Page 1

Donji grad i GUP-ovi grada Zagreba

.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba, veljača 2010

Ivica Fanjek dipl.ing.arh.

19. veljača 2010.

Prezentacija u Društvu arhitekata grada Zagreba


slijed GUP-ova  

GUP 1971. GUP 1986. GUP 2003. GUP 2007.

19. veljaÄ?a 2010.

Slgl:20/71 Slgl:31/86 Slgl:14/03 Slgl:16/07

12 izmjena 10 izmjena 02 +3 ispravka 01 +9 ispravka


Donjogradski urbanotvorni red naslijeđe

ritam Boje Visine Otvoreni javni prostori 19. veljača 2010.

Drvoredi


2010. Preduvjeti urbanizma

19. veljača 2010.Kontinuirano praćenje ->znanje, uvažavanjeJavna prezentacija i prihvaćanje pravilaOsigurati poštivanje pravila


GUP 1971. podloga za izradu GUP

1971.

DUP-ova,...

 DUP

centra Zagreba 1973. 500pgm na Trgu mT u 2.garaže

Ukupno 43 garaže Plan namjena površina: 5. centralna poslovna zona Čl 18. PGM riješiti na obodima užeg i šireg centra

19. veljača 2010.


GUP grada Zagreba 1986. – 2003. Onemogućavanje gradnje javnih garaža i njihovim smještanjem, u pravilu, po obodu ovog predjela Oblik intervencije (1b)

(čl 57.)

19. veljača 2010.


Topografska karta 1989.

19. veljaÄ?a 2010.


PUP Donji grad 1989. prijedlog Planerska pretpostavka Prekid širenja grada na neizgrađena područjaMetoda: provjera koncepta po Komisiji IV SGZ za stručnu ocjenu provedbenih planova

19. veljača 2010.


Koncept PUP-a Donji grad. Ne više totalni design - završna planska slika Već ciljevima do konkretnih urbanističkih rješenja


PUP Donji grad 1989. prijedlog

19. veljaÄ?a 2010.

Postupna realizacija od parcele do parcele


PUP Donji grad - umirenje prometa

19. veljača 2010.Ne broj garaža prema potrebama Donjeg grada (43)Već broj garaža prema prostornim mogućnostima (17)


22. Garaže - plan 1989.

19. veljača 2010.


PUP-ovi do 1995.

19. veljaÄ?a 2010.


Poništeni urbanistički planovi 1995.

19. veljača 2010.


2000+ prijedlog ORRŽIVOST  

19. veljača 2010.

ZDRAVI GRAD Urbana obnova Aktivna zemljišna politika


Kartografski prikazi GUP-a 1. 2. 3.

4. 5. 6. 7. 8. 9.

Korištenje i namjena prostora Urbana pravila Procedure urbano-prostornog ureñenja promet Energetski sustav, pošta i telekomunikacije Vodnogospodarski sustav i postupanje s otpadom Mreža gospodarskih i društvenih djelatnosti Zaštićeni i evidentirani dijelovi prirode Nepokretna kulturna dobra 19. veljača 2010.


GUP Zagreb 2000+ Natječaji i

19. veljača 2010.

detaljniji planovi


GUP 2003. 7

NatjeÄ?aja i 2 DPU-a

karta: 4b procedure

kin max

19. veljaÄ?a 2010.

3.0


Garaže GUP 2003. Zona zabrane od Bauerove do Kačićeve Javne garaže 2003: Zabrana gradnje u dijelu povijesnog središta osim za:

čl. 39. i 59. GUP-a Javne garaže 2006:

Langov trg

Omogućuje se izgradnja garaža za potrebe bloka

Trg S.Radića

čl.59

Crnatkova ulica Reljkovićeva ulica Igralište Cibona Iznimno i Srednjoškolsko igralište Ne gradnji u parkovima i ispod njih 19. veljača 2010.


GUP 2006.

iznimke

Blok Badel i Cesarčeva Izgrađenost 4,5

19. veljača 2010.


GUP 2006. iznimke drugačija interpretacija urbanističkih pravila nadležnost Gradskog zavoda za zaštitu spomenikastudije kulture i prirode

19. veljača 2010.


2006. Procedura provođenja gradskog projekta dozvola dozvola projekt projektza za lokacijsku dozvolu lokacijsku dozvolu

Dorada Doradarezultata rezultata

Javni Javni uvid uvid Anketni čaj Anketni arhitektonski arhitektonskinatje natječaj Gradsko Gradskopoglavarstvo poglavarstvo

odobrava ŠNJAVANJE LOKALNE IZJA odobravaprogram programUZ UZIZJAŠ IZJAŠNJAVANJE LOKALNESAMOUPRAVE SAMOUPRAVE

Izrada čaj Izrada programa programa za za natje natječaj 19. veljača 2010.


gradski projekt: blok Jukićeva - Savska

2005.

urba anket n n arhi ističko i tekt ons natj ki eča j GRADSKI ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE

19. veljača 2010.

ožujak 2006.


Predmet izmjena i dopuna 2007. 1.

2. 3. 4.

19. veljaÄ?a 2010.

Borongaj - Studentski kampus Zagreb arena Detaljniji planovi Donji grad


Dovršenost Donjeg grada 2007.

19. veljača 2010.


Detaljni urbanistički planovi najužeg središta Donjeg grada

1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

DPU DPU DPU DPU DPU

Ilica – Medulićeva – Deželićeva – Kačićeva Ilica – Frankopanska – Dalmatinska – Medulićeva Dalmatinska – Frankopanska – Deželićeva - Medulićeva Ilica - Gundulićeva – Varšavska – Frankopanska Ilica – Preobraženska – Preradovićev trg - Varšavska – Gundulićeva

DPU DPU DPU

Trg bana Jelačića – Praška – Teslina – Gajeva Trg bana Jelačića – Petrinjska – Amruševa – Praška Cesarčeva – Kurelčeva – Jurišićeva – Trg bana Jelačića

19. veljača 2010.


GUP 2007. DPU

19. veljaÄ?a 2010.

karta: 4b procedure


Blokovi najužeg gradskog središta 10/2007. Izgrađenost

do 80% za javno korištenje unutrašnjosti bloka i javne pješačke površine i prolaze

19. veljača 2010.


Amandmani 2007 - garaĹže

19. veljaÄ?a 2010.

27.6.2007.


GUP 16/2007 Ukida se zona zabrane gradnje javnih garaža, a propisuje se izrada prometnih studija Čl. 39 Garaže za potrebe bloka su u pravilu podzemne i javne Čl. 6 19. veljača 2010.

Dugoročni cilj je da se najmanje dvije trećine dnevnih putovanja odvija javnim prijevozom i nemotoriziranim oblicima putovanja

Čl. 37


GUP 16/07 

Garaža Klaićeva omogućuje se i gradnja trgovačkouslužnih sadržaja u sklopu javne garaže te sportske dvorane s pratećim sadržajima

Javni park - Z1 Iznimno, omogućuje se gradnja javne podzemne garaže na lokacijama gradskog projekta čl.15. Iznimno, za novu uličnu gradnju i gradske javne garaže moguće intervencije u niveleti javnoprometnih površina ako nije moguće rješavanje prometa na drugačiji način i

postoji javni interes čl.14. čl.59. 19. veljača 2010.


2010. Karta postojećih i mogućih lokacija garaža

19. veljača 2010.


Na cesti cca 15.000 parkiraliĹĄta

19. veljaÄ?a 2010.


GRAD: forma

19. veljaÄ?a 2010.


GRAD: sadrĹžaj

Cinema F

Theatre

lar u c i un

nd o c Se

ar

o ch s y

ol

titute s n i c i Mus

secondary school l o o ch ch S tr e r a u e h cc Th ery i l n l n o a u h N First skyscraper iric Cat t a S it y s r e New Music institute Univ eum s u M

fts atre a e r c h lT nd a a n s t o Ar Nati

E

o n h t

g

hic p ra

Mu

19. veljaÄ?a 2010.

sity r e v Uni

Sch

um e s

Dancing

eum s u ool M

10 theatres 21 museums 14 galleries 12 art collections

eli g an Ev

rch u h cc


GRAD: ideja

optimiziranje datosti mjesta 1936.

19. veljaÄ?a 2010.


Zagreb: zdravi grad iz 1971. u 2010. “Stvaranje nužnih zdravstvenih uvjeta stanovanja”

GUP 1971.

19. veljača 2010.

Systems approach • Elaborate traffic system • Scale and Future role of the city (centre) • Quality of live • Get targeted citizens


Plan i program za koga? Vrh hranidbenog lanca

ZG izvrsnost = EXODUS u 10 god. Iseljeno 80000 stanovnika 19. veljaÄ?a 2010.

ZG ciljno mjesto stanovanja


Na kraju Ovo

19. veljaÄ?a 2010.

je poÄ?etak za urbanotvorna pravila


pristup sistemu ili sistem pravila GUP kao proces Systems aproach – role systemUloga Donjeg grada u Zagrebu, Hrvatskoj nosioc identitet mjesta – paradigma kulture stanovanja – dužnosti metropoleDosezi konzervatorskih podloga:Kako do Mjera poželjnih i dopustivih transformacijaIli daljnji razvoj Sistema pravila = Strukturiranje pravila

konsolidiranost strukture, konzerviranje mumificiranje stanja prihvatljivost postojeće strukture: od sluma – šarm bisera provincijske arhitekture

poželjne namjene i načini korištenja donjogradskog bloka morfološka analiza kroz tematske studije, DPU – “blokovske –ulične priče” mjerilo: grad za pješaka

za uličnu zgradu, za dvorište - dvorišnu zgradu za prelazne oblike: pasaže, unutarnje trgove

19. veljača 2010.


Monitoring Donjeg grada Razumijevanje i upravljanje trendovima Karta

gospodarskih aktivnosti Karta intenziteta događanja Trendovi – iseljavanja, GIS grada Zagreba od 2007.-

19. veljača 2010.


trend od poslovnog centra do elitnog stanovanja Zadržati ravnotežu stanovanja i rada  

Čisto održavano Bez grafita sigurno

19. veljača 2010.

Priprema za urbani turizam Zelena potkova Povijesno naslijeđe Kultura

slobodnog vremena gastronomija shopping
Hvala na pažnji

19. veljača 2010.


Konverzije zelenila

19. veljaÄ?a 2010.


Zelenilo grada i prometni sustav 2003,2006,2007

19. veljaÄ?a 2010.


2000+ prijedlog ORRŽIVOST  

19. veljača 2010.

ZDRAVI GRAD Urbana obnova Aktivna zemljišna politika


Javna rasprava

19. veljaÄ?a 2010.

2005/6


Dosezi građanske participacije 2005. 3.637 primjedbi od 0,5% stanovništva, zatražena je promjena namjene za 1.115 ha (5%)

19. veljača 2010.


GUP 2006. amandmani 161 kom.

19. veljaÄ?a 2010.


19. veljaÄ?a 2010.


Promjene namjene korištenja - zelenilo

a n i š r v o p h i n e ñ a r g z ei n h i v s a ij c a z i r o l a v Re 19. veljača 2010.

zagreb dwntown projet  

urban rules and prescriptions for revitalisation of Zagreb downtown by ivica fanjek

zagreb dwntown projet  

urban rules and prescriptions for revitalisation of Zagreb downtown by ivica fanjek

Advertisement