Page 49

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Srednjih škola je potkraj 2012. godine bilo 92, na 88 lokacija. U tri srednje škole održavali su se i programi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja za odrasle. Za potrebe privremenog smještaja tijekom srednjoškolskog obrazovanja, u Zagrebu djeluje 14 učeničkih domova, u kojima je 2012./2013. bilo smješteno 1.854 učenika. Od toga se 4 doma nalaze u sastavu srednjih škola, a preostalih 10 na 11 lokacija u Zagrebu. Tijekom školske godine 2012./2013., osnovnu školu je pohađalo ukupno 59.711 učenika, od čega 58.406 po redovitom programu, a srednju 40.106 učenika, od čega 36.183 u gimnazijama i strukovnim školama. Osnovne i srednje škole za obrazovanje odraslih pohađalo je u 2011./2012. 95, odnosno 2.167 učenika. Na 1.000 stanovnika Grada Zagreba dolazi 75,6 učenika osnovne, odnosno 50,8 učenika srednje škole. Tablica 29. Osnovne škole u Gradu Zagrebu, po broju lokacija školska godina 2006./ 2007.

2007./ 2008.

2008./ 2009.

2009./ 2010.

2010./ 2011.

2011./ 2012.

2012./ 2013.

128

126

126

126

126

126

127

umjetničke *

11

11

11

11

11

9

9

za djecu s teškoćama u razvoju

12

12

11

11

11

4

4

za obrazovanje odraslih

11

6

1

1

1

1

1

Grad Zagreb

osnivač

redovite

privatne s pravom javnosti UKUPNO

-

-

-

-

-

-

8

140

138

137

137

137

137

149

* umjetničke osnovne škole od 2011. obuhvaćaju 3 osnovne glazbene i 1 plesnu osnovnu školu

Tablica 30. Srednje škole u Gradu Zagrebu, po broju lokacija

Grad Zagreb

osnivač

školska godina SŠ

2006./ 2007.

2007./ 2008.

2008./ 2009.

2009./ 2010.

2010./ 2011.

2011./ 2012.

2012./ 2013.

gimnazije

30

31

31

30

17

17

17

strukovne

32

32

32

32

30

30

30

umjetničke *

10

10

10

10

7

8

8

4

4

4

4

4

4

4

13

14

12

10

1

1

1

3

4

4

4

4

4

4

opće i dr.

-

-

-

-

15

15

16

umjetničke

2

2

2

2

2

2

4

94

97

95

92

80

82

84

s posebnim obrazovanja

uvjetima

za mladež i odrasle vjerskih zajednica privatne s pravom javnosti

UKUPNO

* umjetničke srednje škole od 2011. obuhvaćaju 5 glazbenih i 2 plesne, te Školu primijenjene umjetnosti i dizajna; Izvor podataka (obje tablice): Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport; podaci o školama u Gradu Zagrebu i E-obrazovanje; Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Odjel za statistiku; Statistički ljetopisi Grada Zagreba 2007. do 2013.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

47

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement