Page 29

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

Tablica 17. Broj i udio zaposlenih u ukupno aktivnom stanovništvu, prema spolu ukupno aktivno stanovništvo

ukupno

M

Ž

ukupno

M

Ž

2001.

356.186

296.272

149.813

146.459

83,18

42,06

41,12

2011.

365.703

322.256

157.683

164.575

88,12

43,12

45,00

godina

broj zaposlenih

% zaposlenih u aktivnom stanovništvu

Izvor podataka: DZS; Popis stanovništva 2001.godine; Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

Tablica 18. Broj nezaposlenih prema spolu, na dan 31.03. godina 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012.

ukupno nezaposleni 41.143 39.137 34.334 27.808 28.513 37.327 41.368 45.388

M

Ž

16.932 15.525 13.637 11.286 11.987 19.476 20.238 -

21.211 23.612 20.697 16.522 16.526 17.851 21.130 -

Izvor podataka: HZZ – Područna služba Zagreb, Mjesečni statistički bilten, Statistička izvješća 2006.-2013.; Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada, Statistički ljetopisi 2006. – 2012.

I.3.4.3. Dnevne migracije radne snage Dnevna migracija, koja podrazumijeva dnevno kretanje radne snage od mjesta stalnog boravka do radnog mjesta i obrnuto, kao prostorni pokazatelj ukazuje na gravitaciju zaposlenih centrima gospodarskih aktivnosti u Gradu Zagrebu. Vrlo velik broj dnevnih migranata primarno iz Zagrebačke i Krapinsko-zagorske, a u manjoj mjeri iz Varaždinske, Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije pokazuje obuhvat metropolskog područja, odnosno gospodarski značaj Grada Zagreba za širu regiju. Procjenjuje se da Grad Zagreb u svom dijelu komunalnog, posebno prometnog razvoja, treba računati s oko 45.000 privremeno prisutnog stanovništva i preko 100.000 dnevnih migranata.

I.3.4.4. Gospodarstvo Gospodarstvo Grada se do potkraj 1980-ih temeljilo na proizvodnji i prerađivačkoj industriji, da bi nakon toga došlo do izrazitog pomaka u mjeru trgovine i tercijarnih i kvartarnih djelatnosti. Primarna djelatnost proizvodno-prerađivačke skupine u Gradu je građevinarstvo. Gospodarstvo Grada kretalo se uzlaznom putanjom do 2008./2009. godine. U kasnijem je periodu dugotrajna globalna kriza utjecala na pad gospodarskih djelatnosti u cjelini. Smanjenje broja zaposlenih pokazuje da su recesijom zahvaćene u prvom redu proizvodne i prerađivačke djelatnosti. Na dan 31.03.2011. bilo je na području Grada Zagreba bilo je 397.365 zaposlenih, od toga 191.671 žena i 205.694 muškarca, a 31.03.2012. 398.890 zaposlenih, od toga 194.643 žene i

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

27

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement