Page 1

DG 18-01-08 katern 1 pagina 04

Hoe zit het?

Steeds meerjonge daklozen Volgens de Algemene Rekenka mer zwerven 6000 jongeren op straat. En dat worden er alleen maar weer, is de inschatting. Rotterdam spant de kroon. DOOR IVO VAN WOERDEN AMSTERDAM

Het geschatte aantal zwerfjongeren neemt toe, blijkt uit een onderzoek dat de Algemene Rekenkamer gisteren presenteerde. In 2004 leefden er volgens de Rekenkamer drie- tot vijfduizend jongeren op straat. Nu zijn dat er rond de zesduizend. De meeste zwerfjongeren leven in de grote steden. Rotterdam spant de kroon met 1650 jongeren. Den Haag telt er achthonderd en in Amsterdam leven er vierhonderd op straat. ‘Het is een samenraapsel van problemen’, zegt Daniëlle van Wingerden van het Rotterdamse opvanghuis voor zwerfjongeren Pension Maaszicht, over waarom jongeren op straat belanden. Misbruik, verwaarlozing en alcohol, drugs en criminaliteit leiden ertoe dat sommige jongeren het ouderlijk huis ontvluchten en op straat gaan leven.

Het merendeel wordt doorverwezen vanuit de jeugdzorg. De Rekenkamer tekent er wel bij aan dat een toename in de schatting ook kan komen doordat jongeren die eerst niet geregistreerd stonden, dat nu wel zijn. Al met al denkt Van Wingerden van Pension Maaszicht wel dat die toename klopt. ‘Met het vorderen van de jaren merken we dat steeds meer jongeren zich aanmelden. Waarom dat is? Het kan inderdaad zo zijn dat gemeenten nu beter registreren. Aan de andere kant zie je door de verharding van de samenleving ook dat meer mensen in de problemen raken en minder goed worden opgevangen.’ Het opvanghuis telt dertig plaatsen waar de jongeren kunnen wonen en waar ze begeleiding krijgen van een persoonlijke mentor. ‘Die helpt ze met het oplossen van financiële en justitiële problemen en ook om van verslavingen af te komen’, zegt Van Wingerden. Negen tot twaalf maanden duurt een gemiddeld verblijf in Maaszicht en daarna kunnen de jongeren een andere vorm van opvang krijgen. Dat wil ook zeggen dat het maanden duurt voordat er een plekje vrij is in het tehuis. ‘ Er is altijd een wachtlijst, meestal met 40 tot 60 mensen’, stelt Van Wingerden. ‘We moeten dus veel jongeren afwijzen en dat is heel hard. Tot er plek is, kunnen ze naar de crisisopvang. Maar daar staan ze ‘s ochtends om half acht weer buiten.’

20080118  

DOOR IVO VAN WOERDEN AMSTERDAM Volgens de Algemene Rekenka - mer zwerven 6000 jongeren op straat. En dat worden er alleen maar weer, is de i...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you