Page 1

Uitgezocht

O.J. Murder Trial Verhaal zonder eind

Moordboek te koop: 33,4 miljoen Wereld kent 7 nieuwe wonderen De ‘nie uwe’ zeven wereldwonde ren zijn bekend. Zij dienen als alternatief voor de antieke zeven wereldwonderen. Een overzicht. ANP LISSABON

De Chinese Muur ligt in het noorden van China en is zo'n 6.200 kilometer lang. Het bouwwerk is ruim 2.000 jaar oud en diende om rondtrekkende legers vanuit het noorden buiten de deur houden. De eerste wallen waren van aarde en leem, daarna werd steen gebruikt. Na verval werden de muren tijdens de Ming-dynastie (1368-1644) hersteld. Petra is niet alleen een van de nationale cultuurschatten van Jordanië, maar ook de belangrijkste toeristische attractie van het land. De antieke stad ligt in een nauwe woestijnkloof op drie uur rijden van de hoofdstad Amman. De trekpleister van het 2.000 jaar oude wereldwonder is de schatkamer in een rots achter de façade van een tempel. Wat het Vrijheidsbeeld is voor New York, is het Christus-beeld voor Rio de Janeiro. Het beeld staat op de zevenhonderd meter hoge berg Corcovado en moet de universaliteit van de christelijke boodschap symboliseren, maar ook de warmhartigheid van de Braziliaan-

se bevolking. Het 38 meter hoge kunstwerk werd in 1931 gerealiseerd. Machu Picchu in Peru is een stad van de Inca's die de Spanjaarden bij hun veroveringen nooit hebben gevonden. Hier is veel over de oude Inca-beschaving terug te vinden. De stad ligt op ruim 2.000 meter hoogte vlakbij de plaats Cusco. Het moeilijk bereikbare Inca-bolwerk werd in 1911 ontdekt. Chichen Itza is een stad van het Mexicaanse Mayavolk en is vooral bekend door de Piramide van Kukulcan. Deze trappiramide bouwden de Maya's in de 9de eeuw. De stad Chichen Itza kwam rond 987 tot stand, maar is vermoedelijk ouder. Het Colosseum in Rome was het grootste amfitheater van het Romeinse Rijk. Het theater werd gebouwd in de eerste eeuw na Christus. De bouw werd gefinancierd uit de oorlogsbuit na de plundering van Jeruzalem. Het bouwwerk is bijna vijftig meter hoog en heeft een omtrek van 527 meter. De Taj Mahal in de Indiase stad Agra is een mausoleum. Het grafmonument kwam tot stand tussen 1631 en 1648 in opdracht van de Indiase grootmogol Shah Jahan. Het monument is voor zijn echtgenote Mumtaz Mahal die in 1631 in het kraambed overleed.

Adve rte ntie

∂ TOUR ALERT

SSM MSS A ALLEER RTT

Smsdag TOUR SMSnvatting na a r 4van 222 Elke de same mobienva l? Me ld van je de Tour Elke dagopd je e same tting aan vo orop de gr atis sms-die nstje de Tour je mobiel? Meld en be langrijkste aaontvang n voor dhet e gratis sms-dienst Tournieuws op je m obiel . e n ontva ng het be langrijkste Tournieuws op je mobiel. Sms TOUR SMS naar 4222. In Insamenwerking samenwerking me mett

O.J. Simpson wordt vandaag 60 Hij schreef ‘If I did it’ over dubbele moordzaak uit 1994 Nabestaanden lachen in hun vuist Zij krijgen de rechten ZVEZDANA VUKOJEVIC EN IVO VAN WOERDEN / VERSLAGGEVERS AMSTERDAM

‘O.J. verdient nu geld met het zetten van handtekeningen op speciale celebritybeurzen. Grote aanbiedingen zoals filmrollen blijven uit. Het boek was de ideale manier om geld te verdienen’, volgens producer Raffles van Exel. De Nederlandse muziekproducer is het brein achter O.J. Simpsons omstreden boek If I did it. Daarin vertelt Simpson in de ik-vorm hoe hij de moorden op zijn ex Nicole en haar vriend Ron Goldman in 1994 zou hebben gepleegd, áls hij het zou hebben gedaan. Simpson heeft altijd ontkend iets met de moorden van doen te hebben. Tijdens de strafzaak in 1995 werd hij niet schuldig bevonden. Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat Simpson en Van Exel gaan profiteren van de verwachte miljoenenopbrengst van het nog te verschijnen boek. Afgelopen dinsdag kwam het namelijk tot een bizarre wending: de nabestaanden van slachtoffer Ron Goldman verkregen de rechten over Simpsons moordverhaal. Hoe dit zo? In 1995 werd O.J. weliswaar niet schuldig bevonden aan de dubbele moord, maar in 1999 werd hij na een civiele procedure alsnog verantwoordelijk geacht voor de dood van het stel. Simpson moest de Goldmans 33,5 miljoen dollar schadevergoeding betalen, maar liet zich failliet verklaren om onder de betaling uit te komen. Elke dollar die O.J. zou verdienen aan het boek, zouden de Goldmans dus kunnen opeisen. Om dat te voorkomen, bracht Simpson de boekrechten onder bij het bedrijfje van zijn oudste dochter Arnelle (38), Lorraine Brooke Associates (LBA). ‘Een frauduleuze constructie’, oordeelde de rechter afgelopen dinsdag, nadat de Goldmans dit bedrog aanhangig maakten. LBA was een dekmantel en behoorde in feite O.J. Simpson toe, aan wiens bankrekening LBA 630 duizend dollar ‘onkostenvergoeding’ had overgemaakt. Dus moest LBA de boek- en filmrechten voor een schijntje overdragen aan de Goldmans. Bedenker van If I did it, producer Raffles van Exel, werkt sinds ruime tijd afwisselend in Nederland en Amerika en is al acht jaar bevriend met Simpson via diens dochter Arnelle. ‘O.J. houdt van karaoke. Dan zingen we liedjes van Smokey Robinson of The Temptations. Ik hoor mensen weleens fluisteren: “Wat doet die moordenaar hier?” Daar reageert hij nooit op. Hij heeft een olifantenhuid.’ Van Exel heeft zijn vriend O.J. nooit gevraagd of hij Nicole en Ron heeft vermoord: ‘Hij is tenslotte door een jury niet schuldig verklaard. Ik weet niet of ik het wel wil weten.’ Toch opperde Van Exel bij dochter Arnelle een boek over de moorden te schrijven. Fictie moest het worden. Er bestonden immers al talloze onzinboeken over de O.J. Murder Trial. Van Exel: ‘De media hebben miljarden verdiend met het brengen van O.J.-nieuws. Het werd tijd dat hij daar zelf eens een graantje van meepikte.’ Van Exel wekte als agent de interesse van uitgeverij HarperCollins, die een voorschot bood van 1,2 miljoen

O.J.’s visieop de moord: Simpsonbeschrijftde moord in If I did it als volgt. Simpsonis samen met een onbekende vriend, ene Charlie, naar het huis van exvrouw Nicolegereden. Charliezei dat zij flinkaan de drugs was en zich als een slet gedroeg. Simpson nam zwarte leren handschoenen en een mes mee. (…) Simpsontegen Ron Goldman: ‘Denk je dat je stoer bent, motherfucke r?’ (...) ‘Toen ging er iets vreselijkmis en ik weet wat er is gebeurd, maar ik kan je niet precies vertellen wat.’ (...) ‘En nu? Nu stond ik in Nicole’s binnentuin, in het donker, en luisterde naar het harde, versnelde geklop van mijneigen hart. Ik deed mijn linkerhand op mijnhart. Mijnshirt voelde vreemd nat aan. Ik keek naar beneden. Het duurde even, het drong niet tot me door wat ik zag. Mijnhele voorkant zat onder het bloed, maar ik kon het niet thuisbrengen. Is dit echt bloed? vroeg ik me af. Wiensbloed is dit? Is het van mij?Ben ik gewond?’ (...) ‘Ik legde de bundel op de schoot van mijnvriend Charlie:‘Ik wil dat je dit voor me meeneemt en zorg dat je ervan af komt’, zei ik. Charlie keek naar de bundel, bang om het aan te raken. ‘Het maakt me geen fuck uit hoe je ervan af komt, maar zorg ervoor dat het verdwijnt. Hoor je me? Het moet voor altijd ve rdwijne n.’ De eerste versie van If I did it is al uitgelekt en staat met spel- en tikfouten op internet. www.scribd.com/doc/121908/OJSimpson-If-I-Did-It

Lees meer over de Amerikaanse carrière van Raffles van Exel op www.dag.nl dollar. Volgens contract kreeg Van Exel vijftien procent commissie van het voorschot en van alle verkochte boeken. ‘We kregen een kwart miljoen voor het tekenen van het contract. Vervolgens honderdduizend dollar voor elk goedgekeurd hoofd-

‘Het boek was de ideale manier om geld te verdienen...’ Producent Raffles van Exel

stuk.’ De familie Simpson en Van Exel dachten hun schaapjes op het droge te hebben. Van Exel: ‘Helaas. We hebben maar negenhonderdduizend dollar verdiend. Toen trok HarperCollins zich terug.’ Dit deed de uitgeverij na grote pu-

blieke verontwaardiging, aangezwengeld door een media-offensief van de Goldmans. Zij vonden het walgelijk dat Simpson een slaatje zou kunnen slaan uit de brute moorden. Inmiddels zijn de Goldmans de lachende derde. Zij gaan de boek- en filmrechten nu aan de hoogste bieder verkopen, in de hoop de 33,5 miljoen dollar schadevergoeding eindelijk te kunnen incasseren. Zij veranderen de titel van het boek in Confessions of a Double Murderer. Ze beschouwen het boek als Simpsons bekentenis. Hoe reageerde O.J. op het nieuws? ‘Hij vond het rottig dat de Goldmans de rechten hebben. Maar hij wil niet in het verleden blijven hangen. Het heeft weinig nut om te blijven denken aan de miljoenen die hij ermee had kúnnen verdienen.’ Het is nog onduidelijk of Van Exel zijn commisie van het voorschot alsnog krijgt. ZIjn advocaat zit daar bovenop.

The O.J. MurderTrial

Raffles van Exel en O.J. Nederlandse producer was brein achter If I did it

CV Orenthal James Simpson(9 juli1947, San Francisco, VS)is professioneel football-playeren acteur (o.a. de Naked Guntrilogie).In 1985 trouwde hij met serveerster NicoleBrown,van wie hij in 1992 scheidde. Hijkreeg twee kinderen met haar. 25 oktober 1993 NicoleBrownbelt hulpcentrale 911en roept om hulp, omdat O.J. Simpsonbij haar is en ze vreest voor mishandeling.Uiteindelijkzegt ze dat Simpsonweggaat. 12 juni 1994 Het lichaam van Brown wordt samen met dat van haar vriend Ron Goldmangevonden: neergestoken. O.J. wordt als verdachte aangemerkt. 21 juni 1994 O.J. verschijntvoor het eerst voor de rechter en pleit ‘Not guilty’. Er komt een hele waslijst belastend materiaal voorbij,waaronder een bebloede handschoen van de dader. De handschoen past O.J. niet. Zijnadvocaat Joh-

nnie Cochranspreekt de legendarische woorden: ‘If the glove doesn't fit, you must acquit.’ Waarmee hij doelt op vrijspraak. 3 oktober 1995 Na slechts drie uur overleg komt de jury met haar eindoordeel: vrijspraak.Allespelers in het proces komen wereldwijdin het nieuws. De zaak wordt een metafoor voor de strijd tussen zwart (O.J. Simpson)en wit (aanklager MarciaClark). 5 februari 1997 In een civielezaak, aangespannen door de nabestaanden,wordt O.J. alsnog verantwoordelijkgesteld voor de dubbele moord. Hijmoet 33,5 miljoendollar aan smartegeld betalen. Simpsonvraagt een faillisementaan. Te ge nwoordig O.J. verdient geld met het zetten van handtekeningen en het uitventen van zijn bekende status. Het boek If I DidIt moest meer geld in het laatje brengen.

20070709a  
20070709a  

Elke dag d e same nva tting van de Tour op je mobiel? Meld je aa n voor d e gratis sms-dienst e n ontva ng het be langrijkste Tournieuws op...

Advertisement