Page 1

DG 18-03-08 katern 1 pagina 10

P ROTESTACTIE Franse arbeiders zijn boos

Zoutzuurlozing als ultieme wanhoopsdaad Noord-Franse arbeiders gaan opmerkelijke daad stellen als de regering ze blijft negeren: 30.000 liter giftig zoutzuur lozen in de Maas. DOOR IVO VAN WOERDEN

AMSTERDAM

In Bogny-sur-Meuse staat dertigduizend liter zoutzuur klaar om de Maas in te laten stromen. Vandaag willen de arbeiders van het Noord-Franse bedrijf Lenoir en Mernier een daad stellen als de Franse regering nog steeds geen acte de presence geeft om aan hun uitzichloze situatie een einde te maken. Vakbondsleider Claude Choquet: ‘Als we geen toezegging hebben over een bemiddelaar van de Franse regering, gooien we het zoutzuur in de rivier.’ Op 7 februari ging Lenoir et Mernier failliet waardoor meer dan honderd werknemers, die normaal gesproken in vier fabrieken industriële bouten produceren, op straat zijn komen te staan. Choquet heeft zelf meer dan 30 jaar in de fabriek gewerkt. ‘Een lange staat van dienst, zoals de meeste van de mensen die ontslagen zijn. We willen een ontslagvergoeding van 50.000 euro per persoon. We vinden het nog veel belangrijker dat we erkenning krijgen van de Franse overheid voor het feit dat we slachtoffers zijn.’ Toen er geen enkele reactie vanuit Parijs kwam, besloten de arbeiders grof geschut in te zetten door te drei-

gen met het zoutzuur. Ze lieten alvast een vat van 500 liter boven het water hangen. De kraan hoefde alleen nog maar open te worden gezet. Hun dreigement is geïnspireerd op een actie uit 2000 toen werknemers van Cellatex uit het Frans-Belgische grensplaatsje Givet 5 duizend liter zwavelzuur in de Maas loosden. Hoewel dat tot veel negatieve reacties

‘Het lozen van vuil is strafbaar. Een taak voor de Franse milieupolitie’ JOB VERHEIJEN VAN RIWA-MAAS

leidde, kregen die werknemers wel hun ontslagvergoeding. Choquet: ‘Het is de enige manier waarop we aandacht krijgen.’ Dat lukte, al kwam de aandacht uit onverwachtse hoek. De burgemeester van het Belgische Dinant Richard Fournaux bezocht de actievoerders. Dinant is de eerste stad in België die met het vervuilde Maaswater te ma-

ken zou krijgen. Fournaux zet alles op alles om dat te voorkomen. ‘De ambassadeur van Frankrijk, ondernemers, de vakbond, drie Franse Kamerleden, ik heb zoveel mogelijk mensen gesproken.’ Daarnaast heeft hij een brief aan de Franse president Sarkozy geschreven waarin hij om bemiddeling vraagt. Door zijn tussenkomst besloten de arbeiders tot vandaag te wachten met zoutzuurlozen. Als ze ermee doorgaan zijn de plaatselijke gevolgen voor het Maaswater groot. ‘Natuurlijk willen we niet dat de rivier vergiftigd raakt en vinden we het vervelend dat ook Nederland en België daar de dupe van zijn.’ Choquet wijst wel op de brandweer die inmiddels absorberend materiaal in gereedheid heeft gebracht om het zuur gedeeltelijk mee op te vangen. Choquet: ‘Maar dat houdt niet alles tegen.’ Voor Nederland blijven de gevolgen vooralsnog klein. ‘Als het water eenmaal bij de Nederlandse grens is, zijn de gevolgen nauwelijks waarneembaar’, zegt woordvoerder Nathalie Jonkers van Rijkswaterstaat. ‘Bovendien is de Maas al vrij zuur van zichzelf. Het milieu in het water is daaraan gewend, dus er zullen straks niet ineens dode vissen langs drijven.’ Ook voor het drinkwater dat in Ne-

Protesteren op z’n Frans: keihard dreigen met acties Franse arbeiders kiezen vaker voor extreme maatregelen om de aandacht te vragen voor een penibele situatie. Geen verkleedpartijtjesen borden in Frankrijkmet ‘Wij protesteren, moeten ze 't maar leren’, maar rigoureuze acties.

■ 2000 In Givetop grens tussen Frankrijken België werd 5000 liter zwavelzuur in de Maas gedumpt. De actievoerders kregen met de milieuonvriendelijk e actie uiteindelijkde ontslagvergoeding die ze hadden geëist van de regering.

■ 2000 De medewerkers van de met sluitingbedreigde bierbrouwerijAdelshoffen in Schiltigheim,zeggen twee gasketels tot ontploffing te brengen en laten 68.000 liter bier over de straten lopen. Om overname-onderhandelingenmet

Heineken onder druk te zetten. Met succes. ■ 2001 Met de leus ‘Poen of Boe m’ dreigden medewerkers van Moulinexin Cormelles-le-Royal, de fabriek op te blazen. Ze wilden een ontslagpremie en kregen die ook.

derland voor veertig procent uit oppervlaktewater van Rijn en Maas bestaat is er geen gevaar. ‘Het water verdunt het zuur. Als het bij ons aankomt, heeft het al geen effect meer’, zegt Job Verheijen van RIWA-Maas dat de kwaliteit van het water monitort. ‘Dat wil niet zeggen dat het niet erg is wat ze willen doen’, zegt Verheijen. ‘Het lozen van vuil is strafbaar en dus moet de Franse milieupolitie hier achteraan gaan.’ Op Choquet maakt dat weinig indruk. ‘We weten dat de politie ons kan arresteren. Dat hebben we ervoor over, we hebben niets meer te verliezen.’

20080318  

Heineken onder druk te zet- ten. Met succes. s 2001 Met de leus ‘Poen of Boe m’ dreigden medewer- kers van Moulinexin Cormel- les-le-Royal,...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you