Page 1

DG 18-09-08 katern 1 pagina 08

Proeftuin Leiden Centraal is het station van de toekomst ‘

Toiletten zijn geopend’, staat op een rood aanplakbiljet op station Leiden Centraal. Het bord is op een uitlegwand geplakt waarop de bezoekers van het vijfde station van Nederland, kunnen lezen dat deze plek tot proefstation is benoemd. Een station van de toekomst waar komende tijd sfeerconcepten getest worden die de reis voor OV-klanten aangenamer moeten maken. Bij groot succes zijn de ideeën op termijn ook terug te zien op andere grote stations. NS en ProRail hebben knooppunt Leiden vooral uitgekozen ‘omdat het niet

te groot en niet te klein is’ om verschillende zaken te testen. Op het Leidse station klinken straks onder meer natuurgeluiden uit de boxen en worden de stalen banken vervangen door houten exemplaren. In de winter moeten warmtetegels reizigers behoeden voor uitglijders en kunnen koukleumen terecht bij warmtezuilen. De meeste verbeteringen laten tot volgend jaar op zich wachten. Toch zijn de eerste veranderingen al zichtbaar. De nieuwe wc’s naast de AKO boekwinkel geven een indicatie van wat men in de toe-

■ ■

Leiden

Gebouwdin 1996 Aantalreizigers: zo’n 61.000 per dag. ■ Sinds 1997 heeft Leidende toevoeging ‘Centraal’, omdat het één van de vijfgrootste stations is.

komst kan verwachten van de toiletgang, namelijk aanrakingsvrij je behoefte doen. Woordvoerder van ProRail Ilse Heemskerk: ‘Het enige wat niet sensorgestuurd is, is de wc-borstel en natuurlijk wat je van plan was achter te laten.’ De prijs van vijftig cent blijft hetzelfde. ‘Maar je krijgt wel korting bij de kiosk met je wc-bonnetje’, zegt Claudia Goeree (16) uit Ambacht. ‘De wc’s zijn wel heel mooi hoor. Er staan vogeltjes op de muur en vlinders.’ Om het ‘laboratorium’ Leiden overzichtelijk te houden wordt het station ingedeeld in vijf werelden: Fashion & Gadgets, Service, Media & Events, Health & Beauty en Food. Goeree is enthousiast. Al heeft ze ook een aandachtspunt dat in alle vernieuwing niet vergeten dient te worden. ‘De toiletten zijn mooi, maar die wc-juffrouw is extreem chagrijnig.’

Ivo van Woerden en Nikole Den Teuling

Doe mee en win Je kunttotdinsdag28oktober stemmenopéénvandeintotaal vijftien genomineerde stations. Dezestationshebbenhunnomina tieverdiend opbasisvanhetaantal dagelijkse in-enuitstappers. Je kuntallegenomineerde stations éénkeerbeoordelen. Doormeete doenmaakjekansopondermeer eenHT CTouchDiamond telefoonen eencomplete reisnaarMovie Park. Geefhetstationvanjouwkeuzecijfers(van1tot10)opdezevierpunten:1 Hoebeoordeel jeopditstationdehoeveelheid faciliteiten die wachtenprettigmaken? 2 Kunje

eenrapportcijfer gevenvoorde matewaarindereissoepelverloopt viaditstation?3 Hoebeoordeel je desfeervanditstation?4 Hoebeoordeeljedebereikbaarheid van hetstation? Stemmenkanviadag.nl/ station (ookmobiel) ofpersms. Datlaatstegaatalsvolgt:kiesde lettercombinatie vanhetstation waaropjewiltstemmen,gevolgd doorjouwviercijfers,aandehand vanbovenstaande vragen.Eenbeoordeling vanGroningen wordtbijvoorbeeld: ‘GRN 75 8 6’. Hetsmsberichtstuurjenaar1333 .

20080918  
20080918  

Ivo van Woerden en Nikole Den Teuling s Gebouwdin 1996 s Aantalreizigers: zo’n 61.000 per dag. s Sinds 1997 heeft Leidende toevoe- ging ‘Cen...

Advertisement