Page 1

${NAME:0:2} ${NAME:2:2}-${NAME

GOED NIEUWS minder gedragsproblemen

Traditionele kleding dragen is goed voor het verstand DoorIvovan Woerden Amsterdam Wat moet je als tiener die tot een minderheidsgroep behoort doen om je hoofd boven water te houden? Heel simpel: traditionele kleding dragen in plaats van je aanpassen aan de Westerse skinny jeans en spaghettihempjes. Dat blijkt althans uit onderzoek van de Londense Queen Mary University. De onderzoekers ondervroegen duizend ‘blanke’ Britse meisjes in de leeftijd van 11 tot 14 jaar en zetten er een even grote groep meisjes uit Bangladesh tegenover. De enquêtes bevatten vragen over cultuur, gezondheid en hun sociale leven, vragen die speciaal waren ontworpen om emotionele problemen bloot te leggen. De slotconclusie was voor de

onderzoekers zeer verrassend: meisjes die traditionele kleding dragen, bleken minder emotionele en gedragsproblemen te hebben. Een van de redenen is dat families waarin de oude tradities centraal staan, over het algemeen heel hecht zijn en daarom hun kinderen beter beschermen. De BBC meldt dat de druk om te integreren daarnaast heel hoog is en voor stress zorgt. De eigen tradities bieden dan houvast. Professor Kam Bhui, die aan het rapport meewerkte, zegt dat adolescenten normaal gesproken erg kwetsbaar zijn voor geestelijke problemen. Een identiteit die mede wordt beïnvloed door vriendschappen en ook kleding speelt dan een belangrijke rol om het hoofd boven water te houden.

20080417  

DoorIvovan Woerden Amsterdam ${NAME:0:2} ${NAME:2:2}-${NAME: