, De "Mie 6 8723 ER Koudum Fersprieding: Buertieriening I ste treed yn e moanne rri.u.l. augustus en septimber 2000 Abonneminten: Vn 1 kalindelier

Leden Doarpsbelangen I. 13,00 Net-leden 1. 15.00 bon. om utens 1. 34,00 Losse n9rners t. 2,50 Sponsoring: Vnl. V. v.d. Geest til. 522283 Kopy:

Foar de 14e fan 'e moanne by II redaksieadres:Wrukslach 3. Koudtim BanidGiro numer: Rabobank 33.35,65.193 Giro van cie bank 825457 Urm, Dorpskrant Koudum

Re(d)actie De vakantieperiode is definitief voorbij, het verenigingsleven komt weer op gang en her en der staan de eerste activiteiten alweer. op stapel. Zoals gebruikelijk kijken we 'in dit nazomernummer terug op in het oog springende gebeurtenissen. Zo behaalde schipper Lieuwe de Jong met zijn bemanning. Het kampioenschap in de B-klasse 1 bij de LEK& en vierde de tennisvereniging haar 25-jarig bestaan. We kijken ook vooruit. De SIAwester komt binnenkort met het nieuwe programma voor het komende theaterseizoen en maakt ons vast warm voor de eerstemuzikale-avond. De commissie Brassconcerten presenteert zich met alweer een Engelse gastsolist en we maken kennis met Jantine de Jong, de nieuwe pastor van de Ger.Kerk en de Herv. gemeente. En natuurlijk besteden we aandacht aan de voorbije feestweek. Een feestweek zonder optocht, maar met de eerste Koudumer Beantsje Kritch, waaraan maar liefst 16 ploegen meededen. Een geslaagd spektakel, waarmee de feestcommissie erin slaagde een waardig alternatief te bieden. Op pag. 5 een korte impressie van deze eerste KBK. Meer hierover kunt u vinden op de internetside van Koudum (www.koudurn.ni.) Veel leesplezier.

Dorpskrant van Kouclum, oktober 2000

Nieuws uit de Klink Als u dit stukje leest zijn de meeste verenigingen alweer van start gegaan. Zo ook de verenigingen die hun activiteiten in De Klink houden. Ons bestuur wordt regelmatig de vraag gesteld of er al een nieuwe beheerder is. Het antwoord is dus: nee. Het bestuur heeft er voor gekozen om De Klink voorlopig als volgt te laten functioneren. De heer en mevr. Pieter en Griet de Jong houden de agenda bij en zien mede toe op het goed functioneren van De Klink. Mevr. de Jong zal zelf twee vaste avonden in De Klink staan. De overige avonden moeten wij nog invullen. Er zijn een aantal mensen in het dorp door het bestuur benaderd om als oproepkracht in De Klink te willen werken. U heeft hen tijdens de feestweek mis-schien wel ontmoet. Verder kan Griet de Jong een beroep doen op de heer Bas Oosterbaan, die haar terzijde zal staan als er bruiloften, recepties of grotere partijen in De Klink zijn. Dus kort samengevat: Wilt u zaalruirrite reserveren voor het houden van verenigingsacti-viteiten, vergaderingen, bruiloften, culturele activiteiten, het vieren van een familiefeest, het houden van een receptie etc., dan kunt u gewoon De Klink bellen. Het telefoonnr is 521638. U wordt, indien er niemand in De Klink aanwezig is, verbonden met het antwoordapparaat. Voor de duidelijkheid: De heer Oosterbaan heeft dus niet de agenda van De Klink. Wij raden u wel aan indien u zaalruimte in De Klink wilt reserveren, dit tijdig te doen. Namens het bestuur van De Klink, Janny Vonk

Voor een avond gezelligheid en sfeer t 1 1 โ€ข , 1 1

Maria - Bar della 1:511' um

Simmer 2000: Balionnenwedstrijd

le Prijs Jente Bootsma Duitsland / Rosendahl 2e Prijs Sjors Melchers Duitsland / Borken 3e Prijs Thomas Lagerburg, Susanne Spies, Attie Melchers Nederland / Winterswijk 4e prijs Marcel Merkus Nederland / Eibergen Se Prijs Rinse Pruiksma Nederland / Geesteren

Simmer 2000 : Skeelertocht

Ondanks het slechte weer waren er nog ongeveer 65 deelnemers bij de skeelertocht. Bovendien kreeg deze ook nog een buitenlands tintje, want wij hadden 2 Spaanse deelnemers uit Bilbao die met vakantie in Nederland waren. Welke club heeft dat?!? Zij waren zeer onder de indruk van dit gebeuren, de gezelligheid er omheen en de schoonheid van de natuur, hier in onze Z.W.H. Wij, als bestuur, waren ook zeer tevreden met deze lste -maar zeker niet de laatste- skeelertocht. Wij willen dan ook alle vrijwilligers bedanken voor hun spontane hulp 15 juli jl.! Speciaal. de mensen uit het Morraplan, het was geweldig!!! Namens de lisclub Koudum, A. de Kroon - Hoekema Goud Goud Goud De heer en mevrouw Timmermans-Bootsma wonend op de Gerben Ypmastraat 10, vierden 13 september hun gouden huwelijksfeest. Van harte geluk gewenst.

Sporthal De Sรกndobbe

Het centrum voor sportieve mensen We proberen het een ieder naar de zin te maken. Kortom, we hebben een groot hart voor de sport en u zult zich vast bij ons thuisvoelen. Uw gastheer, Johannes Wielinga Tel. 0514 - 522662 / 523102


j3uIte Nij

Dorpskrant van Kondum, oktober 2000

De Roos van Dekema kampioen Het ligt al weer een poosje achter ons, de lepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen, maar voor een aantal Koudumers is deze zeilerij in augustus onvergetelijk geworden. Immers, het Koudumer skûtsje De Roos van Dekema' met schipper Lieuwe de Jong, werd kampioen in de 6-klasse 1. Hierna promoveert het skûtsje naar de A-klasse. Voor Lieuwe de Jong is dit z'n zesde seizoen als schipper op de 'Roos van Dekemai. Het sketsje ligt als recreatievoorziening op de Kuilad en is te huur voor gezelschappen, bv. voor personeelsfeesten en bedriffsuitjes. In mei, juni en sept. is er de zgn. bedrijvencompetitie. Het varen vindt Lieuwe goed te combineren met zijn werk als dirigent en muziekleraar. Aan boord vertelt hij zijn gasten o.a. over de historie van het skCitsje. In 1909 werd het schip gebouwd op de werf van V.d. Werff in Buiten Vallaat. In die beginjaren werden aan boord maar liefst 14 kinderen (in één gezin) geboren. Na verschillende eigenaren gehad te hebben, kocht de Familie de Jong in 1994 het schip als casco van Willem Timmer. Het skûtsje werd verlengd tot 18.90m. op de werf van Peter Syperda en bij Jachtwerf Busman werd de motor ingebouwd. En hoe kwamen zij aan de naam? Waar nu de Kuilart is, stond in de 14 state, waar e eeuw eende familie van Dekama woonde. De dochter des huizes werd vanwege haar schoonheid de Roos van Dekama genoemd. De afbeelding van een roos uit het familiewapen prijkt nu als teken in het zeil. Lieuwe vaart al zo'n vier jaar met dezelfde bemanning. De

De hondenpoepcontainer

12 mannen zijn Tjitze de Jong, Willem v.d. Velde, Jan Busman, Cor Faber (uit Heerenveen), Otto Groenhof, Sietse H. de Kroon, Sipke Bakker (vaste maat aan boord), Theunis J. de Vries, Rein Tj. Postma, Douwe v.d. Velde, Michiel v.d. Velde en Wiebe Haytema. Al vroeg in het seizoen wordt er elke zondag geoefend. Ieder bemanningslid heeft z'n eigen plek aan boord en weet wat er van hem wordt verwacht. 't Team is goed op elkaar ingespeeld. Lieuwe vertelt dat de mannen aan de manier van sturen merken dat ze overstag zullen gaan. Om de windstroom optimaal te benutten werd met het tuig geëxperimenteerd door het aanbrengen van telltales. Het schip loopt volgens Lieuwe als een trein en kan veel wind hebben. De Roos van Dekema eindigde bij alle wedstrijden, zonder enig protest, in de voorste gelederen en werd verdiend kampioen! E.R.

Gemeenschapscentrum 'De Klink' ook voor sportieve wensen * Speciaal voor bruiloften feestavonden etc.

In het Oldeferdpark zijn in juni al hondenpoepcontainers geplaatst. Dit op verzoek van de hondenbezitters die elke dag in het park hun hond uitlaten. De gemeente kwam snel in actie en plaatste • dhet park. Waarvoor onze dank. e c o n t

* Ook koude buffets en diners verzorgen wij met uiterste zorgvuldigheid Zaalaccomodatie tot 600 personen Info: (0514) 521638 / 522139

Tennisvereniging 25 jaar Op 21 maart 2000 was het 25 jaar geleden dat de tennisvereniging werd opgericht. De afdeling tennis werd een onderdeel van de s.v. Oeverzwaluwen, waar voetbal, volleybal en gymnastiek reeds toe behoorden. De initiatiefnemers voor de oprichting van een tennisvereniging waren mevr. Doetie Harsta, mevr. Griet Beimin en de heren Fokke v.d. Meer, Sierd de Boer en Doeke Kuipers. Een half jaar na de oprichting, op 6 sept. '75, werden de eerste 2 tennisbanen officieel geopend door burgemeester L.S. Pasma. De kantine en kleedgelegenheid werden een jaar later gebouwd (daarvóór gebruikte men de garagebox van Sierd de Boer als kleedruimte). De animo voor de tennissport groeide. Begin jaren '90 was men genoodzaakt een ledenstop in te voeren. Er bleek behoefte aan een derde baan. Deze kwam er in '93 en ook de automatische sproei-installatie werd in dat jaar gerealiseerd. En dit jaar werd de lichtinstallatie aangelegd, een hoogverlichting, waar— bij de lampen op 7 meter hoogte hangen. De verlichting gaat om 22 uur automatisch uit. Volgens Piet Zonderiand, de huidige voorzitter, is de afdeling tennis een bloeiende vereniging met momenteel zo'n 185 leden. Het bestuur be-staat verder uit Mieke Eisma, secretaris, Rienk Harkema, penningmeester en de bestuursleden Emmy Piekema, Henny Plantinga en Frans van Veen. Naast het bestuur zijn er de verschillende commissies: de kantinecommissie, de baancommissie, de jeugd-, wedstrijd- en ouderen-commissie. De baan is open van april tot ver in het jaar, zolang de weersomstandigheden het toelaten. Vanaf 1 oktober kan men banen in de Sándobbe huren.Op 2 sept. jl. werd het 25-jarig bestaan feestelijk herdacht met een gelegenheidstoernool. De kampioenen van 99/00 werden gehuldigd en de leden van het eerste uur werden in het zonnetje gezet. Tevens is, ter gelegenheid van 25 jaar tennis in Koudum, een jubileumboekje uitgegeven. Hiervoor is Frans van Veen diep in 't archief gedoken. Nieuwe leden voor de tennisvereniging zijn van harte welkom en kunnen zich opgeven bij Mieke Eisma. Alle leden kunnen gebruik maken van tennisles.


Zulte Jantine de Jong ziet vooruit Of je in Koudum nu wel of niet kerkelijk bent betrokken, je ontmoet haar ongetwijfeld. Jantine de Jong staat, als pastor van de Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente, mensen in moeilijke tijden bij. Een portret van een kerkelijk werker die nooit ophoudt 'een verzorger van mensen' te zijn. Aan Dutte Hijs legt ie het graag even uit.

Een kind van de jaren vijftig. Zo zou je haar kunnen noemen. Geboren in Amsterdam. Een dochter van 'kleine luyden', van ouders die ook altijd klein zijn gebleven, in een familie van winkeliers en schippers. Na de middelbare school werkte ze bij de dagbladpers. Je kunt zeggen dat ze door het zoeken naar andere waarden verpleegkunde is gaan studeren. HBO theologie lag in het verlengde. Voor haar een logische keuze. "Wereldoorlog II heeft invloed op me gehad door de directe verwerking van het oorlogsteed in een stad waar de tragedie van de Joodse inwoners diepe wonden had geslagen. In de tijd van de wederopbouw van Nederland ben ik met soberheid opgevoed. Dat is me altijd bijgebleven". Verzorger van mensen "Dat is nooit opgehouden, zo noemt Jantine het, maar ze zegt er meteen bij dat het nu vanuit de studeerkamer moet worden omgezet naar de mensen om haar heen. "Daar gaat het een pastor immers om. De verpleging heb ik helemaal achter me moeten laten. Door rugklachten kon ik het niet meer opbrengen. Met boeiende bijbelverhalen heb ik eigenlijk van de nood een deugd gemaakt. Mijn theologie-opleiding was een logisch vervolg". Still going strong "Ik ben een rustige vasthoudende doorzetter, die graag onopvallend op de achtergrond werkt". Dat kon ze goed gebruiken. In de HBO studie ĂŠn als geestelijk verzorger! Na een loopbaan van zeven jaar op Sonneheerdt te Ermelo wilde ze eerst nog liever predikante worden. "In Koudum krijg ik de kans om volop in het pastoraat en de verkondiging te werken. En daar ben

Dorpskrant van Kondum oktober 2000

le prijs buurtversiering: Oude Ocostenveldseweg

Ondanks een verkorte feestweek was Koudum ook dit jaar weer prachtig versierd tijdens het jaarlijkse feest. De uitslagen van de beoordeling van de buurtversiering en de mooiste tuinen, in deze Koudumer Feestweek 2000 zijn: Oude Oostenveidseweg 52 pnt. 2. Station de Zwarte Haan 47 pnt. (Stationsweg, Haanmeer, Zwarteweg) 3 It Fuottenein 46 pnt. (Wjukslach, Snakke, Kerkhof laan, Achter de Tuinen, Molenbuud) Juryleden: Dhr. Jelle Boonstra uit Balk, Mevr. Maaike Abma Hoekema uit Eaolsward, Mevr. Foekje Haanstra-Bakker uit Balk Allen oud-Koudumers Opmerkingen van de jury zijn o.a: Er is vooral gelet op uniformiteit / een geheel als straat/ buurt en minder op creativiteit. Algemeen: de jury vond het dit jaar moeilijker dan vorig jaar omdat het gemiddelde veel hoger lag: beter verzorgd, mooier afgewerkt en strakker. Bekendmaking der prijzen vond plaats op vrijdagmorgen 15 sept. tijdens het matinee in dorpshuis 'De Klink'. ik eigenlijk ook meer aan toe. ik vind het gewoon fijn om mensen te helpen, zodat ze een plekje onder de hemel krijgen. Dan zie je ze groeien en bloeien". Welkom in Koudum "Ik heb nog geen Friese deurmat, maar al wel een Koudumer vlag. In de feestweek ben ik er mee verrast. Net als met de vele buurten met al hun kleuren. Vreemd voel ik me hier helemaal niet en dat verwondert me. Bovendien is hier ruimte om de drukte van alledag te vergeten. Anders groei en bloei ik ook niet".

1111111111111111111111111

M1=111R1=1111

centrale lucht verwarming

Gas - Water - Sanitair Elektra - Airco - Complete bouwpakketten Centrale stofzuiging

de Vries De rille 9 - 8723 ER Koudem-Tel. 0514 - 5221.17

Uitslag tuinenkeuring: Grote Tuinen: 1. Fam. S. de Jong, Ooste 29, 207 pnt. 2. Mevr. T. Munniksma, Westeweg 38, 197 ont. 3. Fam. J. v.d. Veer, Tj. v.d. Walstraat 22, 189 pnt. Kleine tuinen: 1. Fam. van Veen, Wetterbies 15, 225 pnt. 2. Fam. J. Fekkes, Kerkhoflaan 10, 194 pnt. 3. Fam. T. Blok, Wetterbies 11, 189 pnt. Punten werden vergeven bij jurering op: Onderhoud, Kleur, Aanleg en Verharding. De nieuw ingestelde aanmoedigingsprijs gaat dit jaar naar. Fam. M. Bergsma, Stationsweg 4. Na een eerste selectie in het voorjaar volgen nog 2 gespreide keuringen op onverwachte momenten gedurende het jaar. De mooiste tuinen moeten dus het gehele jaar een pluim kunnen verdienen anders valt men buiten de prijzen. De prijzen van de tuinen worden uitgereikt op de jaarvergadering van de vereniging van Dorpsbelangen in het winterseizoen. Keurmeesters: Mevr. Trees Westendorp uit Koudum, Mevr. Yke de Vries uit Koudum , Dhr. Gert Rolsma uit Workum

Oorlogje spelen

Wij spelen vaak oorlogje bij het ooievaarsnest of bij het Koudumer heech. Dan hebben we twee ploegen en dan gaat de ene ploeg weg en dan verstoppen ze hun. En dan moet de andere ploeg proberen om hun allemaal op te zoeken. En heel veel hebben een legeruniform aan met helm en we maken yan hout de geweren. Groeten van Gerry, Sietse, Marten, Thijs, Daan, Jan Sietse,


Zulte

Dorpskrant van Koudum, oktober 2000

De ronde van Koudum

In deze wielerwedsrijd, die zaterdag 16 sept. jl. voor de 2e keer tijdens de Koudumer feestweek werd verreden, was het bij de senioren Teake Oppewal die in het begin van de koers een aantal keer een kopgroep probeerde te forceren. Het lukte hem na drie keer om met nog twee andere vluchters weg te fietsen van het peloton, waardoor de koers al snel spannend werd. De rest van de kanshebbers had al redelijk snel in de gaten dat ze deze groep niet moesten laten gaan, wilden ze nog aanspraak maken op een podiumplaats en zo sloten er zich nog een viertal renners bij de kopgroep aan, waaronder de plaatselijke favoriet Wilco Spoelman. De kopgroep bestond nu uit een aantal sterke sprinters, zodat het tot het einde spannend bleef wie er uiteindelijk de winnaar zou worden. Uiteindelijk was het Teake Oppewal die toch met twee fietslengtes vóitrr de sprint won en de felicitaties van Ronde-miss Katharina Munniksma in ontvangst mocht nemen. Wilco Spoelman wist in eigen dorp met een minimaal verschil op nummer twee derde te worden. Bij de veteranen waren Carl Draaijer en Jan Brander in de kopgroep oppermachtig, maar ze lieten zich in de sprint verrassen door de sluw rijdende Albrink en De Nekken De organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde ronde van Koudurn. Het peloton bestond totaal uit ca. 50 renners en voor de hoogste klasseringen werd zeer hard gestreden. Ook de belangstelling langs het schitterende parcours was zeer positief te noemen. Wielercomité Koudum, Age Nauta, Atze Hospes

Spuitwedstrijd

Stoepkrijtwedstrijd

Tijdens de Beantsje Kriich kon ook de jeugd in actie komen. De brandweer had voor de kinderen een nieuw spel gemaakt. Een bal moest zo snel mogelijk door een slingerparcours, met tegen de achtergrond fraaie beschilderingen van de hand van Rianne Haanstra, gespoten worden. Dit viel bij de kinderen goed in de smaak. Met een kleine honderd deelnemer(tjes) was het een succes! Uitslag categorie 0 t/m 7 jaar: le Ammarins Beilinga, 5,53 sec. 2e Jan de Vries 7.31 sec. 3e Tine Pries 8.31 sec. Uitslag categorie 8 tim 12 jaar: le Ronald Wester 2e Chris Zonderland 3e Wietze de Lange

8.38 sec. 8.41 sec. 9_28 sec.

gehouden in de loods van S.H. de Jong aan de Tine, op zaterdag 16 september. De uitslagen: Groep 4 t/m 6 jaar : 1. Nynke Stellingwerf, Hart 2. Tina Veenstra, Pipo 3. Karoline Veenstra,Balion Groep 6 t/m 9 jaar : 1. Saoul de Boer, Feest 2. Jorrit Pruiksma, Feest 3. Elske Palmer, Feest Groep 9 t/m 12 jaar : 1. Anita vid Bos 2. Tessa Diekman 3. Nynke Laagland Troostprijzen : 1. Hendrik de Vries 2. Marije de Vries 3. Mariene Hettinga De jury bestond uit : Mw. Herma Bovenkerk Dhr. Klaas Vellenga

Eerste Beantsie Kriich was een succes! De feestcommissie had dit jaar iets geheel anders op het programma voor de vrijdag in de feestweek, nl. de Koudumer Beantsje Kriich, bestaande uit een doe- en een denkronde. Er werd door maar liefst 16 ploegen meegedaan. De ploegen, waaronder buurtverenigingen, wegenbouwers en vriendenploegen, kwamen, om de feestvreugde te verhogen, verkleed op het sportveld voor de doeronde. Iedere

er in De Klink de denk-ronde. Van iedere ploeg deden hier 2 mensen aan mee. Aan hen werden 21 vragen gesteld; vragen over Koudum, maar ook doordenkertjes! Lourens de Vries en Johan Folmer maakten deze vragen en stelden ze ook. De winnaar van deze eerste Kriich was buurtvereniging Ooste-Zijl met 146 ont. 2e werd it Fuottenein met 136 pnt en de 3e plaats was voor KlokslachfTrochstach met 128,5 pnt. De wisselprijs is een schilderij, gemaakt door Henk de Boer uit Workum, voorstellende Adam en Eva, mét, hoe kan het ook anders, geen appel maar een beantsje! De feestcommissie kijkt terug op een geslaagde Beantsje Kriich.

Met vereende krachten de Smidsweg in actie

ploeg, die minimaal uit 8 personen bestond, werd begeleid door een coach. De volgende 8 spelen werden uitgevoerd: boomzagen, krattenrace, hooivorkdaden, jeu de boules, swingfietsen, steltlopen, koeien melken en tot slot 'met glans van de schans', waarbij een nat pak niet uit bleef. Elk spel duurde 10 minuten en men kreeg 5 minuten om van spel te wisselen. De sfeer op het sportveld was prima, de inzet van de deelnemers niet minder! 's Avonds was

De Doste/Zill won de eerste Koudumer Beent* Krikt). Zou het aan de mascotte van de coach gelegen hebben?


Zulte Nijs iAgenda De Klink

Dorpskrant van Kondum, oktober 2000

Agenda dienstencentrum Nij Ciaerbergen oktober 2000

7 okt.: Popavond 14 okt.: Film 20/21 okt.: Scheepvaartbeurs 26 okt.: Plattelandsvrouwen 27 okt.: Kaarten 2 nov.: Oranjevereniging Ledenvergadering 'Ene' PoĂŤzie hawwe jimme nacht aan skriuwen skiije dan dit namer 521341

Tent Tent Tent Wil degene die onze partytent heeft 'meegenomen' ook even het ontbrekende onderdeel ophalen? M. vr. grt, De Japkes (Caravan a.d. Tinholtstr.) Ps. Alles terugbrengen is ook goed.

Uitnodiging ledenvergadering Oranjevereniging De Oranjevereniging te Koudum nodigt al haar leden uit op de Ledenvergadering d.d. 2 november a.s. om 20.00 uur in De Klink' De agenda zal die avond ter tafel liggen. Het bestuur

Programma van Passage Christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging 27 sept.: De hr. DJ. Keur uit Kubaard: 'Mijn werk als rechter' 11 okt. : Rayonvergadering in Stavoren 15 nov.: De hr. P. Zijlstra uit Koudum : 'Reis naar Kenia en Tanzania' 20 dec : Gezamenlijke kerstviering 10 jan. 2001: Rabobank met het onderwerp 'De Euro' 14 feb. 2001: Jaarvergadering 14 mrt. 2001: Mevr. S. ZwartZwerver uit Heeg : 'Honderd dagen rond Pasen'. 18 apr. 2001: Mevr. A. Kuipers uit Llist : 'Wandelen om de oude Zuiderzee'

maandagmiddag: Bij voldoende deelname start cursus Fries voor niet-Friezen dinsdagmorgen: Koffiedrinken en boekenuitleen; 10 oktober: cursus Engels dinsdagmiddag: Vanaf 3 oktober fit-zit om 15.30 uur in fitnessruimte boven woensdagmorgen: Fitness van 9.00-12.15 uur; spreekuur pedicure 1 oktober en 8 november woensdagmiddag: Warm eten op 4 en 11 oktober; Hobby-kelder open vanaf 14.00 uur; Country-line-dansen om 14.00 uur iedere woensdagmiddag donderdagavond: EĂŠn keer in de 14 dagen bridgen, contactadres: fam. aVisscher, Tel. 522680 vrijdagmorgen: Cursus aquarelleren al.v. dhr. K.Vellenga vrijdagmiddag: Spelmiddag: klaverjassen, sjoelen e.a.; biljarten in competitieverband, Bingo 27 oktober; N.B. In november hopen wij te starten met een computercursus op dinsdagmiddag. Er is zeer positief op gereageerd en de eerste cursus is inmiddels volgeboekt. Aangemeld kan warden voor een tweede cursus. Wilt u gebruik maken van Internet en e-mail, dan is dit op woensdagmorgen mogelijk, uiteraard vanaf november en tegen een kleine vergoeding. De wasserette is te gebruiken van maandag t/m vrijdag van 9.00-18.00 uur. De biljarts zijn te gebruiken van maandag t/m donderdag van 9.00 18.00 uur en op de vrijdagmorgen van 9.00-12.00 uur. Met vriendelijke groet, Atty Nicolail-Soepboer Tel. 0514 521541

Grote markt tweedehands scheepartikeien Op 20 en 21 oktober a.s. organiseert Watersportvereniging 'De %essen' opnieuw haar najaarsbeurs met veel leuke, praktische en vriendelijk geprijsde zaken in 'De Klink' in Koudum. Ook is er een uitgebreide stand van de Beurscommissie waar door watersporters voor verkoop ingebrachte spullen worden aangeprezen. Doe-het-zelvers en koopjesjagers mogen hier beslist niet aan voorbijgaan. De Beurscommissie van 'De Fluessent biedt dus ook dit jaar weer goede diensten aan motorbootvaarders, zeilers en surfers uit wijde omgeving. Daarbij wordt ook nog een goed doel gesteund. Een deel van de opbrengst van de markt komt ten goede aan de jeugdzeilerij, een van de vele bezigheden van deze actieve watersportvereniging in de Zuidwesthoek. Zorg dat ook ti er bij bent in De Klink' op 20 oktober van 18.00-22.00 uur of op 21 oktober van 10.00-15.00 uur!! Artikelen voor verkoop kunt u inbrengen op vrijdag 20 oktober tussen 13.00 en 17.00 uur in 'De Klink'. Toegang tot de markt kost twee gulden, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Voor meer informatie kunt u bellen met 0514-521376/521865.

Agenda 'De Wester Esch'

28 sept./5 Cursus 1 19, 26'Opvoeden zo' 20.00-21.45 uur. okt.: 2, 9, 16, 23, 30 okt.: Presentatietraining 20.00-22.00 uur. 4 ,11, 18,25 okt.: Aquarelleren 19.30-21.00 uur 9, 16, 23, 30 okt.: Yoga 15.30-17.00 en 19.30-21.00 uur 10, 17, 24 okt.: Praktische Feng Shui 13.30-16.00 uur Opgave is nog mogelijk, tijdens kantooruren of per voice-mail buiten kantooruren. Ayurvedische massage en schoonheidsbehandelingen uitsluitend op afspraak. Voor de cursussen dans, bamboefluiten, biologisch tuinieren, 'de Schatkamer' en pendelen is inschrijving nog mogelijk, alsook voor de workshop Filosofie en Feng Shui. Bezoek onze Website: www.wester-esch.org of bel: 523484

Ussportvereniging Koudum houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op woensdag 1 nov. om 20.00 uur in het Clubgebouw aan de Wetterbies in het (Morraplan). 1. Opening; 2. Notulen; 3. Ingekomen stukken; 4. Jaarverslag secr.; 5. Pauze; 6. Jaarverslag pen.mr.;7 Contributie verhoging; 8. Rondvraag; 9. Sluiting.


Dorpskrant van Koudum, oktober 2000

Topbrassband in de Klink met Engelse gastsolist! 'Commissie Brassconcerten de Klink' organiseert al weer voor de 6" keer een concert van een 'top' blaasorkest in 'de Klink'. ,Deze keer komt de 'Provinciale Brassband Groningen' op zaterdag 4 november naar Koudum; een topper uit de Nederlandse Kampioensdivisie Brassbands. De Provinciale Brassband Groningen is opgericht op 19 januari 1980 te Groningen. De bedoeling achter de oprichting was en is nog steeds om te musiceren op een zo hoog mogelijk niveau en daarbij talentvolle amateurblazers de gelegenheid te geven zich muzikaal te ontwikkelen. In haar twintigjarig bestaan heeft de vereniging een hoog muzikaal peil weten te bereiken en vele successen behaald. Het orkest komt sinds 1986 uit in de hoogste landelijke afdelingen, waaronder de Kampioensdivisie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen. De Provinciale Brassband Groningen heeft al vele hoogtepunten meegemaakt. Bij de Bicentennial World Brassband Championships 1988 in Australië werd een vierde plaats bereikt en aansluitend werd een concerttournee gemaakt door Nieuw-Zeeland en Tasmanië. Ter gelegenheid hiervan werd de eerste LP / CD van de PBG uitgebracht. En na in 1988, 1990 en 1991 het topconcours voor KNFm Vaandeiorkesten te hebben gewonnen, mag de band zich ook in het huidige jaar 2000

KNFm-kampioen in de Vaandelafdeling noemen. Naast het deelnemen aan concoursen en concertwedstrijden geeft de PBG regelmatig concerten in de provincie en ver daar buiten. Er wordt veel zorg besteed aan de samenstelling van een gevarieerd concertprogramma, met vooral ook het accent op het lichtere repertoire. Als gastsolist zal bij de PBG optreden de bekende bugelspeler van de Yorkshire Building Society band uit Engeland: Iwan Williams.

Brandweer werd 7e in Uithuizen

Thuiszorggebouw officieel geopend

Tijdens de provinciale en gewestelijke wedstrijden eindigde de Koudurner Brandweerploeg beide keren op de tweede plaats, en zo kwalificeerden zij zich voor de landelijke wedstrijden in Uithuizen op 9 september jl. Met het onderdeel T.A.S. (Tank Auto Spuit) Hogedruk werden zij in deze finale zevende van de in totaal 12 ploegen uit heel Nederland. Onze ploeg bestond uit: Piebe v. Dijk, Jan Klein, Jurjen Faber, Gert de Jong. Rianne Haanstra en Feikje v.d. Meer. De coaches waren Piet Venema, Brugt Broersma en Siebe Schreur. .Een felicitatie is hier zeker op z'n paats, Van harte dus!

Deze solist heeft zijn sporen inmiddels al verdiend, zowel in Engeland als op het Europese vasteland heeft hij meerdere prijzen gewonnen. Zo had hij reeds op 16-jarige leeftijd de hoofdprijs bij de regionale kampioenschappen in Noord-Wales en won hij in 1994 de beroemde Harry Modimer kampioenschappen. Al met al genoeg reden om deze avond vrij te houden en een bezoek aan 'de Klink' te brengen, en te genieten van een avondje lopbrass Toegangsbewijzen kunt u reserve1 ren bij Boekhandel Muizelaar te . Koudum tel 0514-521294. Prijzen in de voorverkoop zijn: zaal f. 15,-/ balkon f. 17,50/ jeugd tim 16 jaar f. 10,Voor meer informatie over dit concert kunt u ook een kijkje nemen op internet: www.brassconcerten.hafabrani

Thuiszorg Zuidwest Friesland beschikt sinds kort over een nieuwe huisvesting. Vanuit één locatie biedt de Thuiszorg alle diensten aan voor Koudum en omgeving. De offiële opening van het voormalige schoolgebouw aan de Nieuweweg vond plaats op 22 september jl. Maatschappelijk Werk en Jongerenwerk van Stichting Profiel zijn in hetzelfde gebouw ondergebracht.

Sponsor van de maand is

De feestcommissie Hartelijk dank hiervoor!! Wie volgt?!

Suite Nijs In runtsje 1 Hjerst Mids septimber; fjoerread binne de smoarbeibeam men dit jier oan de Dammensewei. Achter de Galamadammen bidt in wik& boppe in mOs, wylst in pear putters yn in stik& plOzje. Oer de Morra waait de wyn ût Himmelum mei storein dy 't alles grijs en skier makket. In skûtsje mei okergiele spegels wjerskanten it roer, lOkt op 'e motor in rjocht spoar nel Warns. Grutte mannen yn reinklean steane yn petear oan dek. De skipper mei 't helmhout tusken de knibbels hat de hannen yn 'e bOse. Leech oer de boat komme protters, deltasyijend de mar oer. Daliks strike se del achter de griene John Deere fan 'e maatskip Heida. Starich slacht de trekker yn 'e Poel de giele seadden stikken. Achter de messen fan 'e masjine tilt it op fan seemokken en kaën. Der leit iten by de rOs en de fOgels roppe en raze. In ka fleant mei in deade meis yn 'e snaffel nei de sletswái. Protters springe mei de poaten foarOt byinoar op en tsiere. Oer de mar komme hieltyd mear oansilen. Hastich en drok stekke se de snaffels daliks yn 'e grOn. De boer is hjir net allinnich oan lt wurk. In grutte klaft ijippen, no yn uniseks winterklean en ferlytse tOtkes, waaiert Ot oer it lán. Op fêste Ofstán fan inoar rinne en pikke se nel nen. Rerderop stappe fiif reagers by de kluten láns. By de Hynstekop stiet it reid tol yn 'e plom en lizze 34 Grolsdoppen yn 't gers by 't bránplak. Merkels swemme stil yn groepkes de mar op. In lette boereswel stekt oer nei Gasterlán. Ut de Flait klinkt de rop fan 'e wylp. In skipper fart in skou troch it Jan Broerskanaal dér 't de measte doerebouten fuort binne. Vn 't lán fan Stellingwerf stiet noch in let bosk wylde mar9riten. By 't tsjerkhen tsjotterje hunderden protters de stilte fuort Ot 'e hege peppels. Twa bern smite krekt as alle jierren hjerstmis kneppels yn 'e kastanjebeam by de yngong. Vn in folkstOntsje steane noch prachtige sinneblommen te pronkjen. Pier Zijlstra

Bulte Nijs 111 2000-8  

26 namen stonden er op het programma. 26 sterren die alleen, samen of in een groep schitterden in een avondvullende show. Wat een talent! De...