Page 1

СЦНет Македонија доо Скопје 1 www.scnetmakedonija.com

Распоред на семинари, 12 и 13 март, Битола и Прилеп

Семинар, Сабота, 12 март, Битола, Хотел Милениум, Широк Сокак 14.00-19.15 ч

14:15 – 14:35 Ивица Стојановиќ, директор на компанијата, представување на фирмата, локално и интернационално. 14:35 – 15:30 Никола Милетиќ – кариера 2., Детално представување на СЦНет бизнисот 15:30 – 16:00 Пауза 16:00 – 16:45 Роберт Паушиќ – кариера 5., Основни чекори во бизнисот, тренинзи, семинари 16:45 – 17:30 Роберт Паушиќ – Win-win однос помеѓу потрошувачот и партнерските фирми 17:30 – 18:00 Пауза 18:00 – 18:30 Доделување на ваучери, кариери. 18:30 – 19:15 Роберт Паушиќ – кариера 5., Како во позиција 3. за 90 дена. Домаќин на семинарот: Александра Матиќ – кариера 3.

Цена: 350 денари

Семинар, Недела, 13 март, Прилеп, хотел Сонце ГА, Александар Македонски 4/3a 14.00-19.15 ч

14:15 – 14:35 Ивица Стојановиќ, директор на компанијата, представување на фирмата, локално и интернационално. 14:35 – 15:30 Никола Милетиќ – кариера 2., Детално представување на СЦНет бизнисот 15:30 – 16:00 Пауза 16:00 – 16:45 Роберт Паушиќ – кариера 5., Основни чекори во бизнисот, тренинзи, семинари 16:45 – 17:30 Роберт Паушиќ – Win-win однос помеѓу потрошувачот и партнерските фирми 17:30 – 18:00 Пауза 18:00 – 18:30 Доделување на ваучери, кариери. 18:30 – 19:15 Роберт Паушиќ – кариера 5., Како во позиција 3. за 90 дена. Домаќин на семинарот: Александра Матиќ – кариера 3.

Цена: 350 денари

Seminari 03.2011  

Bitola 12.03.2011 Prilep 13.03.2011