Page 1

AKTUELLT FRÅN IVOCLAR VIVADENT 2013 -2014


Tetric EvoCeram® Bulk Fill

EN FYLLNING - ETT MATERIAL - ETT SKIKT

• Ivocerin (Polymerisation booster) Ett innovativt initiatorsystem som medger att skikt på 4 mm kan härdas full-

• Krympningsstresslindrare (Shrinkage stress reliever) En speciell typ av kompositfiller som håller volymetrisk krympning och krymp- ningsstress så låg som möjligt under polymerise- ringen.

T ENT ED PA

Ivocerin

®

HT

R

• Ljuskänslighetshämmare (Light sensitivity inhibitor) Fungerar som ett skydd mot omgivande ljus, t.ex. operationsbelysning. Polymerisering under intensivt blått ljus blir dock inte försämrad.

Detta ger en god kantanslutning. Dessa tre ämnen är patenterade av Ivoclar Vivadent.

G

2

3 faktorer för 4 mm bulkfyllningar:

ständigt under korta polymerisationsintervaller.

LI

Ljushärdande, radiopak, nano-hybridkomposit för direkta restaurationer i posteriora tänder. Används till enkel och effektiv bulkfyllningsteknik med skikt på 4 mm där du inte behöver något ytterligare täckande material. Alla tre färger har translucens som liknar naturlig emalj, ca. 15 %. Tetric EvoCeram Bulk Fill poleras snabbt till högglans (liknande Tetric EvoCeram) tack vare den välbalanserade fillerteknologin.

• Naturlig färganpassning - koordinerat ljusbrytningsindex av filler och mono- mer • 3 universalfärger - IVA (A2-A3), - IVB (B1-B2) - IVW (ljusa tänder, mjölktänder) • Smidig konsistens som fäster bra mot kaviteten - lätt att forma

O

Tetric EvoCeram-kvalitet som kan placeras i 4 mm skikt.

INITIA

T


Tetric EvoCeram® Bulk Fill FRAMTIDENS KOMPOSIT-TEKNOLOGI TILLGÄNGLIG NU! BULK-RESTAURATION PÅ UPP TILL 4 MM SKULPTERBAR KONSISTENS LÅG KRYMPNING – LÅG KRYMPNINGSSTRESS

Fyll

Modellera

Ljushärda

10 s > 1‘000 mW/cm2

Effektivitet

Estetik

... tack vare Ivocerin, den patenterade fotoinitiatorn

… med lätthet tack vare den smidiga konsistensen och ljuskänslighetshämmaren

Låg krympningsstress tack vare krympningsstresslindrare

Varning: Starkt beroendeframkallande Dr. Markus Lenhard berättar om sina erfarenheter med Tetric EvoCeram Bulk Fill och Bluephase Style och presenterar två intressanta fall. Beställ ”Special Edition” via info@ivoclarvivadent.se eller ladda ner den på lokalt språk från www.ivoclarvivadent.se

3


Universalkomposit

POLYMERISATION PÅ BEGÄRAN KLINISKT BEPRÖVAD NATURLIG FÄRGANPASSNING

EN PERFEKT AVSTÄMD KOMPOSIT-TEKNOLOGI

En balanserad kemi med imponerande materialegenskaper Tetric EvoCeram är en ljushärdande, radiopak, universal nanohybrid-komposit för standardrestaurationer med hög kvalitet både anteriort och posteriort. Tetric EvoCeram har en perfekt avstämd kompositteknologi. Sprutorna och cavifillerna är färgkodade enligt den välkända A-Dfärgskalan.

4

Kliniskt beprövad • Mer än tio lyckade kliniska studier finns publicerade på Tetric EvoCeram • Fyra av dessa studier* rapporterar 5-åriga resultat, där ingen av restaurationerna har behövt bytas ut • Tetric EvoCeram har använts på över 85 000 000 restaurationer i hela värl- den * Vetenskaplig dokumentation finns tillgänglig på www.ivoclarvivadent.com

POD - Polymerisation On Demand • Låg känslighet för omgi- vande ljus (t ex operationsbelysning) • Endast fem sekunders ljushärdning (om ljusinten- siteten är 2000 mW/cm2)

Naturlig färganpassning • Tre verklighetsnära trans- lucensgrader (T, Enamel, Dentin) • Liten medelpartikelstorlek på <550 nm** • Optimalt koordinerat ljusbrytningsindex från filler, monomermatrix och nanofärgpigment ** medelpartikelstorleken på <550 nm motsvarar våglängden i synligt ljus, som resultat förstärks materialets färgöverensstämmelse med omgivande tandstruktur.


Tetric® EvoFlow Den flytande kompositen

DEN MEST SÅLDA FLYTANDE KOMPOSITEN I EUROPA

BÅDE FLYTANDE OCH STABIL

Tetric EvoFlow flyter ut när det behövs och är stabil när det krävs. Det är viskositetskontrollen som gör detta möjligt, den reglerar produktens flytbarhet när kompositen trycks ut. Inga luftbubblor blir kvar under restaurationen, inte ens i svåråtkomliga områden. Nya färger Färgsortimentet har utökats med tre nya färger: B1 Emalj, A2 Dentin och B2 Dentin. Tack vare dess naturliga opacitet kan dentinmaterialen användas för att maskera lättare missfärgningar i posteriora tänder.

Tetric EvoFlow är idealisk att använda i kombination med Tetric EvoCeram och Tetric EvoCeram® Bulk Fill. Nu levereras Tetric EvoFlow i nydesignad förpackning. • Hög röntgenkontrast 360% Al • Idealisk konsistens för alla komposit-indikationer

Tand, monterad i en modell visar den höga röntgenkontrasten

5


IPS Empress® Direct

LÄTTARBETAD HÖGESTETISK KOMPOSIT IPS Empress Direct är en ljushärdande högestetisk nano-hybridkomposit för direkta restaurationer. IPS Empress Direct är framtaget speciellt för dig som vill ge patienten något alldeles extra. Den finns i 32 färger med fem olika nivåer av translucens, samt effektmaterialet Opal. Fillerpartiklarna består av samma baskomponenter som vår välkända IPS Empress-keram.

IPS Empress Direct Skikt på skikt ger naturtrogen estetik. Återställ det du tagit bort med perfekt matchande dentin- och emaljfärger och kalibrerade translucenser. Använd de autoklaverbara färgskalorna i keramiskt material för att få en säker färgtagning.

Den enda kompositen som kan kallas Empress! • Utomordentliga hanteringsegenskaper • Förenklad applicering • Naturtrogna färger • Fantastisk polerbarhet

Fluorescens IPS Empress-systemet uppvisar samma fluorescens-effekt som naturliga tänder.

Ny opalescenseffekt

1

Astropol® och Astrobrush® - det ultimata polersystemet Vi rekommenderar att IPS Empress Directrestaurationer poleras med trestegs-systemet Astropol och efterbehandlas med Astrobrush.

6


IPS EMPRESS DIRECT SKIKTTEKNIK - GER NATURTROGEN ESTETIK

Steg 1 Preparerad tand

Steg 2 Återställ dentinet med matchande dentinfärg (t ex. A2 Dentin)

Steg 3 Återställ emaljen med passande emaljfärg (t ex. A2 Emalj)

Steg 4 Finishera och polera till högglans (t ex. med Astropol och Astrobrush)

IPS EMPRESS DIRECT EFFECT

IPS Empress Direct Flow

IPS Empress Direct Color

IPS Empress Direct Opaque

Ljushärdande högestetiskt effektmaterial för kompositrestaurationer. Finns i tre olika färger.

Komposit för karaktäriseringar av direkta och indirekta restaurationer. Är en del av IPS Empress-systemet och passar utmärkt till IPS Empress Direct och IPS Empress CAD.

Ljushärdande opakmaterial för anteriora och posteriora restaurationer.

• Trans Opal - ger en verklig- hetsnära opalescens i det incisala skäret • Trans 30 - ger en verklighetsnära translucens • Bleach XL - för individuell karaktärisering som t.ex. fluoros

• Finns i 7 olika färger • Jämn och slät konsistens • Lätt att applicera med hjälp av böjd kanyl på 0,4 mm

• Maskerar exponerade metallytor och missfärgad tandsubstans • 1 universal opak färg • Ny ergonomisk spruta

7


ExciTE® F

VivaPen

®

ExciTE F

VILL DU ETSA MED FOSFORSYRA INNAN DU APPLICERAR EN ADHESIV? Klicka och Bonda med VivaPen VivaPen är en unik förpackningsform som ger dig möjlighet att applicera Ivoclar Vivadents adhesiver direkt i patientens mun, både enkelt och hygieniskt. Med VivaPen hanterar du adhesiven snabbt, enkelt och ekonomiskt.

ExciTE F - Total Etch

ExciTE® F

ExciTE® F DSC

ExciTE F finns även som flaska eller singel-dos.

ExciTE F DSC är en fluoravgivande, dualhärdande enkomponentsbonding för cementering. Appliceringsborsten är unik, där själva borsten innehåller initiator-

Dental Adhesive ExciTE F är en fluoravgivande, ljushärdande enkomponentsbonding. Den används vid totalets-teknik. ExciTE F passar både till direkta restaurationer och till adhesiv ljushärdande cementering av indirekta restaurationer.

• Höga bondingvärden både på dentin och emalj. • Liten filmtjocklek ger dig både optimal precision och god passform vid cementering av indirekta restaurationer.

• Minskad postoperativ sensibilitet tack vare försegling av dentinytan och fluoravgivning. • Synlig klar yta efter applikation, du kan kontrollera att både emalj- och dentinytan är täckt.

Total Etch

systemet, som sedan blandas med vätskan i singeldosen – kan det bli enklare? Den finns i två storlekar; standard och endo.

Syntac® Trestegsbondingsystem som används tillsammans med indirekta eller direkta restaurationer. Du använder först primer sedan en adhesiv och avslutar med Heliobond.

GOLDEN STANDARD 8


Click & Bond

AdheSE One F

2010

Top Dispensing System

VILL DU ARBETA MED EN SJÄLVETSANDE ADHESIV UTAN FOSFORSYRA? AdheSE One F är en fluoravgivande, självetsande, ljushärdande allt-i-ett-adhesiv för direkta restaurationer (kompositer, kompomerer). Förpackningen är utformad som en penna som ligger bra i handen. Du applicerar adhesiven direkt i restaurationen och sparar både tid och material.

• Ett steg, ett skikt • Fluoravgivande • Höga bondingvärden både på dentin och emalj • Förvaras i rumstemperatur utan att kvalitén försämras tack vare hydrolytiskt stabila syramonomerer.

VivaPen®

Både ExciTE F och AdheSE One F levereras i den unika VivaPenförpackningen... bara att klicka och bonda!

Innehållsindikator visar hur mycket material som finns kvar

Klicka och bonda med VivaPen

20 sec

10 sec

Ergonomisk utformning, ekonomisk dosering - inget spill!

Exakt applikation med mjuk borste. Enkelt att komma åt alla kaviteter

Räcker till ca 120 applikationer! AdheSE® Om du vill arbeta med en självetsande adhesiv i två eller tre steg, för att erhålla en säker och hållbar bindning till både emalj och dentin, erbjuder Ivoclar Vivadent även AdheSE i flaska (med en aktivator och 3 steg blir den självhärdande, AdheSE DC).

Den klara färgkodningen minskar risken för sammanblandning av komponenterna. Bilderna på plattan visar tydligt hur du skall göra.

9


OptraContact® För approximala kontaktpunkter.

OptraDam® Plus Anatomiskt utformad kofferdam som effektivt isolerar arbetsfältet. OptraSculpt Pad

OPTRALINE - FÖRBÄTTRAR DINA BEHANDLINGSRESULTAT

OptraSculpt® Pad OptraGate®

OptraPol® NG

OptraFine®

OptraSculpt Pad är ett nytt kompositinstrument för enkel och snabb modellering.

OptraGate Extra Soft är ett hjälpmedel som erbjuder dig ett fritt arbetsfält.

- För komposit Universalt diamantpoleringssystem i ett steg

- För keram OptraFine är ett putssystem för keramer i tre steg.

Med hjälp av elastiska och komprimerbara engångskuddar (4 mm/6 mm diameter) är det enkelt att skapa en jämn yta utan märken. Referenslinjalerna på instrumentet hjälper till att skapa anatomiskt korrekta anteriora tandrestaurationer.

Den för undan läppar och kinder under behandlingen. Tandläkaren/tandhygienisten får ökad tillgänglighet och god översikt, samtidigt som det blir enklare att ha kontroll över fukt i munhålan.

• Kladdfri formgivning och konturering • Framställning av jämna ytor • Professionella estetiska resultat

10

• 3 storlekar, Small, Regular, Junior • Latexfri • Stort användningsområde

EFFEKTIV fantastisk ytlyster inom några sekunder BRILJANT naturlig och vacker glans som räcker länge EXAKT 4 olika former för alla ytor EKONOMISK Räcker länge - upp till 20 ggr

Tack vare den höga koncentrationen av diamantpartiklar är det enkelt att skapa högglans och en slät yta. • Effektivt flergångssystem (kan användas upp till 10 gånger) • Finns i 3 olika former - flamformad, kopp, trissa och en borste till diamant- pastan • Utmärkt till efterputsning vid justeringar och för att putsa upp gamla keramer


Bluephase® Style

T HEUS NYTU UU

LED för alla tillfällen Lätt och smidig design som passar alla händer Finns nu i 3 olika färger (grå, rosa och blå) Alla material, alla indikationer, alla situationer och nu även för alla händer – endast denna unika kombination ger dig ”licence to cure”.

ALLA MATERIAL Tack vare polywave® LED, uppnås ett brett våglängdsområde (385-515 nm), så att alla ljushärdande material kan härdas.

• Ljusintensitet 1100 mW/cm2 • För oavbruten drift utan kliniska begränsningar • Välbalanserad och ergonomisk design • 3 års garanti (batteri 1 år)

ALLA INDIKATIONER Tack vare energibesparande LED är värmeutvecklingen låg även vid hög effekt. Detta gör att flera restaurationer kan härdas utan avbrott trots att ingen inbyggd fläkt finns.

ALLA SITUATIONER Sladdlös, men vid behov kan nätkabel användas, Click & Cure-funktion. ALLA HÄNDER Bekväm för både män och kvinnor.

INGÅR I BLUEPHASE-FAMILJEN • Bluephase G2 • Bluephase 20i • Bluephase Meter

11


Implant Care Egenskaperna hos Implant Care produkterna uppfyller implantat-restaurationernas speciella behov. • vårdar vävnaden kring implantatkonstruktionen • bevarar funktion och estetik • bidrar till kvalitetssäkring Vill du veta mer? Kontakta info@ivoclarvivadent.se

PÅ KLINIK

HEMMA

HEMMA

Lätt att applicera

Cervitec® Plus Ett skyddslack som reducerar den bakteriella aktiviteten och skyddar exponerade rotytor.

Cervitec® Gel

Cervitec finns även i gelform med fluor, som kan användas för hemmabruk. Cervitec Gel kan tack vare fluorinnehållet, användas • Innehåller 1% klorhexidin istället för tandkräm och 1% tymol under en begränsad tid. • Ofärgat lack med behaglig smak • Innehåller 0,2% klor- • Lätt att applicera selektivt hexidin och 0,2% NaF • Speciell applicering för barn under 6 år Efter behandling med Cervitec • Behaglig smak och Plus får patienten inte äta eller konsistens dricka på minst 1 timme • 2 storlekar av stående tub 20g och 50g

12

Cervitec® Liquid Cervitec Gel är avsedd för högriskpatienter med: • Gingivit • Parodontit • Periimplantit • Stomatit • Karies

Antibakteriell munsköljning som innehåller klorhexidin och xylitol.

VivaSens Desensibiliseringsvätska för känsliga tandhalsar


i-Kids Våra produkter i i-Kidssortimentet är anpassade för barns behov!

Profylax – för individuella behov PÅ KLINIK

HEMMA

NYHET

Fluor Protector S Fluor Protector S är ett nytt skyddslack som inte syns på tänderna. Den homogena lösningen har en fluorkoncentration på 7700 ppm (efter att lacket torkat ökar koncentrationen ca 4 ggr). Behandlingen kan utföras direkt, snabbt och enkelt. Fluor Protector S ger ett professionellt skydd mot känsliga tänder samt mot karies och erosion. Utvecklingen av produkten är baserad på årtionden av erfarenhet hos Ivoclar Vivadent, när det gäller lackteknologi. Produkten passar för behandling av patienter i alla åldrar

(se bruksanvisning för barn under 7 år). • Omedelbar fluoridering av emalj • Effektiv fluoriddepot • Enkel att applicera direkt • Mild smak och lukt • Kompatibel med tandblekningsmedel • Användarvänlig förpackning (tub och singeldos)

Fluor Protector

Fluor Protector Gel

Fluorhaltigt transparent skyddslack som kan användas både till känsliga tandytor och som kariesprofylax.

Gel för intensiv och skonsam tandvård Produkten innehåller kalcium, fluor (1450 ppm) och fosfat, xylitol, provitamin D-Panthenol. Den har ett neutralt pHvärde och passar vid erosioner.

Fluor Protector kan användas i alla åldrar, tack vare den låga fluorkoncentrationen på endast 0,1%. • Försegling av öppna dentinkanaler • Kontrollerad remineralisationsprocess • Fluorinlagring i emaljen Väldokumenterad Fluor Protector har bevisat sin effektivitet, hos vitt skilda målgrupper vid olika indikationer, i en mängd kliniska studier under de senaste decennierna.

• God mintsmak • Jämn och slät konsistens som ger en optimal penetration i svåråtkomliga områden • Kan användas istället för tandkräm 2-3 ggr/dag. • Speciell applicering för barn under 6 år

13


CEMENTGUIDE

FÖRSTAHANDSVALET

NYHET

Nu även med Liquid Strip

Nya Try-In-färger re

spa

n Tra

nt

w

llo Ye

ite

Wh

ue

aq

Op

UNIVERSALT CEMENT

Multilink® Automix NG Ett kemiskt härdande universalt cement med möjlighet att ljushärda Mer än 10 miljoner restaurationer har cementerats med Multilink och Multilink Automix sedan 2004. Lyckandefrekvensen med tanke på adhesion är 99,0% (9 studier, 291 restaurationer). Multilink Automix används tillsammans med en självetsande emalj-/ dentinprimer* på tanden och universalprimern Monobond Plus på tandersättningen. Röntgenkontrasten är hela 350% Al. * Multilink Primer A+B

14

NYHETER Nu kommer Multilink Automix ”Next Generation” • Kan förvaras i rumstemperatur - tack ett vare utvecklat initiatorsystem • Nu i 4 färger - gul, transparent, opak och den nya färgen vit • Utmärkt estetik - Try-Infärger finns för alla 4 färger • Utmärkt marginalkvalitet - Air-Block Liquid Strip är inkluderad i den nya systemförpackningen • Förbättrad sammansättning ger hög bindningsstyrka och långvarig bindning.

VARFÖR?

Multilink Automix är cementet för dig som vill arbeta enkelt och ha extra hög bindningsstyrka. Detta cement kräver förbehandling av både tandyta och tandersättning, men i gengäld får du mycket hög bindningsstyrka till alla slags ytor, som t.ex. metall och keramik.

HUR?

För inprovning av färg innan cementering används de nya Try-in-färgerna. Applicera emalj-/dentinprimer i 30 sekunder. Förbehandla restaurationen enligt tillverkarens instruktioner, applicera därefter Monobond Plus, som kan användas på alla typer av ersättningar. Applicera cementet direkt i tandersättningen. Tack vare ”Easy Clean-Up” och fjärdedelsteknik är det ännu enklare att avlägsna överskott. Ljushärda överskottsmaterialet under 1-2 sekunder** per fjärdedel. Överskottet utvecklar en geléartad konsistens och kan därefter avlägsnas enkelt med en scaler. Applicera Liquid Strip på cementskarven omedelbart efter att överskottet tagits bort (för att förhindra syreinhiberande ytskikt). Ljushärda alla kanter en gång till i 20 sek.**, skölj bort Liquid Strip. Finishera och polera.

För fullständig information se bruksanvisningen. Indikationsområden Adhesiv cementering av: – inlays, onlays, kronor, broar och rotkanalstift gjorda av: • Metall och metallkeramik • Helkeramer (IPS Empress Esthetic) inkl. förstärkta keramer (zirkoniumoch aluminiumoxid), litiumdisilikat, (IPS e.max Press/CAD) • Komposit och fiberförstärkta kompositer Adhesiv: Multilink Primer A/B ** Tiden är beroende på typ av ljushärdningslampa


FÖRSTAHANDSVALET FÖR HÖG ESTETIK

-3

e hit

W

ue

aq

op

wn Bro

w llo Ye

e

it Wh

nt

are

nsp Tra

ach

+3

XL

Ble

+3

+2

+1

0

-1

DET LEDANDE ESTETISKA CEMENTET SEDAN FLERA ÅR!

LJUSHÄRDANDE RESINCEMENT FÖR FULLÄNDAD ESTETIK

Variolink® II

Variolink® Veneer

Variolink II är ett ljus- och dualhärdande universalt resincement som täcker dina behov när det gäller keramer. Ljushärdning krävs för fullständig härdning. Systemet erbjuder sex olika färger/inprovningsfärger.

VARFÖR?

För dig som vill ha ett relativt enkelt och pålitligt estetiskt system med hög bindningsstyrka. Du har möjlighet att välja mellan två olika konsistenser. Vill du endast ha ett ljushärdande cement, använd bara baspastan.

HUR?

Prova tandersättningen med Try-in-pasta för att hitta rätt färg. Förbehandla restaurationens yta enligt tillverkarens rekommendationer och applicera Monobond Plus i restaurationen. Fosforsyraetsa preparationen, applicera sedan adhesiv t ex. ExciTE F DSC. Cementet påföres i kronan och sätts på plats, ljushärda

CEMENTGUIDE

KLASSISKT

1-2 sekunder och ta sedan bort överskott, ljushärda hela tandersättningen. Indikationsområden • Keramer – inlay, onlay, kronor och broar • Komposit – inlay, onlay och glasfiberförstärkta stift Adhesiv: Vi rekommenderar Syntac eller ExciTE F DSC

Variolink Veneer innehåller sju olika cementoch inprovningsfärger. Genom inprovningsfärgerna får du en vägledning inför valet av cementfärg på dina tunna fasader.

VARFÖR?

Variolink Veneer är cementet för dig som vill ha riktigt hög estetik på dina fasader i fronten. Det är ett välutprovat system med Try-inpastor som verkligen överensstämmer med cementfärgen. Den transparenta färgen i systemet är riktigt transparent och förändrar överhuvudtaget inte den keramfärg du valt. Färgerna går i varmt (gula) och i kallt (vita) för att du ska få bästa möjliga nyans på dina fasader. Viskositeten har optimerats så att överskottet är ännu lättare att avlägsna.

-2

-3

HUR?

Prova fasaden med Try-inpasta för att hitta rätt färg. Förbehandla restaurationen enligt tillverkarens rekommendationer och applicera Monobond Plus i restaurationen. Preparationen fosforsyraetsas, applicera sedan adhesiv, t. ex. ExciTE F. Cementet påföres på fasaden och sätts på plats. Ljushärda 1-2 sekunder och ta sedan bort överskott, ljushärda hela fasaden. Indikationsområden • Tunna fasader, inlay och onlay av keram och komposit Adhesiv: Vi rekommenderar Syntac eller ExciTE F

15


FÖR IMPLANTAT

IVOCLEAN

IPS NATURAL DIE MATERIAL

CEMENTGUIDE

ENKELT

w

llo Ye

e

qu

a Op

nt

are

nsp Tra

MO

0

MO

1

SJÄLVBONDANDE UNIVERSALT RESINCEMENT

CEMENT FÖR IMPLANTATDISTANSER

TILLBEHÖR

TILLBEHÖR

SpeedCEM

Multilink® Implant

Ivoclean

SpeedCEM är ett självbondande, självhärdande dentalt resincement med ljushärdningsmöjlighet för cementering av indirekta restaurationer gjorda av förstärkt helkeramik, komposit, metallkeramik och metall. När SpeedCEM används, behövs ingen extra dentinbonding. Automixsprutan ger en tidsbesparande hantering av cementet när det appliceras i restaurationen.

Multilink Implant är ett självhärdande kompositcement med ljushärdningsmöjlighet.

Extraoral rengöringspasta som effektivt rengör bondingytorna i protetiska konstruktioner efter intraoral inprovning. Ivoclean skapar därmed optimala förutsättningar för adhesiv cementering.

IPS Natural Die Material

• För snabb och enkel cementering av konventionellt preparerade indirekta restaurationer på naturliga tänder • För cementering av kronor och broar på implantatdistanser.

Monobond Plus skall användas som en extra vidhäftning för att erhålla en bindning till ädla och oädla legeringar och till helkeramiska material.

Används tillsammans med Monobond Plus vid cementering av IPS e.max Press/CAD. SpeedCEM rekommenderas inte tillsammans med IPS Empress!

16

nt

are

nsp Tra

• För adhesiv cementering av indirekta restaurationer (kronor och broar) gjorda av metall, metallkeramik och helkeramik på implantatdistanser. • För cementering av individuella distanser på titanbas

• Universal – rengör alla dentala restaurations- material • Enkel att använda • Effektiv

Proxyt

Fluorfri profylaxpasta med RDA 36 (medium), innehåller xylitol. För rengöring av kaviteten/preparationen.

För att få rätt slutgiltig färg på tandersättningen (kronan) måste färgen på den preparerade tanden bestämmas. Med hjälp av stansens färg kan tandteknikern enkelt simulera den preparerade tanden vid färgsättning.

Monobond Plus

Universalprimer för alla restaurationsmaterial • Lätt att använda • En reaktionstid – 60 sek • Kan förvaras i rumstem- peratur


VÄLJ CEMENT TILL OLIKA INDIKATIONER

Två cement som täcker alla dina behov av cementering Cement Härdningsmetod

Multilink Automix Multilink Automix Självhärdande Självhärdande med ljushärdningsmöjlighet med ljushärdningsmöjlighet

Variolink Veneer Variolink Veneer Ljushärdande Ljushärdande

Adhesiv: Adhesiv: Multilink Primer A/B Multilink Primer A/B Självetsande Självetsande

Adhesiv: Adhesiv: Syntac ExciTE Syntac ellereller ExciTE F F TotalTotal EtchEtch

Cementeringsmetod Cementeringsmetod Metall/metallbaserad Inlay/onlay

3

_

Kronor/broar

3

_

Rotkanalsstift

3

_

Maryland-broar Maryland broar

3

_

Leucitförstärkt glaskeramik t ex. IPS Empress Inlay/onlay

3

3

_

3

Kronor

3

_

Litiumdisilikat (LS2)

_

3

_

3

Inlay/onlay

3

3

3/4-kronor

3

_

Kronor

3

_

3-ledsbroar

3

_

(Zirkoniumoxid/Aluminiumoxid)

Kronor/broar

3

_

Rotkanalsstift

3

_

Indirekt komposit Inlay/onlay

3

3

Kronor

3

_

Rotkanalsstift

3

_

Fasader

t ex. IPS e.max Press/CAD Tunna skal-occlusalytor, skal-occlusalytor table tops

Tunna skalfasader/fasader

Oxidkeram

Hitta rätt cement via Cementation navigation system på: www.cementation-navigation.com eller beställ en CD via info@ivoclarvivadent.se

4 Rekommenderad produktkombination - Rekommenderas ej

17


”IPS e.max IMPONERAR INTE BARA PÅ MIG, UTAN ÄVEN PÅ MINA TANDLÄKARE OCH DERAS PATIENTER.” Pernilla Raanaes, Tandtekniker, Sverige

Krävande estetik på skiktade zirkoniumdioxidrestaurationer, litiumdisilikatets höga styrka och ett brett indikationsområde – mångsidigheten hos IPS e.max-systemet lämnar inget övrigt att önska.

amic all cer need u all yo

www.ivoclarvivadent.com Ivoclar Vivadent AB Dalvägen 14 I 169 56 Solna I Tel.: 08 514 93 930 I Fax: 08 514 93 940 I info@ivoclarvivadent.se

18


IPS e.max CAD Ett komplett sortiment från singelkrona till brokonstruktion

IPS e.max CAD Solutions IPS e.max CAD Monolithic Solutions

l12

C14

C16*

IPS e.max CAD Abutment Solutions

B32*

A14*

A16*

IPS e.max CAD Veneering Solutions

B40

B40L*

* Kommer i slutten av 2013

NYHET

HET NY NYHE

IPS e.max CAD-on-zirkoniumbaserad bro tillsammans med LS2

IPS e.max Press/CAD Impulse - återskapar tandens naturliga utseende

IPS e.max CAD Abutment Solution

Multilink® Hybrid Abutment

IPS e.max CAD-on

IPS e.max Press/CAD Impulse

IPS e.max CAD har fått två nya block A14 och A16. Innerdelen är utformad för Sirona Titanbas (Ti Base).

Multilink Hybrid Abutment är ett självhärdande kompositcement för permanent cementering av keramiska konstruktioner tillverkade av glaskeramik litiumdisilikat (LS2) eller zirkoniumdioxid på en bas av titan/titanlegering eller zirkoniumdioxid (t.ex. distans eller adhesiv bas) vid tillverkning av hybridabutment eller hybridabutment-kronor.

– maximal styrka och estetik

– Jakten på det naturliga utseendet

Med IPS e.max CAD-ontekniken sammanförs en underkonstruktion av zirkonium med e.max (LS2). Resultatet blir en tre- eller fyrledsbro med utsökt estetik och kraftigt förhöjd styrka. Tidigare svagheter med kombinationen zirkonium och en estetisk ytkeram försvinner direkt.

Ivoclar Vivadent erbjuder nu ett material som återskapar tandens naturliga utseende. Med hjälp av naturlig opalescens, olika ”brightness-effekter” och hög styrka (360-400 MPa) skapas helt nya möjligheter för skalfasader och kronor. Ibland är patientens tandfärg svår att kopiera på grund av hög translucens. Nu är lösningen här, den heter IPS e.max Press/CAD Impulse.

Två olika tillvägagångssätt finns tillgängliga: • Hybriddistanser och separata kronor (MO) • Hybriddistanskronor (LT) Båda lösningarna ger oöverträffad funktion och estetik och är effektiva. Den hållbara bindningen till Ti basen uppnås genom det självhärdande cementet Multilink Hybrid Abutment.

Färger • HO 0 (Hög opacitet) • MO 0 (Medium opacitet) Indikation Extraoral, permanent cementering av keramikstrukturer på deras därför avsedda baser.

19


IPS Empress® Empress Esthetic ® IPS EMPRESS SYSTEM - ORIGINALET Styrkan med IPS Empress är kombinationen av underbar estetik och omfattande dokumentation

IPS EMPRESS® CAD

160 MPa

Den starkaste Leucitförstärkta helkeramen (160 MPa). IPS Empress • Nära 20 års klinisk erfarenhet med IPS Empress • Lyckandefrekvens på 95% enligt en 11-årig studie • Kliniskt bevisad vid ett stort antal universitet över hela världen • Naturlig translucens och fluorescens • För cementering är Variolink förstahandsvalet

VÄRLDENS LEDANDE HELKERAM!

IPS Empress CAD Med IPS Empress CAD är framställningsprocessen snabb, ca 20 min. IPS Empress CAD-blocken finns i sex olika storlekar. Blocken finns i de tolv populäraste A-D-färgerna, fyra bleachfärger och tre grupper i chromascop-färgskalan (100-300). Blocken finns i två olika grader av translucens: • HT Block** - utmärkt för inlay/onlay • LT Block* - passar bäst för större restaurationer, t ex kronor och inlägg.

IPS Empress CAD Multi smälter in naturligt Med den naturliga färgskiftningen från dentin till incisal får du en maximal estetik med IPS Empress Multiblock. Det passar perfekt för framställning av anteriora och posteriora kronor samt fasader.

* Low Translucency ** High Translucency

Restauration med IPS Empress Esthetic

35 miljoner producerade objekt talar för sig själva.

Före

Efter Dr. Laerte Schenkel, Brazil 20


all ceramic all you need

IPS e.max®

IPS e.max® Ett system för alla indikationer IPS e.max ger dig möjlighet att skapa otroligt estetiska restaurationer med hög styrka. Aldrig tidigare har man i ett material kunnat kombinera hög styrka, hög estetik och användarvänlighet i samma produkt.

IPS e.max® Ceram Den naturliga keramen När du söker extra hög estetik kan IPS e.max Ceram användas till porslinsskiktning på e.max Press-kronor eller på zirkoniumbroar.

IPS e.max® Press

400 MPa Estetiskt, mångsidigt och starkt IPS e.max-kronans estetik och styrka ersätter alla singel-led av aluminium, zirkoniumoxid och MK. IPS e.max Press (LS2) är ett homogent material till kronor, inlay/onlay, fasader och treledsbroar. Dina fördelar • Hög styrka på 400 MPa • Homogent material • Levande estetik • Suverän kameleonteffekt • God ekonomi • 16 A-D-färger och 4 bleachfärger • 2 olika translucenser LT*, HT**

IPS e.max® CAD LT/HT IPS e.max CAD CAD/CAM-framställning av keramiska kronor med hög styrka på tandläkarpraktiken. IPS e.max CAD (LS2) fräses i ett försintrat stadium, därav den blålila nyansen. Under den efterföljande kristalliseringsprocessen, får IPS e.max CAD-restaurationen sina slutgiltiga egenskaper i styrka och färg. Du kan framställa helkeramiska kronor med hög styrka på bara en timme. Effektivt och estetiskt Materialet har egenskaper som opalescens, naturlig ljusbrytning och utmärkt chroma. Det finns möjlighet att utföra både kristallisering och glasering på samma

gång för att effektivisera arbetet. Fördelar • Hög styrka på 360 MPa • Anteriora och posteriora kronor • Fasader och suprakon- struktioner på implantat • 16 A-D-färger och 4 bleachfärger • 2 olika translucenser, LT*, HT** IPS e.max CAD finns för följande CAD-maskiner: Cerec, E4D, Nobel Biocare, Straumann och KAVO. * Low Translucency ** High Translucency Auktoriserad millingpartner i Sverige: Open Mill

21


Telio CS Telio CAD Telio LAB

ETT VÄLPLANERAT PROVISORIUM GER LYCKAT SLUTRESULTAT

Temporära restaurationer spelar en avgörande roll i behandlingsplaneringen. De ger en god uppfattning av det slutgiltiga resultatet. Funktionella och estetiska egenskaper bestäms i detta steg, men kan fortfarande regleras vid ett senare tillfälle. Telio är ett komplett system av produkter för alla behov, från kort- till långtidstemporära material. Sammansättning och färger är kompatibla med varandra.

Telio CS Desensitizer Desensibiliseringsvätska som reducerar och förebygger hypersensitivitet i dentinet och postoperativ känslighet. Telio CS C&B Självhärdande temporärt kron- och bromaterial för framställning av temporära restaurationer direkt i tandläkarstolen. Telio CS Link Högestetiskt eugenolfritt temporärt kompositcement för cementering av temporära ersättningar.

Telio CS Inlay och Telio CS Onlay Ljushärdande singelkomponentmaterial för temporära restaurationer av Klass I och II kaviteter - där man inte behöver något extra temporärt cement.

Telio CAD Telio CAD är block i akrylatpolymer för CAD/CAMframställning av temporära kronor och broar. De temporära restaurationerna är utvecklade för medellångt bruk (max 12 månader).

Telio CS Implant Semi-permanent, självhärdande dentalt kompositcement med möjlighet att ljushärda. Används för reversibel-semipermanent cementering av restaurationer på implantat-distanser.

Hela Telio-systemet

22


FORMSELECTOR - Din guide för val av tänder vid implantat- och protesbehandling

FormSelector hjälper dig att välja rätt anterior tand. Fördelar: • Hjälper dig att välja rätt längd och bredd på tanden ur Ivoclar Vivadents tandsortiment • Snabbt och enkelt • Finns i 2 olika varianter beroende på vilken tandserie du valt

FormSelector har en mätsticka som mäter avståndet mellan näsvingarna hos patienten. Detta mått motsvarar framtändernas bredd. Mätstickan hos FormSelector gör att du hamnar i rätt tabell och kan utläsa den riktiga bredden på överkäkens främre tänder. Det blir enkelt att överföra patientinformationen mellan tandläkare och tandtekniker, tack vare FormSelector.

IVOCLAR VIVADENTS TÄNDER Tack vare att Ivoclar Vivadents tänder är uppbyggda i flera komplexa skikt erhålls många estetiska effekter, som motsvarar de som finns i naturliga tänder. Ivoclar Vivadent har tänder för alla typer av indikationer • Implantat • Helprotes • Partialprotes • Kombinationsprotes

-

När funktion och estetik får bestämma

När du valt rätt anterior tand med hjälp av FormSelector kan du enkelt hitta rätt tand i molarregionen genom att ställa följande frågor: Frågor

Ett lämpligt val är:

Är det första gången min patient har en protes?

Fullanatomitand

SR Postaris® DCL

Har min patient haft protes tidigare?

Traditionell protestand

SR Orthotyp® PE

Ska min patient ha implantat?

Det finns fyra olika valmöjligheter beroende på patientens förutsättningar

SR Orthotyp® DCL

®

SR Postaris DCL ®

SR Orthotyp PE eller DCL ®

SR Ortholingual DCL

23


Besök vår hemsida www.ivoclarvivadent.se På hemsidan www.ivoclarvivadent.se kan du: • läsa mer om våra produkter • ta del av aktuella kampanjer och erbjudanden • ladda ner instruktionsvideos och broschyrer • anmäla dig till kurser och föreläsningar Välkommen på ett besök!

INSTRUKTIONSVIDEOS • NYHETER • KAMPANJER • KURSER • PRODUKTINFORMATION

REPRESENTANTER: Clinical Södra och östra Sverige Annelie Carlsson Mobil: 070-688 82 00

Clinical Västra och norra Sverige Mobil: 070-634 51 59

Clinical Stockholm, mellersta Sverige Marie Lindqvist Mobil: 070-688 83 00

Plandent Forssbergs Tel: 08-676 54 10 Fax: 08-21 46 59 www.fd.se

Nordenta Tel: 0171-230 00 Fax: 0171-210 00 www.nordenta.se

Technical Hela Sverige Stefan Andersson Mobil: 070-569 92 95

ÅTERFÖRSÄLJARE: CLINICAL DAB Dental Tel: 08-506 505 05 Fax: 08-506 505 10 www.dabdental.se

TECHNICAL Dentium Tel: 0171-230 20 www.dentium.se

M-Tec Dental Tel: 040-755 45 www.m-tecdental.se

Forshaga Dentaldepå AB Tel: 054-87 53 00 www.forshagadentaldepa.se

www.ivoclarvivadent.com Ivoclar Vivadent AB Dalvägen 14

ı SE-169 56 Solna ı Tel: 08 - 514 93 930 ı Fax: 08 - 514 93 940 ı info@ivoclarvivadent.se

Svensk Aktuelt  
Svensk Aktuelt  

Svensk Aktuelt