Page 1

(Adaptació) EL PLÀ INCLINAT És una superfície inclinada que serveix per aixecar objectes amb menys força.

L = longitud del pla

nosaltres, perquè és per on empenyem l’objecte.

Alçada del pla =h

FR = El pes de l’objecte Unitats de mesura: h = alçada del pla es mesura amb metres (m) L = longitud del pla es mesura amb metres (m) FM = Força motriu es mesura amb Newtons (N) FR = Força resistent es mesura amb Newtons (N) Fórmula per aplicar el pla inclinat: FM FR

=

h L

Exemple: Tenim un pla inclinat com el següent, busca la Força motriu:

FM = ? h=3m

L=5m

FR = 200 N 1r pas: Aplicar la fórmula

FM = Aquí fem la força


FM FR

=

h L

2n pas: Substituir a la fórmula FM FR

=

h L

3r pas: Aïllar l’incògnita:

FM

4t pas: Apuntar el resultat final: La força motriu val 120 N

=

200 · 3 5

=

120 N

Adaptació el plà inclinat  

Fent proves amb issuu