Page 1

AKTUELT FRA IVOCLAR VIVADENT 2013-2014


Tetric EvoCeram® Bulk Fill

ÉN FYLDNING - ÉT MATERIALE - ÉT LAG

Tetric EvoCeram-kvalitet, som kan appliceres i lag a 4 mm. Lyspolymeriserende, radiopak, nano-hybridkomposit til direkte restaureringer i posteriore tænder. Anvendes til enkel og effektiv bulkfyldning i lagtykkelser på op til 4 mm, hvor du ikke behøver noget yderligere dækkende lag materiale. Alle tre farver har en translucens, som ligner den naturlige emaljes - ca. 15 %. Tetric EvoCeram Bulk Fill poleres takket være den velafbalancerede fillerteknologi hurtigt til højglans (i lighed med Tetric EvoCeram).

2

• Naturlig farvetilpasning - koordineret lysbrydnings- indeks hos filler og monomer • 3 universalfarver - IVA (A2-A3), - IVB (B1-B2) og - IVW (lyse tænder, mæl- ketænder) • Smidig konsistens som hæfter godt i kaviteten - let at modellere 3 faktorer med betydning for bulkfyldninger • Ivocerin (Polymerisations booster) Et innovativt initiatorsystem som ved korte polymeriseringsintervaller mu- liggør fuldstændig polymerisering af lagtykkelser på op til 4 mm.

• Lysfølsomhedshæmmer (Light sensitivity inhibitor) Fungerer som beskyttelse over for baggrundslys som fx operationsbelysning. Polymerisering med inten- sivt blåt lys bliver dog ikke forringet • Kontraktionsstresshæmmer (Shrinkage stressreliever) En speciel type komposit filler som sikrer absolut mi nimal volumetrisk kontrak tion og kontraktionsstress under polymeriseringen Disse tre faktorer er patenteret af Ivoclar Vivadent


Tetric EvoCeram® Bulk Fill Fremtidens kompositteknologi Tilgængelig nu! BULKRESTAURERING PÅ OP TIL 4 MM MODELLERBAR KONSISTENS LAV KONTRAKTION – MINIMALT KONTRAKTIONSSTRESS

Fyld

Modeller

Lyspolymeriser

10 s > 1‘000 mW/cm2

Effektivitet

Æstetik

... takket være Ivocerin, den patenterede fotoinitiator

… med lethed takket være den smidige konsistens og lysfølsomhedshæmmeren

Minimalt kontraktionsstress takket være kontraktionsstresshæmmere

Advarsel: Stærkt vanedannende Dr. Markus Lenhard fortæller om sine erfaringer med Tetric EvoCeram Bulk Fill og Bluephase Style og præsenterer to interessante cases. Bestil ”Special Edition” på e-mail: info@ivoclarvivadent.se eller download den på dit eget sprog på www.ivoclarvivadent.se  

3


Universalkomposit

POLYMERISERING PÅ BEGÆRING KLINISK DOKUMENTERET NATURLIG FARVETILPASNING

EN PERFEKT AFSTEMT KOMPOSITTEKNOLOGI

En balanceret kemi med imponerende materialeegenskaber Tetric EvoCeram er en lyspolymeriserende, radiopak, universel nanohybridkomposit til standardrestaureringer af høj kvalitet både anteriort og posteriort. Tetric EvoCeram har en perfekt afstemt kompositteknologi. Sprøjterne og cavifillerne er farvekodede iht. den velkendte A-Dfarveskala.

4

Klinisk dokumenteret • Der er publiceret mere end ti vellykkede kliniske undersøgelser af Tetric EvoCeram. • Fire af disse under søgelser* har rapporteret 5-års resultater, hvor der ikke har været behov for udskiftning af nogen af restaureringerne. • Tetric EvoCeram er anvendt til mere end 85 000 000 restaureringer verden over. * Den videnskabelige dokumentation ligger tilgængelig på www.ivoclarvivadent.com

POD - Polymerisation On Demand • Lav følsomhed for det omgivende lys (fx lyset fra operationslampen) • Kun fem sekunders lys polymerisering (hvis lys intensiteten er 2000 mW/cm2)

Naturlig farvetilpasning • Tre naturtro translucens grader (T, Enamel, Dentin) • Lille gennemsnitlig parti kelstørrelse på <550 nm** • Fillernes, monomer matrixens og nanofarve pigmenternes lys brydningsindeks er optimalt koordineret **den gennemsnitlige partikelstørrelse på <550 nm modsvarer bølgelængden i synligt lys, som et resultat forstærkes materialets farveoverensstemmelse med den omgivende tandstruktur.


Tetric® EvoFlow Den flydende komposit

Den mest solgte flydende komposit i Europa

Både flydende og stabil

Tetric EvoFlow flyder ud når dette er nødvendigt, og er stabil når dette kræves. Det er viskositetskontrollen som gør dette muligt, den regulerer produktets flydeevne idet kompositten trykkes ud. Ingen luftbobler fanges under restaureringen, selv ikke i svært tilgængelige områder.

Tetric EvoFlow er ideelt til anvendelse i kombination med Tetric EvoCeram og Tetric EvoCeram® Bulk Fill. Nu leveres Tetric EvoFlow i nydesignet ergonomisk sprøjte. • Høj røntgenkontrast 360 % Al • Ideel konsistens til alle kompositindikationer

Tand, monteret i en model viser den høje røntgenkontrast

Nye farver Farvesortimentet er udvidet med tre nye farver: B1 Emalje, A2 Dentin og B2 Dentin. Takket være materialets naturlige opacitet kan dentinmaterialet anvendes til maskering af lettere misfarvninger i posteriore tænder.

5


IPS Empress® Direct

LETBEARBEJDET HØJÆSTETISK KOMPOSIT IPS Empress Direct er en lyspolymeriserende højæstetisk nanohybridkomposit til direkte restaureringer. IPS Empress Direct er specielt udviklet til dig, som gerne vil give patienterne noget helt ekstraordinært. Den findes i 32 farver med fem forskellige niveauer af translucens og det nye karakteriseringsmateriale Opal. Fillerpartiklerne består af samme basiskomponenter, som findes i vort velkendte IPS Empress keramiksystem.

IPS Empress Direct Lag på lag sikrer virkelighedsnær æstetik. Genskab det du har fjernet med perfekt matchende dentinog emaljefarver og kalibrerede translucenser. Anvend de autoklaverbare farveskalaer i keramisk materiale for at sikre et sikkert farvevalg.

Den eneste komposit, som kan kaldes Empress! • Uovertrufne håndterings- egenskaber • Forenklet applicering • Naturtro farver • Fantastisk polerbarhed

Fluorescenseffekt IPS Empress-systemet udviser samme fluorescenseffekt som naturlige tænder.

Ny opalescenseffekt

1

Astropol® og Astrobrush® – det ultimative polersystem Vi anbefaler, at du polerer IPS Empress Direct restaureringer med tretrinssystemet Astropol og efterbehandler med Astrobrush.

6


IPS EMPRESS DIRECT LAGTEKNIK - GIVER NATURTRO ÆSTETIK

Trin 2 Genopbyg dentinet med den matchende dentinfarve (fx A2 Dentin)

Trin 1 Præpareret tand

Trin 3 Genopbyg emaljen med den matchende emaljefarve (fx A2 Emalje)

Trin 4 Finish og polér til højglans (fx med Astropol og Astrobrush)

IPS EMPRESS DIRECT EFFEkT

IPS Empress Direct Flow

IPS Empress Direct Color

IPS Empress Direct Opaque

Lyspolymeriserende højæstetisk effektmateriale til kompositrestaureringer. Findes i tre forskellige farver.

Komposit til karakterisering af direkte og indirekte restaureringer. Er en del af IPS Empress-systemet og passer udmærket til IPS Empress Direct og IPS Empress CAD.

Lyspolymeriserende opakt materialet til anterior og posteriore restaureringer.

• Trans Opal - giver en naturtro opalescens til incisalkanter • Trans 30 – giver en naturtro translucens • Bleach XL - til individuel karakterisering som fx. fluorose

• Findes i 7 forskellige farver • Jævn og glat konsistens • Let at applicere ved hjælp af en bøjet kanyle med en tykkelse på 0,4 mm

• Maskerer eksponerede metaloverflader og misfarvet tandsubstans • 1 opak universalfarve • Ny ergonomisk sprøjte

7


VivaPen

®

ExciTE F

VIL DU ÆTSE MED FOSFORSYRE INDEN APPLICERING AF BOND? Klik & Bond med VivaPen VivaPen er en unik emballeringsform, som giver dig mulighed for at applicere Ivoclar Vivadents adhæsiver direkte i patientens mund, både enkelt og hygiejnisk. Med VivaPen håndterer du adhæsivet hurtigt, enkelt og økonomisk bare klik og bond.

ExciTE F – Total Etch Dental Adhesive ExciTE F er et fluorfrigivende, lyspolymeriserende enkomponentadhæsiv. Det anvendes sammen med total etch-teknikken. ExciTE F kan både anvendes til direkte restaureringer og til adhæsiv lyspolymeriserende cementering af indirekte restaureringer.

ExciTE® F

ExciTE® F DSC

ExciTE F findes både i flaske og som singledose.

ExciTE F DSC er et dualhærdende enkomponent adhæsiv med en unik appliceringspensel. Penslen indeholder initiatorsystemet, som blandes med væsken i

• Høje bondingværdier både på dentin og emalje • Minimal filmtykkelse sikrer både optimal præcision og god pasform ved cementering af indirekte restaureringer

• Reduceret postoperativ sensibilitet takket være forsegling af dentin overfladen • Synlig klar overflade efter applicering gør, at du kan kontrollere, at både emaljeog dentinoverfladen er dækket

Total Etch

singledosen – kan det blive nemmere? Det findes i to størrelser: regular og endo.

Syntac® Tretrinsbondingsystem som anvendes ved indirekte eller direkte restaureringsteknikker. Du anvender først primer, derefter et adhæsiv og slutter af med Heliobond.

GOLDEN STANDARD 8


Click & Bond

AdheSE One F

VIL DU ARBEJDE MED ET SELVÆTSENDE ADHÆSIV UDEN FOSFORSYRE? AdheSE One F er et fluorfrigivende, selvætsende alt i et-adhæsiv til direkte restaureringer (kompositter og kompomerer). Emballagen er udformet som en pen, der ligger godt i hånden. Du applicerer adhæsivet direkte i restaureringen og sparer både tid og materiale.

• Ét trin, ét lag • Fluorfrigivende • Høje bondingværdier både på dentin og emalje • Kan takket være hydrolytisk stabil monomer opbevares ved stuetemperatur, uden at kvaliteten derved forringes

VivaPen®

Både ExciTE F og AdheSE One F leveres i den unikke VivaPen-pakke ... Bare klik og bond!

Indholdsindikator viser, hvor meget materiale der er tilbage

Klik og bond med VivaPen

20 sec

10 sec

Ergonomisk udformning, økonomisk dosering

Præcis applicering med blød pensel. Let at komme til med i alle kaviteter

Rækker til 120 appliceringer AdheSE® Hvis du vil arbejde med et selvætsende adhæsiv i to eller tre trin for at opnå en sikker og holdbar binding til emalje og dentin, tilbyder Ivoclar Vivadent også AdheSE i flaske. (3 trin med aktivator, som gør den selvafbindende AdheSE DC).

Den tydelige farvekodning minimerer risikoen for sammenblanding af komponenterne. Billederne på pladen viser tydeligt, hvordan du skal gøre.

9 3


OptraContact® Til approksimale kontaktpunkter.

OptraDam® Plus

Anatomisk udformet kofferdam som effektivt isolerer arbejdsområdet. OptraSculpt Pad

OPTRALINE – FORBEDRER DINE BEHANDLINGSRESULTATER

NYHED

OptraSculpt® Pad OptraSculpt Pad er et nyt kompositinstrument til enkel og hurtig modellering. Ved hjælp af elastiske og komprimerbare engangspuder (str. 4 mm/6 mm) er det enkelt at lave en jævn overflade uden mærker. Referencelinjerne på instrumentet hjælper med at lave anatomisk korrekte anteriore restaureringer. • Effektiv formgivning og konturering • Fremstilling af jævne overflader • Professionelle æstetiske resultater

10

OptraGate®

OptraPol® NG

OptraFine®

OptraGate Extra Soft er et hjælpemiddel, som hjælper dig til et frit tilgængeligt arbejdsområde. Den holder læber og kinder på afstand under behandlingen. Den øger tilgængeligheden for tandlægen/tandplejeren og sikrer bedre oversigtsforhold, men ikke mindst gør den det lettere at kontrollere fugten i mundhulen.

- til komposit. Universelt diamantpoleringssystem i ét trin.

- til keramiske materialer. OptraFine er et tretrins pudsesystem til keramik. Takket være den høje koncentration af diamantpartikler er det let at opnå højglans og en helt glat overflade.

• 3 størrelser: Small, Medium, Junior • Latexfri • Bredt anvendelsesområde

EFFEKTIV fantastisk overfladeglans på nogle sekunder BRILLIANT naturlig og smuk glans, som holder længe PRÆCIS 4 forskellige former til alle overflader ØKONOMISK Holder længe – op til 20 gange

• Effektivt flergangssystem (kan anvendes op til 10 gange) • Findes i 3 forskellige former – flamme-, kop- og skiveformet samt en børste til diamantpastaen • Ideel til polering i forbindelse med justeringer og til oppolering af gamle keramiske restaureringer


Bluephase® Style

NYHED

LED til alle situationer Let og smidigt design der passer til alle hænder Findes nu i 3 forskellige farver (grå, rosa og blå)

Alle materialer, alle indikationer, alle situationer og nu også til alle hænder – kun denne unikke kombination giver dig ”licence to cure”.

ALLE MATERIALER Takket være polywave® LED, opnås et bredt bølgelængdeområde (385-515 nm), så alle lyspolymeriserende materialer kan polymeriseres.

• Lysintensitet på 1100 mW/cm2 • Til uafbrudt drift uden kliniske begrænsninger • Velafbalanceret og ergonomisk design • 3 års garanti (batteri1 år)

ALLE INDIKATIONER Takket være energibesparende LED er varmeudviklingen lav selv ved høj effekt. Derfor kan flere restaureringer polymeriseres uden afbrydelser, selvom lampen ikke har nogen indbygget køleventilator.

ALLE SITUATIONER Ledningsfri, men ved behov kan netkabel anvendes, Click & Cure-funktion. ALLE HÆNDER Bekvem for både mænd og kvinder.

Medlemmerne af Bluephasefamilien • Bluephase G2 • Bluephase 20i • Bluephase Meter

11


BAKTERIEKONTROL

Implant Care Implant Care produkternes egenskaber opfylder implantatrestaureringernes specielle behov. • plejer vævene omkring implantatkonstruktionen • bevarer funktion og æstetik • bidrager til kvalitetssikring Vil du vide mere? Kontakt os på e-mail: info@ivoclarvivadent.se

PÅ KLINIKKEN

HJEMME

HJEMME

Let at applicere

Cervitec® Plus

Cervitec® Gel

En beskyttelseslak, som reducerer den bakterielle aktivitet og beskytter eksponerede rodoverflader. • Indeholder 1 % klorhexidin og 1 % thymol • Ufarvet lak med behagelig smag • Let at applicere selektivt

Cervitec fås også som gel med fluor til anvendelse hjemme. Cervitec Gel kan takket være fluorindholdet anvendes i stedet for tandpasta i en kortere periode.

Efter behandling med Cervitec Plus må patienten ikke spise eller drikke i mindst en time.

12

• Indeholder 0,2 % klor- hexidin og 0,2 % NaF • Speciel applicering for børn under 6 år • Behagelig smag og konsistens • 2 størrelser stående tuber a 20 g og 50 g

Cervitec® Liquid Cervitec Gel er beregnet til højrisikopatienter med:

Antibakteriel mundskyllevæske som indeholder klorhexidin og xylitol

• Gingivit • Parodontit • Periimplantit • Stomatit • Karies

VivaSens Desensibiliseringsvæske til overfølsomme tandhalse


i-Kids Produkterne i i-Kids-sortimentet er tilpasset børnenes behov.

Profylakse til individuelle behov PÅ KLINIKKEN

HJEMME

NYHED

Fluor Protector S Fluor Protector S er en ny transparent beskyttelseslak med en fluorkoncentration på 7700 ppm i en homogen, brugsklar opløsning. Behandlingen kan udføres hurtigt og enkelt. Fluor Protector S giver en professionel beskyttelse mod overfølsomhed i tænderne samt mod karies og erosion. Udviklingen af produktet er baseret på Ivoclar Vivadents årelange erfaringer når det gælder lakteknologi. Produktet er velegnet til behandling af patienter i alle aldre (se brugsanvisning for børn under 7 år).

• Umiddelbar fluoridering af emalje • Effektivt fluoriddepot • Enkel at applicere direkte • Mild smag og lugt • Kompatibelt med tandblegemidler • Brugervenlig leveringsform tube og singledose.

Fluor Protector

Fluor Protector Gel

Fluorholdig transparent beskyttelseslak både til følsomme tandhalse og cariesprofylakse. Fluor Protector kan, takket være den lave fluorkoncentration på kun 0,1 %, anvendes til patienter i alle aldre.

Gel til intensiv og skånsom tandpleje Produktet indeholder kalcium, fluor (1.450 ppm) samt fosfat, xylitol og provitamin D-panthenol. Den har en neutral pH-værdi og er velegnet ved erosioner.

• Forsegling af åbne dentinkanaler • Kontrolleret remineraliseringsproces • Fluoroplagring i emaljen

• God mintsmag • Jævn og glat konsistens, som giver en optimal penetration i svært tilgængelige områder • Kan anvendes i stedet for tandpasta 2-3 gange om dagen • Speciel applicering for børn under 6 år

Veldokumenteret Fluor Protector har bevist sin effektivitet, hos vidt forskellige målgrupper ved forskellige indikationer, i en række kliniske undersøgelser i de seneste årtier.

13


CEMENTGUIDE

ET FØRSTEVALG

NYHED

Nu også med Liquid Strip Nye indprøvningsfarver

nt

are

nsp Tra

w

llo Ye

ite

Wh

ue

aq

Op

UNIVERSALT CEMENT

Multilink® Automix NG En kemisk afbindende universalcement med mulighed for lyspolymerisering. Mere end 10 millioner restaureringer er cementeret med Multilink og Multilink Automix siden 2004. Succesfrekvensen mht. adhæsion er 99,0 % (9 undersøgelser, 291 restaureringer). Multilink Automix anvendes sammen med en selvætsende emalje/ dentinprimer* på tanden, og universalprimeren Monobond Plus på restaureringen. Røntgenkontrasten er på hele 350 % Al. * Multilink Primer A+B

14

NYHEDER

Nu kommer Multilink Automix ”Next Generation”. • Kan takket være et nyudviklet initiatorsystem opbevares ved stuetemperatur • Nu i 4 farver - gul, transparent, opak og den nye farve hvid • Glimrende æstetik – indprøvningsfarver findes i alle 4 farver • Udmærket marginalkvalitet - Air-Block Liquid Strip er inkluderet i den nye systempakning • Forbedret sammensætning sikrer høj bindingsstyrke og lang holdbarhed

HVORFOR?

Multilink Automix er cementen for dig som vil arbejde enkelt og have ekstra høj bindingsstyrke. Denne cement kræver forbehandling af både tandflade og restaurering, men til gengæld får du meget høj bindingsstyrke til alle slags overflader, som fx metal og keramik.

HVORDAN?

For at finde den rette farve anvendes de nye indprøvningsfarver. Applicer emalje/dentinprimer i 30 sekunder. Forbehandl restaureringen iht. producentens anvisninger, applicer derefter Monobond Plus, som kan anvendes på alle typer restaureringer. Applicer cementen direkte i restaureringen. Takket være ”Easy Clean-Up” og fjerdedelsteknik er det endnu lettere at fjerne overskud. Lyspolymeriser overskudsmaterialet i 1-2 sekunder pr. fjerdedel. Overskuddet antager en geleagtig konsistens og kan herefter let fjernes med en scaler. Applicer Liquid Strip over cementspalten umiddelbart efter fjernelse af overskuddet (herved forhindres dannelsen af et iltinhiberet overfladelag). Lyspolymeriser igen fra alle sider, denne gang i 20 sekunder pr. side**, og skyl

Liquid Strip væk. Finisher og poler. Se brugsanvisningen for fuldstændig information. Indikationsområder Adhæsiv cementering af: – indlæg, onlays, kroner, broer og rodstifter fremstillet af: • metal og metalkeramik • fuldkeramiske materialer (IPS Empress Esthetic) inkl. forstærkede keramiske materialer (zirkoniumog aluminiumoxid), lithiumdisilikat, (IPS e.max Press/CAD) • komposit og fiberforstærkede kompositter Adhæsiv Multilink Primer A/B **tiden er afhængig af den anvendte polymeriseringslampe.


ET FØRSTEVALG SOM SIKRER HØJ ÆSTETIK

-3

e hit

ue

aq

op

W

wn Bro

w llo Ye

e

it Wh

nt

are

nsp Tra

ach

+3

XL

Ble

+3

+2

+1

0

-1

-2

-3

DEN FØRENDE HØJÆSTETISKE CEMENT GENNEM FLERE ÅR!

LYSPOLYMERISERENDE RESINCEMENT TIL FULDENDT ÆSTETIK

Variolink® II

Variolink® Veneer

Variolink II er en lys- og dualhærdende universel resincement, som dækker dine behov, når det gælder keramik. Lyshærdning kræves for fuldstændig hærdning. Systemet har seks forskellige farver/ indprøvningsfarver.

HVORFOR?

i kronen, som placeres in situ. Lyspolymeriser i 1-2 sekunder, fjern overskud og færdigpolymeriser hele restaureringen. • Keramiske restaureringer indlæg, onlays, kroner og broer • Kompositrestaureringer – indlæg, onlays og glasfiberstifter

Til dig der ønsker et relativt enkelt og pålideligt æstetisk Adhæsiv cementeringssystem. Vi anbefaler Syntac eller Du kan vælge mellem to ExciTE F DSC forskellige konsistenser. Hvis du vil have en udelukkende lyspolymeriserende cement bruger du kun basepastaerne.

HVORDAN?

Prøv restaureringen i munden med Try-in-pasta for at finde den rigtige farve. Forbehandel restaureringens overflade i henhold til producentens anbefalinger og applicér Monobond Plus i restaureringen. Fosforsyreæts præparationen, applicér derefter adhæsiv f.eks. ExciTE F DSC. Cementen appliceres

CEMENTGUIDE

KLASSISK

Variolink Veneer omfatter syv forskellige cementerings- og indprøvningsfarver. Med indprøvningsfarverne får du en vejledning til valget af cementfarven under dine tynde facader.

HVORFOR?

Variolink Veneer er cementen til dig, som vil have rigtig høj æstetik til dine facader i fronttandsregionen. Det er et velgennemprøvet system med indprøvningspastaer, som stemmer helt overens med cementfarven. Systemets transparente farve er virkelig transparent og ændrer overhovedet ikke den keramikfarve du har valgt. Farverne spænder fra varme (gule) til kolde (hvide) farver, så du har optimale muligheder for at få helt korrekt nuance på dine facader. Viskositeten er optimeret, så det er endnu lettere at fjerne overskud.

HVORDAN?

Prøv facaden med Tryin-pasta for at finde den rigtige farve. Forbehandl restaureringens overflade ifølge producentens anbefaling og applicer derefter Monobond Plus. Præparationen fosforsyreætses. Applicér derefter adhæsiv, f.eks. ExciTE F. Cementen appliceres på facaden som herefter sættes på plads. Lyspolymeriser i 1-2 sekunder og fjern så cementoverskuddet inden hele facaden lyspolymeriseres. • Keramiske facader, indlæg og onlays Adhæsiv Vi anbefaler Syntac eller ExciTE F

15


CEMENTGUIDE

ENKELT

w

llo Ye

TIL IMPLANTATER

e

qu

a Op

nt

are

nsp Tra

MO

0

MO

IPS NATURAL DIE MATERIAL

1

SELVBONDENDE UNIVERSEL RESINCEMENT

CEMENT TIL IMPLANTATDISTANCER

TILBEHØR

TILBEHØR

SpeedCEM

Multilink® Implant

Ivoclean

SpeedCEM er en selvbondende, autopolymeriserende dental resincement med mulighed for lyspolymerisering til cementering af indirekte restaureringer af forstærkede keramiske materialer, komposit, metalkeramik og metal. Når du anvender SpeedCEM, er det ikke nødvendigt med ekstra dentinadhæsiv. Automixsprøjten sikrer en tidsbesparende håndtering af cementen idet denne kan appliceres direkte i restaureringen. • Til hurtig og enkel cementering af konventionelt præparerede indirekte restaureringer på naturlige tænder • Til cementering af kroner og broer på implantatdistancer.

Multilink® Implant er en autopolymeriserende kompositcement med mulighed for lyspolymerisering.

Ekstraoral rensepasta, som effektivt rengør bondingflader i protetiske konstruktioner efter intraoral indprøvning. Anvendelsen af Ivoclean sikrer optimale forudsætninger for vellykket adhæsiv cementering.

IPS Natural Die Material

Anvendes sammen med Monobond Plus ved cementering af IPS e.max Press/CAD. SpeedCEM anbefales ikke til cementering af IPS Empress!

16

nt

are

nsp Tra

IVOCLEAN

• Til adhæsiv cementering af indirekte restaureringer (kroner og broer) af metal, metalkeramik og fuld keramik på implantat distancer. • Til cementering af individuelle distancer på titanbaser Monobond Plus skal anvendes som en ekstra adhæsionsformidler for at opnå en binding til ædle og uædle legeringer og til fuldkeramiske materialer.

• Universal - Rengør alle dentale restaureringsmaterialer • Enkel at anvende • Effektiv

Proxyt

Fluorfri profylaksepasta med RDA 36 (medium), indeholdende xylitol. Til rengøring af kaviteten/ præparationen

For at opnå den helt rigtige farve på den færdige restaurering (krone) skal farven på den præparerede tand fastlægges. Ud fra stampens farve kan tandteknikeren på enkel vis simulere den præparerede tand i forbindelse med farvesætningen.

Monobond Plus Universalprimer til alle restaureringsmaterialer

• Let at anvende • En reaktionstid – 60 sek. • Kan opbevares i stuetemperatur


VALG AF CEMENT TIL FORSKELLIGE INDIKATIONER

To cementer som dækker alle dine behov Cement Cement Härdningsmetod Hærdningsmetode Cementeringsmetode: Cementeringsmetod

Multilink Automix Multilink Automix Självhärdande Selvhærdende med mulighed med ljushärdningsmöjlighet for lyspolymerisering

Variolink Veneer Variolink Veneer Ljushärdande Lyspolymeriserende

Adhæsiv: Adhesiv: Multilink Primer A/B Multilink Primer A/B selvætsende Självetsande

Adhæsiv: Adhesiv: Syntac eller Excite F Syntac eller TotalExciTE Etch F Total Etch

Metal/metalbaseret Metall/metallbaserad Indlæg/onlay Inlay/onlay

3

_

Kroner/broer Kronor/broar

3

_

Rodkanalstifter Rotkanalsstift

3

_

Maryland-broer Maryland broar

3

_

Leucitforstærket glaskeraLeucitförstärkt glaskeramik mik IPS Empress t ex. IPSf.eks. Empress Indlæg/onlay Inlay/onlay

3

3

Facader Fasader

_

3

Kroner Kronor

3

_

Lithiumdisilikat Litiumdisilikat (LS )(LS2) f.eks. IPS e.max2Press/CAD

_

3

Tynde skalfacader/facader Tunna skalfasader/fasader

_

3

Indlæg/onlay Inlay/onlay

3

3

¾-kroner 3/4-kronor

3

_

Kroner Kronor

3

_

3-leddede broer 3-ledsbroar

3

_

(Zirkoniumoxid/Aluminiumoxid) (Zirkoniumoxid/Aluminiumoxid)

Kroner/broer Kronor/broar

3

_

Rodkanalstifter Rotkanalsstift

3

_

Indirekte komposit Indirekt komposit Indlæg/onlay Inlay/onlay Kroner Kronor

3

3

3

_

Rodkanalstifter Rotkanalsstift

3

_

t ex. IPS e.max Press/CAD Tynde skal-okklusal-flader Tunna skal-occlusalytor

Oxidkeramik Oxidkeram

Find den rigtige cement vha. Cementation Navigation System på: www.cementationnavigation.com Eller bestil en CD hos info@ivoclarvivadent.se

3 Anbefalet produktkombination - Anbefales ikke

17


www.ivoclarvivadent.com 18


IPS e.max CAD

Et komplet sortiment fra enkeltkrone til brokonstruktion

IPS e.max CAD Solutions IPS e.max CAD Monolithic Solutions

IPS e.max CAD Abutment Solutions I12

l12

C14

C16*

B32*

A14*

IPS e.max CAD Veneering Solutions C14

A16*

C16

B40

B32

A14

A16

B40

B40L

B40L*

* Kommer i slutningen af 2013

T ED HE YH NY N

IPS e.max CAD-on zirkoniumbaseret bro kombineret med LS2

IPS e.max Press/CAD Impulse genskaber tandens naturlig udseende

IPS e.max CAD Abutment Solution

Multilink® Hybrid Abutment

IPS e.max CAD-on

IPS e.max Press/CAD Impulse

IPS e.max CAD har fået to nye blokke A14 og A16. Inderdelen er udformet til Sirona Titanbase (Ti base) Der er to forskellige mulige fremgangsmåder:

Multilink Hybrid Abutment er en autopolymeriserende kompositcement til permanent cementering af keramiske konstruktioner fremstillet af glaskeramik, lithiumdisilikat (LS2) eller zirkoniumdioxid på en base af titan/titanlegering eller zirkoniumdioxid (fx distance eller adhæsiv base) ved fremstilling af hybridabutment eller hybridabutment-kroner. Farver • HO 0 (Høj opacitet) • MO 0 (Medium opacitet)

– maksimal styrke og æstetik

– Jagten på det naturlige udseende

Med IPS e.max CAD-onteknikken kombineres en hættekonstruktion af zirkonium med e.max (LS2). Resultatet bliver en tre- eller fireleddet bro med udsøgt æstetik og kraftigt forøget styrke. Tidligere svagheder ved kombinationsarbejder med zirkonium og en æstetisk dækkeramik er elimineret.

Ivoclar Vivadent tilbyder nu et materiale, som genskaber tandens naturlige udseende. Ved hjælp af naturlig opalescens, forskellige ”brightness-effekter” og høj styrke (360-400 MPa) skabes helt nye muligheder for skalfacader og kroner. Nogle gange er patientens tandfarve vanskelig at kopiere pga. høj translucens. Nu er løsningen her, den hedder IPS e.max Press/CAD Impulse.

NYHED

• Hybriddistancer og separate kroner (MO) • Hybriddistancekroner (LT) Begge løsninger giver uovertruffen funktion og æstetik og er effektive. Den holdbare binding til Ti-basen opnås med den autopolymeriserende cement Multilink Hybrid Abutment.

Indikation Ekstraoral, permanent cementering af keramikstrukturer på de tilhørende baser.

19


IPS Empress® Empress Esthetic IPS EMPRESS® SYSTEM - ORIGINALEN Styrken ved IPS Empress er kombinationen af fantastisk æstetik og omfattende dokumentation

IPS EMPRESS® CAD

160 MPa

Det stærkeste leucitforstærkede fuldkeramiske IPS Empress materiale (160 MPa). • næsten 20 års kliniske erfaringer med IPS Empress • succesfrekvensen efter et 11-årig studie: 95 % • klinisk dokumenteret ved et stort antal universiteter over hele verden • naturlig translucens og fluorescens • til cementering er Variolink førstevalget

IPS Empress CAD Med IPS Empress CAD er produktionsprocessen hurtig: ca. 20 min. IPS Empress CAD-blokkene fås i seks forskellige størrelser. Blokkene fås i de tolv mest populære A-D-farver, fire bleach-farver og tre grupper i chromascope-farveskalaen (100-300). Blokkene findes desuden i to forskellige translucensgrader. • HT Block** - excellent til indlæg/onlays • LT Block* - excellent til indlæg/onlays

VERDENS FØRENDE FULDKERAMISKE MATERIALE

IPS Empress CAD Multi smelter naturligt ind Med det naturlige farveskift fra dentin til incisal får du maksimal æstetik med IPS Empress Multiblock. Er perfekt til fremstilling af anteriore og posteriore kroner samt facader.

* Low Translucency **High Translucency

Restaurering med IPS Empress Esthetic

35 millioner producerede enheder taler for sig selv Før

Efter Dr. Laerte Schenkel, Brazil 20


all ceramic all you need

IPS e.max®

IPS e.max® ét system til alle indikationer IPS e.max giver dig mulighed for at skabe utrolig æstetiske restaureringer med høj mekanisk styrke. Det har aldrig tidligere været muligt at kombinere høj styrke, høj æstetik og anvendervenlighed i ét og samme produkt.

IPS e.max® Ceram Det naturlige keramiske materiale Når du tilstræber ekstra høj æstetik, kan IPS e.max Ceram anvendes til lagvis porcelænsopbygning på e.max Press-kroner og på zirkoniumbroer.

IPS e.max® Press

400 MPa Æstetisk, alsidigt og stærkt IPS e.max-kronens æstetik og styrke sikrer, at den kan erstatte alle enkeltled af aluminium-, zirkoniumoxid og MK. IPS e.max Press (LS2) er et homogent materiale til kroner, indlæg/onlay, facader og treledede broer. Dine fordele • Høj styrke 400 MPa • Homogent materiale • Levende æstetik • Suveræn kamæleoneffekt • God økonomi • 16 A-D-farver og 4 bleach- farver • 2 forskellige translucenser LT*, HT**

IPS e.max® CAD LT/HT IPS e.max CAD CAD/CAM fremstilling af keramiske kroner med høj styrke i tandlægepraksis. IPS e.max CAD (LS2) fræses i et forsintret stadium, hvilket forklarer den blålilla farve. Under den efterfølgende krystalliseringsproces får IPS e.max CAD-restaureringen sine endelige egenskaber i styrke og farve. Du kan fremstille fuldkeramiske kroner med høj styrke på bare én time. Effektivt og æstetisk Materialet har egenskaber som opalessens, naturlig lysbrydning og udmærket chroma. Det er muligt at udføre både krystalliseringen og glansbrænding i samme arbejdsgang for at effektivisere arbejdet.

