__MAIN_TEXT__

Page 1

Ommetje Oud-Urmond IVN Stein, Limburg Traject: Oud-Urmond Startpunt/eindpunt: hoofdingang St.Martinuskerk aan de Grotestraat in Oud-Urmond; voor de kerk zijn een aantal parkeerplaatsen, op het St.Maartensplein achter de kerk is extra parkeergelegenheid. Lengte: 2 km Begaanbaarheid: grotendeels verharde weg. Er zitten een paar smalle, steile paden in en twee trappen.

Routebeschrijving LA: linksaf, RA: rechtsaf, RD: rechtdoor

1. Start met uw rug naar de ingang van de kerk. 2. Wanneer u schuin naar links en naar rechts kijkt, ziet u twee waterpompen. Het zijn twee van de drie laatste pompen in Urmond. 3. U gaat LA (Grotestraat). 4. In deze straat passeert u rechts het Schippershuis. 5. In het voorfront van de monumentale Terpkerk staan in nissen twee beelden van de patroonheiligen van de parochie: Leonardus en Martinus. Direct rechts achter de Terpkerk staat een beeld van een waterrat in carnavalskledij. Het beeld is geplaatst ter ere van het 5 x 11jarig bestaan van carnavalsvereniging De Waterratte. Op diverse gevels vindt u bordjes met uitleg over het betreffende pand. Loop even een rondje om de Terpkerk, via het trappenstraatje tussen de Boven- en Benedenstad! In dit straatje, dat Tiendschuurstraat heet, vindt u een gevelsteen met inscriptie in het overgebleven deel van de vroegere Tiendschuur. Na een paar honderd meter, hoog op de helling links, ligt de Hervormde Kerk.

6. Op de Y-splitsing bij de waterpomp LA (Bergstraat). Deze waterpomp is de derde van de drie overgebleven pompen. 7. Op de volgende Y-splitsing gaat u RA. Aan uw linkerhand staat de Kruiskapel. Deze stond oorspronkelijk op de plek waar nu de betonnen spoorbrug ligt, op de kruising van de Paalweg en de Veestraat. 8. Aan het eind van de weg, T-splitsing, gaat u RA. 9. De weg met de bocht mee over de Kattekop volgen langs de Barbarakapel. De Barbarakapel is gebouwd door de mijnwerkers die als eersten in de buurt ‘Kattekop’ woonden. In 2007 zijn veel van de woningen afgebroken en is er gestart met nieuwbouw. U hebt hier, zeker als de bomen kaal zijn, een fraai uitzicht over de uiterwaarden van de Maas. Bij hoog water kwamen deze uiterwaarden steeds blank te staan; de boerderij links beneden is daarom helemaal omdijkt. Onderaan het talud, naast de weg, stroomt de Ur. 10. Na de tweede bocht LA en dan opnieuw LA (Bergstaat). 11. U loopt terug naar de waterpomp en gaat LA (Beekstraat).

IVN streeft naar een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en de eigen leefomgeving.

www.ivn.nl


12.

13.

14.

15.

Volg de weg omhoog de dijk op. Deze dijk beschermt Oud-Urmond bij hoog water tegen overstroming. Op het hoogste punt gaat u meteen RA. Links stroomt de Ur, die ongeveer 200 meter verderop uitmondt in de Maas. Volg het klinkerpad naar rechts. U hebt vanaf hier mooi uitzicht op de drie hooggelegen kerken van OudUrmond. Dit klinkerpad loopt over mijnslikdepot dat in het kader van het Grensmaasproject wordt gesaneerd. Daarna wordt hier de stroomgeul van de rivier verbreed. Neem na ongeveer 100 m. de trap rechts omlaag en ga onderaan LA. U komt na 150 m. langs de oude kademuur van Urmond.

Urmond was van 1400 tot 1856 een belangrijke havenplaats met tolrecht. Deze kademuur is een overblijfsel van die haven die in een oude riviertak lag. De huizen liggen hier ongeveer op Maasniveau. Het pad en de straat in het verlengde hiervan heten ‘De Bath’, een oude benaming voor ‘kade’. Ook Maastricht heeft ‘Het Bath’ langs de Maas.

De uiterwaarden worden tussen 2016 en 2018 verlaagd. Daarna ontstaat er een nieuw natuurgebied, maar ook nu maken watervogels als ganzen en zwanen dankbaar gebruik van deze weilanden als rust- en graasplaats. 17.

18. 19. 20.

Op de Joodse begraafplaats of Jodenberg is één familie uit het begin van de negentiende eeuw begraven. Graven op Joodse begraafplaatsen hebben eeuwigdurende grafrechten. 21.

22. 16.

17.

Ga de volgende trap op, sla RA en vervolg het klinkerpad, dat later overgaat in een onverhard pad. Sla niet RA, maar volg het graspad, langs de Maas. Vanaf dit pad kijkt u over de uiterwaarden.

Het pad naar rechts draaiend volgen; het is vanaf hier weer beklinkerd. Richting de huizen via een doorgang tussen twee heggen. U passeert een speelpleintje. Aan het einde LA. Na het laatste huis slaat u LA een smal pad in. Het pad draait naar rechts en gaat steil omhoog; bijna bovenaan links ligt het toegangshek naar de Joodse begraafplaats.

U gaat bovenaan het pad RA (Hoolstraat) en met de bocht mee LA. Een laatste keer RA en u komt terug bij het startpunt.

Dit ommetje wordt u aangeboden door IVN Stein. Meer excursies en groene activiteiten: www.ivn.nl/stein

IVN streeft naar een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en de eigen leefomgeving.

Profile for IVN Natuureducatie

Limburg - Ommetje Oud Urmond  

6. Op de Y-splitsing bij de waterpomp LA (Bergstraat). Deze waterpomp is de derde van de drie overgebleven pompen. 7. Op de volgende Y-split...

Limburg - Ommetje Oud Urmond  

6. Op de Y-splitsing bij de waterpomp LA (Bergstraat). Deze waterpomp is de derde van de drie overgebleven pompen. 7. Op de volgende Y-split...

Advertisement