Page 1

Vores bolig! BoligďŹ nansiering: 10-40-50

2005


NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT · GRØNLANDS HJEMMESTYRE

Ineqarnermut Attaveqarnermullu Pisortaqarfik Direktoratet for Boliger og Infrastruktur

2

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50


Forord

Det er med stor glæde, jeg kan offentliggøre nærværende informationshæfte, der tilhører serien Vores Bolig!. Det er Landsstyrets politik, at borgerne skal have adgang til aktuel og relevant information. Det er min forventning, at min administration med denne forbedring af det offentliges oplysnings- og informationsservice dækker det behov, der har været på boligområdet.

De 4 informationshæfter, er opbygget som trin for trin vejledning, hvor de mest almindelige spørgsmål forsøges besvares, ligesom hæfterne indeholder en række eksempler. Såfremt du har behov for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte min administration eller se på Direktoratet for Boliger og Infrastruktur’s hjemmeside på www.nanoq.gl/iap

Serien består i alt af 4 informationshæfter, der omhandler • Boligfinansiering 10-40-50 • Andelsboliger • Finansiering af andelsboliger • Fra lejer til ejer

Med venlig hilsen

Jørgen Wæver Johansen Landsstyremedlem for Boliger, Infrastruktur og Råstoffer

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

3


Indholdsfortegnelse Indledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Opførelse af boliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Istandsættelser og forbedringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 10-40-50 finansiering til opførelse af boliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Finansiering: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Et eksempel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Tilbagebetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ansøgeren skal være yderst opmærksom på, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Ansøgningsproceduren trin for trin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Ansøgning om offentlige lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Byggeriet igangsættes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Udbetaling af offentlige lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 10-40-50 finansiering til istandsættelser og forbedringer af private boliger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Finansiering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Eksempel, hvor ansøgeren udfører forbedringer for 800.000 kr. . . . . 10 Tilbagebetaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ansøgeren skal være yderst opmærksom på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Ansøgningsproceduren trin for trin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Ansøgning om offentligt lån. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Arbejdet igangsættes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Udbetaling af det offentlige lån . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Lovgivning m.v. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering . 13 Yderligere oplysninger. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 10-40-50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Finansiering af boliger på 105 m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Finansiering af boliger på 125 m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Finansiering af boliger på 150 m² . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

4

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50


Indledning 10-40-50 er en boligfinansieringsordning, hvor Hjemmestyret og kommunen kan yde lån til opførelse af boliger, og hvor Hjemmestyret kan yde lån til istandsættelser og forbedringer af privatejede boliger. Lånene er rente- og afdragsfri i 20 år, hvorefter de skal afdrages over 15 år.

Opførelse af boliger Til opførelse af boliger yder Hjemmestyret og kommunen tilsammen lån på 40 % af opførelsesudgifterne. Der kan ydes anlægslån til såvel enkeltpersoner som virksomheder og selskaber. Boligerne kan opføres som flerfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse eller enfamilie- og dobbelthuse. Boligerne kan anvendes til privat bolig, udlejning eller til personaleboliger.

Istandsættelser og forbedringer Hjemmestyret yder desuden lån på 40 % af de samlede omkostninger til istandsættelser og forbedringer af eksisterende private boliger. Dette lån kan kun søges af private boligejere. Nedenfor beskrives de to muligheder for 10-40-50 boligfinansiering, og ansøgningsproceduren gennemgås.

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

5


10-40-50 finansiering til opførelse af boliger 10-40-50 henviser til den procentvise fordeling af finansieringen af de samlede opførelsesudgifter.

Finansiering: De samlede opførelsesudgifter finansieres sådan: 10% - ydes som indskud fra ansøgeren 40% - ydes som lån delt mellem Hjemmestyret og kommunen. Lånet er rente- og afdragsfrit i 20 år 50% - optages af ansøgeren som et realkredit- eller banklån Hjemmestyret og kommunen kan maksimalt yde lån til 105 m² af et boligareal, uanset om boligen er større, og maksimalt til en samlet opførelsesudgift på 13.500 kr. pr m², uanset om boligen er dyrere. Ansøgeren finansierer selv yderligere opførelsesudgifter. Hjemmestyret og kommunen yder hver især maksimalt et lån på 283.500 kr. Ansøgeren kan derfor maksimalt modtage offentlige lån på 567.000 kr. Hvis Hjemmestyret eller kommunen ikke har mulighed for at yde sin halvdel af lånet, kan den anden part yde hele det offentlige lån. De offentlige lån kommer først til udbetaling, når boligen er godkendt til ibrugtagning, og ansøgeren kan fremvise et registreret pantebrev. Det vil sige, at ansøgeren selv skal afholde alle udgifter, mens byggeriet står på. Afholdelse af udgifter under byggeriet sker typisk ved, at ansøgeren optager en byggekredit i banken.

6

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50


Et eksempel Ansøgeren bygger et hus på 105 m² à 13.500 kr./m²

(i alt 1.417.500 kr.)

10% eget indskud 105 X 13.5000 kr. X 10% =

141.750 kr.

20% som lån fra Hjemmestyret 105 X 13.500 kr. X 20% =

283.500 kr.

20% som lån fra kommunen 105 X 13.500 kr. X 20% =

283.500 kr.

50% som et realkredit- eller banklån 105 X 13.500 X 50% =

708.750 kr. 1.417.500 kr

Se flere eksempler på fordeling af finansiering på www.nanoq.gl/iap

Tilbagebetaling De offentlige lån er rente- og afdragsfri i de første 20 år efter datoen for ibrugtagningstilladelsen. Herefter afvikles lånene over de næste 15 år med en forrentning svarende til Nationalbankens diskonto plus 3 %.

Ansøgeren skal være yderst opmærksom på, At der først må indgås bindende kontrakt, og byggeriet først må igangsættes, når Hjemmestyret og kommunen har givet ansøgeren endeligt, skriftligt tilsagn om lån.

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

7


Ansøgningsproceduren trin for trin

Ansøgning om offentlige lån 1. Ansøgeren søger kommunen om en foreløbig arealtildeling. 2. Ansøgeren udarbejder et programoplæg med oplysninger om antal boliger og boligareal, samt indhenter tilbud på byggeriet med et overslag over udgifterne. Ansøgeren kan med fordel inddrage en professionel byggerådgiver på dette tidspunkt i ansøgningsprocessen. 3. Ansøgeren skaffer dokumentation for egen finansiering på 10 % af opførelsesudgifterne. Ansøgeren dokumenterer, at den resterende del af opførelsesudgifterne på 50 % kan finansieres af ansøgeren selv, f.eks. ved optagelse af banklån, realkreditlån eller via en anden finansieringskilde. 4. Ansøgning om 10-40-50 boligfinansiering sendes til både Hjemmestyret og kommunen. Følgende skal vedlægges ansøgningen: • Programoplæg med oplysninger om antallet af boliger og boligareal. • Et overslag over de forventede udgifter til byggeriet. Overslaget skal vise, hvordan udgifterne fordeles år for år. De samlede opførelsesudgifter indeholder udgifter til projektering, håndværkerudgifter, byggelånsrenter, intern byggemodning, byggeadministration samt stempelafgifter. • Foreløbigt tilsagn om arealtildeling fra kommunen. • Dokumentation for ansøgerens egen andel af finansieringen (10% indskud og 50% lån). Hjemmestyret og kommunen behandler hver for sig ansøgningen og meddeler om – og hvornår – lånene kan bevilliges. Ansøgninger kan indsendes løbende, det vil sige hele året rundt.

8

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50


Byggeriet igangsættes 5. Hvis Hjemmestyret og kommunen giver tilsagn om lån, skal ansøgeren ansøge om endelig arealtildeling hos kommunen. Den endelige arealtildeling er en forudsætning for, at der kan ansøges om støbe-, grave- og byggetilladelse hos kommunen. Først når der er givet tilsagn om offentlige lån, kan byggeriet igangsættes. 6. Ansøger afholder selv alle udgifter, mens byggeriet står på. Udbetaling af offentlige lån 1. Efter byggeriets afslutning indsender ansøgeren: a. dokumentation for, at byggeriet er godkendt til ibrugtagning, b. uafhængigt byggeregnskab, det vil sige et byggeregnskab, som er underskrevet eller stemplet af enten byggerådgiver eller bank, og c. registeret pantebrev. Dokumenterne sendes både til Hjemmestyret og kommunen. Herefter kommer lånene fra Hjemmestyret og kommunen til udbetaling. Anlægsaktiviteten skal være påbegyndt inden 2 år og afsluttet samt ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagnsskrivelsen om offentlige lån. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel.

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

9


10-40-50 finansiering til istandsættelser og forbedringer af private boliger Hjemmestyret kan yde rente- og afdragsfri lån til privatpersoner, til forbedringer og istandsættelser af eksisterende privatejede boliger. Eksempelvis kan lånet ydes til kloakering, efterisolering, trykvand, ny sanitet, nye vinduer, nyt tag og mindre moderniseringer. Der ydes ikke lån til fx at udskifte et funktionelt køkken med et nyere køkken eller til at foretage større tilbygninger.

Finansiering De samlede udgifter til istandsættelser og forbedringer finansieres sådan: 40% - ydes som et rente- og afdragsfrit lån fra Hjemmestyret. 60% - afholdes af ansøgeren selv som egenkapital, optagelse af bank- eller realkreditlån eller en kombination heraf. Hjemmestyrets maksimale lån på 283.500 kr., svarer til 40 % af en samlet udgift på 708.750 kr. Det vil sige, at hvis udgifterne til istandsættelser eller forbedringer overstiger 708.750 kr., må ansøgeren selv finansiere de ekstra udgifter. Ansøgeren afholder selv alle udgifter til arbejdet, mens istandsættelsen eller forbedringen udføres. Afholdelse af udgifter til arbejdet under istandsættelsen sker typisk ved, at ansøgeren optager en byggekredit i banken.

Eksempel, hvor ansøgeren udfører forbedringer for 800.000 kr. Lån fra Hjemmestyret 40% X 708.750 kr. = 283.500 kr. Ansøgernes andel 60% X 708.750 kr. = 425.250 kr. Ikke støtteberettigede udgifter, som ansøgeren selv skal afholde 800.000 kr. - 708.750 kr. = 91.250 kr. Det vil sige, at ansøgeren selv afholder udgifter for 516.500 kr. og opnår lån fra Hjemmestyret på 283.500 kr.

10

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50


Tilbagebetaling Hjemmestyrets lån ydes som et rente- og afdragsfrit lån. Lånet forfalder til betaling ved bodeling, konkurs og ejerskifte, med mindre Landsstyret bestemmer andet.

Ansøgeren skal være yderst opmærksom på At der først må indgås bindende kontrakt, og arbejdet først må igangsættes, når Hjemmestyret har givet ansøgeren endeligt, skriftligt tilsagn om lån.

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

11


Ansøgningsproceduren trin for trin

Ansøgning om offentligt lån 1. Ansøgeren indsender en ansøgning om lån til istandsættelser og forbedringer til Direktoratet for Boliger og Infrastruktur Ansøgningen skal vedlægges følgende dokumentation: • Beskrivelse af den planlagte istandsættelse/forbedring. • Oplysninger om de forventede omkostninger ved arbejdet. • Dokumentation for hvordan ansøgerens selv afholder sin andel af de samlede istandsættelses- og forbedringsudgifter. Ansøgninger kan indsendes løbende, dvs. hele året rundt.

Arbejdet igangsættes 2. Hvis Hjemmestyret giver tilsagn om lån til istandsættelsen/forbedringen, kan arbejdet begynde. 3. Ansøger afholder selv alle udgifter, mens istandsættelsen eller forbedringen udføres.

Udbetaling af det offentlige lån 4. Lånet kommer til udbetaling, når ansøgeren har indsendt registreret pantebrev og uafhængigt byggeregnskab, det vil sige et byggeregnskab, som er underskrevet eller stemplet af enten byggerådgiver eller bank. Anlægsaktiviteten skal være påbegyndt inden 2 år og afsluttet samt ibrugtaget inden 3 år efter udstedelse af tilsagnsskrivelsen. I modsat fald bortfalder tilsagnet uden yderligere varsel.

12

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50


Lovgivning m.v. Lovgivningen kan hentes på Direktoratet for Boliger og Infrastrukturs hjemmeside: www.nanoq.gl/iap

Landstingsforordning nr. 4 af 30. oktober 1998 om boligfinansiering • ændret ved landstingsforordning nr. 1 af 21. maj 2002 • ændret ved landstingsforordning nr. 5 af 15. april 2003 Læs også om forskellen på de forskellige boligfinansieringsordninger og se eksempler på fordeling af finansiering på www.nanoq.gl/iap

Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: Grønlands Hjemmestyre Direktoratet for Boliger og Infrastruktur, Boligsektionen Box 909 3900 Nuuk Tlf.: 34 50 00 Fax: 34 54 10 www.nanoq.gl/iap

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

13


10-40-50 Antal m²

Pris m²

105 105 105

Opførelsespris pr. bolig i alt 13.500 1.417.500 17.500 1.837.500 19.500 2.047.500

10% Eget indskud 141.750 183.750 204.750

20% Lån fra Hj.styret 283.500 283.500 283.500

20% Lån fra kommunen 283.500 283.500 283.500

50% Realkreditlån 708.750 1.086.750 1.275.750

125 125 125

13.500 17.500 19.500

1.687.500 2.187.500 2.437.500

168.750 218.750 243.750

283.500 283.500 283.500

283.500 283.500 283.500

951.750 1.401.750 1.626.750

150 150 150

13.500 17.500 19.500

2.025.000 2.625.000 2.925.000

202.500 262.500 292.500

283.500 283.500 283.500

283.500 283.500 283.500

1.255.500 1.795.500 2.065.500

Opførelsesprisen er antal kvm X pris pr. kvm Eget indskud er 10 % af opførelsesprisen Lån fra Hjemmestyret og kommunen udgør 20 % af opførelsesprisen fra hver, dog maksimalt 283.500 kr. fra kommunen og 283.500 kr. fra Hjemmestyret. Realkreditlånet er minimum 50 % af opførelsesprisen.

14

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50


Finansiering af boliger på 105 m² kr.3000000

Realkreditlån

kr.2700000

Lån fra kommunen

kr.2400000 kr.2100000

Lån fra Hjemmestyret

kr.1800000

Eget indskud

kr.1500000 kr.1200000 kr.900000 kr.600000 kr.300000 kr.0

13.500 kr/kvm

17.500 kr/kvm

19.500 kr/kvm

Finansiering af boliger på 125 m² kr.3000000

Realkreditlån

kr.2700000

Lån fra kommunen

kr.2400000 kr.2100000

Lån fra Hjemmestyret

kr.1800000

Eget indskud

kr.1500000 kr.1200000 kr.900000 kr.600000 kr.300000 kr.0

13.500 kr/kvm

17.500 kr/kvm

19.500 kr/kvm

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

15


Finansiering af boliger på 150 m² kr.3000000

Realkreditlån

kr.2700000

Lån fra kommunen

kr.2400000 kr.2100000

Lån fra Hjemmestyret

kr.1800000

Eget indskud

kr.1500000 kr.1200000 kr.900000 kr.600000 kr.300000 kr.0

16

13.500 kr/kvm

17.500 kr/kvm

19.500 kr/kvm

Vores bolig! Boligfinansiering: 10-40-50

10 40 50 dk  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you