Page 143

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

IV.3.8. Infrastrukturna mreža U pogledu infrastrukturne mreže, potrebno je nastaviti obnovu i širenje prometne mreže i mreže energetskih i komunalnih infrastrukturnih sustava, s ciljem da njima bude pokriveno čitavo područje Grada Zagreba.

IV.3.9. Ostale aktivnosti Do donošenja izmjena i dopuna, odnosno novih dokumenata prostornog uređenja, potrebno je nastaviti s provedbom mjera za ostvarenje ciljeva prostornog uređenja definiranih važećom dokumentacijom (PPGZ, GUP, UPU-i). Potrebno je pristupiti realizaciji preostalih neostvarenih aktivnosti, definiranih Programom mjera za unapređenje stanja u prostoru Grada Zagreba 2005.-2009. (SGGZ 06/05), kako je navedeno u poglavlju III.4. ovog Izvješća.

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

141

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement