Nationaal Park Oosterschelde - Magazine 2021/2022

Page 1

Het grootste Nationaal Park van Nederland Uitgave 2021/2022

e d l e h c s r de Ooste

Beleef de vogeltrek Bruinvissen speuren

Met een beetje geduld en goed speurwerk moet het lukken!

Verdronken land Verdwenen stukken door invloed van wind en zout water


De slikken van Den Dortsman

Henk Dijkema Schipper/eigenaar van het historisch passagierszeilschip de Stoere Eenvoud, Tholen Oosterschelde en binnendijkse natuur vlak bij elkaar, vogelboulevard bij uitstek. Gooi in het geultje ‘de Dortsman’ bij boei D 12 je anker uit en geniet van het wisselen van het tij. Het uitzicht verandert per minuut. Langzaam vallen de platen droog en komen vogels zich tegoed doen aan wat de zee voor hen heeft achtergelaten.

HET MOOISTE PLEKJE VAN

Dijkhuisje Keihoogteweg Wissenkerke

Pim Schenkelaar Wethouder Noord-Beveland Zittend op het bankje bij het oude dijkwachters-huisje hoor ik de roep van foeragerende vogels en aanschouw de eeuwige dynamiek van eb en vloed bij de stroming rond de mooie getijdenpoel. Wat een rust en schoonheid ligt hier voor het oprapen. Ik geniet met volle teugen!

Goese Sas Wilhelminadorp

Astrid Meijer MEC de Bevelanden De Oosterschelde heeft veel mooie plekjes maar hier kom ik heel graag. Gewoon om even uit te waaien, te genieten van het water en kijken naar de zwermen vogels die voorbij komen. In ieder seizoen is de sfeer weer anders maar ik kan er altijd mijn hoofd even leegmaken.

Marijke Lieman

Getijdenbakken Ouwerkerk

Boswachter Staatsbosbeheer Met laag water is dit dé plek om te zien wat er allemaal leeft op en ín de Oosterschelde. Op de platen foerageren de steltlopers, in de bakken kan je op zoek naar de paardenanemonen, krabbetjes en garnalen.

D U O H IN Binnendijks

2

Onverwachte pareltjes Yerseke- en Kapelse Moer Eendenkooi Sint-Philipsland Koudekerkse inlaag

2 2 3 3

Strand en dijk

4

Scharrelen langs de vloedlijn Getijdenbakken Wieren

4 5 5

Buitendijks

6

Dijkwachtershuisje Verdronken land Verdronken Land van Zuid-Beveland Orisant en Ganuenta Zuidland Bruinvissen speuren Buitendijks fietsen

6 6 6 7 7 7 7

Onderwater

8

Saaie bak water!? Op je buik Snorkelen

8 9 9

Beleef de vogeltrek

10

Trekroutes Onmisbaar

10 11

Gastheren

12

Doen

14

Nationale parken

15

Translations 16 Deutsch English Français

16 18 20

Ontdekkaart

21


S K J I D N E BINN

Eendenkooi Sint-Philipsland Eendenkooien zijn oer-Hollands. Het is een Nederlandse vinding, van grote cultuurhistorische waarde en uniek in de wereld. Uitdrukkingen als ‘achter de schermen kijken’, ‘door de bocht gaan’ en ‘de pijp uit gaan’ blijken rechtstreeks verband te houden met het oude kooikersvak. Ze liggen stil verborgen in het landschap en zijn een oase van rust en natuur. Deze eendenkooi is helemaal intact en volop in bedrijf voor wetenschappelijk onderzoek.

Onverwachte pareltjes Deesche watergang Dit water ligt tussen Goes en Kattendijke en is al heel oud. Het is ontstaan in 1134 als gevolg van een dijkdoorbraak waarbij een groot gebied overstroomde. Nu een plas-drasgebied en bestaat voornamelijk uit schorren en kreekresten met rietranden en weiden. Tip: Klim het uitzichtpunt aan de Kattendijkse dijk een keer op en geniet van het uitzicht.

Schelphoek Het bosrijke krekengebied is ontstaan tijdens de watersnoodramp in 1953. Het gat in de dijk op deze plaats leek in eerste instantie nog mee te vallen maar in de maanden na de ramp werd het alleen maar groter. Om het gebied werd toen een ruim vier kilometer lange ringdijk aangebracht die werd gesloten met caissons. De laatst aangebrachte caisson steekt nu nog steeds boven de dijk uit. Tip: Wandelroute (4 km) rond de kreken met uitzichttoren.

ar is TIP: In het voorjantrum ce ie at rm fo het in end en regelmatig geop rkt pe be n ee er is aantal excursies.

Koudekerkse inlaag De aanleg van inlaagdijken gaat terug tot de middeleeuwen. Ze werden aangelegd op plaatsen waar gevaar bestond voor overstroming. Om dat te voorkomen werd bij wijze van ‘buffer’ achter de bedreigde zeewering een reservedijk gelegd, een zogenoemde inlaagdijk.

Yerseke- en Kapelse Moer Een landschap waar de sporen van menselijke activiteiten uit vele eeuwen terug te vinden zijn. Uit de plantengroei kun je opmaken hoe en waar er gemoerneerd (uitgraven van zout veen) is of zien waar de

4

middeleeuwse schaapsherder met zijn kudde verbleef en rond trok. Tip: Wandelroute (2,5 km,) dwars door het gebied. Onderweg geven tekstpaneeltjes uitleg. Open van 15 juli tot 15 oktober.

Ontdek de Oosterschelde magazine

De strook tussen zee- en inlaagdijk heette inlaag of, in de middeleeuwen, ‘insete’. De langgerekte greppels en dammetjes zijn het gevolg van afgravingen om de voorliggende zeedijk te versterken. De klei werd in stroken verwijderd. Tip: Beklim de 23 m hoge oude kerktoren Plompe Toren - op weg naar boven beleef je de geschiedenis van het verdronken dorp Koudekerke.

5


Op zoek naar krabbetjes!

STRAND EN DIJK

Getijdenbakken De onderwaterwereld van dichtbij ontdekken zonder nat te worden. Bij laag water blijft het water in de betonnen bak staan. Vanaf de rand is er van alles te zien. Helemaal leuk als je met een schepnetje ook nog wat vangt. Bij het Watersnoodmuseum (Ouwerkerk) en bij het Dijkhuisje (Keihoogteweg, Wissenkerke) staan ze aan de voet van de dijk.

Scharrelen langs de vloedlijn Overal rond de Oosterschelde vind je in luwe hoekjes kleine strandje. Vooral bij laag water is er van alles te beleven en te ontdekken.

Laagwaterlijn Bij de laagwaterlijn kom je dieren tegen die in en op het zand leven. Veel oesters zitten hier in hoopjes aan elkaar vast. Dat noem je oesterriffen. Er leeft van alles tussen. Let wel op, ze hebben hele scherpe randen.

Vloedmerk Bij hoog water spoelen hier allerlei (dode) dieren, wieren en afval aan. Er leven ook allerlei kleine diertjes tussen. Een gedekte tafel voor een aantal bijzondere vogelsoorten. Zie je ze tussen het aanspoelsel scharrelen, stoor ze dan niet. Laat ze rustig hun buikje vol eten.

Eieren? Op het strand kun je ook eikapsels van de wulk tegenkomen. Deze zeeslak legt zijn eieren in grote pakketten van aan elkaar geplakte eizakjes op de bodem van de zee. In die zakjes zitten de eitjes. Wulken leggen tussen oktober en mei hun eieren op stenen of schelpenbedden op de zeebodem. Door storm kunnen ze losraken en aanspoelen.

an alles te v r e is r e t a w g “Bij laa t strand en e h p o n e d in v e beleven en t elt jes tussen de stenen.” in de kleine po

Voet van de dijk

Wieren

Langs de voet van de dijk liggen stenen en kleine poeltjes. Op de stenen zit van alles; anemoontjes, zeepokken, alikruiken en nog veel meer. Bekijk zo’n steen maar eens goed. In de poeltjes vind je garnaaltjes, krabbetjes en soms zelfs een visje.

Wieren zijn de planten van de zee. Ze bevatten bladgroen, onmisbaar voor het maken van energie. En verantwoordelijk voor de kleur van het wier; je hebt groene, bruine en rode. De groene zeewieren hebben het meeste bladgroen. Ze drijven daar waar het water ondiep is. De bruine zeewieren groeien net buiten het getijdegebied, zo’n 2-3 meter onder het oppervlak. Daar worden de rode en oranje golflengtes van het licht geabsorbeerd. Rode wieren worden tot op honderd meter diepte en meer gevonden. De blauwe en paarse golflengtes van het licht dringen tot veel grotere diepten door.

Tip: Ruim wat zwerfvuil op, alle beetjes helpen. Op veel plekken staan grote bakken van Doe mee, Verlos de Zee.

6

T I P:

Ga een keer mee met een wierenwandeling of smaaksafari (wildwier.nl)

Ontdek de Oosterschelde magazine

OPDRACHT:

Ga bij laag wate r naar een groene, op zoek en rode wiersoort bruine naast elkaar en . Leg ze noem verschillen op. de

7


S K J I D N E BUIT

Orisant en Ganuenta

Bruinvissen speuren

Ten noorden van Noord-Beveland, lag het eiland Orisant. Het is bekend uit de late middeleeuwen, maar pas (gedeeltelijk) ingepolderd in 1602. In 1639 is het alweer overstroomd. In de Romeinse tijd lag in deze omgeving de havenplaats Ganuenta, tegenwoordig de plaat Vuilbaard.

In de Oosterschelde zijn ze regelmatig te zien. Wel opletten, ze komen maar heel even boven water. Je ziet alleen een glimp van een stuk rug, met de driehoekige vin. Met een beetje geduld en goed speurwerk moet het lukken.

Zuidland Van het Zuidland van Schouwen, aan de noordzijde van de Oosterschelde, is bijna niets over. Het was een tot 4 kilometer brede strook polderland met minstens vijftien dorpen en buurtschappen ten zuiden van het huidige Schouwen. Het enige opvallende restant is de monumentale kerktoren van Koudekerke, de ‘Plompe Toren’ Meer info; Zeeuwse Ankers.

Op een aantal plekken kun je ze vanaf de dijk zelfs zien: Burghsluis, Plompe Toren, Zierikzee, Wemeldinge, Goese Sas, Colijnsplaat en Wissenkerke.

Dijkwachtershuisje Keihoogteweg, Wissenkerke Stevig verbonden met de dijk staat dit huisje er al sinds 1925. Bij zwaar weer werd vanaf hier de dijk in de gaten gehouden. Nu is het een informatiepunt van Nationaal Park Oosterschelde. In het seizoen organiseren we er regelmatig leuke activiteiten.

Verdronken land

Buitendijks fietsen

De kustlijn van de Oosterschelde veranderde lange tijd regelmatig. Onder de invloed van het zoute water en de wind verdwenen er soms hele stukken.

Genieten van de vogelrijkdom en het prachtige uitzicht kan bijna overal buitendijks langs de Oosterschelde. De stukken waar het niet kan zijn druk in gebruik door een heleboel kustvogels. Ze wachten samen tot de voedselrijke slikken en platen weer droogvallen.

Verdronken Land van Zuid-Beveland Ten noorden van de herdijkte oostelijke ‘staart’ van ZuidBeveland ligt het Verdronken Land van Zuid-Beveland. Grotendeels ontstaan door de vloeden van 1530 en 1532. Hierin liggen archeologisch waardevolle verdronken dorpen zoals Zeelands enige ‘echte’ verdronken stad Reimerswaal.

8

Veel broedplekken, zoals de stranden, zijn ongeschikt geworden

Ontdek de Oosterschelde magazine

door de recreatieve druk. De afgesloten dijktrajecten vormen dankzij de rust een prima plek om te broeden. Op die plekken wordt er uitgeweken naar een binnendijkse route. Een mooie manier om het Nationaal Park op de grens van land en water te ontdekken.

9


R E T A W R E D ON Tip DOEN Met een zeepok aan tafel

800.000+ DUIKEN PER JA A R

Ga bij laag water op zoek naar wat zeepokken. Neem een doorzichtig potje mee. Ze zitten op stenen, palen, mosselen of oesters. Vul het potje met zeewater en stop de zeepokken er in. Zorg dat ze rechtop staan. Zet het potje op een rustig plekje en kijk wat er gebeurt. Zie je kleine waaiertjes verschijnen? Hiermee halen ze voedsel uit het water.

Op je buik Ga eens op je buik op een steiger liggen en kijk over het randje. Net onder de waterlijn groeit en leeft van alles. Als je goed kijkt zie je vast een zakpijpje zijn water rondpompen. Verstopt een garnaaltje zicht tussen het wier. En laat een anemoon zijn kleurrijke tentakels zien.

Saaie bak water!? Onder water bruist het van het leven. In het water, op de zandige bodem en op en tussen de stenen van de dijken; het wemelt er van de planten en dieren. Inktvissen, zeepaardjes, zeehonden, bruinvissen, zelfs haaien komen in de Oosterschelde voor. Kleurrijk is het ook. Talloze zeeanemonen, wieren, felgekleurde kolonievormende zakpijpjes en naaktslakjes toveren het onder-water landschap om in een kleurrijk tropisch aandoend rif. En wist je dat in de Oosterschelde de enige Nederlandse koraalsoort voorkomt?

10

Snorkelen Onder water is er van alles te zien en te ontdekken. Met behulp van een masker en een snorkel ook helemaal niet moeilijk. En als je een vest aan hebt dan blijf je ook nog eens gewoon drijven. Je leert onder begeleiding een beetje snorkelen en een beetje wat je allemaal onder water kunt zien.

Ontdek de Oosterschelde magazine

“Net onder de waterlijn groeit en leeft van alles!” 11


K E R T L E G O V E D F E E L E B

Visdief

• Zomergast • Komt eind maart, gaat eind oktober • Broeden tussen kleine kolonies kokmeeuwen • Zeezwaluw: fijn gebouwd en behendig in de lucht • Vissen vlak achter de dijk

Rosse Grutto Misschien wel één van de boeiendste verschijnselen in onze natuur. Jaarlijks trekken miljarden vogels over de aarde van hun overwinteringsgebieden naar hun broedgebieden. En weer terug. Hierbij trekken ze vrijwel allemaal het liefst op de grens van water en land. Een plek waar voldoende voedsel is te vinden.

• Mei voorjaarstrek en augustus/september • Najaarstrek in Nederland • Zwijgzaam • Zoeken bodemdiertjes in het slik, zand en tussen de stenen

Onmisbaar De Zeeuwse delta, dus ook de Oosterschelde, is onmisbaar als tussenstop- en/of overwinteringsgebied. Er is ruimte, rust en voedsel gedurende het hele jaar. Dit komt door de combinatie van binnendijks gelegen natuurgebieden en de buitendijks gelegen schorren, slikken en platen. Langs de trekroute zijn maar weinig gebieden die dit allemaal hebben.

Trekroutes De belangrijkste trekroutes concentreren zich daarom ook langs de kusten van de continenten. Eén van die ‘hoofdsnelwegen’ voor vogels, loopt langs de westkust van Europa en Afrika. Deze loopt van Oost-Canada en Siberië in het uiterste noorden, tot aan het zuidelijkste puntje van Afrika. Naar schatting maken jaarlijks ruim 90 miljoen vogels gebruik van deze route.

Smient • Wintergast • Oktober/november tot maart/april • Fluiteend: kenmerkende roep opvallend uiterlijk • Vegetariër: polders, schorren en inlagen

Lepelaar

Weetje

• Zomergast • Broed van april tot augustus • Meeste te zien in de nazomer • Bijzondere snavel: met de bek heen en weer door ondiep water • Viseter, garnalen, slakjes en waterinsecten

12

Vliegen de vogels naar de Oosterschelde dan wordt het laag water en vallen de slikken droog: een wegrestaurant dat twee keer per dag open is.

Ontdek de Oosterschelde magazine

13


i

NOORD-BEVELAND

Camping Orisant Colijnsplaat Minicamping Klaverwijk Colijnsplaat Minicamping Mattemburgh Colijnsplaat Camping Anna Friso Kamperland Speel Boerderij Five star farm Kamperland Apart Hotel Het Veerse Meer Kortgene Hotel de Kroon Wissenkerke Minicamping Zeelucht Wissenkerke

THOLEN

GASTHEREN

Restaurant ’t Veerhuis/Hotel Oosterschelde Anna Jacobapolder Camping De Striene Poortvliet Landschapscamping Kruytenburg Poortvliet Camping Stavenisse Stavenisse Frisia rondvaarten Sint Annaland Camping de Muie Sint-Maartensdijk Hotel Kom! Sint Maartensdijk Wegwijslokaal Sint-Maartensdijk Oesterdam Resort Tholen Sportvis- en rondvaartbedrijf Zwerver 3 Tholen Tjalk de Stoere Eenvoud Tholen

Havens Gemeentehaven Bruinisse WSV Noord-Beveland Hansa B.V. WSV Sint-Annaland SWS Stavenisse Gemeentehaven Zierikzee

Bruinisse Colijnsplaat Goese Sas Sint-Annaland Stavenisse Zierikzee

O nze gastheren zijn u graag van dienst!

Gastheer

Gastheren zijn ondernemers die deel hebben genomen aan de cursus gastheerschap van het Nationaal Park. Ze komen twee maal per jaar bijeen voor kennisuitwisseling en bijscholing. Bij hen kun je terecht voor al je vragen over mooie wandel – en fiets routes, bijzondere activiteiten, leuke strandjes, de beste plekken om vogels te zien en nog veel meer.

14

ZUID-BEVELAND

Zeeland Vakantiewoningen Brouwershaven Recreatieterrein Welgelegen Burgh-Haamstede Steurshoeve B&B Burgh-Haamstede Kommertjeshof B&B Burgh-Haamstede Passagiersschip De Onrust Burghsluis Restaurant De Heerenkeet Kerkwerve Deltapark Neeltje Jans Neeltje Jans Landgoed Camping Hoeve Batenburg Noordwelle/Ellemeet Camping De Vierbannen Ouwerkerk De Witte Boulevard Renesse Camping International Renesse Camping Julianahoeve Renesse Camping Zonnedorp Renesse De Witte Boulevard Renesse Nieuwe Maen Charters Zierikzee Zeilschip Scaldis Zierikzee Landschapscamping De Zonnehoeve Zonnemaire

Zeeuwse klipper Avontuur Goes Camping Zon en Zee Yerseke De Viskeete/Piet van Oost BV Yerseke Marstrand Rondvaarten Yerseke Venturi-Sailing Yerseke De Oesterij Yerseke Camping Klein Stelle Wemeldinge Camping Linda Wemeldinge Gasterij Schoudee Wemeldinge Goldies Travel Wemeldinge Oesterbaai Wemeldinge Wemeldinge Sailforce Wemeldinge

OVERIG

SCHOUWEN-DUIVELAND

Uiteraard ook voor een heerlijk streekgerecht, een vaartocht of overnachting.

Rederij Denick

Ontdek de Oosterschelde magazine

Terneuzen

15


N E K R A P E NATIONAL

DOEN

R OT TE R D A M

touw

Hoeveel krabben vang jij?

Schiermonnikoog Lauwersmeer

De Biesbosch

G R O N I N G EN

Drentsche Aa

Maak een onderwaterkijker:

ssel

spek/mo

steen

Nodig: Plastic fles Stevig stuk helder plastic Plakband / Ducttape

Drents-Friese Wold

Dwingelderveld

B REDA

Wat zie je?

Zuid-Kennemerland

Weerribben-Wieden

TIL BURG

Nieuw Land

A M S TE R D A M

De Sallandse Heuvelrug

HAARL EM

E IN DH OV E N

A P E LD OO RN

E N SCHEDE

De Hoge Veluwe U T R EC H T

De Zoom-Kalmthoutse Heide Veluwezoom

‘ S - G R A V EN H AG E

A R NH EM

R OT TER D A M

Knip de bodem van de fles. Trek het doorzichtige plastic strak over de opening. Plak het goed vast. Ga naar de waterkant en duw je kijker in het water. Kijk door de bovenkant van de fles.

Met wat touw, spek/mossel en een steentje of oester als lood maak je je eigen krabbenhengel!

Maak van ijzerdraad . deze vorm

De Loonse en Drunen

Duinen van Texel

Utrechtse Heuvelrug

Krabbetjes vangen:

1

De Alde Feanen

Maak van ijzerdraad . Maak je eigen schepnet deze vorm Maak van Knip een been 1 ijzerdraad 2 Nodig: van de panty. .gaten) Knip een been van Oude pantydeze (zonder vorm Maak knip de sok eraf. stevig ijzerdraad Maak van 2 van 1de ijzerdraad panty. 1 ijzerdraad stevig touw . knip de deze sok eraf. 3 vorm stok . deze vorm Knip een been naaldeen en draad Maak 3 2 van de panty. stevige knoop Maak een Knip een been knip de sok eraf. in de onderkant 2 Knipstevige een been knoop van de panty. van de panty. 2 3 van in dede panty. onderkant knip de sok eraf. knip devan sokdeeraf. panty. Maak een 3 4 knoop stevige 3 in de Maak een Naai metonderkant de naald 4 Maak een van de panty. stevige knoop en draad de open stevige knoopNaai met de naald in de onderkant kant van de panty in de onderkant en draad devan open de panty. om het ijzerdraad. 4 van de panty.kant van de panty om het ijzerdraad. Naai met de naald 4 en draad de open 4 kant van de panty Naai met de naald 5 om het ijzerdraad. Naai met de naald en draad de open Bind met touw en draad de open 5 van de panty kant of ijzerdraad de kant van de panty om het ijzerdraad. ring en de steel om het ijzerdraad. Bind met touw of ijzerdraad de stevig aan5 elkaar. ring en de steel stevig aan elkaar. Bind met touw 5 of ijzerdraad de 5 16 ring en de steel Bind met touw 1

Oosterschelde

emme

rtje

Op de blaadjes van het blaaswier zie je allemaal bolletjes. Deze zijn gevuld met lucht. Daardoor kan het blaaswier goed blijven drijven in het water.

De Loonse en Drunense Duinen

Uniek

B REDA TIL BURG

De Maasduinen E IN DH OV E N

De Zoom-Kalmthoutse Heide

Nederland heeft Samen vertellen 21 Nationale Parken. zij het verh Nederlandse na tuur. Elk Nation aal van de aa in zijn soort: dui nen, bossen, heid l Park is uniek e, laa getijdenwater, be ekdalen, vennen gveen, en nog veel meer.

De Groote Peel

De Meinweg

Beleving

aat voorop. st r u tu a n e d n Behoud va nnen genieten. u k n a v r e je t e Daarnaast mo natuurgerichte re creatie Daarom wordt stimuleerd. ge

Zwemmend Blaaswier

Nodig:

N I J M E G EN

De Biesbosch

Topnatuur Wereldwijd staan Nationale Parken garant voor topnatuur. In elk Nationaal Park kan je dat ervaren door een unieke beleving. Ga op onderzoek uit en ontdek!

Zoek een stukje blaaswier en laat het zwemmen in je emmertje.

Ontdek de Oosterschelde magazine

17


Die englische Be zeichnung für den Schwei nswal ist „Harbour Porp oise“ und stammt vom La teinischen Begriff ‚procus’ ab, was Ferkel oder Schwein be deutet.

i n s n sw e wa rtes l

DEUTSCH

e iss e W w N o c h m e h r Sch m u z

Schweinswale entdecken

Robben entdecken

Willst du Schweinswale sehen? Dann schau ganz genau hin, denn sie kommen nur ganz kurz an die Wasseroberfläche. Dann sieht man für einen kurzen Moment ein Stück des Walrückens mit einer dreieckigen Flosse, die sich fast rollend durch das Wasser bewegt. Die Schweinswale springen nicht aus dem Wasser. Es gibt ein paar Orte, an denen man sie entdecken kann: Burghsluis, Plompe Toren, Zierikzee, Wemeldinge, Goese Sas, Colijnsplaat und Wissenkerke.

Der Population der gewöhnlichen und grauen Robben geht es gut. Sie fühlen sich sehr wohl in der Oosterschelde. Ungefähr 100 Robben tummeln sich hier. Wenn das Wasser niedrig ist, sonnen sie sich auf den trockenen Felsen. Am besten kann man sie vom Boot aus sehen. Also nichts wie los: Komm einfach mit auf eine der vielen Bootsfahrten.

der See hu Runde H nd hat eine undekop f hat einen die Kegelrobbenn Kopf te ch abgefla

Noch ein Tipp: Neeltje Jans Auf der früheren Arbeiterinsel Neeltje Jans kannst du entspannen und den Wind durch deine Haare wehen lassen.

Geheimtipp

Oosterschelde Den Nationalpark Oosterschelde musst Du erleben. Jeden Tag aufs Neue. Wegen der Gezeiten Ebbe und Flut ist im größten und nässesten Nationalpark in den Niederlanden kein Tag wie ein anderer. Schätze am Strand sammeln, durch das Watt wandern, eine bezaubernde Unterwasserwelt mit der Taucherbrille auf der Nase erkunden, salzige Köstlichkeiten schmecken, mit dem Kajak zu einer Sandbank fahren, Schweinswale entdecken und natürlich auch Seehunde suchen. Es gibt so viel zu erleben.

ier an: Schau es dirrshch elde.nl www.np-ooste

Bei Ebbe ist es schöner Bei Ebbe sind die Strände voll mit angespülten Schätzen und besonderen Pflanzen und Tieren. Zwischen den Steinen gibt es viele kleine Pfützen mit Krabben, Anemonen und Garnelen. Dort, wo sich das Wasser zurückgezogen hat, kreucht und fleucht es. Viele Vögel finden dort ein leckeres Mahl.

Das muss man unbedingt machen: Krabben fangen Das benötigst Du dazu: Einen Stock, ein Stück Schnur, eine Wäscheklammer, eine Auster, ein Stückchen Speck und einen Eimer So einfach geht’s: Binde die Schnur an den Stock. Befestige die Auster oder etwas anderes Schweres am Ende der Schnur und lass ein bisschen Schnur übrig. Daran machst du die Wäscheklammer fest. Das Stückchen Speck wird daran festgemacht. Jetzt kannst du loslegen.

18

Ontdek de Oosterschelde magazine

19


ENGLISH

The porpoise w as formerly known as ‘pig’fi sh or sea’pig’. The English de signation, Harbour Porpoi se, is derived from the ancien t Latin word for pig (porcus) . Because of porpoises thick layer of fat and their grunting so unds, people related them to pigs.

t

!

c Fa

Spot porpoises

Discover seals

Would you like to spot a porpoise? Then pay close attention because they only show themselves briefly. You will only see a glimpse of their back, with their triangular fin cutting through the water. They do not jump out of the water. There is a couple of places along the coast where you are more likely to spot porpoises: Burghsluis, Plompe Toren, Zierikzee, Wemeldinge, Goese Sas, Colijnsplaat and Wissenkerke.

The regular and grey seal are well adjusted to the Oosterschelde. There is easily a hundred of them. They can be seen bathing in the sun on the sandbanks when the tide is low. They are checked out best from a boat so join one of the many boat tours.

the regu lar a round seal has head s the grey seal ha a flattened head

Tip: Neeltje Jans

Oosterschelde You have to experience the Oosterschelde. Over and over again. The changing of the tides makes that not a single day is the same in the largest and wettest National Park of the Netherlands. To comb the beach, to pace through the mud, a magical underwater world to be seen through your diving goggles, to taste the salty delicacies, to kayak to a sandbank, to seek out porpoises and seals. And even more!

Check out lde.nl che www.np-oosters

Go get some fresh air on the former artificial island Neeltje Jans, located in the estuary of the Oosterschelde. Wind and weather created a beautiful dune landscape there. An impressive drive across the Oosterscheldekering will lead you there.

Tip! Ebb is more fun When the tide is low the beaches are littered with peculiar plants and animals, along with all sorts of things washed up ashore. There is a variety of small puddles in between the stones and rocks filled with crabs, shrimps and anemones. Lots of birds shark up their meals here.

Things to do: catch a crab Required: a stick, rope, clothes pin, oyster, bacon and a bucket. Tie the rope to the stick and attach the oyster or something heavy. Make sure you have a piece of rope left to attach the pin to. The bacon is then put on the pin. Ready, go fishing!

20

Ontdek de Oosterschelde magazine

21


mer

Le marsouin ét ait autrefois connu comme le cochon de m er. Le nom anglais, Harbour Porpoi se, vient du mot la tin porcus pour (porc). Cette re lation avec les po rcs résulte du fait qu e les marsouins so nt équipés d’une ép aisse couche de graisse et qu’ils font en outre des grognemen ts.

on

de

F R A N Ç A IS

À savoir :

oc le c

h

Contempler des marsouins

Découvrir les phoques

Vous voulez voir un marsouin? Faites attention car ils n’apparaissent que de temps à autre au-dessus de l’eau. Vous ne verrez alors que la pointe de leur dos, avec la nageoire triangulaire qui permet un mouvement de roulement dans l’eau. Ils ne sautent pas hors de l’eau. Il y a quelques endroits le long de la côte où vous avez une grande chance de les voir: Burghsluis, Plompe Toren, Zierikzee, Wemeldinge, Goese Sas, Colijnsplaat et Wissenkerke.

Les phoques communs et gris s’amusent à Oosterschelde. Il y en a sûrement une centaine. Avec la marée basse, ils prennent un bain de soleil sur les bancs. Le mieux serait de les voir à partir d’un bateau, participez donc à l’un des nombreux voyages en mer.

le phoqu e tête de commun a une chien ro nd le phoque gris a tête aplatie

une

Suggestion: Neeltje Jans Allez vous promener pendant une journée sur l’ancienne île artificielle et de construction Neeltje Jans, située sur l’Escaut oriental (Oosterschelde). Le climat et le vent y ont formé un beau paysage de dunes. Un tour impressionnant sur le barrage de l’Escaut oriental (Oosterscheldekering) vous y emmènera.

Suggestion!

Oosterschelde Vous devez chaque jour revivre l’expérience De Oosterschelde. La marée haute et basse font qu’aucun jour ne ressemble au précédent dans le plus grand et le plus humide Parc National des Pays-Bas. Peigner la plage, se promener dans la boue, découvrir un monde sous-marin avec votre masque de plongée, goûter des délices salés, faire du kayak pour atteindre un banc de sable, chercher des marsouins, et bien sûr, chercher des phoques. Et encore beaucoup plus!

sterschelde.nl

Voir www.np-oo

La marée basse est plus amusante À marée basse, il y a plein de choses qui s’échouent sur les plages, et des plantes et animaux exceptionnels. Il y a beaucoup de petits étangs entre les pierres avec les crabes, les anémones et les crevettes. Les bancs exondés sont débordés. Beaucoup d’oiseaux s’y précipitent pour picoter leur repas.

À faire: attraper des crabes Indispensable: un bâton, une corde, une pincette, une huître, un morceau de lard et un seau. Liez la corde au bâton. Attachez l’huître ou autre chose plus lourde. Gardez un morceau de corde où vous devez fixer la pincette. Mettez le morceau de lard sur la pincette. Prêt, vous pouvez maintenant attraper les crabes!

22

Ontdek de Oosterschelde magazine

23


Tijdens het lezen nde kom je verschille . icoontjes tegen

T R A A K K E D T ON Legenda cultuurhistorie vogels strandje natuurvaartocht wandeling zeehond bruinvissen natuurentreepunt

Nog meer informatie is te vinden op onze interactieve kaart. Ga naar: www.np-oosterschelde.nl

art Op de ontdekka kan je zien waar nt je dit buiten ku beleven.


t t

GOEREEOVERFLAKKEE

Renesse Herkingen

Dreischor

SCHOUWENDUIVELAND

Burgh-Haamstede

Bruinisse

Zierikzee

Roggenplaat

Neeltje Jans

Anna Jacobapolder

Ouwerkerk

S T. P H I L I P S L A N D

br

ug

Roompot nd Ze

Colijnsplaat

Kamperland

NOORDBEVELAND Kortgene

Veere

Wolphaartsdijk

Middelburg

e

kk

Sli

a nv

Stavenisse

Vondelingsplaat

ne

ia

nV

ela

Oostersch elde ke rin g

Oude-Tonge aam zeldz egras ze t o Gro

St. Annaland

THOLEN

Br

ab

an

tsc

Sint-Maartensdijk O o he vaarw s t ater er sc h Goes Wemeldinge e ld

Tholen

Yerseke

Heinkenszand

Ellewoutsdijk

Hansweert

Oesterdam

e

ZUIDBEVELAND

Marollegat

Pietermanskreek Rattekaai


Colofon Uitgave: Realisatie: Vormgeving: Fotografie:

Nationaal Park Oosterschelde IVN Natuureducatie, Goes Nilsson Algemeen: Chiel Jacobusse, Piet Bout, Steurshoeve B&B, recreatieterrein Welgelegen, Rijkswaterstaat, De Witte Boulevard, Minicamping Zeelucht en Huibert van den Bos Onderwater: Ivo Madder en Dennis Barendse

Communicatie & Educatie IVN Natuureducatie Klein Frankrijk 1, 4461 ZN Goes T 0113-211675 E info@np-oosterschelde.nl

Secretariaat p.a. Provincie Zeeland Postbus 6001, 4330 LA Middelburg T 0118-631110 E npo@zeeland.nl

Mede mogelijk gemaakt door:

de Oosterschelde