Page 1

Dordskrant van- ,Kouclum 9 nuttl_ _ft

Boudien Wenn wvaa am spannend'. De vonken vlogen eraf bil alweediirgO ibookShoW op, 9-94999 ItilDe Klink Alleen, Met'Z'n ,meiden (Waar Ware» flelongens deze keer?) zorgden voor een prima sheik ,„Jennie )f-Vi Boudien Hoekema naM big verrast haar le prils in ontvangst. slennie gegitf tweeán In een groep en veroverden in hun groep opnieuw de beker. 1 , LydiaetZeldenrust en Lydia winnen Playbaó kil

Hoi, ik ben Boudien Hoekema en ik ben 8 jaar. Afgelopen week was de Playbackshow. Het was al de 2e keer dat ik-meedeed. Vorig jaar was ik Katje SChdurrnan met het liedje 'Een echte wereldmeid'. Toen won ik de 3e priját Dit jaar wou ik natuurlijk weer meedoen. ik kon niet kiezen tussen de liedjes want er waren zoveel leuke liedjes!! Toch heb ik besloten (samen met m'n moeder en anderen) om het liedje ven Ruth Jacott 'Hartslag' te kiezen. Toen ben ik eerst zelf gaan oefenen en met het dansen heeft Marie-Janne Beekman mij geholpen, ik heb heel lang geoefend totdat het helemaal goed ging. Toen was het donderdag, de dag van de Playbackshow. 's Middags om 4 uur moesten we eerst oefenen op de generale repetitie. Toen was het zover ik had de kriebels in de buik zo zenuwachtig was ik. Het optreden ging heel goed. Toen kwam de prijsuitreiking: Elsa Brouwer won de 3e prijs als Shania Twain, Janneke Droogsma won de 2e prijs met Trijntje DosterhUis. Toen dacht ik, och jammer geen prijs, nou ja volgende keer beter. Toen zei de meneer van de jury: Ruth Jacott le prijs!! Wat was ik blij. Ik kreeg een grote en een kleine beker en nog een roos. in de grote beker komt mijn naam, dat is de wisselbeker. Toen mocht ik het liedje nog een keer doen. Het was een hele leuke avond. Tot volgend jaar, groetjes van Boudien Hoekema

Wij zijn Jennie en Lydia. En wij, hebben dit jaar weer de le prijs gewonnen. Vorig jaar deden we,Z.-EJniirnited na en dit jaar S.O.A.P. met 'This is how we party!. "OR, den het heel leuk om ook dit jee weer te winnen. En net als vorig' ,jaar ± hadden we het deze keer hiziWt maal niet verwacht. En we willerv. de jury heel erg bedanken voet onze prijs, en natuurlijk de schminksters en iedereen die er7 nog meer aan meegewerkt hott, Bedankt!! Jennie eely

2e en 3e in deze groep werden resp.,',Santl Hoekema, Sanetta de Cross en Jerinarzley Lange (A-teens) en Enka Droogáma (1 Spears). . 3

Bedankt!

Sponsors; vrijwilligers, deelnemers en publiek het was een 'spetterende', feestweek! Onze hartelijke dankilja; feestcommissie: Monica, Willem,. Saga. Froukje, Gerard, Ansje, Joke, Jantje en Uilke. 1 -TE

ir

Goud Goud Goud Goug-gl . ,,Dhr. en mevr. L. Roelevin Ds. L. Tinholtstraat 27 in Keit gh II vierden op 25 augustusji. ti • • it •',.• 1 50 jarig jubileum ' • -i . Van harte gefeliciteerd.

Voor een avond gezeiligh'ég en sfeer ,-•

Cafetaria - B-ar Tarantella. -

Hoofdstraat 27 - KouduM •


zulte Nijsi °piep 1100 Olim Redaksje: Penny Hartman, Onderweg 78 Tineke Munnfltsma. INjultslacts 3 Eis Runia-Jager. Ooste 10 Jan Huls, G. Yomastraat 11 Einredaksfe: Penny Redman Rodelt* adres: Wiuksiach 3. Koudum Orwlanmoeilijk wi WOeanlevemosh »p 5.1i Opmaak: Decorboo reclame. Koudurn P-wow/Luk Els Runia-Jager/Edwin de Boer Printwuric Decorboo reclame, Koudurn Advertinsjes: L Kmmmenhoek, De Tine 6 8723 ER Koudum Forsprieding: Buertferiening 1 july, augustus 51e treed yn 'e en september 09 Abonnerninten: moanne To 't kalloderlier Leden Doarpsbelangen f. 13,00 Net leden f.15,00 Abon.omutens f. 32.50 Sponsoring: Vnl. Y. v.d. Gaast til. 522283 Kopy: Paar de 14e fan e moanne by it Maksje adres BanidGim numer: Rabobank 33.35.85.193 Giro van de bank 825457 t.n.v. Dorpskrant Koudum

Re(d)actie Voor u ligt Butte Nijs nummer 101, afwisselend ais altijd, maar in een nieuw jasje. Een maand later ook dan u van ons gewend bent na de zomerstop (dit i.v.m. de late zomervakanties), maar wel meteen een dubbeldik nummer. Een nummer waarin we terugkijken op een lange hete zomer in ons eigen Koudum, een kijkje nemen in andere - verre - landen aan de hand van avontuurlijke (oud) Koudumers en natuurlijk ruimschoots aandacht besteden aan een zeer geslaagde 36e feestweek, waarin we meer zonuren dan ooit er gratis bij kregen. Het kon niet beter. Vooruitkijken doen we ook. Veel informatie over allerhande activiteiten die in de komende tijd staan te gebeuren. Twee daarvan lichten we eruit: De heropening van ons dorpshuis De Klink op 2 okt. a.s. en daarop aansluitend de opening van het culturele seizoen van de stichting Sédwester door de lAmazing Stroopwafels' uit Rotterdam. Een dubbele reden dus om de gerenoveerde 'Klink' deze avond te bezoeken. Veel leesplezier met deze dikke B.N.

Dorpskrant van Koudum, oktober 1999

'Door mijn bijbel bewogen'

De bijbel is van grote betekenis in onze cultuur en in ons leven. Voor sommigen is de bijbel een 'waardevol cultuurhistorisch bezit' voor anderen Is het het 'Woord van God' in hun persoonlijk leven. Zo heeft de bijbel veel en velen in beweging gebracht Ter afsluiting van het 'Jaar met de bijbel' wordt in de maand oktober een tentoonstelling gehouden in de Openbare Bibliotheek te Koudum onder de naam 'Door mijn bijbel bewogen'. Vanaf 1 okt. a.s. kunt u deze tentoonstelling gaan bezien. Naast een keur aan bijbels in allerlei vertalingen zijn er ook boeken in te zien over de bijbel. Ook worden er allerlei voorwerpen tentoongesteld die samenhangen met het 'gebruik van de bijbel: het traditionele bijbelkastje, omslagen, fluwelen teks~rden, rouwadvertenties en bidprentjes met bijbelteksten het schilderij van de brede en de smalle weg; kortom veel van wat de bijbeliezer in de loop van zijn of haar leven rondom de bijbel meemaakte zal daar te zien zijn. Zo wordt een goede indruk gegeven van de invloed die de bijbel In een mensenleven heeft. Bijzonder op de tentoonstelling zijn ook de voorwerpen uit de synagoge. Er is een complete set aanwezig van gebedsriemen en gebedsmantel, hebreeuwse bijbel en boekrol. Ook de zilveren 'jat', het aanwijsstokje in de vorm van een handje Oat) ontbreekt niet. Tevens is er een schaaimodel te zien van een oude synagoge en een seider (paasmaaitijd) servies. Eén en ander geelt al aan dat er ook voor de kinderen veel te bekijken is. Daarnaast zijn er kinderbijbels in vele soorten en maten in te zien en staan er schaalmodellen van tempel, tabernakel en oud-oosterse huizen, welke ook als bouwplaat verkrijgbaar zijn. Een aparte plaats nemen de inzendingen in van de prilsvraa, 'door mijn bijbel bewogen Er zijn vele verrassende inzendingen te zien, die aangeven hoeveel creativiteit er onder onze bevolking leeft en hoe een boek als de bijbel deze creativiteit losmaakt en stimuleert. Tijdens de opening van de tentoonstelling op 1 oktober om 19.30 uur zullen de winnaars van de prijsvraag bekend worden gemaakt door de jury, bestaande uit dichteres Dora (Theodora) Zijlstra, beeldhouwster Hernia Bovenl<erk en Hindelooper dominee Bernard de Boer. De tentoonstelling is de gehele verdere maand oktober te zien aan de Binnendijk 13 te Koudum, tijdens de openingsuren van de bibliotheek: maandagiwoensdagivrijda 14.00 -17.30 uur en op vrijdag tevens . van 19.00-20.30 uur. Het is ook mog vanmet een groep de tentoonstelgelijk ling te bezoeken. In overleg kan dan een passend moment worden gezocht. Neemt u even contact op met mevr. Betty de Boer, Dammenseweg 41, te1.051e1-521588 of dominee Wim Beekman, Dammenseweg 1, tel. 0514-521234, beiden in Koudum.

meldt: dat we met z'n allen terug mogen

kijken op een bijzonder geslaagde

Feestweek en dat dit, behalve aan de goede organisatie, mede te danken is aan het prachtige weer dat we erbij hadden. Het programma bood voor eik wat wils en ook het

niet officieel or) het programma

staande onderdeel: Luilak-viering op vrijdagmorgen is, door goede

samenwerking met de politie en gerichte informatie naar de jongeren toe, goed verlopen. Jammer van het incident met een van de jongens, die 's morgens gewond raakte. De straten en tuinen zijn

weer gekeurd en de uitslag heeft u ai in de Klink kunnen lezen, maar staat elders in deze Bulte Nijs nogmaals vermeid. Het bestuur van Dorpsbelangen is inmiddels alweer

in de slag geweest met de organisatie van de tweede inspraakavond over het structuurplan voor Koudum, die inmiddels al heeft plaatsgevonden op 29 september jl. We houden u op de hoogte hierover. Het bestuur

Gemeenschap-centrum De Klink' ook voor sportieve wensen

* Speciaal voor bruiloften feest avonden etc. * Ook koude buffets en diners verzorgen wij met uiterste zorgvuldigheid * Zaalaccomodatie tot 600 personen Uw gastheer: B. Bleeker (0514) 521638 / 522309


Zulte Nijs i

Dorpsknmt van Koodum, oktober 1999

4 jaar wonen en werken in Tanzania. De studiglevensmiddelentechnologie heekne al in verschillende landen gebletht Eerst gedacht dat ik Friesland, dan wel Nederland, vrijwel ,zeker nooltzou verlaten en ik altijd blij was de Koudumer toren weer lezlen, is het de afgeloperijarehl gegedeVra iets anders d 1delBare Zuivelschool in titi ging ik yOtir rrnlandeb n Blezilié Ik weristelopF een nivelcoi5peratie in Carambei. Vervolgens begon ik aan de Hogere Zuivelschool en ging direct na jaar t op een -beterstri drijf. 2 dagen per week kaas, yog,Ma kleth deitn hurt en kwark maken en op andere Nederl rvoor de producten op markten dagen ands rond San Francisco verkopen. Cali een Ontzettend leuk werk en een mooie zulvel for manier om tegelijk het land te zien. benië: Het duurde ongeveer een half jaar Mfe voordat ik vla Via in Tanga, Tanzenia terecht kwam. Nooit r gedacht dat ik ooit in Afrika zou wer werken. Net zoals iedereen had ik kte beeld van dorre vlaktes, veel het ellende en veel honger voor me. ik Maar één keer aangekomeh in Tanzanie bleek direct dat de tv niet alies laat zien. De verschillende religies gaan hier heel goed met elkaar om. Er zijn geen stammenoorlogen in Tanzania, de natuur is schitterend en de mensen zijn ontzettend vriendelijk. Natuurlijk is er de bureaucratie en de corruptie, maar die is er in Nederland ook, alleen is het in Tanzania een beetje meer zichtbaar. in Tanzania zijn ontzettend veel dingen mogelijk, alleen duurt het vaak even langer om het voor elkaar te krijgen. Vooral kom je dat tegen tijdens het werken. De afgelopen 4 jaar zijn ook niet gemakkelijk geweest. Het project Tanga Smallholders Dairy Development Program is in 1985 onder leiding van Lul Zijlstra begonnen met 5 koeien en nu zijn er ca. 5000 gezinnen die een inkomen hebben in deze sector. Het grote verschil van TDDP met andere projecten is, dat het zich richt op de gehele infrastructuur en dat er in principe geen cadeautjes warden Weggegeven: TDDP heeft daarbij de rol op zich genomerróm té helpen bij het opstarten van activitei-

-maner —11•1•1- Eik •

ten binnen deze infrastructuur. Zo zijn er nu 9 melkcollectie-centra, waar de boeren hun melk kunnen brengen (liggen wel op een afstand van 1/2 tot 6 uur rijden van Tanga) en rijden er 4 trucks om de melk van de centra naar Tanga of Dar Es'Salaam te brengen. Vitiér 1997 werd de meeste melk rauw verkocht, maar sinds juli 1997 hebben we Tanga Fresh Ltd. TFL is een zuiVállabriek welke is opgericht met steun van een aantal gezinnen rond Koudurm diesamen als de coöperatie Friziana Invest een deel van de aandelen heeft. Het heeft ca. een jaar geduurd voordat de fabriek goed begrot te draaien. Er waren veel kinderziektes en het opbouwen van de markt ging moeilijker dan verwacht, maar de eerste maanden met winst zijn gemaakt en het wordt steeds duidelijker welke richting we op moeten. Op dit moment wordt er geproduceerd':

gepasteuriseerde melk in 1/2 en

1/4 liters, mtindi in 1/2 liters (soort volle karnemelk), room, b°ter, ghee, mozarella, kaas en standyoghurt. Verder wordt er binnenkort begonnen met vruchtenyoghurt. Op dit moment neemt TFL ca. de helft van alle melk, de andere helft wordt nog als rauw verkocht. De meeste producten gaan over een 350 km lange weg naar Dar Es Salaam, welke onze grootste markt is. Er is in de afgelopen jaren veel veranderd. Er is veel opgebouwd en er

Orarijevereniging De Oranje Vereniging houdt haar jaarlijkse ledenvergadering op dinsdag 2 november in de Klink aanvang: 20.00 uur

(zijn vee problemen Fgoeweeei De regen* ,dert,rodt de vele overS'èfititénnaan, melk,, de het&tirdefflirtet OSIn grote tekortenht melk, klanten Ieweiaaa . 1 f geren te betalen en • Wger je vrijwel niks aan kunt doen, we-, gen die worden weg, gespoeld, trucks die stranden onderweg naar Dar Es Salami geen of verkeerde' electriciteit en zo is er nog veel meer. Mijn taak in dit alles was gericht op de melkcoliectie, verwerking en marketing, en deze zo te ontwikkelen dat die een toekomst biedt voor alle boeren. be basis is nu gereed, de tweede fase van groeien moet nu beginnen. En dat is waar mijn opvolger is begonnen. Juni was mijn laatste maand en nu •men hoop ik weer aan werk in Amerika. Het het wonen ente ko- 0 .werken in Afrika heeft veel invloed op mij gehad. Je gaat heel anders denken. Het was moeilijk om Tanga te verlaten. Wat mij de afgetolierv• jaren duidelijk is geworden, is dét er in Tanzania ontzettendveel yv mogelijk is. Het is de combinatie • Mensen, veel creativiteit, flexiblitelt v ,en motivaties die alles kan bereieken; Hét ontbreken van een of il_Meerdere van deze maakt dat Tanzania over het algemeen bij d veel mensen een slechte naam eheeft als land om te werken. 1, jAchteraf ben ik zeer blij dat ik in -1 Tanzania aan het zuivelen ben u 3 geweest. Fons Smits i 1 s Voor het mooiste bloemenwerk t gaat U naar.... e t Bleeker's e Bloemenboetiek c h fl n Meiaár ! o l a Mirjam ƒ de Vries o , g Hoogstraat 10, 8723 AT Koudum Tel. 0514-522335 i e , d e


Nijs Spelen in iKoudum

Met veel plezier hebben de kinderen in Koudum cie afgelopen zomer kunnen spelen in de speeltuinen aan de WjukMach en de Grovestinsstraat De werkgroep 'Speeltuinen Koudum' heeft zich daar de afgelopen 2 jaar dan ook sterk voor gemaakt. Deze werkgroep werd in 1997 in het leven geroepen toen de speeltuin aan de Wjukslach definitief werd TijdKlaas voor iets nieuws vond afgekeurd. initiatiefnemer Zandstra en besloot contact te leggen met de Grovestinsstraat Daar was men ook ai een poosje bezig een speeltuin te realiseren. Als eerste werd er een enquête gehouden en naar aanleiding daarvan werd er een verzoek bij de gemeente ingediend voor 3 te realiseren speeltuinen. in 1997 werd er een wet aangenomen waarin de veiligheidseisen voor speelattracties en ondergrond zijn vastgesteld. Met inachtneming van deze wet diende de werkgroep een plan in en kreeg de financiële toezegging van de gemeente voor f. 40.000,-. Het was wel een teleurstelling toen bleek dat dit geld alleen mocht worden besteed op de 2 al bestaande lokaties, te weten Grovestinsstraat en Wjukslach. Op 17 juli was het dan zover! De drumband uit Workum verleende spontane medewerking, zodat op de route door het dorp steeds meer kinderen (en ouders) achter de muziek aan kwamen lopen. Na de toespraak van wethouder De Vries gingen ca. 400 ballonnen de lucht in en met deze handelingen waren de 2 speeltuinen officieel geopend. De werkgroep blijft bestaan; men is op dit moment nog steeds in gesprek met de gemeente Nijefurd over het onderhoud en beheer van de speeltuinen. Natuurlijk hopen ze dat t.z.t. de 3e speeltuin gerealiseerd kan worden. Een leuke opsteker voor de werkgroep is wei de brief waarin wordt gemeld dat ze in aanmerking komen voor het predicaat Kern met Pit en een daarbij behorende geldprijs (Leefbaarheidswedstrijd van de Koninklijke Nederlandsche Heiclemaatschappij). Maar voor de uitreiking moet men nog even geduld hebben. in de volgende B.N. hopen we in ieder geval wel de uitslag van de balionwedstrijd van 17 juli bekend te kunnen maken.

Dorpsitrant van Koodum, oktober 1999

De eerste KOudumer ledenpartil Op zaterdagmiddag 3 juli jl. organiseerden Me KeatsfreOneh fan .

Ondernemera(sters) Kirjurdtim verdwaald

Zaterdagavond 18 sept. jl. vierden de ondernemers vah,Koudum een feestje op het le eiland in de Koudum' de eerste ledenpartij van Fitieeteni Uil tent werd er 's morKoudgm. Op zichzelf al een histo gens : al opgezet, detbarbecupnett rischleit, in'hetskinsesilen min,nendeWarMetart vah toebehoren en ulteraard ,drankjes werden op de Hotelboot: -van Friesland Zuldwesthoekiail coglditile Mats -s Boeting inclusief de partij! de'ltdiaii ,tle De tkréérgbdet haddenbeter QVK (Ondernemers Vereniging niet zo op begrepen, want in fier Koudum)rieden naar het eiland ver.begin kwam de regen met bakken voerd. Latere feestgangers werden naarbeneden:bOleflitste hettler overgezet door de plaatselijke WI , en daar boven Koudurrl en enKeliir overland en zee - Hans Kemker rake donderklappen deden de kaatper speedboot. Alles verliep volgens --sers- besluiten om het veld maar WEirts: vlees, drankjes, salades, mueven te verlaten en te schuilen ziek; karaoke, alles verzorgd door onder de deskundig opgezette parde plaatselijke middenstanders. Na Ment. Met ongeveer 25 personen de klok van 12 uur werd er opgebroken, ingeladen en door de le stuuren een koelkast in een partytent van 3 bij 3 meter krijg je toch het man Lagerburg het ruim zen. Enkele feestgangers waren de gevoel dat de 'Keatsfreonen' een t groep voorgegaan met eigen boot innig verbonden clubje is. Maar e sop geko- de rest nam plaats op en speedboot, later klaarde het weer op en kon er het comfortabele Hotelschip. Het vrolijk verder worden gekaatst. in schip voer en voer echter de totaal namen er 6 parturen (18 perhaven kwam niet in zicht. Na ruim sonen) deel aan de ledenpartij. Een 45 minuten moest geconstateerd heel mooie opkomst voor een nietworden het schip was het spoor kaatsend dorp. Er werd een volledi'bluste: Overal fuiken en lichten, ge competitie gekaatst met drie maar waar de boot zich precies eersten uit, ieder partuur moest bevond was niet geheel duidelijk. een keer tegen elkaar kaatsen. Er Verhitte discussies werden er gewaren ook weer enkele enthousiasvoerd op het bovendek! De conclutelingen die voor het eerst een sie stond als een paal boven water kaatsbal in handen kregen, maar Verdwaald! Op de'Kullart 'werd daar toch 9oed mee uit de voeten zenuwachtig gewacht op de terugkeer van de middenstanders. Na konden. Dit tot veler verbazing van vooral de eigen kaatsmaten. Ook een telefoontje van de Hoteiboot over de publieke belangstelling was sprong l het rescue-team Hans, Jan en •Romke in de speedboot toen hun er geen klagen. De toeschouwers, opsporing werd verzocht. De hoteldeskundig of niet, vermaakten zich uitstekend. De keetsfreorien kunboot lag ondertussen een enkele keer vast. Van paniek was echter nen terugzien op een teer geslaag,geen sprake! De zoektocht werd de en gezellige ledenpartij die in de beloond en om ongeveer 1.30 uur toekomst zeker voor ,zagen de opvarenden de schijnwerbaar is. Bij een wedstljd heen per op hen gericht. Flesquerteam natuurlijk een ultslaglendeMas ais Kuilen' had een geslaagde missie. herhaling vatvolgt: Als loodsboot voer de speedboot le prijs (in de kransen) voorop naar de thuishaven, alwaar Johannes Manga, Domien de feestgangers na de klok van 2 Flapper, Johan Folmer. uur voet op vaste wat konden zet2e prijs ter]. Koudum was gered van de Lammert Fopma, Bonne Jansen, Ondergang. Na dit hachelijke avonAnne Peterson tuur bleek dat de OVir-leden niet de, 3e prijs enigen waren die de thuishaven niet Jelle Zijlstra, Henk Abma, Andries meer konden vinden. In de nachtelijke Hoekerna uren werd onlangs dooi

Hoekemoss Schildersbedrig & kodoshop Hoofdstraat 46 - Koudum Tel. 0514 - 521369

weer van Koudum koers gezet, met de nieuwe blusboot, IMMO Heeg; Zij de ondergingen hetzelfde lot als dkcil% , leden. Volledig van de koet . dwpaid :brand- belandden zij in debiken. Uiteraard werd deze dwallhOillinehá009e- verwerkt door de leden van kamers de brandweer met behulp van hun interne trauma-team. Deze week werd bekend gemaakt dat ook de OVK leden hiervan gebruik kunnen maken!!


Dorpeitrant van Koodum, oktober 1999 ,

cao reg Mijn vakanti de Roemeense deren Op 25 juli kwamen 2 R e idn- • deren bij ons logeren. Ze bleven 2 1/2 week bij-,ons,. Luoretja en Raffia wonen_ In het kindertehuis in Nassaud, dat ligt in Roemenië en dat is wel 2000 km van Koud= af. We hadden p gramm„ , . ,houd~ mo:. 26juli naar dettkaggivel tandarts. okeen proLuoret Raf» zagener ~etie n op1iels jj. Lucretia en éb 1 'vullén en Raffia aan len. Ze willen liever in moesten naar de tandarts dan in , , Nederland Roemenlik•We hadden op,31 : • z t~daden oud7hollandeeepell , tjes; ledereendie 1«e'imm moetiteen e nummertje trekken en dan mbig e diegene opzoeken waarbij jetite ll groepje hoort. Toevallig zat itcf In ide groep. Tussendoor k terbalfen en drinken, er w g drinken kon je halten bij de bar e hetwas'die chips avond h llig. Opghelt laatst legen de R kinderen een plastic tas nik o.a. tand. y pasta, S11051przeep.eweenkLigtfg erin. p het Opp 2 aug. spelm kanovarerOen oda stra ken d wie het vemtekon komen en als sritiefi door duinckt de sspellen •Warenalgelopen zouden we %MolkwerUnVtir met z'n allen pannenkoeken bakken noe b dat ging niet door, we gingen maar A ij eten bij I.Sealeantsjeen daarna patat ging naar huis. 9p4 aug. ',i11 v iedereen hadden we disco in het Haske in Balk. 01,4 Der Roemeense kinderen kregen 2'con sumptie Munten. We gingen half 11 -;e'gi e ongeveer weg, wi] waren erg moe. Op nge ' 6 aug.. gingen we een rondvaart maken nr °verde Fnese meren, weinpesten naar Snoek. Tussendoor hadden we e picknick. We legderibljTerheme een aan, V daar kregen we brOden chocolademelk of Voghl. We deden op het e eiland ook Spelletjes en je kon ook zwemmen d maar dat hadden wij niet gedaan. Er kwam ook een camera aan e boord en die ging Hindi* Stellingwerf enrzo zoon Douwe interviewen, die hadden ok een Roemeens meisje i Anna. Je mocht geen eten meenemen n je kon daar patat krijgen. En we want kregen d van het cadeauwinkeitle een waterijsje. het was mooi weer die e ToenWant dag, om 6 uur waren we weer terug 4 in Sneek. Het was heel leuk die dag. . Dit was het laatste wat. op het programma stond want op 10 aug hadden we1de slotavond, per dorp rnot3st je iets doen. Koudum ook. Wij hadden een zelf gemaakt liedje en de ~rine. Veel deden wel wat, toen moesten alle Roemeense kinderen derrie& op het podium kornen en gaven alle gestgegrinen een roos want op 12 aug. was hel ifitsthelekommt•uurlijkhet terrein van Runia, ze hoefden dffirnititop bed; ze Wouden weg want dan waren ze zo gauw mogelijk bij hun slaapplaate.:

rBulte Nijs i °okt% zortiett Koudurn -

TOen delaus weg waswe ging iedereen Weer naar huis. Maar deden thuis ook leuke dingent.v Ajeervooral mens erger je filet. Alt ze er e iemand af MitieSterrgoolen hadden ze : de _knutseten„,spe00meeste lol„ekmet Rat la giri haar4iet - leren, dat rkikien4e 7 wikkamertje. Ze mochten ook graag naar 1 -muziek aNO luisteren vooral naar de bsb. ,,1/aa -ook - %'reitak vlechten in mijn haar maken. W We zaten ook wel vaak te praten. We d01,át1 m'n elkaar goed. Op de laatste hVdp begrepen 00 avond voordat ze weer weg gingen i -ʻt h ze nog fijne woorden tegen mij watges t hoopten mij gauw in • Ze iê Weer te zien. En ik hun ook, n ben een fijne tijd gehad. e Martina y H a l : s l o w e n A b bEr was dit jaar weer een markt. Zelf ik er maar 2 keer op gestaan, aheb want het was warm of het regende .pijpenstelen. ik heb niet veel verkocht, want het was niet zo druk. R aDe le keer wel, maar toen waren de basisscholen nog aan de gang. fMaar het was beregezeillg, je kon fer van alles doen en kopen. Voor ide kinderen was er een springkusen de jeugdsoosg roep was er asen ook met van alles om een jeugdgsoos te laten bouwen. De jeugdisoos had veel leuke spelletjes o.a. schminken. We hebben met de n jeugdsoos veel geld verdiend, maar gnog niet genoeg. Groetjes,

Catherine van Dijk

Redders aan de wal

It Var Zomer 1999 wind Z/W 5/6 Bergers van de Tille schreven in het rapport: Met de regelmaat van de klok gebeurde het afgelopen zomer dat de fraaie houseboten van het bedrijf Friesland Boating aan de op rillede tedroge kust van het ondiepe Var water. Zo ook die dinsdag. Er Koudum woei die dag een straffe zuidwestenwind, 'strandekracht 5 tot 6. Met uitschieters van 7 Beaufort. Het was n' buiig en bewolkt. Tijdens het middageten daagde er een houseboot aan lager wal. De bergers stonden met het brood in de hand te grijnzen voor het raam, en riepen: 11 moatte bergen!" Met de laarzen in Wy de hand renden ze naar de sleep vlet 'Anne' alwaar de motoren worden gestart, en de sleepkabel ter hand genomen werd. Tijdens het vlot trekken van de houseboot hoorden de bergers een gealarmeerd geluid van het thuisfront:''Heit is my ferjitten, heit is my ferjitten". Deze kleine berger stond nog achter het stek op de Wal. Hij werd alsnog opgehaald en kon alsnog delen in de feestvreugde! Bergers van de Tine

Schoenen en sport

de Boer

Koudum-Balk

MEPIJ ISTO

•• I

'

I


,-Bulte Nijs 1Simmer 2000

DOtpátkrái1I•VaM Kbudgm, oktober 1999

Feestweek 1999

Het ligt in de bedoeling om in het kader van Simmer 2000 i.s.m. Dorpsbelangen Koudum een reünie te organiseren voor alle oud -Koudumers, dus zowel voor leden als niet-leden van Koudumers om Utens. Onder auspiciën van Dorpsbelangen is de Stichting Koudumers om Utens, samen met nog een aantal verenigingen, bezig met de voorbereiding van een programma rond die te houden re de ü datum is vastgesteld op zat. 15 juli 2000. Om zoveel mogenie, waarvan om utens uit te lijk Koudumers kunnen nodigen, verzoeken wij u ons namen en adressen van bij u bekende oud-Koudumers te verstrekken. U kunt die namen en adressen, liefst schriftelijk, doorgeven aan: Doede Hoekema, Hearewei 90, 8711 GE Workurn.

Met het oplaten van honderden ballonnen op het veld achter de sporthal openden op 8 sept jl de kinderen traditioneel de 36e Koudumer feestweek. Meteen daarna gingén de eerste feestelijke activiteiten van start. Voor de allerkleinsten was er poppentheater in de kantine van de sporthal. Voor de iets groteren een lego-

bouwwedstrijd in de sporthal. Uitslag Lego spelmiddag: le prijs

Astrid Wester, Paddestoel

2a prijs

Wessel Schaper, Boot 2b prijs Wiebe de Boer en Jasper de Kroon, Kabouters 3a prijs Grietje Lyklema, Boventerras

Keuze uit duizenden Bloemen en Planten in een wereldwijd assortiment

• Vele soorten opgemaakte Plantenschalen • Groene en bonte planten • Prachtige sortering aparte Tuinplanten • Kadobonnen voor binnen• Flinke sortering snijbloemen buitenplanten altijd vers van de veiling Dus voor een bloemrijk idee, uw bloemen en plantencentmm:

3b prijs Douwe en Joke Pieter Stellingwerf, ligbox stal Tegelijkertijd vond in De Klink de feestelijke middag voor de oudere dorpsgenoten plaats.

65+ middag in De Klink

Tuincentrum Welgelegen t.o. De Finke Koudum tel. 0514-521843

i g fa. B.H. de Jong en zn. Uw F adres voor: v r Aannemersbedrijf

onderhoudswerk verbouw luxe woningbouw utiliteitsbouw

Havenkade 2 - Koudum Tel. (0514) 52 12 93

I t~e

Kemkg AutOb ed/Of voor inen verkoop:

alle merken auto's nieuw en gebruikt • officieel Lada dealer • het adres voor al uw reparaties en onderhoud aan uw auto • Shell tankstation * fiets- en personenbus verhuur * fiets verkoop en onderhoud * taxi- en rolstoel vervoer * tevens ziekenvenmer

Nieuweweg 10 Koudum Tel. 0514 - 521436

Op woEmsdagmiddag 8 september was er weer een 65+ middag. Er waren zo'n 40 mensen aanwezig, die konden luisteren naar het duo Griet en Elly, met hun zelfgemaakte liedjes en voordrachten. Enige bekende 'Fryske lietsjes' werden door allen meegezongen. Tijdens het borretuurtje kon worden bijgepraat. De daaropvolgende broodmaaltijd werd alle eer aangedaarren dit was een gezellig besluit van deze middag. En wie er 's avonds na het ringrijden en countrydansen nog geen genoeg van had, kon nog genieten van de prachtig versierde en verlichte buurten.


Dorpaluant van Kondum v olttnikailaa

'Prachtig weer en Volop sf Kabouterhoofd warmKoudumers om utens eer Koudum in db prijzen ReOnie Ondanks een verkortOeestweek t.

was Koudum ook dit jaar weer prachtig versierd in het kader van,. het leerrijk-Se feeet Hierbij de uitslagen van de buurtversiering en de mooiste tuinen inlekkader van de 'KoudgmerrFee1tW9k1,999'. BûÜv ersle. 1.1Syt Qerben YpriTggtrag 53 prit lech f 3. 9e .1figswiail 48 Prt , • ,'Grote tuinen: 50'de Jorig 1. Fam. S. pnt _ ont. t Munnikema; Westeweg 38,218,pnt ,Qoste 29, 232 3. ah Haanstra, Snakke 185 pnt, Kleinefulnen: 1. Fam. J. Fekkes, Kerkhoftaan 10; 229 prit • 2. Fam. E van Veen, Weffeibles 15, 221 pnt• 3. Fam. L. Hoekema, Wluicslach 21, 208 pnt ._Dorpsbeiangen Koudum

Fele van-inthiemastraat versierd! Dit jaar was tijdens de feestweek ook de Fele van inthiernastraat versierd. Sonja van der Wal en Beukje Mous namen het initiatief om oolconze straat vrolijk aan te kleden. Met vlaggen in de tuinen en bloemen op de stoep kon de feestweek beginnen. Sonja en Beukje bedankt voorlUllieleuke idee. Tol volgend jaart-

Kermis nostalgie Met rozen in het knoopsgat en een aanstekelijk enthousiasme wist deze 'kermisbaas' bij de optocht menig toeschouwer te ver schalken om een poging te wagen bij zijn 'Kop van Jut'.

pjes ingepakt

Zo Malen is het met de eigen 'kilmaatbeheersing' van deze Koudumer ondernemer best in orde,

Zaterdag 11 sept jl. kwarne0 KoUdurtierSom étens, saitcn 1999 eervaantal aangesloten ingezete uët - van' Koudum, voor de Sgete ren keer bijeen. Rond de klok van tien tair verzamelden zich ruim 130 retinister'i in de grote zaai van .'De Klink'. Onder hen ook een 7-tal jongeren, die voor de eerste keer de reünie bezochten en die zich na afloopyan de dag spontaan als lid aanmeldden. De morgen was geheel bestemd voor het samen koffiedrinken, bij-kletsen en borrelen.Er Was dan ooksprake van vele geanimeerde gesprekken in een gezellige sfeer. Om half één schaarden zich ruim 100 reünisten rond een door beheerder Bleeker en zijn medewerk(st)ers royaal gedekte koffietafel en ook aan tafel werd er gezellig gekletst. 's Middags werden de aanwezigen vergast op een optreden van Johan Veenstra, bekend van de Stallingwarter Schrieversronte en Omrop Flyslán, die voordroeg uit eigen werk. Uit de reacties uit-de • zaal bleek dat de verhalen van Jehan Veenstra goed in deSitialik• vielen. Even na vier uur werd ,de •• reünie besloten met hetgezarnénlijk zingen man het Frysk Folksliet Nieuw in deze feestweek was het waterfestijn 'met glans van de schans' De weergoden Waren de feestcornmissie goed •

gezind: de bel werd zelden gehaald, , maar de, 'plons' was een verfrissend alternaoaP tief. Plet • Venema was de snelste met 7.97 • • sec. Hans Kemker bezette delvie0_, de plaats mat' 9.38 sec. DercieweriM 4 Rein Laagland in 13,94 sec. Dótidée jde Boer en Jeltsje Abma, kwamen

op de vierde plaats met 15,94 sec, en Jelle Zijii3tra bereikte de bel in 20,34 sec. De prijs voor het mooiste bakje ging naar Doede de Boer en Jeltsje Abma. De prijs voor de meest pech kreeg Gerrit Venema.


Zulte Nijs i

Dorpekrentven . Koodumt oktober 1999

Spectaculaire optocht vol verrassingen

Us Nest Fantasie rond Halloween 92 punten 3e prijs

It Twadde Voetbal is oorlog 80 punten 5e prijs

rovesstinshof Fantasie over het land Kabouter Plop 99 punten le prijs

Ut Noatseak Het grote pirateng3e1 97 punten 2e prijs

De Wettips The wizard of Oz 98 punten 2e prijs + verlichtingprijs

Buurtver. Dammenseweg Nostalgie uit het oude boerenleven 74 punten 6e prijs

OBS de Welle Pleister Clowns 91 punten 3e prijs

De Blauwe Knoop Kermis nostalgie 109 punten le prijs en publiekspnjs

Ald~rf

Buurtver. Dammenseweg Kippenvel naar boeken van R.L. Stine 81 punten 4e prijs

Buurtten Clostenveldseweg Barney's droom 80 punten 5e prijs


Dorpekrent van Koodum, oktober 1999

Ut it dokterdhels. Dokter Wesseling Weer vertrokken Huisarts in opleiding Albtrdien VVesseling is uit KouduriMitrokken, nadat zij een jaar in opleiding is geweest in. de I Eisma. heeft lief en leed met praktijkZij van velen gedeeld. Vrijdag 27 augustus dokter was de laatste d , Koudurnr•werkf ieen - 4.5glas champa ,dataij'in dokters ,-, ,hebijenenrassiste de korriggétditt. Dokter Alberdien 0bp haar toe- jaar stage gaat een 'Walt lopen in 01 met Beátrixoord in Haren en gaat dan nog een jaar werken in een huisartsenpraktitiriweroriliten. Begin 2001: zet zij haar opleiding afgerond; reen gevoel van ,weemoed hebben Met hebben we haar nagewuifd, toen ze in haar witte VW-golf voor de laatste keer de Tetrikerstijitte uitreed. Alberdien, pet ga je goed

Griepvaccinaties 1999

Dit jaar zullen de griepvaccinaties worden gegeven op maandag 11 oktober van 19 tot 20 uur en op dinsdag 12 oktober van 17 tot 18 uur in het praktijk gebouw in Koudurn. Verder in Hindeloopen op maandag 11 oktober om 15 uur in het Kruisgebouw. Iedereen aan wie om medische redenen een griepvaccinatie wordt geadviseerd, ontvangt een uitnodiging. Voor hen is de griepvaccinatie gratis. Mensen die geen uitnodiging ontvangen en wel denken voor een gdepvaccinatie in aanmerking te moeten komen, worden verzocht kontakt op te nemen met de doktersassistent°. Overigens adviseren wij iedereen om een griepprik te nemen.

Petra ziek Sinds begin februari is onze doktersassistente Petra van der Hoek ziek. Wat aanvankelijk leek op een vlot te repareren probleem, bleek veel en veel moeilijker. Zij is inmiddels geopereerd, en herstelt langzaam van de moeilijke periode, die zij heeft moeten doormaken. Wij hopen, dat zij nu snel zal herstellen en op termijn weer aan de slag zal kunnen. Tot haar volledige herstel worden haar taken afwisselend waargenomen door Elly Koning, die al een dag in de week in de praktijk werkte was en Siny Kuipers. Beiden zijn zeer ervaren doktersassisten-

teson , ,

•, •

130te Nijs i

. doider giSrtla,Yttil 9.30 t4memeigim

uur en er van Doom doen hun werk heel goed. Het IS indrukwekkend, hoe snel zij zich tot llgO0 dur. Er werd n al eens ,,dbkt4Va ingeWeirkt hebben ineen ingewikkelde praktijk al&de..99,,„0020,0217, ,ingtesprg g tt veranda ledkje sysLeem s o breide verzorgingsgebied en net dokréráaásiaérne doorgevenlatti e dsti , — n 10.00 Raatoz,p contact wilt hebbermet, brede takeripaid" l telefonisch autor -•ebtVén uw hiárártsen dan belt de dóklet uSy I ára: u kuql aan Extra assistente ' natis :Iy Zijn telefonisch spreekuur terug: wij gh'et t het theek edng, 'Uur. d-de Onveranderd 'blijft dat het moet • [tikje Bakker uit Workum werkt een het gaan over 'fkleine" dingen: laberatedag in de week in de apotheek. ZIJ •ze ndm uitslagen, kleine aanvullingen Uitge vervangt Yvonne, die dan of Vrij óop geeerdere ,contacten, vragen oVer heeft, of zich bezighoudt met endemedicatie én dergelijke. re taken. Ook is zij in de apotheek ijna In de proefperiode is dUidelijk ais Yvonne vakantie heeft. egeworden, am dat wachttijd en het ininkje is tien gediplomeerde apothegesprek-zijn tot een minimum is r de kersassistente. Zij heeft eerder in gereduceerd. •1V 'een apotheek in Lemmer gewerkt l te en is ntValweer geruime tijd in aVerandering m van geneesn-middelen-vergoeding Minister Borst heeft bepaald, dat Nieuwe telefoon installatie gsommige bel geneesmiddelen uit het Bttginseptember is in de praktijk e vergoedingspakket geschrapt woreen nieuwe telefooncentrale geïnwden. spr Enkele middelen komen helestalleerd. Hoewel de vorige nog maal niet meer voor vergoeding in goed functioneerde, was vervanaaanmerking ee en moeten altijd door ging noodzakelijk omdat de leveo de k patiënt zelf betaald warden: rancier (PTT) geen service meer sommige pillen tegen wilde verlenen aan zo'n oude (8 illaxantia, -• allergie, dompeddon (een anti-misjaar!) installatie. We hebben van de dselijkheidsmiddel). nood een deugd gemaakt: met de moderne ISDN-centrale is het eAndere middelen worden alleen bij chronisch gebniik: mogelijk om 2 inkomende en 2 uitnVergoed eerste 14 dagen moet de patiënt, gaande lijnen naast elkaar te zelf betalen. Yvonne rekentdantir gebruiken naast aparte lijnen voor het afhalen van de geneesmiddelen de fax, bestelcomputer van de apomsteeniaf. theek en modem van de praktijkWij Verwachten dat er in de lijst nog computer. 'De spoedlijn 523003 veel wijzigingen zullen komen, blijft onveranderd vrij en beschikoindat de:logica van de samenstelbaar voor spoedgevallen tijdens de ling 'niet altijd even duidelijk is. openingstijden van het praktijkgeW. van Doorn en J. name bouw. In het voorhalletje, dat eigenlijk bijna altijd open is, is een telefoon geïnstalleerd, die het mogelijk maakt om rechtstreeks in contact te centrale komen is met de woonhuizen van van beide dokters. • • •1••

Dokter Baisma gaat verhuizen

Onze vaste waarnemende huisarts dokter (Anke) Baisma gaat verhuizen. Samen met haar partner dokter (Menno) Berg gaat zij een huisartsenpraktijk in het noorden van Friesland (Ferwerd) overnemen. Maar zij heeft aangegeven, dat zij graag part-time in onze praktijk wil blijven werken. Dus haar verhuizing betekent niet een vertrek!

Terugbel spreekuur

Tot voor enkele maanden hadden wij een telefonisch spreekuur:

1111111111111 IEEMEICIMI

lucht

verwarming

Gas - Water - Sanitair Elektra - Airco - Complete bouwpakketten Centrale stof - Fa. H.J. de Vries De Tille 9 - 8723 ER Koudum zuiging Tel. 0514 - 522147


De meterkastkaart

Politie, brandweer en ambulance personeel verliezen soms veel tijd bij het vinden van de juiste informatie. Dit is met name het geval bij alleenstaande en -wonende mensen. Wanneer er een ongeval is, iemand onwel wordt of overlijdt; is het van belang dat een familielid, een huisarts of een uitvaarverzorger in kennis wordt gesteld. In deze gevallen is het belangrijk dat de gegevens gijn geregistreerd en voor de hi.ilpveleners gemakkelijk zijn te vinden zonder dat 'de hele woning overhoop' moet warden gehaald. Om dergelijke infarmatie gemakkelijk toegankelijk te maken, is de meterkastkaart ontwikkeld. Hierop kunnen de meest noodzakelijke waarschuwingsadressen warden vermeld. Elke woning heeft een meterkast, zodat deze gegevens gemakkelijk te vinden zijn voor huloverieningsinstanties. Dergelijke kaarten kunnen warden afgehaald op het politiebureau. Uw buurtagent, W. Stelling Werf

Meer bezoekers in de bibliotheek Deopenbare bibliotheek in Koudum doet het geheid goed en heeft door een face-lift een publiekstrekker weten binnen te halen. Vanaf de metamorfose komen er elke maand vele bezoekers hun informatiehonger stillen op intemet en CD-romsi Blijkens het jaarverslag '98 heeft de bleb aan de Binnendijk toch al niet over bezoek te klagen. Ondanks de twee weken dat het gebouw gesloten was kwamen er meer leden langs; het aantal nam toe tot 1110. Het aantal uitgeleende boeken vertoont een dalende lijn. Vang jaar waren het er ruim 55.000. Pér lid leende de bibliotheek gemiddeld 50 boeken uit tegen 52 in 1997. ,,A11~

Bridge is een sociaal spel

Bdclge is een spel dat door vele miljoenen, van alle rangen en standen en van elke leeftijd, over de gehele wereld wordt gespeeld. Het is tevens lgén sportmet nationale ki en internatiOnawedátrijden, toernooien en kampioenschappen. Maar het is vooral een sociaal spet dat mensen bij elkaar brengt. Bridge hoort in de categorie van de denksporten, net als dammen eh schaken, maar er is een duidelijk verschil met de bordspelen: het onbekende. Bij schaken en dammen zie je wat er gebeurt, bij bridge niet. Je ziet niet welke kaarten de tegenstanders in handen hebben. Dat wordt pas tijdens het spel opgehelderd. Een misser weegt ook minder zwaar; vijf minuten later begin je een nieuw spel en heb je alle kans de gemaakte fout te compenseren. En al is de geluksfactor bij bridge vrijwel uitgeschakeld, toch kan het voorkomen dat in een enkel spel een modale bridger wint van een grootmeester; bij schaken of dammen is zoiets ondenkbaar. Dat alles maakt bridge anders en voor veel mensen aantrekkelijker. Wilt u ook kennismaken met deze interessante hobby voor het leven? Inlichtingen bij: Coert Reinkink, bevoegd bddgedocent Ned. Bridge Bond. tel 0515-543584

I

Oan 'e bult tage

Sponsor v.d. maand

Feestcommissie Koudum Hartelijk dank voor uw bijdrage

INSTALLATIEBEDRUF

HIEMSTRA BV Uw installateur voor:

Gas - Water - Eiectro en C.V. Installaties Speciale afdeling voor beveifiginginstallaties

Verkoop van: T.V.-, Hifi- en Videsinstallaties Uitgebreid assortiment elektrische huishoudelijke apparaten. Kortom het enige allround bedrijf ter plaatse. Hoofdstraat 18, tel. 0514-521232

T.g.v. het 100ste nummer bea Raken van der Ploeg ût namme fan de Stichting Trochgean in bedrach fan f. 1.100,- oen. De krante hat in oplage fan 1100 nOmers, dêrom dit bedrach. Dizze Stifting hat B.N. ~iris faker mei jild stipe. Tige tank baar dizze ynstruier en wy hoopje dat de Stifting Os yn de takomst, as it nedich wêze mocht, net ferjitte sil.

2000 is it jier: Koudum it plak

De redactie roept lezers van de dorpskrant op om adressen van Friezen-om-utens in te sturen. Het liefst van Koudumers in het buitenkrib, ver weg overzee, die in de' zomer van 2000 naar het warme hart van de Zuldwesthaek komen en met de redactie zouden willen schrijven over hun bezoek aan heitelán den 1 gepubliceerd in het juli 2000 nummer van Bulte Nijs. . De schrijfp rodukte n war-


rBulte Nijs i

Dorpskrent van Kouden oktober 1999

rEEEE — a. — <••

Serengett: wylciparksun er eilir

Moandeil6 aug. om healve seizen. In nacht tol stjerren én Wen is hast om. Nynke en ik brekke tls tintsje ôf. it is noch tsjuster. De omkypelemoarne leit noch op syn rikt'. Kok Mike hat teewetter waarm op it houtkoalsfjoer. 15 bavianen rotsoole om it griente-offal hinne achter de truck. in mantsje mei grutte hoeidosken sit yn 'e stikeiige akkasiabeam en sjocht hoeft 20 mzungu's (wite Europeanen), moams bede !te. Om lt de kok swart Is, bliuwt er yn bearn. Mike en ik pratte nel oer de groep simba's (luwen) dy 't fannacht flakby it kamp wienen. Hy tinkt ek dat de 'kil!' net fier óf wie. ik ha de opspattende en wyld hinnikjende sebramerry's wol heard. •Fuort ~ei de hyena's en it gebrul fan 'e huwen om it fleis. "Maybe we see the lions sleep tomorrow", seit er. Om 8 oere ride we oer de giele flakte. Vn 'e fiede steat in kudde gnoes. Der is no gjin trek. By in rivier stopje we. Jimmy, de sjaufeur, set de motor t'd. In fette

Oer it Wetter De jongste loot van de Koudumer buurtverenigingen werd dit voorjaar opgericht door de bewoners van de Wetterbies, Barchjeblom en Swanneblorn. De vereniging telt momenteel 54 leden, d.w.z. 54 aangesloten woningen van al dan niet permanente bewoners. De belangrijkste taak van de vereniging is het verstevigen van de onderlinge band tussen de bewoners door het organiseren van gezarneplijke activiteiten. De vereniging dankt haar naam aan de ligging van - het centrum van Koudum, aan de overkant van het water dat het Ván•d e'buur t ten opzic

krokodil bliuwt lizzen. 6 Mariboe's mei it krop tol fleane mei tsjirisin en in oanloopke de loft yn. Wyhearre deswierestach fan de'Wldkkett: ton nijipaardétrifrardeun - tájininoaroan op'efiant. Alle eagen sjogge skerp rwi us. Guod lizze YR 'e drek. Im mem tritivitinjong it *etter Cd. Kamera's klikke sOnder • allang in Tanzartia, in rekihintsjiff O mei lange Mennen dnt samarPer pde rêch fan in kolos hinne en pikt h wat &de grappich swaaiende flaapeades. Mike seit: "Hippo's kill a llot of »kans each year. Wy ride starich fuort. Nynke sit boppe op 'e d truck. latrein fan tritich sebra's estekt opt'it kliste MOMint prott3stearjend n bér. Jimmy remmet óf en .dOcht dé motor Cd. Neist it paad lizze lioNen. len lelt mei de poaten D omheech. Se moatte it lijf groatfol yha en sliepe gewoan koot]. in don'lker mantsje mei swarte earpunten etin de kop. op..Net len hie it bist noch sjoen, mar hy lei der wol dII In wyfketegjititte,spinnen as étwa jonge weipen de kop tsjin har roantriuwe.,Wviteane stilt fan spanning op 'e truck. Mike sjocht tnel my. Wy káikke en ik stek de k terne op. 20 meter fiester draaie i twa Masaal-ghtiffe's tgelyk de nlange nekke nel truck. "Hakuna rnatata", stiet der yn swarte letters nfoarop de motorkap. It besjurilo eproblem. Sy tinne fierder. Wy moetste ek vier Wat is dit oars as yn eARTISI Nynke nimt nochris in foto De wei is lang yn'e Serengeti. h Pier Zijlstra ji Morrapian in tweeën deelt: Bij de rkeus van deze naam is door de leden heel bewust gedacht vanuit het centrum van Koudum. Hoewel grotendeels nieuwkomers wilden we met deze naam te kennen geven, dat we erbij horen en mee willen doen aan de Koudumer activiteiten als feestweek, Koninginnedag en als dat zo uitkomt andere zaken. Gezien de Inmiddels gebleken acceptatie moet dat kunnen lukken. Namens de leden kan en mag gezegd worden: "Het bevalt ons best in Koudum". N.B. redactie: Secretaris van deze nieuwe buurtvereniging is Mw. T. Plantinga, Wetterbies 13.

E: Tt , 11 •' E ') E -

1 .

E0 E"Ed E .

Lif 11, ".HEE: .)' •

,E — .

E ."E.E.r1 1 , i; E; ç 1 : f , . fEE,'SljEiri,E . " ":1cb . E l' _ Aï-jr.. ' E 1"! 'ÏE, rjf E . .E. , , E 'fEEE' EJ!! , . Ej; ! ','EfE E:E . E".-' 6"EsEE. I , 6E EEI

t ÏE ;f .„E : '...', E ,E E _ E. E.EEE. , , E EI E E, Et E E,

E 'Ei EE;1 . 5EEEE

Pl'

?dst, Sv'

;J L. 1

•-• 1

1F•

Sporthal De Sándobbe

Het centrum voor sportieve mensen We proberen het een ieder naar de zin te maken. Kortom, we hebben een groot hart voor de sport en u zult zich vast bij ons thuisvoelen. Uw gastheer, Johannes %%dingt& Tel. 0514 - 522662 / 523102

-•••• • 12115CdOOL

AUTO MOTOR BROMMER FINKE WEI 2 - 8723 DB KOUDUM Tel. 0514 - 523357

*a~1,.


Zulte Nijs /

Agenda 2 o Heropeningde van Klink de Klink 8 okt.: Kaarten 9 okt.: demo: Akakadabra 15/16 okt.: Scheepvaartbeurs 16 okt.: Film 19 okt.: Bond v. Plattelandsvrouwen 23 okt.: Popavond: Pleasure 30 okt.: Donateursconcert Nij Libben 6 nov.: Kon. Landmacht Kapel

Eenzaamheid Door de gezamenlijke ouderenorganisaties van Koudum wordt op woensdagmicidag 27 oktober een lezing georganiseerd. Dit jaar zal het thema zijn 'Eenzaamheid'. De mens wordt in feite beheerst door twee drijfveren, die elkaar dwarsbomen: Aan de ene kant heeft hij behoefte aan gezelschap en wil hij tot een groter geheel behoren. Het blijkt in de praktijk niet makkelijk aan deze behoefte te voldoen. Eenzaamheid is in toenemende mate een belangrijke factor waardoor mensen zich ongelukkig voelen. Aan de andere kant wil de mens onafhankelijk en autonoom zijn. Veel belangrijke dingen in ons leven doen we alleen. We dromen alleen, we denken alleen. Het alleen-zijn is noodzakelijk voor het optimaal functioneren van de hersenen. Spreker: De heer C. Reinking, humanistisch raadsman Tijd: Woensdagmiddag om 14.00 uur Datum: 27 oktober Plaats: Dienstencentrum Nij Claerbergen Intree: I. 2,50 inclusief thee

Peuterspeelzaal Lyts Begjin'

Alweer meer dan een jaar zijn we nu op onze nieuwe locatie aan de Binnendijk. De peuters genieten met volle teugen van de mooie ruimte en vooral van het buitenterrein, waar ze kunnen ravotten, fietsen, in de zandbak spelen, van de glijbaan glijden en wat al niet meer. De meeste peuters komen als ze ongeveer 2 1/2 jaar oud zijn. Eerst alleen de maandagochtand en als ze ca. 3 jaar zijn kan dit uitgebreid worden naar 2 ochtenden (dinsdag/donderdag of woensdag/vrijdag). Elke ochtend zijn er 2 leidsters aanwezig. Wilt u uw kind naar de peuterspeelzaal laten gaan, dan kunt u één van onze leidsters bellen: Ria Jansma, tel. 522567, Noortje van Biemen tel. 521533, Annemieke Brander tel. 523111

, D o r Agenda Dienstencentrum Nij elaerbergen oktoker1999' p maandagmiddag: Cursus Fries voor s — dinsdagmorgen: Koffiedrinken en boeken-uitleen , filet-Friezen k Cursus Engels: vanaf 5 okt. a.s. r dinsdagmiddag: Fit-zit vanaf 5 okt.Jom_15.30wunoOpgave in het dienstencentrum e n woensdagmorgen: Koor; Spreekuur pedicure op 6 okt en 3 nov. • woensdtagmiddag: Warm eten op 6 ent 20 okt en 3 nov. Cursuribridg'Ï (bij voldoende deelname). v Hobby-kelder is open 27 okt. een lezing: a 1 aanvang 14.00 uur. n Spreker: dhr. C. Reinking. donderdagmorgen: Fitness. vgri 9.00-12.1 5uur K bette: Eenzaamheid donderdagmiddag: 14 okt. ModegliOw o vrijdagmorgen: Cursus aquarelleren o vrijdagmiddag: Spelmiddag, sjoelen, klaverjassen en op 29 okt. 14,00 uur d bingo en competitie -biljáhen (de hele dag) u okt.) werden ook dit jaar aldiviIn het teken van de dag van de ouderen (1 m Er konden verhalen geschreteilen georganiseerd in de gemeente Nijefurd. , verspreid zijn. Daarnaast stond ven worden over vroeger, waar folders over o een wandelfietsdriedaagse op het programma, die op 30 sept. feestelijk afgesloten werd. Ook op deze dag vierde khet project dagverzorging haar 12 1/2 jarig jubileum. De leiding vond dat dit zeker t de moeite waard was om aandacht aan te besteden. Omdat dagverzorging in Workum en in Koudum o als één project gestart is in 1986 werd opbbeide locaties feest gevierd. Oane lt sjen, Atty Nicolail-Soephoer r 1 Bestuursleden gevraagd voor de 9 jeugdsoos Koudum 9 Inlichtingen: Hans v.d. Dijssel tel. 581769 9

r (•

Oproep

zaterdag 2 okt. 17.00 uur zondag 3 okt. 11.00 uur (herhA woensdag 6 okt.19,00 uur (herLi.) zaterdag 16 okt. 17.00 uur zondag 17 okt.11.00 uur (herh.) woensdag 20 okt. 19.00 uur (herh.) zaterdag 30 okt. 17.00 uur zondag 31 okt. 11,00 uur t'lertl.) woensdag 3 nov. 19.00 uur (herh.)

Wij zijn net zo thuis in de buurt ais u

Rababank Zuidwest-Friesland Kantoren te Balk, Workum, Koud" Stavoren, Bakhutzen, Oudeintrdum Woudsend, Stoten.

Jeugdkoor KoKiKoo

Op zaterdag 25 sept beginnen om 13.30 uur de repetities weer van het kinderkoor in de muziekschool te Koudum. Iedereen van 6-14 jaar is welkom om mee te doen o.l.v. Y. Semplonius- van der Velde. Voor het komende seizoen zijn al diverse aanvragen voor optredens binnen.

Gevraagd:

3 verzorgpaarden. En hetliefst waar je op kan rijden. Het liefst niet te wild of te rustig en niet te groot of te klein (want wij zijn tussen de 9 en 11 jaar). En natuurlijk héééél lief. Entet liefst in Koudum. Gevraagd door: Lena, Susanne en Johanna Ds. L. Tinholtstraat 13, tel. 0625488781

Volksdansen in Koudum Op dinsdag 28 september jl. Is het Volksdansen weer begonnen. Graag zouden wij wat nieuwe dames als lid verwelkomen. De volksdansgroep bestaat inmiddels ai weer 20 jaar en het is een gezellige club. Wilt u eens:klett kijken? Er wordt gedanstvanilswarf voor twee tot kwart over driistiribe Klink'. De kosten zijn f. 35,- voor 10 lessen. Inlichtingen bij: A.d0 Jong-Folkertsma tel. 522617, J., Vonk-Bakker tel 522257; S. Venema-Zwerver. tel 521555.

Amnesty International

Schrijf avond op 16 oktober van 18.30-20.30 uur in de bibliotheek te Koudurn.

14 , •


Dorpsluent van Koudotn, oktober 1999

Weerzien,metisraël Tijdens de Yad:Ve-áliem-onderscheiding, die vorig jaar postuum toegekend werd aan de-familie de Boer, ontmoette ik Rilka,eitterman. Opeens wist ik waarom tiet huis van Seco van der Werft aan de Zwarteweg 'Rifka' heette. Tijdens de gesprekken met de familie Bitterman, die sinds 1973 in Jeruzalem woont;kwarnen de herinneringen aan Israël weer op: Van september 1975 tot:april 1976 woonde en werkte ik in kibboets Beth én in de zomervakantie van 1978 zijn Anneke en ik weer in Israël geweest. Tijdens en na ons verblijf. op CUracao zijn de contacten met Israëlische vrienden verdwenen. Nadat ik weer vele boeken over de recente geschiedenis van Israël had gelezen, wist ik dat ik het land opnieuw Wilde bezoeken. Deze keer zou ik de reis maken met min zoon David. Allebei een rugzak met een beperkte inhoud, een lijst met adressen en een kaart van Israël. Voor alle zekerheid had ik wel contact gezocht met de kibboets. Eén van mijn beste vrienden, Pini Boyarski, bleek daar nog steeds te wonen en schreef ons dat we van harte welkom waren. Hij was het ook die ons van het Ben Goerionvliegveld haalde. Toen we naar de kibboets reden viel me op hoe Israël veranderd was in die ruim twintig jaar. Veel meer verkeer en ontzettend veel nieuwe huizen en flatgebouwen. Ook de kibboets was enorm veranderd: alle houten huisjes waren verdwenen, er was een nieuwe eetzaal, er waren prachtige tuinen aangelegd en de bewoners van de kibboets hadden allemaal nieuwe huizen. Fini vertelde me, met enige trots, dat Beth-Guvrin een uitzondering was op de regel. Met de landbouw, gaat het erg slecht in Israël. Omdat kibboetsiem overwegend van de landbouw leven, hebben ze

het erg moeilijk. Gelukkig heeft Beth-Guvrin op tijd een fabriek gebouwd en die brengt veel geld in het laatje. Landbouw, kibboets en rnoshav lijken verleden tijd in Israël Hightech en indushie zijn ook voor Israël de toekomst. Dat werd ons ook duidelijk toen we ek-dorpsgenoot Anne Vlieg bezochten. Anna woont met haar man Uri en haar vier kinderen in een moshav, een codperatieve landbouwnederzetting in de buurt van Heffe. Door tegenvallende resultaten van hun bedrijf heeft Uri werk moeten zoeken buiten de rnoshav. De landbouwgronden worden nu verkocht als bouwkavels aan mensen die een dik belegde boterham verdienen in handel of industrie. Het isi trouwens onvoorstelbaar hoeveel er gebouwd wordt in Israël. Overal zie je de hoge bouwkranen staan. Dat is ook wel nodig om de grote aantallen immigranten te huisvesten. Vooral de stroom van Russische Joden is gigantisch. Tijdens een rondrit in zijn woonplaats Ashdod, vertelde een andere vriend, Moshe Baruch, dat er In tien jaar tijd zeventigduizend nieuwe mensen in Ashdod waren komen wonen. Van zoiets kunnen wij ons

in Friesland geen voorstelling maken. Momenteel lijkt het erop dat vrede met Syrië, Libanon en de Palestijnen aanstaande is. Maar anderzijds nemen de spanningen tussen de orthodoxe en seculiere Joden toe. Het is de aloude tegenstelling, die nog het meest te merken is in Jeruzalem. De duidelijk aanwezige Orthodoxe Joden willen hun levenswijze opleggen aan de andere Joodse bewoners van Israël

,Bulte Nijst en dat leidtiregelmatig totspa_Qrlk,

gen en relletjes. In Jeruzelern'heb Ik uiteraard ook de familie Bitterman bezocht. Ze wonen in een mooie rustige wijk, dichtbij de president vardsraël. Rifka heeft een baan als conservatrice inzhet Israël museum en haar man is accountant. Hun kinderen woneni allemaal in de buurt. Ontroerd vertelde ze over haar bezoek aan Koudum en liet ze het prachtige fotoboek zien dat ze van de 'de Boer familie' gekregen had. Ook vertelde ze dat ze zich vroeger nooit gerealiseerd had hoe mooi Friesland eigenlijk was. Israël is een land dat zeer aantrekkelijk is voor toeristen. Nergens vind je zo'n verscheidenheid in landschap en klimaat als in Israël. Terwijl je in de winter op de berg Hermon kunt skiën, kun je een kleine vierhonderd kilometer zuidelijker lekker snorkelen en zonnen in Edel Als in Jeruzalem de sneeuwvlokken je om de oren vliegen (dat heb ik zelf meegemaakt!) kun je een uurtje rijden daarvandaan drijven in de Dode Zee. Dat komt omdat Jeruzalem vijfhonderd meter boven de zeespiegel ligt en de Dode Zee vierhonderd meter beneden de zeespiegel. Het is daarmee het laagst gelegen punt ter wereid. En waar vind je zoveel geschiedenis op elke vierkante kilometer als in Israël? Ook het landschap is er zeer gevarieerd. Van een Middellandse Zeekust met zandstranden en een echte duinenrij tot de dorre, droge woestijnen rondom Jericho en de Negev. Het groene •Gatilealandschap met het schitterende meer van Tiberias ligt aan de voeten van de Golanhoogte, dat nu nog van Israël is. lets zuidelijker ligt het unieke gebied van de Dode Zee. Veel mensen die last hebben van psoriasis of reuma verblijven een poosje in een hotel aan de Dode Zee en vinden vaak veel baat bij de zonne-, zoutwater- en mine; ralenbaden. . De (hernieuwde) kennismaking was voor David en mij bijzonder aangenaam. De gastvrijheid die je daar ontmoet is geweldig. De vriendschapsbanden zijn weer verstevigd en wij zijn al weer voor een volgende keer uitgenodigd, maar dan het liefst met de rest van de familie. Johan Bloem

-

'st y

•1 ••••74

• •••: 4 , •)


Bulte Nijs iGrote marld tweedehands scheepsartikelen

Op 15 en 16 okt. a.s. organiseert Watersportver. 'De Fluessen' wederom haar unieke najaarsbeurs. En met veel succes, getuige de grote belangstelling steeds weer van zo'n 1000 bezoekers voor de leuke, praktische en vriendelijk geprijsde zaken die in De Klink in Koudum zullen staan uitgestald. Groeiende interesse ook voor de uitgebreide stand van de Beurscorrimmissie, waar door watertporters voor verkoop ingebrachte spullen worden aangeprezen. Doe-het-zelvers en koopjesjagers mogen hier beslist niet aan voorbijgaan. De beurscommissie van 'De Fluessens biedt dus ook dit jaar weer goede diensten aan motorbootvaarders, zeilers en surfers uit wijde omgeving. Daarbij wordt ook nog een goed doel gesteund. Een deel van de opbrengst van de markt komt ten goede aan de jeugdzeilerij, één van de vele bezigheden van de actieve watersportvereniging in de ZWH. Dus naar De Klink op 15 oktober van 18.00-22.00 uur of op 16 oktober van 10.00-15.00 uur!! Artikelen voor verkoop kunt u inbrengen op vrijdag 15 oktober tussen 13.00-17.00 uur in De Klink. Toegang tot de markt kost f.2,-, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Voor meer informatie kunt u bellen met 0514-521376/521865.

Vriedan hels

Dorpskrant van Koude" oktober 1999

- - OprOep De computer is Het beeld van een hevig koffiedrin-kende nerd, eenzaam op een zolderkamertle met het beeldscherm miln hobby

als enige lichtbron dringt zial aan mij op. Dat beeld blijkt niet te kloppen. Het schijnt tal zijn, datvan er incomputerhobbyiéten Koudion mensen als u en ik, het zou de buurvrouw kunnen zijn bij wijze van spreken. Misschien zijn daarbij wel mensen die zeggen: *Wat is8O'' het een aardig idee zijn om eén intemetpagina over Koudum te maken en te onderhouden, ik heb daarvoor wel tijd en het heeft mijn interesse; bovendien is het leerzaam om in een groepje samen te werken, maar ja het ontbreekt mij aan de kennis om zoiets te doen. Dan is er hoop, want ons provinciebestuur vindt dat ze ontwikkelingen op dit gebied moet stimuleren en daar ook geld voor over. Bij de ver. tf. Dorpsbelangen hebben we althans dergelijke berichten ontvangen van tiet provinciebestuur. Hoe het moet weten we ook niet precies, al hebben,we daarover wel wat ideeën gevormd intussen. Mochten er mensen zijn die Koudum op het World Wide Web willen presenteren, dan komt Dorpsbelangen daarmee graag in contact om het balietje aan het rollen te brengen. U kunt bellen met Jan de Vries tel. 521859.

BUNGALOWS Deense bouwmethode • reeds meer dan 25 jaar in Denemarken getouwd • door ons al 18 jaar gebouwd • zeer solide bouw • u spreekt direct met ontwerper en bouwer • snelle bouwlijd, woning in 1 dag waterdicht • eleldraleidingen ctirekt in de wanden • en gunstige bouwkosten • nieuw: Fibolon binnenwanden en vert- vloer van beton. Heeft u bouwgrond. vraag dan onze folder aan of kom eens langs voor informatie.

1 Bouwbedrijf 9 Th. de Vries en Zn. b.v. Zwarteweg 21 Koudum " Tel. 0514-521214 en 523390 p ri e

Murk Lelsz vraagt zangers (m) Shantykoor Murk LeisZgaat straks zijn vijfde levensjaar In Het uit bijna vijftig leden bestaande gemengd koor, dat déjorzijn repertoire zowel de zangers als de toehoorders steeds opnieuw veel plezier bezorgt, heeft inmiddels veel bekendheid gekregen. Uitgangspunt is: Plezier hebben én brengen door het zingen van goed in het gehoor liggende (zeemans) liederen. Zin om mee te doen? Er is plaats voor mannenstemmen. Helaas hebben we vodr de dames nog een ledenstopt Het koor repeteert eens per twee weken op zaterdagmiddag van 17.00-19.00 uur op de Kuilart Inlichtingen bij W. Rusticus, Onderweg 18, tel. 522048

Vrouwen van Kcadumt;„

Hetriteuweseizoen 1999-2000 van 'Passage' van het N.C.V.B. is weer begonnen. We hebben als bestuur weer geprobeerd het ,programma zo afwisselendinogelijk te maken, zodat er voor een ieder le,tS, 15 Sept. dhr. J.J. Menger: otidW. Kunst en Kitsch 13. okt. Rayonvergadering Nijemirdum: spr. Johan Feenstra 17 nov. Ds. Koomstra, Dronten: ondw. geloof en economie 15 dec. Kerstavond van de geza itfentijké vrouwenverenigingen l2'jani.2000 Mevr. K. Wijma, Wist: Kijken met werk van BartimeCis 9 febr. 2000 Viering 45 jarig jubihanden,,di leum 15 maart 2000 Mevr. Gais t gaat Meinsma, Jorwerd: ondw kosover het tuums, gedragen tijdens de openluchtspelen en wat er allemaal nog meer bij komt kijken. 12 april Dhr. Hordijk, Hemelurh: ondw. Op weg naar Pasen. We zouden het leuk vinden om nieuwe leden te kunnen begroeten. Misschien tot ziens, in de Klink, 's avonds om 1945 uur. Inl. tel.: 521798

Collecte Nederlandse brandwonden sticnting

Gelukkig kennen de'rnéeste mensen niet de pijn van een vertirandingsslachtoffer. Maar iedereen heeft zich weleens gebrand aan een hete pan of aan kokend water en weet hoe pijnlijk zelfs een kleine brandwond kan zijn. Ondanks dat de tehandelingsmethoden voor brandwonden de afgelopen jaren sterk verbeterd zijn, is het genezingsproces van een brandwondpatiënt nog altijd vaak langdurig en pijnlijk. Sinds 1971 zet de Neder landse Brandwonden Stichting zich In voor brandwondslachtoffers. Dankzij, deze vele is er in de afge: en Nederlanders de giften lopen jaren al veel vooruitgang gevan boekt bij het verbeteren van, deát•! handeling maar ook bij het vitiOrkit men van brandwonden. tvlaarzo lang , • ! er slachtoffers zijn, blijker • geld nodig voor voorlichting,itkt onderzoek! Daarom gaan er indi• week van 10 t/m16 oktoberweer ruirn Nederland op pad. Wij doeii•één , dringend beroep op u om ons werk 55.0 te steunen, door een bijdrage te 00 geven aan de collectant die in de collecteweek van tO t/m 16 okt. bij colle u langskomt. ctan ten in heel

-2. J


Dorpekrant van Koudum, oktober 1999

'Fantarekorps Koninklijke' Landmacht' concerteert in de Klink

De 1 Klink' Cor organiseertweer een concert, het tweede dit jaar. Na een nmis schitterende avond door Brassband s1eBazuin' uit Oenkerk op 19 'de maart jl. rekent de commissie ook deze avond weer op veel publiek. Bras Op 6 november komt het 'Fanfare Korps sco Koninklijke Landmacht' naar Koudum. De avond begint op 20.00 ncer uur en de kaarten zijn in voorverten bij Boekhandel Mulzelaar, tel koop 521294. de Het 'Fanfarekorps Koninklijke Landmacht' is één van de vier orkesten binnen de Koninklijke Landmacht. Het orkest is opgericht op 1 oktober 1995 en heeft de ceremoniële taken overgenomen van de voormalige dienstplichtige fanfarekorpsen der Genie en der Limburgse Jagers. 15 juli 1996 is een zwarte bladzijde

iri dé kora& Na een internationaal ,riluzieldestival in het Italiaanse kort Modena stortte het vliegtuig, waar_ mee het Fanfaree korps terugkeerde ges in Nederland, bij Eindhoven neer. chie Hierbij kwamen-34 deni muzikanten om het , s even; zeven raakten ernstig gewond. van In maart 1997 is hit hét Fanfarekorps opnieuw geformeerd en sinds 1 september van dat aar is het korps weer volledig operatianeel. Het korps bestaat voornamelijk uit muzikanten die voor een bepaalde tijd als beroepsmilltair aan het orkest verbonden zijn. De thuisbasis van het Fanfarekoms is de Lunettenkazeme in Vught. Door het enthousiasme en de muzikaliteit van deze jonge muzikanten zijn de concerten van het FkKL een belevenis die u moet meemaken. De 'Commissie Brassconcerten de Klink' hoopt dan ook deze avond veel Koudumer muziekliefhebbers te mogen begroeten. Het programma dat deze avond geboden wordt, is zeer gevarieerd: originele composities, film en musical, popmuziek. Een avond die u niet mag missen. Ais u Internet heeft, kijk dan eens op de site van de 'Commissie brassconceden de Klink'; het adres is: www.bressconcerten.hafabrani

2 oktober 1993 - 25 jarig bestaan van De Klink 2 oktober 1999 - heropening van De Klink

Nu de renovatie van ons dorpshuis in het afgelopen jaar voor een groot deel is uitgevoerd, zal mevr. 0. van der Baan, wethouder van de gemeente Nijefurd, De Klink op zaterdag 2 oktober a.s. om 20.00 uur heropenen. Wij nodigen u hierbij van harte uit. Hopelijk kunt u om 20.00 uur aanwezig zijn, want direct na de openingshandeling zal er voor velen van u nog een grote verrassing zijn, waar het Klinkbestuur ten zeerste mee ingeomen is. Tevens zal er de eerste van de vier wisseltentoonstellingen van het werk van onze dorpsgenoot de heer Jentsje Fekkes te bezichtigen zijn. Er is gelegenheid om tot ca. 21.30 uur rond te kijken.

Het bestuur van De Klink, en tam. Bleeker

Discotheek Xantos Zaterdag 16 oktober 1999

eaP - graci,6ar-

W,P&I( O'aij FI:okdalta lh l a tl y

T-Spoon Xantos vanaf 22.00 uur

,Bulte Nijs 1 presenteert ijkrSudwester Toanielpioech 'Probe iteaterploech 'Probe' sil op treed i. 22 oktober 1999 5 ienakters opfiere yn De Klink yn Koudurn. Probe is in teaterploech dyt nijsgjirrich en net slochtweihinne toaniel bringt. Probe is Ontstien nei oanlieding fan amateurteaterfestival dat yr] mala 1997 háiden waard yn 'e Laveei yn Drachten. flauwer dagen eller elkaar waard der doe troch amateurs in grut ferskaat aan toaniel op 'e planken set. len fan de Onderdielen fan it festival wie it ienakter-barren. Acht spilers dy 1 ienakters nei foarren brachten wiene fan betinken dat dizze ienakters nei it festival nochris op 'e planken set wurde moesten. De fraach wie lykwals yn hokker faam Der waard wiidwetdich oer praat en sa Ontstie de toanielploech 'Probe'. Ot de folgjende persoanen: 1bestiet Matthie Silvius, Elske Roorda, Joke Probe Tromp, Anneke Hondema, Laurens de 1 Zee, Rinze Hof, Durk de Vries en Andries idzerda. Yn it winterskaft 1997-1998 en 1998-1999 hal 'Probei ferskate kearen fuort west te spyljen, Dat foldie tige skoan, de reeksjes wiene poerbèst. Reden foar 'Probe' om troch te geen. Freed 22 oktober sil 'Probe' 5 ienakters sjen litte fan har twadde produksje. De 5 ienakters geane oer hjoeddeiske saken en relaasjeproblemen. Vn jannewaris 1999 hie 'Probe' de première fan har nije programma. De resinsje yn it Frysk Deibléd wie tige goed: mToanieltalint by 'Probe'. in ienakter is mar kaart en krekt dat elemint ferget hiel wat fan de spilers, want tlid om yn de rol te groeien is der net. Dy rol maat daliks stean en dat slagge de leden fan 'Probestreflikm.

La Passione

Op vrijdag 19 november komt het duo 'La Passione' in de Klink. Dit wordt zonder meer een heel bijzondere avond! Wie het duo niet kent: op zondag 3 oktober komen zij op tv in het programma 'Reiziger in muziek' om 11.00 uur De Stldwester

Bakkerij de Vries Voor al uw brood, koek en ban-

ket. Ook eigen gemaakt beschuit en roggebrood. Hoofdstraat 5 Koudum Tel 0514 - 521279

i .7 1 - II

Bulte Nijs 101 1999-7+8  

Dhr. en mevr. L. Roelevin - Ds. L. Tinholtstraat 27 in Keit gh II Goud Goud Goud Goug-gl 2e en 3e in deze groep werden resp.,',Santl Hoekema...

Bulte Nijs 101 1999-7+8  

Dhr. en mevr. L. Roelevin - Ds. L. Tinholtstraat 27 in Keit gh II Goud Goud Goud Goug-gl 2e en 3e in deze groep werden resp.,',Santl Hoekema...

Advertisement