Page 6

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

II.3.6. Proizvodnja, poduzetništvo, trgovina i obrt

67

II.3.7. Turizam

68

II.4. Opremljenost prostora infrastrukturom od značaja za Grad Zagreb

69

II.4.1. Prometna infrastruktura

69

II.4.2. Energetski sustavi

76

II.4.3. Opskrba pitkom vodom i odvodnja otpadnih voda

81

II.4.4. Gospodarenje otpadom

82

II.5. Zaštita i korištenje posebnih vrijednosti prostora

86

II.5.1. Zaštićeni dijelovi prirode

86

II.5.2. Zaštita i očuvanje okoliša

89

II.5.3. Zaštita krajobraznih vrijednosti

93

II.5.4. Zaštita i očuvanje kulturnih dobara

93

II.6. Obvezni prostorni pokazatelji

95

III. ANALIZA IZRADE I PROVEDBE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA III.1. Izrada dokumenata prostornog uređenja

98

III.1.1. Dokumenti prostornog uređenja za područje Grada Zagreba

98

III.1.2. Dokumenti prostornog uređenja državne razine

99

III.1.3. Dokumenti prostornog uređenja regionalne razine

100

III.1.4. Dokumenti prostornog uređenja lokalne razine

102

III.2. Provedba dokumenata prostornog uređenja

116

III.2.1. Provedbeni akti prostornog uređenja

116

III.2.2. Nadzor dokumenata prostornog uređenja

117

III.2.3. Praćenje stanja u prostoru

118

III.3. Dokumenti prostornoga uređenja u odnosu na druge strateške, razvojne i programske dokumente od važnosti za županiju, odnosno Grad Zagreb

4

120

III.3.1. Usklađenost s dokumentacijom državne razine

120

III.3.2. Usklađenost s dokumentacijom razine Grada Zagreba

122

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement