Page 1

Ommetje Raalte dorp IVN Raalte, provincie Overijssel Traject: historische rondwandeling door Raalte. Start-/eindpunt: station Raalte, maar u kunt uiteraard ook op een ander punt in de rondwandeling starten Lengte: ca. 5 km Begaanbaarheid: matig geschikt voor buggy, rolstoel of scootmobiel

Routebeschrijving LA: linksaf, RA: rechtsaf, RD: rechtdoor

1. Komend uit het station gaat u RA. 2. Vóór de trap ligt tussen de bomen een pad. Volg dit pad (loopt parallel aan de Ceintuurbaan). U komt langs speeltuin de Blekkerhoek en de Raalter Tennisvereniging. 3. Volg het pad tot de rotonde van de Ceintuurbaan/Zwolsestraat en ga daar RA, de Zwolsestraat in. 4. Na het witte huisje ‘n Tol slaat u LA (Hondemotsweg). U loopt langs de Taveerne Tivoli en het American Motormuseum tot u links, nog vóór de provinciale weg, de bergingsvijver ziet. Bergingsvijvers zijn voor de opvang van regenwater. In de vijver is een bergbezinkbassin aangelegd voor (tijdelijk) overtollig water uit het riool bij hevige regenval. Tivoli is in het Sallandse Raalte gevestigd in 1880. Ten tijde van Napoleon is de locatie al bij het kadaster bekend. Tivoli heeft altijd op de handelsroute naar Duitsland gelegen en was een plek waar de handelsreizigers zich kwamen laven en het paard konden uitspannen. Kortom, een plek met een geschiedenis en een verhaal. De voormalige uitspanning is gekocht door de familie Middelbosch in 1999, die ernaast het American Motorfiets Museum vestigde. In de tuin van Tivoli is het goed toeven op het terras onder de bomen. 5. Met een korte doorsteek (zandpad) kunt u naar het asfaltpad lopen. Dit pad gaat langs de vijver.

6. Neem het pad LA en volg dit tot u bij het eerste wandelpad RA komt en neem dit pad. In de vijver zwemmen altijd wel watervogels zoals de fuut (te herkennen aan het kuifje), aalscholvers en eenden. Verder is het een geliefde plek voor vissers. Het water is niet geschikt om in te zwemmen. 7. Volg het pad tot aan het bruggetje. 8. Voor het bruggetje LA en op de volgende driesprong nogmaals LA. 9. U gaat tussen de hekjes door en daarna RA. Dit is de wijk Drostenkamp. 10. Aan het eind van de straat LA (Burg. Kerssemakerstraat) langs Angeli Custodes. Angeli Custodes (Latijnse naam voor ‘Engelbewaarders’) heeft een interessante historie. Van 1932 tot 1964 was Angeli Custodes een ziekenhuis, gesticht door de Zusters van Liefde, samen met de gemeenschap van Raalte. De Zusters waren al vanaf 1858 actief in Raalte in de ouderenen gezondheidszorg. Invloeden van de Amsterdamsche School en Delftsche School zijn in dit gebouw terug te vinden. Na een verbouwing werd het een kloosterverzorgingshuis voor de Congregatie van Zusters van Liefde. Begin jaren ’80 kwam er een verpleegafdeling bij en vanaf 2000 is het een regulier verpleegen verzorgingshuis voor alle ouderen. e

11. U gaat nu de 1 weg LA (Hofstedelaan). e 12. Daarna de 2 weg RA (Churchilllaan). Volg deze tot u voorbij de huizen rechts een schelpenpad ziet.

IVN streeft naar een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en de eigen leefomgeving.

www.ivn.nl


13. Volg het schelpenpad en wandel door het kleine parkje met bijzondere bomen. Aan het eind van dit pad slaat u LA (Kennedylaan). In het parkje, aan de rand van de oude gracht, staat een imposante rode beuk. Verder vindt u hier een Ginkgo Biloba (Japanse notenboom), met zijn prachtige herfstkleur, de vleugelnoot, een amberboom en een treur es, herkenbaar aan zijn zwarte knoppen, uit de tijd dat hier nog een havezate te vinden was. 14. Het gebouw tegenover de Kennedylaan is het Gemeentehuis van Raalte. 15. Steek de straat recht over en kijk nog even naar de boom rechts. Dit is een Halesia Carolina. De Halesia Carolina, de sneeuwklokjesboom, is een naaktbloeier. Dat wil zeggen dat de boom eerst bloeit (met witte bloemen) en dan pas blad krijgt. Direct na de bloei ontwikkelt zich een bijzondere vrucht. Aanvankelijk groen en gevleugeld, maar rond augustus/september verkleurt deze naar bruin. Na de bladval is de vrucht, tot ver in de winter, weer duidelijk zichtbaar aan de boom. 16. Passeer het gemeentehuis links. Blijf RD lopen tot u op de parkeerplaats onder de bomen hekjes ziet. Loop tussen de hekjes door. U staat nu op het pad naar de begraafplaats van de R.K. H. Kruisverheffing. Het pad is omzoomd met rododendrons en zeer oude hoge haagbeuken (Carpinus Betulus). De Nederlandse naam doet vermoeden dat men met een beuk te maken heeft, in tegenstelling tot de Latijnse naam Betulus (Berk), waartoe deze ook inderdaad behoort. Linnaeus gaf de boom deze naam vanwege het blad dat op het blad van de ruwe berk lijkt. Vogels en vleermuizen hebben hier hun domein. RA leidt naar de Kerkstraat. Aan dit pad liggen de aanleunwoningen van zorgcentrum Swaenewoerd.

17. Ga aan het eind van dit pad, door het hek LA (Kerkstraat). 18. Nu komt u langs de pastorie, bij de kerk van de H. Kruisverheffing. Om uw weg te vervolgen gaat u voorbij de kerk LA (Kruisstraat). Deze kerk van de architect Tepe is een neogotische driebeukige hallenkerk; de zijbeuken zijn ongeveer even hoog en breed als het middenschip. Dit is naar voorbeeld van de Lambertuskerk in Munster en in 1892 gewijd. Achter de kerk staan, in het gazon v贸贸r de huisjes van Swaenewoerd 3, struikachtige boompjes. Dit is Koelreutia (zeepboom). Vooral in het najaar ziet de boom er aantrekkelijk uit; de boom krijgt dan een aantrekkelijke herfstkleur. De blaasvormige vruchten hangen in trossen aan de boom; in de doosjes zitten erwtgrote zwarte zaden. Deze werden in katholieke streken in het verleden aan de rozenkrans geregen. De kerk van de H. Kruisverheffing staat vanaf 1974 op de Monumentenlijst. In dat jaar is er in de toren een carillon geplaatst, waarop nog regelmatig wordt gespeeld. In 1992 is de kerk tot basiliek verheven. 19. Vervolg de Kruisstraat RD, deze weg gaat over in de Korenstraat. 20. Aan het eind bent u terug bij het station.

Dit ommetje wordt u aangeboden door IVN Raalte: www.ivn.nl/raalte

IVN streeft naar een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en de eigen leefomgeving.


IVN streeft naar een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en de eigen leefomgeving.

Overijssel - Ommetje Raalte dorp  

5. Met een korte doorsteek (zandpad) kunt u naar het asfaltpad lopen. Dit pad gaat langs de vijver. Routebeschrijving LA: linksaf, RA: recht...

Overijssel - Ommetje Raalte dorp  

5. Met een korte doorsteek (zandpad) kunt u naar het asfaltpad lopen. Dit pad gaat langs de vijver. Routebeschrijving LA: linksaf, RA: recht...

Advertisement