Fordele • Høj styrke på 360 MPa • Anteriore og posteriore kroner • Facader og suprastrukturer på implantater • 16 A-D-farver og fire bleach-farver • 2 forskellige translucenser, LT*, HT** IPS e.max CAD fås til følgende CAD-maskiner: Cerec, E4D, Nobel Biocare, Straumann og KAVO. Autoriseret millingpartner i Norden: Open Mill * Low Translucency ** High Translucency

21


Telio CS Telio CAD Telio LAB

ET OMHYGGELIGT PLANLAGT PROVISORIUM SIKRER ET VELLYKKET RESULTAT

Temporære restaureringer spiller en afgørende rolle i behandlingsplanlægningen. De giver et godt indtryk af slutresultatet. Funktionelle og æstetiske egenskaber bestemmes på dette stadie, men kan stadig ændres i forbindelse med den videre behandling. Telio er et komplet system af produkter, der dækker alle behov for kort- til langtidstemporære materialer. Sammensætning og farver er kompatible på kryds og tværs.

Telio CS Desensitizer Desensibiliseringsvæske, som reducerer og forebygger hypersensitivitet i dentin og postoperativ overfølsomhed. Telio CS C&B Autopolymeriserende temporært krone- og bromateriale til fremstilling af temporære restaureringer direkte i munden. Telio CS Link Højæstetisk eugenolfri temporært kompositcement til cementering af temporære restaureringer.

Telio CS Inlay og Telio CS Onlay Lyspolymeriserende enkomponentmateriale til temporære fyldninger i klasse I og II kaviteter – her er der ikke behov for ekstra temporær cement.

Telio CAD Telio CAD er blokke i akrylatpolymer til cad/cam-fremstilling af temporære kroner og broer. De temporære restaureringer er udviklet til middellang anvendelse (maks. 12 måneder).

Telio CS Implant Semi-permanent, autopolymeriserende dental kompositcement med mulighed for lyspolymerisering. Anvendes til reversibel semipermanent cementering af restaureringer på implantatdistancer.

Hele Telio-systemet

22


FORMSELECTOR - din guide til valg af tænder ved implantat- og protesebehandling

FormSelector hjælper dig med at vælge de rigtige anteriore tænder Fordele: • hjælper dig med at vælge rigtig længde og bredde på tænderne fra Ivoclar Vivadents tandsortiment • hurtigt og enkelt • findes i 2 forskellige varianter afhængig af hvilken tandserie du har valgt

FormSelector er et måleinstrument, der måler afstanden mellem patientens næsefløje. Denne afstand modsvarer de anteriore tænders bredde. FormSelectors vifteform gør, at du lander på den rette tabel og kan aflæse den korrekte bredde på overkæbens anteriore tænder. Takket være FormSelector bliver det let og enkelt at kommunikere patientinformation mellem tandlægen og dentallaboratoriet.

IVOCLAR VIVADENTS TÆNDER - Når funktion og æstetik skal bestemme Takket være opbygning i Når du har valgt de rigtige anteriore tænder vha. FormSelector, er det let efterfølgende at flere komplekse lag opnår finde de rette tænder til molarregionen ved at svare på følgende enkle spørgsmål: Ivoclar Vivadents tænder alle de æstetiske effekter, Spørgsmål Et godt valg som ses i naturlige tænder. Er det første gang, Ivoclar Vivadent har tænder til alle indikationer • Implantater • Helproteser • Partielle proteser • Kombinationsproteser

patienten skal have en protese?

Tand med fuld anatomi

SR Postaris® DCL

Har patienten tidligere haft protese?

Konventionel protesetand

SR Orthotyp® PE

Skal patienten have implantater?

Der er fire forskellige valgmuligheder afhængig af patientens forhold

SR Orthotyp® DCL

®

SR Postaris DCL ®

SR Orthotyp PE eller DCL ®

SR Ortholingual DCL

23


www.ivoclarvivadent.se På hjemmesiden www.ivoclarvivadent.se kan du: • læse mere om vore produkter • benytte dig af aktuelle kampagner og tilbud • downloade instruktionsvideoer og brochurer • melde dig til kurser og forelæsninger Du er altid velkommen!

PRODUKTINFORMATION • KURSER • INSTRUKTIONSVIDEOER • NYHEDER • KAMPAGNER

DINE KONTAKTER: Clinical Tina Hedegaard Jensen, tlf.: 21 70 18 36

Clinical Helle Thorning, tlf.: 31 32 04 85

DEPOTER CLINICAL Dansk Nordenta A/S Tlf.: 87 68 16 11 www.nordenta.dk

Technical Morten Fischer tlf.: 28 29 57 55

Technical Karl Arne Schneider. tlf: +47 90 03 00 12

DEPOTER TECHNICAL Plandent A/S Tlf.: 43 66 44 44 www.plandent.dk

Elstrøm Dental A/S Tlf.: 75 15 00 11 www.elstrom.dk

www.ivoclarvivadent.com Ivoclar Vivadent AB Dalvägen 14 I SE-169 56 Solna I Sweden Tel.: +46 8 514 93 930 I Fax: +46 8 514 93 940

Dansk Aktuelt 2013  

Dansk Aktuelt 2013

Dansk Aktuelt 2013  

Dansk Aktuelt 2013