Page 36

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

II.2. SUSTAV NASELJA II.2.1.

Obilježja sustava naselja (naselja i prostorni / razvojni koridori )

Sustav naselja Grada Zagreba aglomerativnog je karaktera. Sam Zagreb je dominantno urbano središte i najveće naselje Grada. Urbano naselje Sesvete i pretežiti dio ostalih 68 manjih naselja tvore cjelovito prigradsko područje koje je s gradom Zagrebom povezano u kontinuiranu zonu izgradnje urbanog karaktera. Tek manji dio malih naselja na sjeveroistočnom i južnom dijelu Grada nije fizički srastao u neprekinuto izgrađeno područje. Većina naselja Grada Zagreba je veličine od 200 do 1.000 stanovnika. U razdoblju između dva posljednja popisa stanovništva došlo je do smanjenja broja naselja veličine od 100 do 200 i od 1.000 do 1.500 stanovnika, u pravilu porastom broja stanovnika, odnosno prelaskom u višu kategoriju veličine naselja. Kartogram IV. Veličina naselja Grada Zagreba

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba

34

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement