Page 54

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Autobusni prijevoz nije ograničen na područje Grada Zagreba, već sa Zagrebom i Sesvetama povezuje i pojedina područja Zagrebačke županije (grad Veliku Goricu i Zaprešić, te općine Luka, Bistra, Stupnik i Klinča Sela). 2012. godine prometovalo je 429 autobusa. Ukupna duljina autobusnih linija 2012. godine iznosila je 1.351 km, od čega 994 km na području Grada Zagreba, a 357 km na području Zagrebačke županije. Od 2.013 autobusnih stajališta ZET-a, na području Grada Zagreba ih je 1.614. Tramvajski promet ograničen je na središnje naselje, grad Zagreb, i predstavlja osnovnu komponentu javnog gradskog prometa u središnjem području Zagreba i duž Avenije Dubrovnik u Novom Zagrebu. Kao krajnje točke, tramvajskim su prometom sa središtem grada povezani Gračani / Dolje, Dubrava / Dubec, Borongaj, Žitnjak i Jarun / Prečko. Remize se nalaze na Trešnjevci i u Dubravi. 2012. godine je na 19 tramvajskih linija prometovalo 286 motornih tramvajskih kola i 70 tramvajskih prikolica. Prostorno-planskom dokumentacijom predviđeno je progušćenje tramvajske mreže. Žičara od Tunela do Sljemena zbog remonta ne radi od 2007. godine. Do njenog ponovnog puštanja u rad, prijevoz putnika do Sljemena vrši se autobusima. Zasebnu kategoriju javnog prometa predstavlja organizirani prijevoz osoba s invalidnošću i školske djece, koji također vrši ZET. Osobe s invalidnošću i djeca s teškoćama u razvoju prevoze se od mjesta stanovanja do mjesta odgoja i obrazovanja, rada, liječenja ili rekreacije. Prijevoz školske djece organiziran je za djecu s mjestom prebivališta udaljenim od škole do 3 km za niže, i preko 5 km za više razrede osnovne škole. Kartogram VII. Mreža javnog tramvajskog i autobusnog prijevoza Grada Zagreba

52

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement