Page 1

Idejno rješenje unapređenje prometa u zoni naselja Špansko-Oranice Dubravko Širola dipl.ing. Zagreb, listopad 2009. Zavod za prostorno uređenje grada Zagreba


Sadržaj: Postojeće stanje ► Prijedlog unapređenja stanja do realizacije Planova ► Realizacija prometnica po GUP-u i UPU-u „Oranice-TEP-Tematski park“ ►


Postojeće stanje Zona obuhvata od cca. 56 ha omeđena: Zagrebačkom cestom na istoku, Zagrebačkom avenijom na jugu, Ulicom, Oranice na sjeveru, te Ulicom Gustava Krkleca na zapadu.


Urgentne toÄ?ke


Urgentne točke ►

1. Priključak Ulice Ante Mike Tripala na Zagrebačku cestu generira dodatno prometno zagušenje Zagrebačke ceste i raskrižja sa Zagrebačkom avenijom: - lijevo skretanje vozila u naselje (Iz Zagrebačke ceste u , Ulicu M.Tripala) - lijevo skretanje vozila iz naselja u smjeru sjevera Zagrebačkom cestom

2. Ulaz u Mercator sa Zagrebačke ceste dolazi do nedozvoljenog lijevog skretanja vozila koja se dolaze sa sjevera


Urgentne točke ► 3.

Priključak naselja na Ulicu Oranice nedovoljni prometni profili Pavlinskog i Majdanskog puta.


Urgentne točke ► 4.

Raskrižje Zagrebačke ceste i Zagrebačke avenije

- problem nedovoljnog kapaciteta i optimizacije prometnih tokova

- glavni izlazni koridor naselja prema centru grada i jedan od glavnih prometnih koridora prema trgovačkim centrima.


Urgentne točke ► 5.

Priključak naselja preko Pavlinskog puta u zoni raskrižja Ulice Oranice i Zagrebačke ceste

- nemogućnost da se vozila ulazeći iz Ulice Pavlinski put priključe ravnopravno u glavne prometne tokove


Zaključak

- bitno je smanjena propusna moć Zagrebačke avenije i Zagrebačke ceste - zastoji vozila preko 1 km. na Zagrebačkoj cesti – do Medarske ulice


Napomena: predmetne urgentne točke bit će dodatno potencirane realizacijom

izgradnje poslovne građevine („SKY OFFICE“) na križanju Ljubljanske av. i buduće Vrapčanske av., a sa pristupom na Ulicu R.Mihanovića Frangeša (Zagrebačku cestu):


► Postojeće

stanje ► Prijedlog unapređenja stanja do realizacije Planova ► Realizacija prometnica po GUP-u i UPU-u „Oranice-TEP-Tematski park


Prijedlog unapređenja stanja do realizacije Planova

Etapa 1. ► zabranjuje

se lijevo skretanje iz Zagrebačke ceste u naselje, u Ulicu Ante Mike Tripala

► zabranjuje

se lijevo skretanje iz naselja / Ulice Ante Mike Tripala /, na Zagrebačku cestu - ostaje desno skretanje prema raskrižju Zagrebačke ceste sa Zagrebačkom avenijom

► Koristiti

ulaz u naselje iz Zagrebačke avenije na Ulicu Drage Stipca


Etapa 1. ►

razdjelni otok u parkirališnu zonu trgovačkog centra Mercatora: građevinski se dograđuje sa ciljem onemogućavanja lijevog skretanja iz Zagrebačke ceste na parkirališni prostor trgovačkog centra /mjeru treba pratiti izvedena obnovljiva i pojačana horizontalna i vertikalna prometna signalizacija/

Rekonstrukcija Zagrebačke ceste sa Zagrebačkom avenijom: dograđuje se još jedna prometna traka za desno skretanje

- Predmetnom mjerom omogućava se redefiniranje trajanja semaforskih svjetala uz mogućnost povećanja trajanja zelenog svjetla glavnog prometnog toka Zagrebačkom avenijom, a time i smanjenja reda čekanja vozila iz smjera centra Grada - Predlažemo da se rad semafora prilagodi na detektorski rad


Etapa 2. ►

rekonstrukcija raskrižja sa kružnim tokom Ulice Oranice i Zagrebačke ceste: osigurava se propulzivnost glavnih prometnih tokova uz osiguranje još jednog priključka naselja na glavnu prometnu mrežu sa mogućnošću odlaska u sve smjerove. Praktično izgradnja raskrižja sa kružnim tokom prometa sama sebe isplaćuje, jer se anuliraju troškovi održavanja semaforiziranog raskrižja / pranje, električna energija, naknada ugovornoj tvrtki za održavanje../, a semafore je moguće locirati sukladno planu investicija bez dodatnih troškova nabave istih.

postojeće ulice Pavlinskog i Majdanskog puta postaju jednosmjerne ulice

Napomena: izgrađeno u FAZI 1 i FAZI 2 čini sastavni dio Planske dokumentacije, te se može okarakterizirati kao nastavak realizacije Urbanističkih planova


► Postojeće

stanje ► Prijedlog unapređenja stanja do realizacije Planova ► Realizacija prometnica po GUP-u i UPU-u „Oranice-TEP-Tematski park


Realizacija prometnica po GUP-u i UPU-u „Oranice-TEP-Tematski park“ :


Karakteristike realizacija prometnica po GUP-u i UPU-u „Oranice-TEP-Tematski park“ : ►

Ulica Oranice je ključna prometnica prostora i definirana je kao gradska avenija sa autobusnim i tramvajskim javnim prometom. Veza sjever – jug.

Ulica Antuna Šoljana (nastavak Baštijanove ulice) je gradska avenija sa planiranim tramvajskim prometom. Veza istok – zapad.

Ulica Ivane Brlić Mažuranić (nastavak KranjčevićeveKrapinske ulice) je glavna gradska ulica sa planiranim tramvajskim prometom. Veza istok-zapad.

Denivelacija raskrižja Oranice i Zagrebačke avenije


Prijedlog rješenja raskrižja (čvorišta), kao ishodišne točke realizacije Planova: ►

Sva raskrižja gradskih avenija, riješiti u startu kao raskrižja u dva nivoa (OraniceŠoljanova, Oranice-Zagrebačka avenije)

U cilju zaštite kvalitete prostora raskrižje Zagrebačke avenije i Oranica rješiti na način, da se Zagrebačka avenija riješi podvožnjakom. Predmetno rješavanje Zagrebačke avenije treba biti dio dugoročnog upuštanja cijelog poteza LjubljanskeZagrebačke-Slavonske avenije na podzemnu - tunelsku etažu za tranzitni promet.

Sva raskrižja gradskih avenija i glavnih gradskih ulica u pravilu riješiti u nivou, a kao raskrižja sa kružnim tokom prometa

Raskrižja u nivou za trokut Oranice -Zagrebačka avenija-Zagrebačka cesta riješiti cjelovito

Primjenjena semaforizirana raskrižja riješiti kroz detektorski mod rada semafora

Kod raskrižja s kružnim tokovima prometa i uz prisustvo tramvaja, moguća je primjena deniveliranog tramvajskog, biciklističkog i pješačkog prometa


► hvala

improving traffic in Spansko -Zagreb  

district Spansko-vojarna mending traffic issues

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you