Page 45

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

II.2.5.1. Ustanove javnih službi - Tijela državne, regionalne i lokalne uprave Grad Zagreb je upravno središte državne i područne razine. U Zagrebu je sjedište Hrvatskog sabora, Vlade i Predsjednika RH, tijela državne uprave i najviših pravosudnih tijela RH. Najviše državne institucije koncentrirane su u središnjem dijelu Zagreba, s naglaskom na Gornji grad (Hrvatski sabor, Vlada RH i Ustavni sud na Trgu sv. Marka). U podsljemenskom području (Pantovčak) je Ured predsjednika RH. Druga tijela državne uprave raspoređena su po čitavom području grada Zagreba. Od institucija područne razine, Gradska skupština Grada Zagreba nalazi se na Gornjem gradu, a Gradsko poglavarstvo na Trgu Stjepana Radića u Trnju. Tijela uprave u načelu su locirana unutar cjelovitih zona mješovite ili javne namjene, te njihov smještaj ne zahtijeva formiranje posebnih zona. Prisutnost najviših državnih institucija, odnosno potreba njihove zaštite, ipak u pojedinim slučajevima postavlja specifična ograničenja u pogledu okolne gradnje i u pogledu prometnih rješenja. - Pravosudne ustanove U Zagrebu je sjedište pravosudnih tijela državne, regionalne i lokalne razine. Od tijela i ustanova regionalne i lokalne razine, na području Grada Zagreba djeluje 9 sudova i 3 odvjetništva. Sjedište dva suda i jednog odvjetništva je u Sesvetama, dok se ostala tijela nalaze u širem središtu grada Zagreba. Sljedeći sudovi sa sjedištem u Zagrebu imaju Stalne službe izvan područja Grada Zagreba: - Županijski sud u Zagrebu, Stalna služba u Zlataru, - Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Karlovcu, - Trgovački sud u Zagrebu, Stalna služba u Sisku. U Zagrebu se nalazi i kaznena ustanova Okružni zatvor Zagreb, sa sjedištem u Remetincu i područnim objektom u Vukomercu. U pravosudnom sustavu je i bolnica za osobe lišene slobode. Ona je u ovom Izvješću obrađena u sklopu ustanova zdravstvene zaštite. Problem pravosudnih ustanova je raspršenost lokacija po širem području Zagreba. Za buduće razdoblje predviđeno je koncentriranje više pravosudnih ustanova na Trgu pravde čije je formiranje planirano na prostoru bivše vojarne na raskršću Ilice i Selske ceste.6 Tablica 26. Pravosudne ustanove sa sjedištem na području Grada Zagreba vrsta ustanove Sud Sudsko vijeće Pravobraniteljstvo Odvjetništvo Kaznionica Ukupno

državne razine 5 1 4 1 11

podr. i lok. razine 9

3 1 13

ukupno 14 1 4 4 1 24

- Službe zaštite i spašavanja Organizacija zaštite i spašavanja stanovništva u nadležnosti je Državne uprave za zaštitu i spašavanje (DUZS) sa sjedištem u Zagrebu. Na područnoj razini nadležna je Područna uprava za zaštitu i spašavanje (PUZS) Grada Zagreba i Zagrebačke županije. U

6

Vlada RH je u svibnju 2013. objavila da će izgradnja Trga pravde započeti 2015., a završiti 2019. godine.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

43

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement