Page 96

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

- definirane su konzervatorske propozicije programa za raspis urbanističko arhitektonskih natječaja koji obuhvaćaju područje zaštićenih kulturno - povijesnih cjelina; - sustavno se provodi detaljnija konzervatorska obrada s prijedlozima za zaštitu nepokretnih kulturnih dobara na područjima zaštićenih kulturno - povijesnih cjelina; - u tijeku je detaljna inventarizacija i konzervatorska obrada groblja Mirogoj; - dovršena je inventarizacija stanja spomenika NOB - a i javne plastike u gradu Zagrebu; - nastavno na ranije započeti proces digitalizacije podataka, izrađena je baza podataka o nepokretnim kulturnim dobrima; - u skladu s revizijom rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnog dobra za povijesne graditeljske cjeline i graditeljske sklopove, izrađen je prijedlog revizije prostornih međa zaštite za povijesne jezgre naselja: Podsused, Gornje Vrapče, Glavničica, Čučerje, Lučko, Moravče, Cerje, Vugrovec, Šašinovec, Demerje, Resnik, Dotrščina, te Povijesnu urbanu cjelinu grad Zagreb. Kartogram XIV. Zaštićena nepokretna kulturna dobra Grada Zagreba 2012. godine

Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode, Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

94

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement