Page 1

Ommetje Coopersburg - Akkrum IVN De Lege Midden, Friesland Traject: Akkrum. Deze wandeling gaat rondom het groen van Coopersburg, het van oorsprong tehuis voor (arme) oude van dagen. Startpunt/eindpunt: VVV-kantoor aan de Ljouwerterdyk. Lengte: 1 km. Begaanbaarheid: -

Routebeschrijving LA: linksaf, RA: rechtsaf, RD: rechtdoor

1. Vanaf het VVV-kantoor aan de Ljouwerterdyk gaat u in noordelijke richting de Ljouwerterdyk op. e 2. Na ca. 200 m neemt u de 2 ingang van het gerestaureerde Coopersburg. Langs de gracht staan een aantal mooie treurwilgen; dit is de gele treurwilg. Zijn naam heeft deze boom te danken aan de hangende, treurende vorm en de goudgele scheuten en takken. Wilgen zijn bomen die tweehuizig zijn, dat wil zeggen dat ze enkel mannelijke of vrouwelijke bloemen dragen. Bij de gele treurwilg komt het soms voor dat bij de mannelijke bloemen ook vrouwelijke zitten. Treurwilgen zijn over het algemeen mannelijk. De gele treurwilg is een bastaard en komt als min of meer gecultiveerde vorm veel voor in parken en tuinen. 3. We lopen nu het park in. Direct links staat een fraaie plataan. 4. Loop achter Coopersburg langs. Veel van de bomen die u nu ziet, o.a. de treurbeuk, paardenkastanje en Hollandse linde, zijn geplant in 1900. Coopersburg is in dit jaar gesticht door de Akkrumer F.H. Kuipers, die in Amerika fortuin had gemaakt. Oorspronkelijk was het een huis voor (arme) ouden van dagen. Achter in de tuin staat het mausoleum waar Kuiper en zijn echtgenote zijn bijgezet.

5. Bij de uitgang LA. 6. Direct na het VVV-kantoor weer LA. 7. Aan het eind van de straat RA de B没terwal op, langs het water. 8. Bij de brug LA, u gaat over de brug. Naast de brug staat een elzenboom; de boom met katjes en proppen. Een wat merkwaardige plaats voor een els: van nature zien we elzen in tuinen of in buitengebied en niet zoals hier tussen de straatstenen. 9. Over de brug, na de eerste woning, RA het Rogmounepaed op. 10. Volg het pad tussen de huizen, aan het eind LA. 11. Direct daarna RA de Leppedyk op en e daarna de 2 straat RA (Himdyk). 12. We gaan weer over de Boarn. Dit is de oorspronkelijke loop van de Boarn, dwars door het dorp. Door toename van de watersport is er een nieuwe loop rond Akkrum gegraven. Deze nieuwe loop gaat via het Leppe-aquaduct over de A32. 13. Na de brug, eind van de straat, LA de Kanadeeskestrjitte in. Op de hoek rechts staat een plataan uit 1930. De plataan is een boom die in plakken zijn huid verliest. Waar de plakken afvallen zien we de kale, levende bast van de boom in groengele, soms grijze vlakken. Zelfs in de winter hangen er vaak nog de ronde vruchten aan, aan een lange steel.

IVN streeft naar een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en de eigen leefomgeving.

www.ivn.nl


14. Op de Kanadeeskestrjitte, de 1e straat RA: de Galemaleane. Tussen het spoor en de Galemaleane staan o.a. grijze abelen (familie van de populieren). In Europa een inheemse boom en gebruikt als vulhout in aanplantingen. Het karakter van de Galemaleane wordt bepaald door de 43 paardenkastanjes. Geschat wordt dat deze bomen geplant zijn in 1950. De zaden van de paardenkastanje leveren onder andere stoffen voor een kruidengeneesmiddel, vaak gebruikt bij aderontstekingen en spataderen. 15. Bij het station LA, via de Ombocht verder en op het eind van deze straat RA de Feansterdyk op. e 16. Daarna de 1 weg LA, de U.Twijnstrawei. Links ziet u een rij van 14 kleinbladige lindes. De kleinbladige linde is een Europese inheemse soort, met in verhouding een vrij strakke stam. 17. We vervolgen onze weg met een bocht naar rechts. 18. Aan het eind LA, in de richting van de kerk. 19. Bij de kerk LA de Dringelstrjitte in. e 20. Het 1 weggetje/steeg LA: de Boeresteege. Op de splitsing van de Boeresteege en de Dringelstrjitte staan aan de rand van de tuin rond de kerk twee solitaire bomen: een beuk en zilverlinde. De zilverlinde is afkomstig uit Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië. In de bloeiperiode eind juni, begin juli kun je duidelijk de sterk geurende bloemen ruiken.

Het plantjaar van deze zilverlinde wordt geschat op 1926. Beuken zijn inheems in Europa. Het zijn sterke bomen. Het hout is bekend als meubel- en timmerhout. 21. Aan het eind van de Boeresteege gaan we over de brug RA en wandelen we verder langs het water achter het park en de gebouwen van de Stichting Welgelegen. 22. Langs de oever van het park staan –met de voeten in het water- meerdere knotwilgen. Wilgen zijn levenslustige bomen. Uit een dunne, in de grond geplante tak groeit al snel een nieuwe boom. Paaltjes van wilgenhout werden vroeger door de boeren als afrastering gebruikt. De paaltjes, die op de kop in de grond werden gezet, probeerden de sapstroom te “keren” om verder te kunnen leven als nieuwe boom. Door deze inwendige, biologische, overlevingsactiviteit bleven de palen wel 10 jaar lang vitaal als afrasteringspaal. 23. Aan het eind van de straat RA en via de Sinneborren even verderop weer RA over het bruggetje. U bent nu op het Krompaed. 24. Rechts ziet u de koepel van de Stichting Welgelegen, gebouwd in 1765. De tuin is toegankelijk voor het publiek en bereikbaar via het Heechein. 25. Aan het einde van het Krompaed gaat u links. 26. Bij het VVV-kantoor bent u aan het eind van de wandeling.

IVN streeft naar een duurzame samenleving door mensen te betrekken bij natuur, milieu, landschap en de eigen leefomgeving.

Friesland - Ommetje Coopersburgwandeling in Akkrum  
Friesland - Ommetje Coopersburgwandeling in Akkrum  

Een ommetje is een korte wandeling van 30 tot 60 minuten lopen, vaak dichtbij huis of werk. Een mooie manier om aan de dagelijkse portie bew...

Advertisement