Page 27

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

naselje Goli Breg Goranec Gornji Čehi Gornji Dragonožec Gornji Trpuci Grančari Havidić Selo Horvati Hrašće Turopoljsko Hrvatski Leskovac Hudi Bitek Ivanja Reka Jesenovec Ježdovec Kašina Kašinska Sopnica Kučilovina Kućanec Kupinečki Kraljevec Lipnica Lučko Lužan Mala Mlaka Markovo Polje * Moravče Odra Odranski Obrež Paruževina Planina Donja Planina Gornja Popovec Prekvršje Prepuštovec Sesvete Soblinec Starjak Strmec Šašinovec Šimunčevec Veliko Polje Vuger Selo Vugrovec Donji Vugrovec Gornji Vurnovec Zadvorsko Zagreb Žerjavinec Grad Zagreb

broj stambenih jedinica 2001. 2011. st.stan. ukupno st.stan. ukupno 134 139 103 103 161 301 122 205 111 113 112 116 105 189 85 170 41 97 37 89 67 69 49 60 23 71 20 66 441 508 434 450 407 439 375 379 950 970 804 819 146 150 93 96 645 645 562 566 124 170 124 177 502 606 329 335 543 596 442 512 84 173 68 123 108 170 72 116 106 127 74 96 593 814 505 689 72 119 70 102 978 1.069 915 926 223 226 206 210 202 214 191 197 136 136 343 361 252 305 222 284 915 934 446 452 494 497 411 421 254 505 157 411 205 260 203 270 86 101 77 85 379 379 289 295 343 625 206 491 156 156 103 121 22.123 22.212 13.873 13.956 331 333 233 248 76 109 60 86 200 202 170 178 284 284 168 170 138 254 107 243 728 738 282 282 106 194 69 161 154 189 129 158 136 302 105 225 93 93 62 69 437 442 331 341 277.138 283.118 330.857 342.105 197 197 131 159 304.163 312.902 372.433 386.994

udio u uk.br. 2001.

2011.

0,03 0,07 0,04 0,05 0,03 0,02 0,02 0,14 0,12 0,26 0,03 0,18 0,06 0,11 0,16 0,04 0,04 0,03 0,22 0,03 0,30 0,07 0,06 0,12 0,09 0,14 0,13 0,13 0,09 0,03 0,09 0,16 0,04 4,46 0,08 0,03 0,06 0,05 0,08 0,09 0,05 0,05 0,07 0,02 0,11 90,48 0,05 100,00

0,04 0,08 0,03 0,05 0,03 0,02 0,02 0,13 0,11 0,25 0,04 0,17 0,04 0,16 0,15 0,04 0,04 0,03 0,21 0,03 0,28 0,06 0,04 0,08 0,08 0,24 0,13 0,13 0,07 0,03 0,08 0,16 0,04 5,74 0,09 0,03 0,05 0,07 0,07 0,19 0,05 0,05 0,08 0,02 0,11 88,40 0,05 100,00

t k ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↓ -

ukup.promjena broj

%

36 96 -3 19 8 9 6 58 60 51 54 79 -7 71 84 50 54 31 125 17 143 16 17 - 225 21 482 76 94 - 10 21 84 134 35 8.256 85 23 24 114 11 456 33 31 77 24 101 58.987 38

34,95 46,83 - 2,59 11,18 8,99 15,00 9,09 12,89 15,83 6,23 56,25 13,96 - 3,95 21,19 16,41 28,90 46,55 32,29 18,14 16,67 15,44 7,62 8,63 - 62,33 7,39 106,64 18,05 22,87 - 3,70 24,71 28,47 27,29 28,93 59,16 34,27 26,74 13,48 67,06 4,53 161,70 20,50 19,62 34,22 34,78 29,62 20,83 23,90

Izvor podataka: DZS; Popis stanovništva 2001.godine; Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

25

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement