Page 77

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Bežična mreža u vlasništvu je pojedinih operatera. Njome je obuhvaćeno čitavo područje Grada Zagreba, no podaci o njenoj veličini nisu precizni uslijed brzih promjena. Bežična mreža osobito se brzo širi od donošenja Pravilnika o jednostavnim građevinama i radovima (NN 21/09), kojim je u velikoj mjeri olakšano postavljanje emiterskih sustava na obiteljske kuće i druge objekte. Pregledna karta postojećih i planiranih samostojećih stupova bežične elektroničke komunikacije na području Grada Zagreba

HAKOM

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

75

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement