Page 1

Bulte Nij Dorpskrant van Koudum, nummer 121, oktober 2001 'Beantsje fan it jier 2001': Klaaske Pries-Haanstra De redactie van Bulte Nijs heeft uit de door u voorgedragen kandidaten mevr. Klaaske FriesHaanstra gekozen tot 'Beantsje fan it jier 2001. Het bijbehorende zilveren insigne wordt jaarlijks door Dorpsbelangen ter beschikking gesteld en uitgereikt. Buurtvereniging 'Station de Zwarte Haan' nam in 1989 het initiatief voor de beantsjeverkiezing. Dit jaar is het dus al weer de 13e keer dat de onderscheiding wordt toegekend. Dit beantsje heeft betrekking op het feit dat sperziebonen van Koudumer grond een bijzondere kwaliteit hebben. Klaaske Pries kreeg deze onderscheiding voor haar jarenlange inzet voor de kerk, vooral als scriba. Verder voor haar werk voor het Rode Kruis, EHBO, Begrafenisvereniging, Epilepsiefonds en Simmer 2000. Een inzender omschreef zijn keuze als volgt: "Zij is een duizendpoot, altijd onderweg". Klaaske, van harte gefeliciteerd! Redactie Buite Nijs

De playbackshow!!!

Wij, Lena, Johanna, Morgan en Susanne, hebben meegedaan met de playbackshow. We deden Lady Marmalade. We waren nummer 13 en we dachten oh, oh, 13 is een ongeluksgetal! Maar ongeluk gaf het niet! Want we werden le. Cool hĂŠ? Groetjes van

Lena, Johanna, Morgan en Susanne

Janneke opnieuw succesvol in l l e Playbackshow

Hoi, mijn naam is Janneke Droogsma en ik wilde iets vertellen over de plĂĄybackshow. Deze zomer kon je je opgeven om mee te doen. Ik heb mij opgegeven en ben gaan oefenen. Vorig jaar deed ik een liedje met mijn zus Erika en toen waren wij eerste geworden. Dit jaar heeft mijn zus niet meegedaan, want Erika ging met Marieke, Anna Marije, Femke, Sonja en Gerbrich, met hulp van Froukje Spies, de opening doen met Acro-gym. Toen het donderdag was, was de playbackshow. Om half 5 moest ik oefenen in de Klink. Om half 8 begon de playbackshow. Ik was heel erg mooi opgeschminkt door Jiskje Nauta. Ik had krullen in mijn haar. Toen iedereen was geweest was kabouter Plop er ook. Toen was de prijsuitreiking. Het werd doodstil in de zaal. Ze begonnen met de 3e prijs. Die ging naar Marijke van der Veen met Anastacia. Toen werd de 2e prijs bekend gemaakt en die ging naar Lysbeth Munniksma en Jente Bootsma met Elisabeth & Frans Jozef. Toen brak het spannendste moment aan. De le prijs had ik zelf gewonnen. Ik deed Britney Spears na met Stronger. Groetjes van Janneke Droogsma N.B. De 2e prijs in de oudste categorie ging naar Nynke - Anna Bellinga, Nynke Laagland en Corine en Hans Zijlstra met het nummer '1, 2, doe met me mee' van K3. Elyon Leenstra werd met 'My heart will go on' van Celine Dion 3e. De aanmoedigingsprijs ging naar Miranda Dijkstra.

Deze maand bij 'De SCidwester'... Het programma- D boekje van de E culturele stichting 'De SUdwester is inmiddels bezorgd D in Koudum, Warns, Hemelum, Molkwe W E S T E R rum en in It Heidenskip, In dit programma voor het komende winterseizoen vindt u een gevarieerd aanbod van allerlei activiteiten op het gebied van muziek, toneel en cabaret. We hopen dat u het een aantrekkelijk programma vindt, en we hopen u dan ook bij een - of meerdere! - voorstellingen te mogen begroeten. Mocht u geen programmaboekje hebben ontvangen, dan kunt u alsnog een exemplaar ophalen in 'De Klink'. Het culturele seizoen is inmiddels geopend door 'Rapalje' en Chris Kalsbeek. Een zeer geslaagde avond, met een enthousiast publiek en fantastische muzikanten. In de maand oktober heeft 'De SlAwester een tweetal activiteiten. Op vrijdag 12 oktober staat de busreis naar het nieuwe Tryatergebouw in Leeuwarden op het programma. Daar wordt de voorstelling 'Wat in teater' gespeeld. Een voorstelling vol humor en dubbelzinnigheden, waarin we kennismaken met een 'doorsnee' toneelgezelschap en haar regisseur. Er zijn nog slechts enkele plaatsen beschikbaar. Heeft u belangstelling, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Hinke van der Meer (tel. 0514-682062). De tweede activiteit in oktober is de voorstelling 'Jan en de draak' door Poppentheater 'Het zilveren belletje'. Dit poppentheater verzorgt twee voorstellingen op de woensdagmiddag in de herfstvakantie: een voorstelling voor de kinderen in de leeftijd t/m groep 2 (om 14:00 uur) en een voorstelling voor de kinderen van ongeveer 6 t/m 9 jaar (om 15:00 uur). Toegang is f 5,- en ouders en/of begeleiders hebben gratis toegang. Het bestuur.


13 ulte Nij

Dorpskrant van Koudion, oktober 2001

O plage 1020 sliks Redoksjet Fenny Hartman, Onderweg 78 Els Runia•Jager, Nieuweweg 52 -• a Hl il n Jan G Vornastraat 1 Ooste 8 d t i Huls. k a Prulksma-Wrersma, 1 Einreciaksie: Fanny Harlman Redaksie adres: Costa 8. Kaidum (meten mogelijk op s c hil eanirrieren - ~ e r e n ais r i t r or Word document)

Opmaak: Oacerboo Reclame. Koudum Ad v e r te n tie s uiter lok v r ijd a g s w eek a a n le v e r e n

Ft:nawerk: Els Runia-JageriEdwin de Boer Printw ark: Decorboo Reclame, Koudum Adverlinsiee: L Krommonnook, Westewog 8723 BV Koudurn Fersprieding: Elueriterientng 1 " treed vn 'e moanno tuil en augustus Abonneminten; Vn k e l i n d e r l i e r

Leden Doarpsbelangen N e l• lo d e n

.

J

1

~ n . om Wens I Losse n6mers j Sponsoring: Vnl. Y v.d. Geest til. 522283

13. 00 1 5 .0 0

34.00 2, 50

KoPY: Foet de 140 lan 'o moanne tty t rodaksteadres: Dooie 8, Koudum Bonk/Giro nemer: Rabobank 33 35 65. 193 Dito van do bank 1325457 t n v D e r p s k r a n l k e n c lu m

Re(d)actie New York, Manhattan, 11 september. Twee vliegtuigen boren zich in de twee torens van het WTC. Torens, waarin duizenden mensen werken; mensen met gezinnen, families, vrienden en bekenden. Het is en blijft onvoorstelbaar en toch. ..het is waar. Onuitwisbaar op ons netvlies gebrand. Het drukte een stempel op de feestweek, stelde de feestcommissie voor een moeilijke beslissing voor wat betreft de vrijdag, ónze vrijdag, de dag waarop internationaal een moment van herdenking en bezinning zou plaatsvinden. Er werd, na ruim overleg, gekozen voor een oplossing waarin ruimte voor beide was. En zo ging pas 's middags om half 2 de optocht van start en werd aansluitend (eindelijk!) het 'beantsje fan it jier 2001' bekendgemaakt. Van deze en vele andere activiteiten tijdens de feestweek doen we ruimschoots verslag. Ook gaan we weer Terug in de Tijd met de Bakster Courant, maar ook met 'Nynke', de film waarin (bijna) de hele familie Brouwer figureert en laat Pier ons kennismaken met een 'oude bekende' die hij, heel ver weg van hier, tegenkwam. Veel leesplezier.

De mooiste tuinen en buurtversiering EL

Ondanks de verschrikkingen in Amerika hebben we als Koudumers toch feest kunnen vieren dit jaar en ook waren de straten weer versierd en van prachtige verlichting voorzien. Tijdens de feestweek is de jury weer alle straten langs geweest om de mooiste straat uit te zoeken. Er zijn overdag en 's avonds punten gegeven en deze werden opgeteld om tot de uiteindelijke uitslag te komen_ De uitslag is als volgt: 1. Stationsweg en Zwarteweg (Haanmeer) 50 punten 2. Oude Oostenveldsweg 48.5 punten 3. Nieuwe Gerben Ypmastraat 46.5 punten Opmerkingen van de jury waren dat het niveau dit jaar hoger was dan andere jaren. Er is gelet op de eenheid van de buurt. Bij het inrijden van een buurt moest je zó kunnen zien dat het één buurt was. Ook was de verhouding tussen de versiering en verlichting belangrijk. Men vond het wel jammer dat in sommige verlichte straten niet altijd alle verlichting ontstoken was, dit was weer nadelig voor de eenheid van de buurt. De jury bestond dit jaar uit: Mevr. F.Haanstra-Bakker

uit Balk, Dhr. J. Boonstra uit Balk en Dhr. P. vd Wal uit Stavoren. Dit zijn allen oud-Koudumers. Ook de tuinen zijn gekeurd dit jaar. Na een eerste selectie in het voorjaar volgen nog 2 gespreide keuringen op onverwachte momenten gedurende het jaar. De mooiste tuinen moeten het gehele jaar een pluim kunnen verdienen anders valt men buiten de prijzen. Uitslag: Grote tuinen: 1. Fam. D. Jonger Swanneblom 2 (214 punten) 2. Fam. Aarts Swanneblom 4 (212 punten) 3. Fam. S. de Vries Doerebout 30 (207 punten) Kleine tuinen: 1. Fam. J. Fekkes Kerkhoflaan 10 (203 punten) 2. Fam. Minkman Onderweg 68 (191 punten) 3. Fam. de Jong Onderweg 66 189 pnt De aanmoedigingsprijs gaat dit jaar naar Fam. de Vries, Trochslach 2. De prijzen van de tuinen worden uitgereikt op de jaarvergadering van Dorpsbelangen. Keurmeesters van de tuinen zijn: Trees Westendorp, Yke de Vries en a dert Munniksma. Na meer dan 10 jaar neemt keurmeester Trees Westendorp afscheid van de tuinkeuringscommissie. Trees, bedankt voor je jarenlange inzet. Het bestuur

Het 'beantsje' in het jaar van de vrijwilliger Beantsjes heb je in alle soorten en maten. Dat is al jaren zo geweest, zodat in alle ernst niet valt vol te houden dat alleen maar markante dorpelingen een dergelijke onderscheiding moeten kunnen krijgen. Daarentegen is het interessant nog even stil te staan bij de reeds onderscheiden, uiterst zeldzame, karakteristieke persoonlijkheden. Daarmee bedoel ik niet dat je in de éénentwintigste eeuw geen echte dorpsfiguren meer tegenkomt. Integendeel. Maar echte dorpsfiguren zijn wel naar de

achtergrond verdwenen. Eerder bedachten wijsgerige dorpsbewoners dat een 'beantsje' opgevat diende te worden om nou eens grondig aan te geven wie als vrijwilliger het dorpsleven laat functioneren. Gelukkig maar dat ze dat nooit hebben teruggedraaid. Die vrijwilliger is ook nodig om met Koudumers in het verenigingsleven samen te werken, hun passie te delen. Fijn, dat we in dit jaar één van hen weer hebben kunnen nomineren en verkiezen! JHJR

Sporthal de Sándobbe Het centrum voor sportieve mensen We proberen het een ieder naar de zin te maken. Kortom, we hebben een groot hart voor de sport en u zult zich WIS1 bij ons thuis voelen. Uw gastheer, Johmtnes Wielinga Tel. 9514 - 52 26 62 / 52 31 02


Dorpskrunt van Koticlum, oktober 2901

Koudumer figuranten in speelfilm 'Nynke' Een maand geleden ging de Friese d e n . Marrit en Elsa hoorden in de speelfilm 'Nynke' f i l m bij de arbeiderskinderen. Er van Pieter Ver- w e r d e n kleren gepast, en Marrit hoeff in première. k r e e g een blonde pruik op. Toen De film gaat over G e r b e n en Marius Pier de meisjes het leven van v o o r hun tweede opnamedag naar schrijfster Nynke e e n boerderij in Dronrijp brachten. van Hichtum en w e r d e n zij ook gevraagd om mee haar echtgenoot t e doen. Ze werden gekleed en Pieter Jelles M a r i u s Pier kreeg een pet op en Troelstra. En wie k l o m p e n aan. De hele dag werd er reeds heeft g e f i l m d in de schuur waar Pieter gekeken of nog J e l l e s een toespraak hield. Marius gaat kijken naar P i e r zat boven op een balk de film, kan e n Gerben zat tijdens die toenaast veel bekende acteurs ook s p r a a k vlakbij Troelstra op strobekende Koudumers ontdekken. p a k k e n . Geregeld was er even Gerben Brouwer en zijn drie kin- e e n pauze en de verzorging deren Marrit (15), Marius Pier (13) w a s prima volgens de familie Brouen Elsa (10) waren figuranten in w e r . Er heerste een gemoedelijke de film. Op een oproep bij Omrop s f e e r , ondanks de vaak herhaalde Fryslán, waarin men figuranten s c è n e s en de tijd, die nodig was, vroeg, reageerde Marrit met een o m de camera te verplaatsen en telefoontje, waarin ze ook haar o p n i e u w in te stellen. Marius Pier zusje opgaf. Een poos later kregen h e e f t het meedoen als leuk ervazij een uitnodiging om auditie te r e n . Voor hem is dit soort films niet doen in Leeuwarden. Sommige f a v o r i e t , hij houdt meer van actiekinderen werd gevraagd om ver- f i l m s . Marrit zou wel vaker als figudrietig te zijn, anderen moesten r a n t mee willen doen, of een rol hen troosten. Elsa ging zo op in w i l l e n hebben. Ze is nu een ervadie rol, ze huilde vol overgave r i n g rijker. Elsa wil ook graag nog mét tranen. Ongeveer 1 jaar later v a k e r , ze houdt van toneelspelen, kregen zij opnieuw een oproep k a n teksten ook goed onthouden. om nog eens auditie te doen. A l s er over de film gesproken Elsa vertelde dat er toen veel w o r d t denkt ze: "Ik was erbij en ik mensen op de tribune zaten en w e e t hoe het er allemaal uit ziet dat was wel wat spannend. En e n zo". Als herinnering kregen de toen volgde, vorig jaar. de uitno- B r o u w e r s een T-shirt en een verdiging voor opnames in Leeuwar- g o e d i n g . E . R .

8 september Nationale Molendag. Samen met mijn broer Michiel en zijn vrienden Sander en Andries hebben wij mensen overgevaren naar de Amerikaanse windmolen aan het Jan Broerskanaal. Jammer genoeg regende het heel erg, daarom was het niet zo druk. Er kwamen 7 mensen en een hond. Zelf zijn wij ook nog even in de molen geweest, het was erg interessant. Dus volgend jaar allemaal kijken!! Thomas Lagerburg

Gemeenschapscentrum 'De Klink' ook voor sportieve wensen

D /

4ink

*Speciaal voor bruiloften, feestavonden etc. * Ook koude huffets en diners verzorgen wij niet uiterste zorgvuldigheid *Zaalaccomodatie tot 600 personen Tul:10514)52 16 38 /52 21 39

rEulte Nijs Terug 1 in de Tijd Gelezen in de B.C. van 7 oktober 1961: Slot-taptoe 'Nif Libben' Koudurn. Naar wij vernemen zal de fanfare 'Nij Libben' vrijdagavond 6 oktober de jaarlijkse slot-taptoe voor het gemeentehuis houden. Vooraf zal een concert gegeven worden op de muziektent. Dit concert zal om 8 uur beginnen en zal bestaan uit succesnummers van de fanfare. Om plm. 9 uur zal men, voorafgegaan door de drumband, naar het gemeentehuis marcheren. Het gemeentehuis zal voor deze gelegenheid, evenals andere jaren, met schijnwerpers worden verlicht. Het geheel geeft een imposant gezicht en trekt altijd veel publiek. Het is te hopen dat het mooie weer van de laatste weken nog even aanhoudt. Dankbetuiging Bij dezen danken wij een ieder. die, op welke wijze dan ook, geholpen heeft bij de schoorsteenbrand op zaterdag jl. Vooral ook het personeel van de brandweer voor hun correcte opvatting van hun taak. tam. Koornstra Koudum okt. 1961 En in de B.C. van 14 oktober 1961: Geslaagd en benoemd. Koudurn. Voor het Hoofdacte examen, slaagden verleden week de heren Sj. Ypma en U. Wiersma te Koudurn. Daar er een grote behoefte bestaat aan onderwijskrachten, zijn deze beide heren maandag direct aan de slag gegaan, Ypma aan de Chr. lagere school te Hindeloopen en Wiersma idem te Makkurn.

Oan 'e buit tage • In de wielerronde die tijdens de feestweek van Balk werd verreden, was Wilco Spoelman zeer succesvol. In een 'close finish' wist hij de sprint te winnen en daarmee de wedstrijd. Van harte gefeliciteerd. - Niet alleen op het sportieve vlak werden er in onze Zuldwesthoek uitzonderlijke prestaties geleverd. Heel wat Koudumers reisden af naar Warns en waren getuige van SULT's Duvelsied, een spektakel van de eerste orde. • Sommigen lieten het hier niet bij, namen ook nog een kijkje bij het openluchtspel in Jorwert en herkenden daar tot hun verbazing Wouter v.d. Molen als één van de orkestieden.


Bultte Nijs Morra Wandeli tocht 13,5 km of 27,5 km. De wandelschoenen aan, het heuptasje om en niet te vergeten de regenjas en paraplu. Zo starten we zaterdagmorgen 15 september half 10 voor de eerste Morra wandellocht. Het regende, maar daar waren we op gekleed. Al is het wel jammer, want dan blijven er altijd wandelaars thuis. Direct na de start werd het droog en was het prima wandelweer. We liepen richting Zijl, Kitenskar, naar het Rijsterbos waar we flesjes Extran energie kregen. Toen via Mirns naar Hemelum waar ijsthee, koek en chocola als tractatie was en zo langs de beide oevers van de Morra terug. De commissie had het prima voor elkaar, we werden met een rode vlag over de drukke wegen gebracht en ook de EHBO was aanwezig. Na de vierde stempel hadden wij onze tocht van 27,5 km volbracht en kregen een certificaat van de commissie. Er waren 75 deelnemers. In de kantine konden we nog even nagenieten van drinken en een lekkere kop soep en nu maar hopen dat er volgend jaar nog veel meer wandelaars meedoen. Ussportcommissie, bedankt en tot volgend jaar. A a l t j e en Annie

Dorpskrant si n Koodunt. oktober 2001

Koud umer optocht weer van hoog niveau

Het heeft wat moeite gekost om de optocht rond te krijgen, maar het resultaat was ernaar: een prachtige optocht met veel variatie in de onderwerpen en van een hoog

n ive a u . Ook het weer werkte mee; e e n stralend zonnetje gaf de wagens n e t dat beetje extra kleur dat een o p t o ch t compleet maakt. We laten z e nog één keer de revue passeren:

Bloemenwagens:

le Prijs + Verlichtingsprijs: Vrienden Van De Blauwe Knoop, 'Fantasie Rond De Feestdagen': 103,5 punten Publieksprijs: 86 van de 242 uitgebrachte stemmen.

Allegorische wagens:

le Prijs: De Wellips. 'Fantasie Over Het Oude Egypte': 99 punten

2e Prijs: Ut Noatsaek, 'Fantasie Over China': 101 punten

2e Prijs: Us Nest. 'Around The World In Eighty Days': 97 punten

Autopuzzeltocht

Kindermiddag

De oriénteringsrit op 11 september telde 37 deelnemers (auto's). De uitzetters Gerrit Forkertsma en Jimmo Smit hadden de feestweek-rit niet gemakkelijk gemaakt: veel instinkers en strikvragen. Er werd in een A-klasse (de betere rijders) en in een B-klasse gereden. Veel prijzen gingen naar niet-Koudumers. In de A-klasse ging de le prijs en de allroundprijs naar Ansje Huitema-Keulen en haar zus en zwager Jannet en Sjoerd Wiersma-Keulen. Zij reden de autopuzzeltocht foutloos! Derde in de A-klasse werden de heren T. v. Berkum en P. Zijlstra.

De Oranjevereniging verzorgde een kindermiddag in de feestweek.


Bulte Nifs i

Dorpskrant van Koudnin. oktober 2091

I

•e 3 -

3e Prijs: It Fuottenein, 'Altijd beloofd maar nooit gekregen': 93 punten

4e Prijs: C.B.S. It Gróvestinshof, '102 Dalmatiers': 89 punten

11/ 7 "

5e Prijs: De Hokkelingen, 'Fantasie Rond 25 Jaar Sesamstraat': 87,5 punten

6e Prijs: De Malinees, 'Hoe Onder Invloed Van, Een Sprookje Veranderen Kan': 86 punten

Bij de optocht op vrijdagochtend bliezen de zussen Jolende en Thérèse Hettinga vrolijk hun partijtje mee. Jammer genoeg ontbrak 'Nij Libben' zaterdagavond.

"Waar ben ik aan begonnen", moet Jan v. d. Werf gedacht hebben, nadat hij zich had laten 'inlijven' bij De Wettips. Zijn inspanningen waren niet voor niets, de vriendenploeg behaalde een eerste prijs.

Oan'e buit fage 7e Prijs: 5-tegen-5-commissie V.V. Oeverzwaluwen, 'Parodie Op Het Huwelijk Van Willem Alexander En Maxima': 83,5 punten De peuters en leerlingen t/m groep 4 kwamen verkleed als indiaan of als cowboy naar de Sandobbe. De kinderen werden geschminkt en zij maakten een tekening, die aan de totempaal werd gehangen. Er was een stokpaardrace en een visnetspel. En zij brachten met een kruiwagen, via hindernissen, hout bij het opperhoofd in de wigwam. Een geslaagde middag, met een grote opkomst. De kinderen van groep 5 t/m 8 konden meedoen aan de viswedstrijd. Er werd gevist om te komen tot de meest gevangen centimeters.

'Muzikale Kikker Wille': 81 punten

djir- 1 - •

"Een beetje verliefd'. dat was playbackshow-jurylid DJ Teake op Miranda Dijkstra, na haar prachtige vertolking van het nummer 'You' van Judith.

Uitslag brandweerspel van zaterdag 15 september. Leefti j d 0-7 jaar:

le prijs: André van der Bos (8.63 sec.) 2e prijs: Willem-Jelle Bellinga (12.34 sec.) 3e prijs: Richard Merkus (13.40 sec.). Leeftijd 8-12 jaar:

Uitslag: le prijs: Esther de Boer (130,5 cm) 2e prijs: Janneke Droogsma (119 cm) 3e prijs: Tobias Zeldenrust (87,5 cm)

le prijs: Dennis van der Bos (8.06 sec.) 2e prijs Geert de Lange (8.12 sec.) 3e prijs Marcel Merkus (9.63 sec.). ••••• »r


Bulte Nij Agenda De Klink 6 okt. :Popconcert Nij Libben 19 okt.: Scheepsbeurs 20 okt.: Scheepsbeurs 20 okt.: Popavond met: 'Band zonder banaan' 24 okt.: Bond van plattelandsvrouwen 24 okt.: SUdwester 14:00 uur Poppentheater 26 okt.: Kaarten 28 okt.: Zuidwesthoek Mannenkoor - Koffieconcert 16:00 uur

Grote markt tweedehands scheepsartikelen. Op 19 en 20 oktober a.s. organiseert Watersportvereniging 'de Fluessen' opnieuw haar najaarsbeurs met veel leuke, praktische en vriendelijk geprijsde zaken in 'De Klink' in Koudurn. Ook is er een uitgebreide stand van de Beurscommissie waar door watersporters voor verkoop ingebrachte spullen worden aangeprezen. Doe-het-zelvers en koopjesjagers mogen hier beslist niet aan voorbijgaan. De beurscommissie van 'De Fluessen biedt dus ook dit jaar weer goede diensten aan motorbootvaarders, zeilers en surfers uit wijde omgeving. Daarbij wordt ook nog een goed doel gesteund. Een deel van de opbrengst van de markt komt ten goede aan de jeugdzeilerij, een van de vele bezigheden van de actieve watersportvereniging in de Zuidwesthoek. Zorg dat ook u er bij bent daar in 'De Klink' op 19 oktober van 18:00 uur - 22:00 uur of op 20 oktober van 10:00 uur 15:00 uur!! Artikelen voor verkoop kunt u brengen op vrijdag 19 oktober tussen 13:00 uur en 17:00 uur in De Klink te Koudurn. Toegang tot de markt kost t 2,-, kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Voor meer informatie kunt u bellen met 0514-521376 / 521865.

GOUD - G O U D - G O U D Op 17 mei jl. vierden dhr. en mevr. F. en H. Reidsma - Koornstra, Ds. L. Tinholtstraat 31, hun 50-jarig huwelijksjubileurn. Nog van harte gefeliciteerd.

In hieie ear.... Beantsje wurde fan it jier is in hiele ear. Derom wol ik ellsenien yn Koudum hjir hertlik foar betanke. Klaaske Pries - Haanstra

Dorps k rati t %zin K outi um. ok tober 21101

Agenda dienstencentrum Nij Ciaerbergen oktober 2001

Dinsdagmorgen: K o f f i e o c h t e n d en uitleen bibliotheekboeken Dinsdagmiddag: V a n a f 9 oktober computer-cursus voor beginners van 13:30 uur - 15:00 uur. Fit-zit start 2 oktober om 15:30 uur o.l.v. mevr. C. Walstra uit Oudemirdurn. Woensdagmorgen: F i t n e s s van 9:00 uur 1 2 :1 5 uur. Spreekuur pedicure van 9:00 uur -12:00 uur op 10 oktober. Vanaf 17 oktober Huidverzorging (opgave in dien stencentrum). Open inloop voor cursisten computeren vanaf 9:30 uur. Woensdagmiddag: Gezamenlijk warm eten op 10 en 24 oktober. 10 oktober start country-line-dansen om 14:00 uur. 17 oktober Lezing ouderenadviseur georganiseerd door alle ouderenorganisaties in Koudum. Van 9:00 uur - 10:45 uur computer-cursus voor Donderdagmorgen: gevorderden. Vrijdagmorgen: C u r s u s aquarelleren vanaf 9:30 uur. Vrijdagmiddag: S p e l m i d d a g vanaf 14:30 uur. Competitie biljarten. Op 26 oktober Bingo. Centraal Meldpunt is te bereiken op dinsdag, woensdag en vrijdag van 9:00 uur - 17:00 uur op tel. nr. 0514-5521541. N.B. Voor de cursus kalligrafie: opgave d.c. Tel. 0514-521541. Zie voor uitvoeriger informatie in het programma-boekje. M e t vriendelijke groet, Atty Nicolaij-Soepboer

In bedankje fan Sint en de Krystman. Wy wolle eltsenien tige tank sizze foar alle help dy't wij krigen hawwe, m.n. de blómprikkers, tam. P. Dijkstra, de froulju fan de blonnstikken en alle °aren. wat lieden hat ta trije le prijzen mei t:JS wein yn in prachtige optocht. SUnder jimme wie it net sa'n succes wurden! Vrienden v. d. Blauwe Knoop

Koffieconcert Zuidwesthoek-Mannenkoor Zondag 28 oktober om 16.00 uur geeft het Zuidwesthoek-Mannenkoor een gevarieerd Koffieconcert samen met de fluitgroep It Fluitet• uit Tjerkwerd. Het mannenkoor zal een keuze maken uit haar totale repertoire, zodat u kunt genieten van koorzang in alle mogelijke stijlen, van geestelijke tot lichte koormuziek, zowel klassiek als modern, in het Nederlands. Fries en andere talen. Toegang vrij. 28 oktober in de Klink.

Beantsjepop Twa... Dit spetterende popconcert wordt gepresenteerd door 'Nij Libben' op zaterdag 6 oktober a.s. in de Klink, m.m.v. Sebeare, Ypie Semplonius en 'Disco Silver'. Aanvang 21.00 uur. De kaartjes kosten f 12,50 aan de zaal en f 10,- in de voorverkoop bij 'Boeken fotohandel Muizelaar'.

• KernkC) voor in- en verkoop: alle merken

•"auto's nieuw en gebruikt * officieel Lada dealer * het adres voor al uw reparaties en onderhoud aan uw auto

Nieuweweg 10 - Koudtun

GOUD - G O U D - G O U D Op 12 september jl. was het 50 jaar geleden dat dhr. en mevr. C. en A. Jaspers - Tuinman, 't Heale Pead 14, in het huwelijksbootje stapten. Hartelijk gefeliciteerd.

zaterdag 13 oktober 17.00 uur zondag 14 oktober 11.00 uur woensdag 17 oktober 19.00 uur zaterdag 27 oktober 17.00 uur zondag 28 oktober 11.00 uur woensdag 31 oktober 19.00 uur


Dorpskrunt van Koodunt. oktober 2001

Bijzonder popconcert In navolging 1 concerten 1f i onder de ;l vl K Spikerpop en Beantsjepop preaY o de muziekvereniging •Nij senteert Libben ni u uit Koudum ook dit jaar weer een popconcert. Na in voore/ d jaren samengewerkt te gaande e0 u met 'Tsjetter en Piter hebben Wilkens, r e n prijst de fanfare zich gelukkig d n dat dit jaar de Fryske popgroep 'Sebeare' aan dit bije a muziekevenement medezondere werking r a verleent. Ook deze keer zullen e mde musici van 'Nij Libben' een mix van popmuziek voor u ten gehore brengen. Bezoekers van het Simmer 2000 concert in Koudum zullen beamen dat deze vorm van musiceren bij hen in goede handen is. Afwisselend zullen zij samen met Sebeare optreden terwijl ook 'Disco Silver zijn medewerking zal verlenen. Verder is nog vermeldenswaard dat zangeres Ypie Semplonius aan het optreden van 'Nij Libben' enkele bijdragen zal leveren. Bij het optreden met Piter Wilkens en 'Tsjettel' was het gezamenlijk optreden het hoogtepunt van de avond. Ook deze keer staat een gezamenlijk optreden op het programma, waarvoor Marten v/d Wal prachtige arrangementen maakte. De band Sebeare is in 1992 opgericht als een 5-koppige coverband met nummers van o.a. 'De Dijk', 'Doe Maar' en 'The Scene'. Na uitbreiding in 1995 met een blazerssectie werd al snel overgestapt op het schrijven van eigen. Friestalige, nummers en met succes! Na 'Aaipop' in 1996 volgde de echte doorbraak in 1997, toen de band met 'Te folie foar dy' zowel de publieks- als juryprijs van 'Liet 97' won en in dat zelfde jaar hun debuut-cd 'Frjemd sa 't it liket' verscheen. Er volgden optredens op Friese festivals en in de voorprogramma's van o.a. 'De Dijk' en 'De Kast' en in mei 2000 een tweede CD 'Sterk Wener'. De band was in het najaar van 2000 te gast bij DJ Teake in 'Pyjama FIVI' op Radio 3 en werkte, hoe kan het ook anders, mee aan de oudejaarsuitzending van 2000 van RTN. Al met al belooft deze avond een muzikaal spetterend geheel te worden, waarbij jong en oud zich op een aangename manier kan vermaken. Voor inlichtingen: Argriet de jager Tel. 0514-522011, en/of Akke Frankena. Tel, 0514-523078.

De ronde van Koudum

13ulte Nijs Flintersifan Koudum en Karimabad.

Voor de derde keer werd tijdens de feestweek, op zaterdag 15 september, de ronde van Koudum verreden. Bij de senioren werd er vanaf het begin heel hard gereden, onder aanvoering van Sierd Steigenga werd er al vrij vroeg in het begin een kopgroep geforceerd waarin meteen de grootste kanshebbers vertegenwoordigd waren, w.o. marathonschaatser Ruud Borst uit St. Nic. Dit sterke vijftal zogde ervoor dat het peloton al na ca. 15 ronden werd gedubbeld. Een aantal ronden daarvoor waren er een viertal andere renners op zoek gegaan naar deze kopgroep. Hierdoor moesten de vijf, om een hoge klassering veilig te stellen, andermaal proberen het peloton te verlaten. Dit lukte voor vier van de vijf renners, Ruud Borst kon het moordende tempo niet aan en moest passen. Ploeggenoten Steigenga en V/d Wal moesten toen het spel zo spelen, dat in ieder geval één van hen met de hoofdprijs naar huis ging. Steigenga plaatste in de slotronde de eerste aanval, werd teruggehaald, maar maakte hierdoor de weg vrij voor Vid Wal die met een kleine voorsprong de laatste halve kilometer inging en hierdoor de wedstrijd won. Bij de veteranen was het Carl Draaier die met groot machtsvertoon de wedstrijd domineerde. Hij ontsnapte met de eerste premiesprint en reed in één ruk door naar het 1 minuut voor hem gestarte A peloton. Later maakte hij ook nog deel uit van het eerder genoemde viertal, waardoor zijn overwinning veilig gesteld zou worden. De Organisatie kijkt terug op een zeer geslaagde ronde van Koudum. Het peloton bestond totaal uit ca. 50 renners en voor de hoogste klasseringen werd zeer hard gestreden. Ook de belangstelling langs het schitterende parcours was zeer positief te noemen. Wielercommité Koudum, Age Nauta en Atze Hospes.

"Och hé do hjir ek!!!", sa wie sawat myn earste reaksje fan 't simmer op reis yn Noard-Pakistan. Op 3000 meter hichte yn de r t -Hindu Kush bergen fan de prachtige Hunza-fallei boppe KarimaJbad, g e wachtsjend op it goud fan de Undergeande sinne op de sniewite gletsjers fan 'e mear as 7500 meter hege Raka Poshi. fleagen se ynienen foar my láns:

2 stikelflinters (Vanessa cardul). Nei in wylde jacht strutsen se hyltyd wer flak by my del op 'e keale rotsen. It wie in spantsje yn baltsflecht mei gjin each foar in fiján mear, mar foislein mei inoar dwaande. Wyld d t en - dan de noedlike djipte yn om like maklik mei krêftige Jwjukslaggen k ehastich l d e n en werom te kommen. s 'e e stikels by de Hynstekop oan Op 'tn Poelspaad hy 'k se in pear jier o lyn foar it lêst sjoen en no hjir yn 'e rUgste bergen fan 'e wráld. Ik wist dat guon fo a r de winter by Us wei nei Noard-Afrika fleane om cl& te oerwinterjen en sa grutte prestaasjes delsette kinne. Myn Elseviers Insektengids seit: Het is waarschijnlijk de grootste trekvlinder en zeker een van de meest verspreide. Myn dei wie goed en de sinne lei in gouden gláns op de Raka Poshi. Us flinters ferdwCinen yn 'e djipte fan 'e delling en nel alle gedachten sitte se no yn 'e waarme omkriten fan it 'roerige' Islamabad om de winter troch te kommen. Pier Zijlstra

Voor een avond gezelligheid en sfeer

Cafetaria - Bar Tarantella oofdstraat 27 - Koudum

BN 121 2001 nr 8 okt