Page 1

Adressen

Inhoud

Pagina

MEC De Bevelanden Coรถrdinator: Astrid Meijer Kattendijksedijk 23 4463 AL GOES Tel: 0113-252628 E-mail: info@mecdebevelanden.nl www.mecdebevelanden.nl

Natuurouderdag 2009 Vooruitblik 2010 Nieuws Projecten Nieuw lesmateriaal Cursussen Veranderingen in het werkveld

2 3 4 6 8 10 11

Provinciaal Natuuroudernieuws Juni 2010

MICMEC Walcheren Coรถrdinator: Els van de Kerkhof Korenbloemlaan 5 4382 PD VLISSINGEN Tel: 0118-417039 E-mail : micmec@zeelandnet.nl www.micmec.nl Natuur&Zo, NME ZeeuwsVlaanderen Coรถrdinator: Brenda de Haan Oostkant 1 4531 HA Terneuzen Tel: 0115-649520 E-mail: info@nme-zvl.nl www.nme-zvl.nl NME Centrum SchouwenDuiveland Coรถrdinator: Jos Catsman Ecoscope, Wilhelminaweg 2a 4325 BE Renesse Tel: 0111-416093 E-mail: nmesd@ecoscope.nl www.ecoscope.nl

12

Leuke websites www.zonopschool.nl www.natuurwerk.nl/zeeland.nl Foto: natuurouderdag 2009 Nieuwsbrief digitaal Voor de liefhebbers zetten we de natuuroudernieuwsbrief ook als pdf. op onze website. Jullie kunnen dan naar behoefte extra natuuroudernieuwsbrieven uitprinten via www.ivn.nl/zeeland/

IVN Consulentschap Zeeland Contactpersoon natuurouders: Rita de Ligt-van der Zee Postbus 334 4460 AS Goes Tel: 0113-211675 E-mail: h.de.ligt@ivn.nl www.ivn.nl

1


- Natuurouderdag Terugblik 2009 ‘Een goed klimaat voor natuurouders’

Kom je ook naar de natuurouderdag in Ecoscope? Vooruitblik op 23 september a.s. Thema: ‘Hoeveel natuur heeft een kind nodig? Voor de evenwichtige ontwikkeling (motorisch, emotioneel, intellectueel en sociaal) van kinderen is natuur en natuurbeleving van groot belang.

Dat was het zeker! Wethouder Van der Maas van de gemeente Noord-Beveland heette de 64 natuurouders welkom. Hij sprak duidelijk zijn waardering uit voor het werk van natuurouders.

Het boek ‘Het laatste kind in het bos’ van Louv geeft aan dat veel kinderen tegenwoordig te weinig in de natuur komen met alle gevolgen van dien. Bovendien toont recent onderzoek aan dat natuur gezond is. Genoeg redenen om met elkaar te kijken naar mogelijkheden om de natuur weer dichter bij kinderen te brengen. En natuurbeleving zoveel mogelijk te stimuleren!

Als vanouds waren de natuurouders van de Bevelanden en Schouwen-Duiveland het best vertegenwoordigd. Vanuit Tholen waren maar liefst 5 van de pas opgeleide natuurouders aanwezig. Ondanks de zwaarte van het thema werd er tijdens de workshops veel gelachen. Ook werd duidelijk dat er rond dit thema op een leuke manier met kinderen gewerkt kan worden. Bij het verhaal van Bernice Notenboom drong de ernst van de klimaatverandering goed door. De Low Impact Man (Steven Vromman) liet vervolgens zien hoe je je eigen voetstap in het dagelijks leven drastisch kunt verkleinen. Echt eenvoudig is dat niet! Goes TV maakte een leuk filmpje van de natuurouderdag. Kijk op: http://www.goestv.nl/index.php?film_ID=485&jaar=2009&maand=11

2

Globaal programma: 09.30 uur Inloop met koffie/thee 10.00 uur Toelichting op het programma en de workshops 10.15 uur Plenaire inleiding op het thema 10.30 uur Workshopronde 1 (groene inrichting schoolomgeving, natuurspeelplaatsen, schooltuinieren en natuurbeleving in theorie en praktijk 11.30 uur Lunch en mogelijkheid om het blote voetenpad te lopen en de speelplanten- en geurtuin te bezoeken 13.30 uur Workshopronde 2 (tips om aan de slag te gaan in de groene schoolomgeving, natuurspeelplaatsen, natuur en gezondheid, groene inrichting schoolomgeving) 14.30 uur Afronding met hapje en drankje Genoeg aansprekende workshops om er weer een interessante dag van te maken! Aanmelden? Neem voor 1 september contact op met IVN Consulentschap Zeeland via 0113-211675 of consulentschap.zeeland@ivn.nl 11


- Nieuws IVN bestaat 50 jaar! IVN Natuur– en milieueducatie bestaat 50 jaar. Het hele jaar organiseren vrijwilligers door het hele land activiteiten om het tiende lustrum te vieren. In feestmaand september stelt IVN de relatie kinderen en natuur centraal met de werkconferentie ‘Ieder kind heeft recht op natuur’ en de Groene Maand-activiteiten. Speciaal voor het symposium wordt in samenwerking met de redacties van OOK (tijdschrift en website voor grootouders) en Ouders (idem voor ouders) een uitgave ontwikkeld. Je krijgt deze uitgave uitgereikt op de natuurouderdag! Feestje aan de Oosterschelde Een buitenfeestje! Bij laag water op een strandje langs de Oosterschelde, zand tussen je tenen, een krab in je netje, durf jij een oester te proeven? Om een echt buitenfeestje te kunnen geven, hebben MEC De Bevelanden en NME SchouwenDuiveland een feestrugzak ontwikkeld voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. In de rugzak zitten verschillende leuke opdrachten met materialen als visnetjes, emmertjes en zoekkaarten. Met één rugzak kunnen maximaal 10 kinderen aan de slag. De rugzak is één week te leen voor € 7,50 (€ 50,- borg).

De Watervlo weer een succes! Afgelopen najaar voer de Watervlo voor de tweede keer door Zeeland. Ook dit keer was de boot in twee weken volgeboekt! Doordat de gemeente Tholen de Watervlo nog een week extra huurde, waren er dit keer nog meer bezoekers. In totaal bezochten 2561 (1761 in 2007) basisschoolleerlingen en ± 426 leerkrachten en begeleiders (veel natuurouders!) de Watervlo. Daarnaast bezochten 97 Pabo studenten de Watervlo en kwamen er op de open dagen en - middagen ± 525 mensen aan boord. We zijn nu alweer aan het werk om de financiën voor een volgend bezoek van de Watervlo aan Zeeland in 2011 voor elkaar te krijgen. Promotiedag groen vrijwilligerswerk Om het groene vrijwilligerswerk (waar het natuurouderwerk ook onder valt) te promoten, organiseerden 26 groene organisaties op 13 maart een promotiedag. Met als thema “Actief worden in de Zeeuwse natuur” kon iedereen bij de Zeeuwse NME-centra kennismaken met het groene vrijwilligerswerk. Een succesvolle dag voor alle organisaties, hopelijk komen er veel nieuwe vrijwilligers bij!

Kijk op www.natuurwerk.nl/zeeland voor vacatures, cursussen en alle natuur-, milieu-, en landschapsorganisaties.

Fotowedstrijd Oosterschelde Deze zomer organiseren de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en Nationaal Park Oosterschelde een onderwaterfotografie kampioenschap in Zeeland. Zowel beginnende als ervaren fotografen kunnen deelnemen. Voor kinderen tussen 8 en 14 jaar is er een jeugdkampioenschap. Foto's van de waterkant van de Oosterschelde tot in het zwembad kun je inzenden. Vanaf zondag 30 mei tot 12 september kunnen de foto's ingestuurd worden. Kijk op www.onderwatersport.org voor meer informatie. 10

3


- Projecten De Zeeuwse Zonnefabriek Vanuit het landelijk programmabureau NME hebben COS Zeeland en IVN Consulentschap Zeeland subsidie ontvangen om te onderzoeken of er voldoende draagvlak is om de Zeeuwse Zonnefabriek te ‘exploiteren’. Binnen het project Zon op School zijn er bij 110 basisscholen zonnepanelen geplaatst. Samen vormen deze scholen de Zeeuwse Zonnefabriek. Nog niet alle scholen doen mee en de daken van deelnemende scholen zijn groot genoeg voor veel meer zonnepanelen! Door vriend te worden van de Zonnefabriek kunnen ouders, wijkbewoners, overheden en bedrijven een deel van de eigen CO2 uitstoot compenseren en zorgen we dat er nog meer zonnepanelen op de daken van de basisscholen terecht komen. Zo geven we met elkaar het goede voorbeeld aan de leerlingen! De gemeente Borsele maakte gebruik van het aanbod van DELTA om zonnepanelen te huren en deed dat voor al hun openbare basisscholen en de Ds. Kerstenschool. Hierdoor is dit de eerste gemeente die vriend is geworden van de Zeeuwse Zonnefabriek. We hopen je tijdens de natuurouderdag informatie te kunnen geven over hoe je zelf ook vrienden voor de Zeeuwse Zonnefabriek kunt werven. Klimaatweek 2010 Van 13 tot en met 20 november doen veel Zeeuwse Organisaties weer mee aan de Zeeuwse Klimaatweek. Op onze websites (zie achterpagina) vind je dit najaar meer informatie. 4

Samenwerking tussen gemeente en NME-centrum Iedere gemeente heeft een Milieubeleidsplan waarin de doelstellingen en plannen voor de komende jaren staan beschreven op het gebied van milieuzorg. Steeds meer gemeenten weten het NMEcentrum te vinden voor een deel van de uitvoering. Zo ook Schouwen-Duiveland. Jos Catsman van NME Schouwen-Duiveland legt uit’: “De gemeente heeft contact gezocht met de vraag activiteiten bij de thema’s aan te bieden aan onderwijs en burgers. Veel onderwerpen uit het milieubeleidsplan sluiten naadloos aan bij de activiteiten van het NME-centrum. Denk aan: afval, bodem, energie en klimaat, luchtkwaliteit, licht en duisternis, geluid en stilte, groen, natuur & landschap en water. Net als de andere NME-centra hebben we leskisten bij vrijwel alle onderwerpen. Als aanvulling daarop werden tentoonstellingen, projecten, leerprogramma's en uitjes bij de thema’s gezocht. Met de leerkrachten is afgesproken dat ze per jaar een thema uit het milieubeleidsplan kiezen waaraan op school extra aandacht wordt besteed. Elke school is vrij in de keuze van het aangebodene en in de hoeveel tijd er aan wordt besteed. Veel extra tijd hoeft een leerkracht er niet in te investeren, want veel van de leskisten die al door de school wordt geleend passen in de genoemde thema’s. De meerwaarde van het project is dat de scholen een mooi aanbod krijgen van educatiemateriaal en dat ze hun natuur- en milieueducatie (meer) gestructureerd kunnen inzetten. Voor de gemeente zijn de scholen een prima partner om samen te werken aan een duurzamere toekomst en een toekomstige generatie te vormen, die duurzaam denkt en doet!“

Volgend jaar staat het thema ‘energie en klimaat’ centraal. Een belangrijk thema voor een gemeente die in het kader van ECO XXI meedoet aan de pilot om klimaatbestendig te worden! Een nieuwe vriend voor de Zeeuwse Zonnefabriek?

9


- Nieuw lesmateriaal Leskist: Koe en Tulpie (groep 1 & 2) Dit lentepakket laat duidelijk zien hoe een tulp groeit en bloeit. De kleuters leren over de seizoenen, de weertypes en het groeiproces van een plant. Het bevat kopieerbladen met knutselactiviteiten, reken- en taalspelletjes. Een docentenhandleiding, cd-rom, het boek Koe en Tulpie, de handpop Koe en diverse materialen die voor de uitvoering van de opdrachten nodig zijn. Uitgave: stichting Koe en Tulpie. Meer informatie bij: MEC De Bevelanden Leskist: Een wereld door verschil (groep 1 t/m 8) Leerlingen leren over de herkomst, productie en consumptie van ons voedsel. Ze kennen het belang van het behoud van biodiversiteit. Aan de hand van granen, aardappel, kool, paprika, appels en aardbeien is er voor elke bouw (!) interactief materiaal uitgewerkt. Een docentenhandleiding, opdrachten + materiaal en de dvd de aardappel maken de leskist compleet. Uitgave: Stichting Veldwerk e.a. Meer informatie bij: MEC De Bevelanden

Vogels in de klas Natuur&Zo heeft sinds kort een complete serie leskisten over stadsvogels voor het basisonderwijs. Voor groep 1,2 en 3 is er de leskist ‘Job vindt een veer’, voor 4,5 en 6 de leskist ‘Professor van Wiegen ziet ze vliegen’ en voor groep 7 en 8 de leskist ‘Stadsvogels’. De leskist ‘Job vindt een veer’ is ontwikkeld voor de groepen 1,2 en 3 van het basisonderwijs. Door een verhaal en een memoriespel worden de leerlingen nieuwsgierig gemaakt naar de vogels uit de eigen omgeving. Met de leskist ‘Professor van Wiegen ziet ze vliegen’ doen leerlingen onderzoek naar vogels. En met de leskist ‘stadsvogels’ houden leerlingen van groep 7 en 8 zich bezig met waarnemingen naar vogels, zowel binnen als buiten. Dit varieert van vogels kijken met een verrekijker en het zoeken van (eet-) sporen tot braakballenonderzoek en proefjes met veren. Meer informatie bij: Natuur&Zo

Meer informatie bij: MEC De Bevelanden

Scheldelessen De Westerschelde leskist, die te leen is bij de NME-centra in Goes, Terneuzen en Vlissingen, is bij jullie vast bekend. Voor veldwerk aan de Vlaamse Zeeschelde is er nu ook een ontdekkoffer beschikbaar. Via filmpjes, google-maps en bijzondere lessen leren kinderen de rivier kennen. Voor leerkrachten zijn er lessen in verschillende leerniveaus. Zo leren basisschoolleerlingen over de dieren in de Schelde, kunnen VMBO-leerlingen zien dat de rivier heel veel banen en verschillende beroepen oplevert en kunnen VWO-leerlingen in debat over welke belangen er rond de rivier spelen. Dat de Schelde ook veel kunstenaars inspireerde, komt aan bod in een aantal creatieve lessen. Meer informatie bij: Jolanda Duinkerke, Schelde InformatieCentrum werkgroep Communicatie Vlaams Nederlandse Scheldecommissie tel. 0118-631781, www.scheldenet.nl / info@scheldenet.nl

8

5

Digital Blue Binoculair voor de computer! Naast de gewone binoculair die je kan lenen hebben we tegenwoordig ook 2 binoculairs die je kan aansluiten op de computer. Zo kun je het minuscule slakje, kevertje, plantje of schelpje aan iedereen laten zien via het smartboard. Met het programma dat er bij zit kunnen de leerlingen zelf een presentatie of filmpje maken.


- Natuuroudercursussen Tweede natuuroudercursus op Tholen: Met als thema ‘Natuurrijk Tholen’ start eind mei de cursus.

Schorren en slikken, strandjes en dammen en dijken in theorie en praktijk en een bezoek aan de eendenkooi op St. Philipsland staan op het programma. Meer informatie bij Rita de Ligt-van der Zee van IVN Consulentschap Zeeland. Zie adres op de achterzijde van deze nieuwsbrief. MEC De Bevelanden: Voor scholen in de gemeente Borsele: ‘Natuur rond de Oosterschelde’ Er zijn diverse mogelijkheden om de Oosterschelde te beleven. Je maakt kennis met de schorren, slikken, vogels, dieren in het water etc. Een zeer afwisselende en leerzame cursus. Woensdag 15 – 22 – 29 september en 6 oktober. Herfstcursus voor scholen in de gemeente Kapelle: In de herfst is er heel veel te beleven in de natuur. We gaan op zoek naar paddenstoelen en bodembeestjes. Verder komen bomen en kringlopen aan de orde. Woensdag 6 – 13 – 27 oktober en 3 november. MICMEC Walcheren: MICMEC organiseert in juni drie workshops met als thema bloembezoekers.

De workshops worden gegeven door Peter Geene van de Vlinderen Libellenwerkgroep. 10 juni: Vlinders (in het MEC) 17 juni: Libellen (in het MEC) 24 juni: Bijen ( bij Imkerij Poppendamme) Je kunt je aanmelden voor alle drie, of voor één van de workshops.

6

NME Schouwen-Duiveland: Woensdag 6 oktober : ‘Bodemdieren’ voor natuurouders door Sylvia de Groot. Theorie over natuurlijk afval en in de tuin op zoek naar bodemdieren. Van 09.00 tot 11.00 uur bij het Ecoscope.

Natuurgidsencursus Zeeuws-Vlaanderen In september start de werkgroep Zeeuws-Vlaanderen van IVNafdeling De Zeeuwse Delta een natuurgidsencursus. De laatste keer dat in Zeeuws-Vlaanderen de cursus werd gegeven was in 2002. Hoog tijd om nieuwe natuurgidsen op te leiden! Meer weten? Kom dan naar de informatieavond op maandag 21 juni om 19.30 uur in ’t Meulengat, Sint Elisabethlaan 49,Sluiskil. Meer informatie of aanmelden? Neem contact op met de secretaris van IVN-afdeling De Zeeuwse Delta, Jannie van Os, tel. 0113301883 of e-mail: ivn@zeelandnet.nl.

- Veranderingen in het werkveld Ik ben Wilco Jacobusse, 27 jaar en woon in Zierikzee, op steenworp afstand de Oosterschelde. Per 1 maart ben ik vol enthousiasme aan de slag als coördinator voorlichting en educatie voor het nationaal park Oosterschelde, vanuit het IVN Consulentschap Zeeland in Goes. Van jongs af aan ben ik actief in en om de Zeeuwse natuur. Mijn nieuwe rol binnen het IVN kan ik dan ook met recht een droombaan noemen. Ik kijk er naar uit om met het team, de vrijwilligers, betrokken overheden en ondernemers een positieve bijdrage te leveren aan de beleving van de Oosterschelde, onze parel in Zeeland! Naast mijn rol voor Nationaal Park Oosterschelde zal ik me ook inzetten voor NME in Zeeland.

7

Natuuroudernieuwsbrief  

Deze natuuroudernieuwsbrief is een uitgave van IVN Consulentschap Zeeland in samenwerking met de vier Zeeuwse NME-centra

Advertisement