Page 105

Izvješće o stanju u prostoru Grada Zagreba 2008. – 2012.

III.1.4.1. Generalni urbanistički planovi grada Zagreba i Sesveta Urbane cjeline na području Grada Zagreba, Zagreb i Sesvete, uređuju se generalnim urbanističkim planovima (GUP). Zakonom o prostornom uređenju i gradnji 2007. godine ukinuta je planska kategorija GUP-a, s time da doneseni GUP-ovi nastavljaju vrijediti sljedećih deset godina, to jest do 2017. Tablica 47. Važeći generalni urbanistički planovi, s ispravcima i izmjenama i dopunama15 Naziv plana

Površina (ha)

22.065,54 Generalni urbanistički plan grada Zagreba Ispravak Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba Ispravak Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba Ispravak Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba Ispravak Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba Ispravak Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba Ispravak Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba Ispravak Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Zagreba 1.816,57 Generalni urbanistički plan Sesveta Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Sesveta Ispravak generalnog urbanističkog plana Sesveta Ispravak generalnog urbanističkog plana Sesveta Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Sesveta Izmjene i dopune generalnog urbanističkog plana Sesveta Ukupna površina i broj planova 23.882,11 Ukupno ispravaka GUP-a * Ukupno izmjena i dopuna GUP-a UKUPNO

Odluka o donošenju (SGGZ) 16/2007. 02/2008.* 06/2008.* 08/2008.* 10/2008.* 15/2008.* 19/2008.* 01/2009. 08/2009. 11/2009.* 07/2013. 14/2003. 17/2006. 03/2007.* 06/2008.* 01/2009. 07/2013. 2 9 6 17

* ispravci ugrađeni u izmjene i dopune GUP-a grada Zagreba i GUP-a Sesveta (SGGZ 07/13)

III.1.4.2. Provedbeni planovi Provedbena prostorno planska dokumentacija obuhvaća dvije vrste planova: urbanističke planove uređenja (UPU) i detaljne urbanističke planove (DPU). Područja i lokacije koje se uređuju tim planovima određene su PPGZ-om, odnosno GUP-ovima grada Zagreba i Sesveta. Pojedinim izmjenama i dopunama GUP-ova mijenjan je broj i obuhvat UPU-a i DPU-a. 15 Uprava za inspekcijske poslove Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja je temeljem provedenog inspekcijskog nadzora nad Prijedlozima Odluka o izmjenama i dopunama Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Sesveta, dopisom obavijesti, KLASA: 362-02/12-07/26, 531-07-3-12-02 od 29. svibnja 2012., utvrdila da ispravci Odluka o donošenju Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Sesveta ne predstavljaju dokumente prostornog uređenja utvrđene odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji, slijedom čega ne proizvode pravne učinke i ne mogu se primjenjivati. Postupanjem po obavijesti nadležnog Ministarstva pokrenut je postupak izrade i donošenja izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Sesveta koji je uključio sve ispravke Odluka objavljene u Službenom glasniku Grada Zagreba. Posljednje izmjene i dopune Generalnoga urbanističkog plana grada Zagreba i Sesveta, objavljene su u Službenom glasniku Grada Zagreba (broj 7/13).

Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba srpanj 2013.

103

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Izvjesce o stanju u prostoru grada zagreba 2008 2012 za web  

urban report Zagreb 2008 -2012

Advertisement