Page 22

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

I.3.3.6. Obrazovna struktura Obrazovna struktura stanovništva Grada Zagreba povoljnija je od državne. Po podacima popisa stanovništva 2011., više i visoko obrazovanje ima 29,1 % populacije GZ (na razini RH 16,6 %), srednje 52,4 % (u RH 52,6 %), a s osnovnim obrazovanjem ili bez obrazovanja je 18,4 % (u RH 30,8 %). Posljednjom kategorijom obuhvaćene su i nepismene osobe starosti 10 i više godina, kojih je u Gradu Zagrebu 2001. godine bilo 0,62 %, a 2011. 0,3 % (u RH 1,71 %). Za 0,1 % stanovništva Grada Zagreba nema podataka o obrazovanju. Stalnim porastom udjela studenata u stanovništvu Grada Zagreba nastavlja rasti i udio više- i visokoobrazovanog stanovništva. Priljev studenata bilježi se iz svih županija. Dio studentske populacije u Gradu Zagrebu boravi privremeno, no dio se trajno doseljava, što ima pozitivan učinak na porast broja stanovnika i obrazovnu strukturu. Tablica 9. Udio stanovništva starosti 15 i više godina prema obrazovanju, po spolu BROJ STANOVNIKA

2001.

2011.

UKUPNO

M

Ž

UKUPNO

M

Ž

UKUPNO

656.182

300.754

355.428

673.958

309.725

364.233

bez završene osnovne škole

56.969

13.339

43.630

33.305

7.031

26.274

završena osnovna škola

106.829

40.624

66.205

91.587

35.674

55.913

završena srednja škola

341.344

172.539

168.805

352.791

177.538

175.253

završena viša škola

38.157

18.646

19.511

48.015

21.718

26.297

završena visoka škola*

109.323

53.912

55.411

završen fakultet / akademija*

98.045

47.193

50.852

140.379

63.432

76.947

magisterij*

6.545

3.610

2.935

doktorat

4.733

3.109

1.624

6.932

3.997

2.935

nepoznato

3.560

1.694

1.866

949

335

614

Izvor podataka: DZS, Popis stanovništva 2001.godine; Popis stanovništva, kućanstava i stanova 2011.

* promjena sustava visokog obrazovanja i razlika u načinu obrade statističkih podataka su uzrok razlika u prikazu za 2001. i 2011. godinu

I.3.3.7. Kućanstva Na području Grada Zagreba je 2001. godine bilo ukupno 275.464 kućanstava. Popis 2011. pokazao je porast broja kućanstava za 10,6 %, na 303.656. Odnos broja kućanstava 2011. i 2001. godine određuje indeks rasta u razdoblju između dva popisa stanovništva. Indeks rasta broja kućanstava u Gradu Zagrebu ima vrijednost 1,10 i znatno je viši od državnog, koji iznosi 1,04, te viši nego u ostalim županijama. Usporedo s porastom boja kućanstava primjetan je pad prosječnog broja članova kućanstva u Gradu Zagrebu s 2,83 u 2001. godini, na 2,57 u 2011. Pad prosječnog broja članova kućanstva pokazuje da je broj kućanstava rastao brže od broja stanovnika. Neproporcionalan rast broja kućanstava u odnosu na broj stanovnika rezultat je intenzivne izgradnje stambenih objekata naročito u razdoblju od 2004. do 2010. godine. U strukturi kućanstava izrazito prevladavaju obiteljska kućanstva. Udio institucionalnih kućanstava, to jest onih sastavljenih od osoba koje žive u ustanovama za trajno zbrinjavanje djece i odraslih, u bolnicama za trajni smještaj neizlječivih bolesnika, samostanima, objektima vojske, policije, pravosuđa, i dr. je vrlo malen (2011. je bio ispod 0,37 %). Njihov broj ipak bilježi postupan porast, te ih je 2011. godine u Gradu Zagrebu bilo 215, s ukupno 8.745 osoba.

20

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement