Page 87

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Na području Grada Zagreba djeluje pet reciklažnih dvorišta (RD) u vlasništvu Zagrebačkog Holdinga – podružnice Čistoća, na lokacijama Susedgrad – Stenjevec, Tunel, Trešnjevka – sjever, Prudinec – Jakuševec i Špansko, te dva u vlasništvu tvrtke Unijapapir d.o.o., u Utrinama i na Kuniščaku; od toga je po jedno RD Čistoće i Unijapapira otvoreno nakon 2009. Početkom 2007. otvorena su u komunalnim bazama Čistoće u Maksimiru, Dubravi, Sesvetama i na Kajzerici četiri zelena otoka (ZO), po funkciji i opremljenosti istovjetna reciklažnim dvorištima. U planu je realizacija dodatnih reciklažnih dvorišta. - uređaji gospodarenja otpadom Jedino odlagalište komunalnog otpada na području Grada Zagreba je odlagalište Prudinec na Jakuševcu, koje je trebalo biti zatvoreno do 2010. godine. Na Prudincu se deponira komunalni otpad svih domaćinstava i gotovo svih gospodarskih subjekata na području Grada Zagreba, te komunalni otpad s područja Samobora i Svete Nedelje. Šire područje Jakuševca je vrijedan prostor koji je saniran i koji se mora preoblikovati ne samo radi novih sadržaja nego i radi zaštite onog zbog čega je i saniran – podzemnih voda koje su najvrjedniji zagrebački resurs. PPGZ-om je 2006. godine utvrđena lokacija za postrojenje za termičku obradu komunalnog otpada neposredno uz Centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda Grada Zagreba. Radi potrebe uspostave novog sustava gospodarenja otpadom koji bi trebao biti definiran Planom gospodarenja otpadom u Gradu Zagrebu, pokrenute su izmjene i dopune Prostornog plana Grada Zagreba kojim je predložen niz lokacija za istraživanje. Nakon što se usvojenim Planom gospodarenja otpadom utvrdi konačni koncept sustava gospodarenja otpadom, na utvrđenim pogodnim lokacijama krenut će se s realizacijom pojedinih dijelova sustava. Najkasnije do kraja 2015. godine trebalo bi završiti trajno odlaganje neobrađenog otpada na području Grada Zagreba.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

85

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement