Page 1

IVO VAN DER BENT

PHOTOGRAPHY

THIS IS NOT A PHOTO OPPOR TUNITY


PROJECTS

PROJECTEN

THINK OF ME / DENK AAN MIJ

RELAXING LUNCH / HOE? ZO!

THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

OUT OF MINISTRY / IN DE WANDEL GANGEN STALLION REALITY / KOPPIG VERZET

PART 1

I DO / JA IK WIL

RACING GRANNIES / SNELLE OMA’S

BIG BOY

YOU KNOW WHO / JE WEET WEL WIE


PROJECTS

PROJECTEN

THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

PART 1

Think of me Late last night I spotted them: two beautiful, almost withered palmtrees, in the entrance hall of some office. Strange how they did retain their shape, despite obvious neglect and merciless dehydration. Next morning I sneak into the hall. No one there. Now or never. Hastily I take some pictures, afraid someone might come and ask me just what I’m doing here. Then a few employees come down the stairs, cigarettes ready for a quick smoke outside. I start fumbling with the camera, as if changing the memory card. While they pass, I hear one of them remarking: “That sure is an expensive camera for two dead plants.” / DENK AAN MIJ Gisternacht na uitgaan had ik ze al zien staan. Twee prachtige gort droge palmen. Gek eigenlijk dat deze exotisch plant zelfs na maanden van droogte nog zijn originele bolvorm heeft.  Ik ben naar binnen gelopen door een elektrische schuifdeur en sta nu in de hal van een bedrijven complexje. Los van de palmen en een verlaten welkomstbalie is er niemand te bekennen. Snel fotografeer ik de planten, bang weggestuurd te worden en daarmee mijn geweldige kans te verspelen. Een groepje kantoormedewerkers komt de trap af met de sigaret al in de aanslag. Ik duik in een in onder het mom van geheugenkaart verwisselen. Als ze voorbij lopen hoor ik nog net  “Je hebt wel een hele dure camera voor z’n dooie plant!”

OUT OF MINISTRY Quote: The Party for the Animals was not amused, when noticing a picture in the Ministry for Agriculture and Fisheries Annual of a goldfish in a too small and only half filled bowl, with no plants. At an earlier occasion the Minister had admitted that a fish bowl is not adequate housing for fish. The Organisation for Fish Protection is surprised that nonetheless this photo has been used in the Annual, and wonders how this relates to the alleged animal-friendly ambitions of the Government. The Organisation for Fish Protection is planning a letter about this to the Ministry.Just after the photo-shoot the said fish was put back in its own tank, which in the meantime had been cleaned, with the water refreshed and all. / IN DE WANDELGANGEN Citaat: “De Partij voor de Dieren heeft Kamervragen gesteld over een van de foto’s in het jaarverslag van het ministerie van LNV. Op de foto is een vissenkom te zien.  De kom is klein, slechts voor de helft gevuld met water en planten ontbreken. Eerder gaf de minister toe dat een vissenkom geen geschikte huisvesting is voor (goud)vissen. Net als de Partij voor de Dieren is de Vissenbescherming verbaasd dat de minister er desondanks voor gekozen heeft een foto van deze huisvestingsvorm in het jaarverslag te plaatsen en vraagt zich af hoe een dergelijk visitekaartje zich verhoudt tot de diervriendelijke ambities van dit kabinet. De Vissenbescherming zal hierover een brief verzenden naar het ministerie.” Kort na het maken van de foto werd de vis gelukkig teruggeplaatst in zijn eigenlijke verblijf dat ondertussen schoongemaakt was.

I DO After a broken marriage he is marrying again, the man with the blue sunglasses. The bride is from Russia. They met through the Internet, about a year ago. During congratulations the bridegroom is on the phone. “Just calling her family in Russia, they couldn’t come over,”he explains. / JA, IK WIL De man met de blauwe zonnebril hertrouwt na een mislukt huwelijk met een andere vrouw. Deze bruid komt uit Rusland. Ruim een jaar geleden heeft het bruidspaar elkaar via internet ontmoet. Tijdens de felicitaties is de bruidegom aan de telefoon. “Even bellen met haar familie in Rusland, die konden niet komen”, verontschuldigt hij zich.

RACING GRANNIES The first publication of this prize-winning photo-series nearly went down the drain. The editorial board was divided about the way I approached the subject. “Appalling”, some said. “I certainly wouldn’t approve of seeing my own mother published like this!” So I decided to show the photo’s to my grandmother and get an honest opinion. She reacted thus: “Such beautiful sweaters. You know, back in the day, when you were a grandmother, you dressed in gloomy colours. Grey and brown. Not at all nice. / SNELLE OMA’S Bijna ging mijn eerste publicatie van deze prijswinnende serie niet door. Er bleek behoorlijk wat onenigheid op de redactie over de benadering van mijn onderwerp. Verschrikkelijk! Vonden tegenstanders. “zo zou ik mijn eigen moeder nooit gepubliceerd willen zien!” Ik besloot de foto’s aan mijn eigen oma voor te leggen voor een eerlijke opinie. Dit was haar eerste reactie; “Wat een heldere foto’s! Hele duidelijke kleuren. In mijn tijd hadden oma’s altijd hele sombere kleding aan. Grijs en bruin. Helemaal niet gezellig.”

RELAXING LUNCH Marc is an enthusiastic and eager young man. When we met, he immediately took out his business-card and showed it to me, glowing with pride. “Marc wants to go up as fast as possible”, his supervisor tells me. “A manager is what he wants to be, but he will have to go a long way yet.” For the mentally retarded the concept of hygiene is not at all clear. “The other day Lindy had forgotten about the difference between the two glasses of milk on her tray. Deep in doubt she stood at the customer’s table. Then she took a good sup out of one of the glasses. She beamed. “Here you are, sir. This is your buttermilk!” / HOE? ZO! Marc is een enthousiaste jongen. Direct na onze kennismaking verdwijnt hij om vervolgens vol trots terug te keren met zijn nieuwe visitekaartje. “Het liefst klimt Marc zo snel mogelijk op tot bedrijfsleider”, vertelt zijn begeleider, “maar voor het zo ver is moet er nog heel wat geleerd worden.” Vooral het begrip hygiëne blijkt bij de geestelijk gehandicapten niet vanzelfsprekend. “Pas vergat Lindy het verschil tussen de twee glazen melk. Twijfelend stond ze bij de te bedienen tafel. Toen nam ze een grote slok van een van de glazen en serveerde deze triomfantelijk aan de klant.” “Ja, dit is de karnemelk!”, zei ze vol overtuiging.

STALLION REALITY “Listen boy. All pictures you took of me have to be destroyed immediately.” Mister Boussier of Tilburg is on the phone and means business. “If I ever see a photo published, I’ll sue you. I, as a local celebrity, cannot have this.” Flabbergasted I shut my phone down. I was very pleased with the portraits of the rotund busybody, a grateful subject for any photographer. After Mister Boussier did a serious rewrite of the accompanying article, the journalist decided to take him out of the story. He hadn’t even seen my photographs. / KOPPIG VERZET “Luister goed, Ivo. Alle foto’s van mij moeten direct vernietigd worden!” Meneer Boussier uit Tilburg klinkt serieus. “Als ik ook maar ergens een foto gepubliceerd zie stuur ik direct mijn advocaat op je af! Ik als bekende Brabander kan me dit niet permitteren.” Stomverbaasd hang ik op. Ik was erg tevreden met het portret van het propperige drukke baasje. Een dankbaar onderwerp om te fotograferen. Nadat hij het artikel totaal had herschreven besloot de journaliste hem uit het verhaal te halen. Mijn foto’s heeft hij niet eens gezien!

BIG BOY “You know this picture where I wear this cap? I’d rather not have this picture published. I look like some old besotted man without teeth, thinking he is a stationmaster.” / BIG BOY “Ik heb liever dat die ene foto waar ik het petje op heb, niet gepubliceerd wordt. Ik lijk daar te veel op opa Flodder.”

YOU KNOW WHO Uncle Willie. In our teens my sister and I didn’t like this TV-personality too much, but recently after a warm welcome and a big smile and a free Uncle Willie-cap I thought him cool. A really nice guy! The Happy Pensioner I’d like to call him. Not a moment of regret about his career as a kind of anchorman in a kidsshow, with slightly bold jokes and a funny cap. The photo-shoot went smooth as you-name-it. To work with an actor is absolute bliss, he will go to any length to accommodate you to get great pictures. After publication however, he sent me an e-mail: “Did you see the papers? Well, I did. I wasn’t altogether pleased. You cannot portray a person like that, so extreme close-up, with sun and extra lighting. Maybe it’s your signature as a photographer, but it certainly isn’t a boon for the sitter.” Ah, well… / JE WEET WEL WIE Ome Willem. Mijn zus en ik hielden nooit zo van deze tv-held, maar na een warm onthaal met brede lach en een ome Willempet kado smolt ik volledig. Wat een heerlijke man! Een gelukkige gepensioneerde zou ik hem willen noemen. Geen dag spijt van zijn broodje poep carrière. De fotosessie liep dan ook voortreffelijk. Werken met een acteur is geweldig! Niets is te veel gevraagd. Met een prachtige foto als resultaat. Toch wilde Edwin Rutten na de publicatie per email nog even wat aan me kwijt; “Je hebt de Volkskrant gezien? Ik ook. Ik was niet onverdeeld enthousiast. Zo mag geen portret gemaakt worden, zo close met zon en extra licht. Het zal een signatuur van de fotograaf zijn, maar geen feest voor de geportretteerde.” Tja


PROJECTS

PROJECTEN

THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

IVO VAN DER BENT PHOTO GRAPHY PART 1

PART 1


THINK OF ME

DENK AAN MIJ

THINK OF ME / DENK AAN MIJ


THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

THINK OF ME / DENK AAN MIJ

PART 1


OUT OF MINISTRY

IN DE WANDELGANGEN

OUT OF MINISTRY / IN DE WANDEL GANGEN


THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

OUT OF MINISTRY / IN DE WANDEL GANGEN

PART 1


I DO

JA, IK WIL

I DO / JA IK WIL


THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

I DO / JA IK WIL

PART 1


RACING GRANNIES

SNELLE OMA’S

RACING GRANNIES / SNELLE OMA’S


THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

RACING GRANNIES / SNELLE OMA’S

PART 1


RELAXING LUNCH

HOE? ZO!

RELAXING LUNCH / HOE? ZO!


THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

RELAXING LUNCH / HOE? ZO!

PART 1


STALLION REALITY

KOPPIG VERZET

STALLION REALITY / KOPPIG VERZET


THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

STALLION REALITY / KOPPIG VERZET

PART 1


BIG BOY

BIG BOY

BIG BOY


THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

BIG BOY

PART 1


YOU KNOW WHO

JE WEET WEL WIE

YOU KNOW WHO / JE WEET WEL WIE


THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

YOU KNOW WHO / JE WEET WEL WIE

PART 1


EXTRA

ADDITIONAL IMAGE

KENYA

EXTRA


MIKE AND THOMAS


NOBILES


POWER PLAY


THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

EXTRA

EXTRA


PORTFOLIO

PART 1

THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

IVO VAN DER BENT PHOTO GRAPHY PART 1

PART 1


PORTFOLIO

EXTRA

THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

EXTRA

KENYA ‘They look like monsters! They attack me!’ Thus voiced a student his first impressions when visiting a school for handicapped kids. On reflection a somewhat exaggerated reaction, he agreed. / KENIA “Het zijn net monsters! Ze vallen me aan!” Dit was de eerste indruk van een Haagse scholier waarmee we de gehandicapten school bezochten. Bij nader inzien bleek deze reactie iets wat overdreven.

MIKE AND THOMAS After a day-long and exhausting foto-shoot, things took an unexpected turn for Thomas. Instead of fast forward home, he reversed his car into the ditch that surrounded the studio. My humble working-class Opel appeared not to have the required power to pull his elephantine car out. Sorry for that, Thomas! / MIKE en THOMAS Na een lange dag fotograferen, kreeg de fotosessie voor Thomas nog een eigenaardig staartje. In de haast reed hij zijn wagen achteruit in de greppel van de studio. Mijn Opeltje bleek helaas niet sterk genoeg om het gevaarte eruit te trekken. Sorry Thomas :)

NOBILES Esther and me, we indulge in fantasy. The trick is, where to find the next trainee for to work out our ideas. / NOBILES Aan fantasie hebben Esther en ik geen gebrek. Het is meer de kunst om WEER een stagiair te strikken voor onze ideeën.

POWERPLAY If you’re a freelancer it is pretty tough to rise at six o’clock in the morning, each day for a week, until you find out that the most powerful man in the land wouldn’t know how to operate a Nespresso coffee-machine. Then it becomes worthwhile. You can’t get enough of it. / POWERPLAY Een week lang om 6 uur uit bed is even doorbijten voor een freelancer, maar als je er achter komt dat de machtigste man van Nederland geen Nespresso apparaat kan bedienen, meer dan de moeite waard.


ABOUT

THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

COLOPHON / COLOFON

IVO VAN DER BENT PHOTOGRAPHY

Orchestrated reality There is no compromising in Ivo’s photography – a quick look at his work tells us that much. He doesn’t offer us any glimpse of his own perspective, but instead he confronts us with the reality he has orchestrated and lets us decide for ourselves what to think.

Selected work 2005/2010 ©2010

+31 6 24 25 14 51 info@ivovanderbent.nl www.ivovanderbent.nl

A playground What Ivo means to say with his motto “My photography isn’t meant to be beautiful” is that even though he does consider the aesthetic side of his pictures, his main intention is not to seek the most pleasant or graceful side of his subjects. His interest lies elsewhere: on the edge of reality and representation. Some of Ivo’s pictures may look like snapshots at first sight, but a closer look will reveal his strong compositions and attention to detail. In action, his absolute presence together with a simple flash technique ensures both control and flexibility. The scene becomes his playground; he lets his subjects face the camera, and freezes the moment when the scene he has created uncovers something new, appealing, unexpected, or revealing.

I DO / JA, IK WIL SERIE OF 8 2005 / 2006 Non-Commissioned Exhibited 2006 Sotheby’s Amsterdam 2008 Stedelijk museum Zwolle THINK OF ME / DENK AAN MIJ SERIE OF 16 2009 Non-Commissioned Published 2009 Booklet ‘Denk aan mij’ OUT OF MINISTRY / IN DE WANDEL GANGEN SERIE OF 12 2008 Commissioned Published 2008 Annual Report LNV SPEEDING GRANNIES / SNELLE OMA’S SERIE OF 6 2006 Non-Commissioned Published 2006 Volkskrant Magazine 2009 Book ‘Andere Ogen’ Award 2006 Photo Academy Award RELAXING LUNCH / HOE? ZO! SERIE OF 5 2007 Commissioned Published 2007 Volkskrant Magazine

IVO VAN DER BENT born in The Hague in 1983. After graduating from the Amsterdam Academy of Photography in 2006 and winning the Photo Academy Award for documentary photography, he started working as a freelance photographer in The Hague before moving to Amsterdam where he is now based. Own thing In his work – mainly commissioned – both for editorial and advertising purposes, Ivo doesn’t seem to have any trouble dealing with both his clients’ and his own views: “I do my own thing. After all, that’s what they want: my picture. That’s why they hire me. Of course, if there are any restrictions or guidelines, I do work according to those, but once I’m on the spot with my camera, I let the scene inspire me and I work with the elements that are there until I get a great shot.”

What you see... His strong personality and direct approach, his taste for peculiar situations and his genuine indifference towards drawing conclusions enable Ivo to take unsettling pictures that reveal suspended situations and relationships on the verge of changing. We are directly involved but we can’t influence the images, and even if they seem to be asking for our verdict, actually, like it or not, there is no room for our judgments. What you see is what you get: Ivo’s pictures.

STALLION REALITY / KOPPIG VERZET SERIES OF 4 2007 Editorial Published 2008 Volkskrant Magazine BIG BOY SERIES OF 4 2009 Commissioned Published 2009 Volkskrant Magazine YOU KNOW WHO / JE WEET WEL WIE ONGOING SERIES 2006 t/m 2010 Editorial Published Volkskrant Magazine Dagblad de Pers Nobiles Magazine EXTRA DESIGN BY: JongeMeesters www.jongemeesters.nl

B PAR O PAR 2


THIS IS NOT A PHOTO OPPORTUNITY

E RT OF RT 2

PART 1

Ivo van der Bent  

Portfiolio part 1

Ivo van der Bent  

Portfiolio part 1