Page 43

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Kartogram VI. Ruralnost naselja Grada Zagreba po kriteriju OECD-a

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

Tablica 25. Broj i udio poljoprivrednog stanovništva u ukupnom broju stanovnika 2001. godine ukupan broj stanovnika

broj poljoprivrednog stanovništva

%

Grad Zagreb

779.145

4.427

0,57

Republika Hrvatska

4.437.460

246.089

5,55

Izvor podataka: DZS; Popis stanovništva 2001.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

41

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement