Page 1

REHABILITACE BYTOVÉHO SOUBORU V MADRIDU DIPLOMNÍ PROJEKT I FA ČVUT I ZS 2016/2017 I IVETA HURAJČÍKOVÁ I ATELIÉR SUSKE


DIPLOMOVÁ PRÁCE

REHABILITACE BYTOVÉHO SOUBORU V MADRIDU Vypracovala: Bc. Iveta Hurajčíková FA ČVUT, Praha 6 - Dejvice zimní semestr 2016 / 2017 vedoucí práce: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

další odborní konzultanti: Ing. arch. Marek Tichý Ing. arch. Milana Šnajdrová - parkové úpravy, veřejný prostor Ing. Tomáš Jána, Ph.D. - požární ochrana, statika Ing, Matěj Kuncíř - pozemní stavitelství


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ARCHITEKTURY AUTOR, DIPLOMANT: Bc. Iveta Hurajčíková AR 2016/2017, ZS NÁZEV DIPLOMOVÉ PRÁCE: (ČJ) REHABILITACE BYTOVÉHO SOUBORU V MADRIDU (AJ)

URBAN REGENERATION OF A COMMUNITY IN MADRID

JAZYK PRÁCE: ČESKÝ Vedoucí práce:

doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.

Oponent práce:

Ing. arch. Libor Habanec

Klíčová slova (česká):

Madrid, Španělsko, bydlení, park, rehabilitace, rekonstrukce

Anotace (česká):

Projekt rehabilitace bytového souboru s přilehlým parkem ve východní části Madridu cílí na zvýšení klimatické pohody v bytových jednotkách, zlepšení propojení parku a obytných jednotek a posílení komunitních aktivit v oblasti.

Anotace (anglická):

The project of rehabilitation of a housing complex in the eastern part of Madrid, aims to increase climate comfort of residential units, improve park connectivity and aims to strengthen community activities in the area.

Ústav: 15129 navrhování III

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou diplomovou práci vypracoval samostatně a že jsem uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“ V Praze dne

podpis autora-diplomanta

Tento dokument je nedílnou a povinnou součástí diplomové práce / portfolia a CD.


OBSAH

PŘEDMLUVA, ZADÁNÍ

ANALYTICKÁ ČÁST:

MÍSTO

SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ

SAN BLAS - REJAS

DOPRAVA

VEŘEJNÁ VYBAVENOST OKOLÍ

SCHWARZPLAN STÁVAJÍCÍ STAV KONCEPT NÁVRH: SITUACE PŮDORYSY ŘEZY POHLEDY KONSTRUKČNÍ DETAIL INTERIÉR BYTU VIZUALIZACE


PŘEDMLUVA, ZADÁNÍ Stejně tak jako se svět stává čím dál tím více urbanizovaným, města se stávají větší a větší. Rostou jak do rozlohy, tak do výšky. S tím souvisí i stále rostoucí hustota obyvatel, spotřeba energie a zvyšování emisí CO2. V reakci na nastolenou situaci se stále více zemí a světových autorit snaží zaměřit na rehabilitaci a obnovu starších budov a čtvrtí, které se z původních periférií dostávají díky plošnému růstu měst téměř do jejich center. Snaha je hlavně o rehabilitaci z hlediska energetické náročnosti budov, o regeneraci vizuální a zároveň psychickou. Stejný cíl má i program v hlavním městě Španělka, který se nazývá MAD-RE : Madrid Recover. Zadání 13. ročníku architektonické mezinárodní soutěže pořádané společností ISOVER ve spolupráci s Department of Architecture of Municipality of Madrid je zaměřeno na regeneraci městského bytového domu v severovýchodní části Madridu. Zadání soutěže, které jsem si zároveň vybrala jako téma své diplomové práce, zahrnuje rehabilitaci dvou bytových domů a přilehlého parku. Mezi bytovými domy se v současnosti nachází venkovní sklady obyvatel, vnitroblok je uzavřený. Bytové domy jsou čtyřpodlažní. Výsledné řešení by nemělo obohatit pouze řešený bytový dům, ale i celou místní komunitu, návh by mohl být posléze aplikován i na další bytové domy v okolí. Jelikož zdejší obyvatelé patří spíše k chudší společenské třídě, měl by návrh zohlednit také co nejpříznivější rozpočet výsledného řešení. Zadání soutěže na základě místních regulativů povoluje přistavení jednoho patra do maximální

výšky +3m od stávající výšky objektu. Během rekonstrukce bytových domů se předpokládá, že stávající obyvatelé domu budou stále žít ve svých bytech. Hlavní cíl projektu vidím v celkovém zlepšení životní úrovně obyvatel, zatraktivnění lokality, v jednoduchých detailech, které osvěží stávající architekturu, v lepší komunikaci domu s parkem, domu s obyvateli a obyvatel mezi sebou.


ANALYTICKÁ ČÁST


MÍSTO - MADRID Madrid - hlavní a zároveň největší město Španělska bylo v 9. století založeno Maury jako pevnost střežící řeku Manzanares. Populace města je dnes téměř 3,2 milionů obyvatel a v metropolitní oblasti jich žije kolem 6,5 milionu. Hned po Londýně a Berlíně je Madrid třetím největším městem Evropy. Madridská metropolitní oblast je po Paříží a Londýně třetí největší v Evropské unii. Město je situované v samém srdci Španělska, v jihozápadní Evropě a má rozlohu 604,3 km2. Madrid je administartivně rozdělen do 21 obvodů (distritos), které se dále dělí do 128 čtvrtí (barrios). Námi řešené území spadá do obvodu San Blas. Zde nalezneme čtrti: Simancas, Hellín, Amposta, Arcos, Rosas, Rejas, Canillejas, Salvador. Španělsko má v rámci Evropy nejvyšší procento obyvatel bydlících v bytech či apartmánech. Velmi oblíbené jsou zde vícegenerační domy. Madrid má extrémní podnebí, kterému se říká „devět měsíců zimy a tři pekla“ (nueves meses de invierno y tres de infierno), ale je to lehce nadnesené tvrzení, průměrné teploty zde ani v zimních měsících neklesají pod bod mrazu. Madrid je nejvýše položeným hlavním městem v Evropě. Leží na náhorní plošině zvané meseta, což zapříčiňuje horká léta a chladné zimy. Srážky jsou nízké, a to především od června do září. Nejvlhčími měsíci s průměrnými 47 milimetry srážek jsou březen, duben, květen, říjen, listopad a prosinec. To je velmi málo deště. Madrid je známý svou nízkou vlhkostí vzduchu a celkem suchým podnebím. Pro porovnání - v Praze byl v roce 2016 nejvlhčí měsíc červenec a to se 70 milimetry srážek. Madrid patří mezi evropská města s nejvyšším počtem stromů a zelených veřejných prostranství. Místní

obyvatelé nemají park či zahradu vzdálenyou více jak 15 minut chůze od místa bydliště. Od roku 1997 zaujímají zelené plochy dokonce 16% celkové plochy města. Mezi oblíbené aktivity Madriďanů patří nepochybně noční život, večeře se zde podávají až kolem desáté hodiny. Tradiční specialitou jsou tapas - jednohubky na chlebu či vece s různými sýry, salámy a olivami, které podávají v každé hospodě k vínu či k pivu. Nesmíme zapomenout ani na velmi oblíbenou sušenou šunku.


SANTIAGO BERNABÉU STAD

PALACIO REAL DE MADRID (KRÁLOVSKÝ PALÁC)

PLAZA CIBELES

PLAZA MAJOR

BUEN RETIRO PARK


DIUM

PLAZA DE TOROS DE LAS VENTAS

MAPA MADRIDU - ŠIRŠÍ VZTAHY

K

AEROPUERTO MADRID BARAJAS


0,5km


SAN BLAS - REJAS Historie městské části San Blas se začala psát převážně v padesátých a šedesátých letech 20. století, kdy byla postavena většina zdejších bytových domů. V obvodu San Blas nalezneme celkem osm čtrtí: Simancas, Hellín, Amposta, Arcos, Rosas, Canillejas, Salvador a Rejas. Námi řešené bytové domy nalezneme ve čtvrti Rejas a to v její západní části. Na první pohled je dominantní blízkost velkých silničních tahů a nedaleké letiště. Dotčená parcela je lemována ulicemi Calle Nueve a Calle Diez. Jedná se o dva bytové domy a přilehlý park. Ulice poblíž domu jsou jednosměrné a jsou obklopeny z obou stran parkovacími stáními. Všude po okolí je vysázeno velké množství stromů různého vzrůstu. Fakta ohledně řešeného území: • 25% z celkového počtu místních obyvatel jsou starší lidé a důchodci • 30% z celkového počtu místních obyvatel nemá středoškolské vzdělání • Průměrná cena místních nemovitostí je ze 40% nižší než průměrná hodnota jiných budov v Madridu. • Konstrukce místních domů nemají stanovené a ani nesplňují žádné požadavky na izolaci a zateplení objektů a jejich kvalita provedení je velmi nízká. Jsou zde využívány ty nejlevnější dostupné materiály.


ŘEŠENÉ ÚZEMÍ DÁLNICE E-5 DÁLNICE A-2, MĚSTSKÝ OKRUH M-40 HLAVNÍ SILNIČNÍ TAHY METRO - LINKA 8 METRO - LINKA 7 METRO - LINKA 5 AREÁL LETIŠTĚ

0,5km


DOPRAVA Území je lemováno hned několika významnými dopravními tepnami: ze severu dálnicí A2 směřující na severovýchod Španělska do Zaragózy, z východu dálnicí E5 směřující naopak na jihovýchod do Sevilly. Severně od čtvrti Rejas leží letiště Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Dostupné jsou i stanice metra, které leží nedaleko. Pouze 11 minut pěší vzdálenosti je zastávka zelené linky metra s názvem El Capricho. Další dostupné linky jsou oranžová (nejbližší zastávka Estadio Olímpico) a růžová (nejbližší zastávka Aeropuerto T1-T2-T3). Nejbližší autobusová zastávka je v ulici Av. Quinta (zastávka Av. Quinta - Calle Diez) a v ulici Av. Segunda ( zastávka Av. Segunda - Calle Diez). Na první pohled jsou naše bytové domy přímo sevřeny velkými dopravními tahy, avšak poloha uprostřed dopravního trojúhelníku není nikterak hlučná. V okolí se totiž nachází mnoho stromů a odhlučnění pomáhají i akustické valy . Kolem samotných bytových domů vedou jednosměrné komunikace, doprava kolem domu je tedy velmi klidná.


5

2

7 3

6

1

4


VEŘEJNÁ VYBAVENOST

1

2

V okolí jsou dostupné základní služby. Pokud chtějí místní obyvatelé do většího obchodního centra, musí již využít městskou hromadnou dopravu nebo automobil. Naše domy jsou centrem zdejší lokality, v jejich těsné blízkosti se přesto nenachází žádný obchod, což by místu jistě prospělo. 3

4

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

HŘIŠTĚ

5

ŠKOLA, KOMUNITNÍ CENTRUM AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA INLINE DRÁHA LÉKÁRNA OBCHOD BAR RESTAURACE MERCEDEZ BENZ MADRID

6

7


SCHWARZPLAN, M1:5000


STÁVAJÍCÍ STAV Úloha zahrnuje regeneraci bytových domů jak po konstrukční stránce, tak po stránce psychické. Požadavkem je zatraktivnění lokality i pro nově příchozí mladé rodiny s dětmi. Rehabilitace lokality by stejně tak měla zvednout životní úroveň starousedlíků. Rehabilitace zahrnuje dva bytové domy cca 70 m dlouhé, mezi domy je plně zastavěný vnitroblok, kde jsou umístěné venkovní sklady obyvatel domů. Jedná se o opravdu inprovizovanou výstavbu, kde byly použité všechny aktuálně dostupné materiály a prostředky pro vytvoření “míst pro skladování”. Z jižní strany přiléhá k bytovým domům park. Mezi jižnějším bytovým domem a parkem vede jednosměrná komunikace, která park lemuje. Nejedná se o hlavní komunikaci, pouze o obslužnou vedlejší cestu. Ze severní strany s objekty sousedí rodinné domky, z východní a západní strany pak podobně vyhlížející bytové domy. Lokalita má čistě obytnou funkci. Východní a západní průchod kolem bytových domů je vysypán štěrkem a nedává prostoru žádnou další hodnotu. Občasné pokusy o vysazení stromů, se ve vyprahlých prolukách mimo park moc nedaří a stromy zde živoří. Naopak v prostorách parku se vegetaci velmi daří a rostou zde opravdoví velikáni. Zdejší borovice dokonce stávající objekty převyšují. V parku se nachází pouze pár laviček a neuspořádané mýtinky bez stromů. V parku rostou jehličnaté i listnaté stromy, nalezneme zde i palmu. Celkově okolí domu působí velmi neuspořádaným dojmem.

CIUDAD PEGASO CALLE NUEVE, PORTALES 6, 8,10, y 3, 5, 7

ALZADO OESTE

ALZADO ESTE

PORTAL 6

PORTAL 8

PORTAL 10

N

PORTAL 3

PORTAL 5

PORTAL 7

0

1

2

3

4

5

10


KONCEPT


Parter do ulice bude zachován, předsazenou kontrukcí bude vytvořeno podloubí.

Návrh respektuje stávající pozici oken, snižuje se pouze výška parapetů. Využitím stávajích okenních překladů zároveň pomůžeme k nižším nákladům na rekonstrukci.

Stávající balkony jsou zcela odstraněny a nahrazeny novými. Vstupy do budov jsou nově umožněny i z vnitrobloku, kde je umístěn bezbariérový výtah.

“Garáže” které uzavírají vnitroblok budou odstraněny a prostor se tak otevře. Fasády budou ochlazeny nejen nově navrženými předsazenými konstrukcemi ale i nově vysazenými stromy mezi objekty.


Skrz park je nově navržena cesta, která díky nově vytvořenému podchodu ústí až do samotného jádra vnitrobloku a lépe tak propojuje obyvatele s parkem.

Stromy v parku budou zachovány. Výška terénu v samotném parku bude taktéž zachována, aby se zamezilo obnažení kořenů stromů.

Komunikace vedoucí mezi objektem a parkem bude zrušena, ulice bude nově sloužit pouze chodcům. Parkovací stání budou nahrazena novými a to při západní hranici řešeného území. (Nová cesta před domem bude svými rozměry umožňovat průjezd.)

Zídka mezi parkem a stávajícím domem bude odstraněna, terén se plynule naváže.


Stávající stav: vnitroblok je uzavřen soukromými sklady/sklípky. Kolem parku obíhá jednosměrná komunikace. Park je úrovňově oddělen od chodníku zdí, v některých místech až 90 cm vysokou.

Návrh - okolí: Vnitroblok je otevřen jako veřejný prostor. Komunikace kolem parku je zrušena, stejně tak zídka. Park se plynule spojuje s parterem bytových domů.


Návrh - bytový dům: Bytové domy jsou “obaleny” novou předsazenou konstrukcí. Z předních stran se jedná o balkony, ze strany vnitrobloku o pavlač ústící do nových výtahů. Střecha je nově využita jako sdílený prostor pro obyvatele domu.

Funkce: Do stávajícího parku jsou umístěny bambusové boxy (stejných rozměrů jako jsou boxy na fasádě), které slouží jako ochrana před sluncem, ať už při pořádání BBQ nebo jako zázemí u dětského hřiště. Ve vnitrobloku jsou boxy použity jako stojany na kola. Umístěn je i vodní prvek - v parku jako zdroj vody pro ptáky, ve vnitrobloku jako ochlazení a osvěžení pro kolemjdoucí.


NÁVRH Vnitroblok je otevřen jako veřejný prostor. “Garáže” které uzavírají vnitroblok budou odstraněny a prostor se tak otevře. Skladové prostory budou lidem vynahrazeny sklepy pod jižním objektem. Skrz park je nově navržena cesta, která díky nově vytvořenému podchodu ústí až do samotného jádra vnitrobloku a lépe tak propojuje obyvatele s parkem. Komunikace kolem parku je zrušena, stejně tak zídka. Park se plynule spojuje s parterem bytových domů, ulice bude nově sloužit pouze chodcům. Parkovací stání jsou nahrazena novými a to při západní hranici řešeného území. Nová cesta před domem svými rozměry umožňuje průjezd pro akutní případy, např. zájezd hasičského vozu, ambulance, případně stěhováky apod. Do stávajícího parku jsou umístěny bambusové boxy (stejných rozměrů jako jsou boxy na fasádě), které slouží jako ochrana před sluncem, ať už při pořádání BBQ nebo jako zázemí u dětského hřiště. Ve vnitrobloku jsou boxy použity jako stojany na kola. Umístěn je i vodní prvek - v parku jako zdroj vody pro ptáky, ve vnitrobloku jako ochlazení a osvěžení pro kolemjdoucí. Návrh rekonstrukce bytového domu “obaluje” stávající objekty ze všech stran novou předsazenou konstrukcí. Směrem do vnitrobloku se jedná o pavlač, která navazuje na nově vybudované výtahy a dává tak domu další novou hodnotu - bezbariérovost, směrem do ulice (severní objekt) a do parku (jižní objekt) je to funkce zakrytých balkónů, tzv. zavěšených boxů. Celá konstrukce je navržena z “I” profilů. Jako sloupy jsou použity I200, jako horizontální nosníky kolmé a kotvené na fasádu jsou použity I120, na nich jsou navařeny v kolmém směru I100. Stěny nových balkonových boxů i veškeré střešní a pavlačové lamely jsou navrženy z bambusových tyčí. Návrh dispozic vychází z původních dimenzí objektu. Rekonstrukce se dělá především pro samotné

obyvatele, kteří v objektu budou i nadále bydlet, proto návrh ponechává stejnou podlahovou plochu (nebo větší) a pozici bytů jako před rekonstrukcí. Rekonstrukce se v tomto případě více zaměřuje na samotné vnitřní uspořádání jednotlivých bytů. Byty budou nově obohaceny o velkorysý prostor balkonu. Majitelé si mohou sami vybrat, zda chtějí umístit balkon do pozice jedna či dva, z jakých místností bude balkon přístupný. Balkony budou moci býti díky již hotové ocelové konstrukci snadno doplnitelné i dodatečně. Díky možnosti “výběru” budou samotní obyvatelé bytového domu částeční tvůrci rozehranosti fasády. Objektům je nově navrženo 4.patro (5NP), které je volně k dispozici všem obyvatelům domu. Prostor na střeše nabízí obyvatelům cestu jak se lépe poznat, spolupracovat, pomáhat si - vylepšení sousedských vztahů vzájemným hlídáním dětí, či pořádáním společenských akcí a oslav. V parteru jižnějšího objektu jsou navrženy dva pronajímatelné prostory pro účely obchůdků či jiných drobných služeb. Návrh respektuje stávající pozici oken, snižuje se pouze výška parapetů - směrem do vnitrobloku na 900 mm (kuchyňské linky), směrem do ulice/parku na 750 mm. Návrh počítá s kompletní výměnou všech okenních otvorů. Využitím stávajích okenních překladů pomůžeme k nižším nákladům na rekonstrukci. Fasády jsou nově zatepleny a zároveň chlazeny a zastíněny nově navrženými předsazenými konstrukcemi. Všechny byty jsou navrženy jako příčně větrané. Návrh počítá se zastíněním a chlazením vnitrobloku pomocí lamel, nově vysazených stromů a vodního prvku, což by podpořilo odvětrání horkého vzduchu z bytů do chladného vnitrobloku (princip solárního komínu). Rekonstrukce bude probíhat za stálé přítomnosti obyvatel, kteří dle předem stanoveného plánu etapizace výstavby budou využívat tzv. štafetové byty, v kterých budou krátkodobě bydlet dvě rodiny naráz - rekonstrukce tak nabízí i sociální kontext.


SITUACE, M1:1000


1 NP Na zvýšeném vstupním podlaží se nachází celkem 10 bytů, 2 pronajímatelné prostory pro služby/obchod a 1 menší kancelář pro správu objektu.

Byt 4+1 plocha bytu: 84,9 m2 Byt 3+1 plocha bytu: 65,8 m2 Retail plocha celkem: 61,4 m2


1NP, M1:300


2 NP - 4 NP Na podlaží se nachází celkem 12 bytů (6+6). Byty jsou přístupné buď z prostoru schodiště nebo z pavlače. Každý byt je navíc rozšířen o prostor balkonu, jednoho či dvou, dle výběru majitele bytu. Byt 5+1 plocha bytu: 88,6 m2 Byt 3 + kk plocha bytu: 64,2 m2 Byt 3 + kk plocha celkem: 71,3 m2 Byt 3 + kk plocha celkem: 69,7 m2


2NP - 4NP, M1:300


5 NP Střecha je plně zpřístupněna všem obyvatelům domu. K dispozici zde mají nejen venkovní zahrady pro odpočinek a rekreaci, ale i prostory pro rodinné oslavy, pokojík pro vzájemné hlídání dětí či společnou sušárnu. Obyvatelé domu mohou využít i možnosti pronájmu truhlíku pro pěstování zeleniny.


5NP, M1:300


1 PP Bytové domy mají jedno stávající podzemní podlaží. Jelikož návrh ruší stávající “sklady” ve vnitrobloku, obyvatelé domů dostanou přidělený jeden sklep pod jižním objektem jako náhradu. Pod jižním objektem je narozdíl od severního objektu dostatečná podchodná výška.

Sklepy - počet: 46; s.v. 2370 mm

Technické místnosti

Suterén pod severním objektem, s.v. 1400 mm; možnost umístění nádrží na sběr dešťové vody; stávající technické místnosti budovy.


1PP, M1:300


B-B´

A-A´


ŘEZ B-B´, M1:300

ŘEZ A-A´, M1:300


C-C´

D-D´


ŘEZ D-D´, M1:300

ŘEZ C-C´, M1:300


2 1


2 POHLEDY NA FASÁDY JIŽNÍHO OBJEKTU, M1:300

1


5

3 4

5


4 POHLEDY NA FASÁDY SEVERNÍHO OBJEKTU, M1:300

3


F F    

   

 (stávající zděná nosná konstrukce)  kompletní odstranění stávajících omítek  penetrace podkladu  minerální 140mm,celoplošné lepení, (stávající zděná vlna, nosnátl.konstrukce) kotvený hmoždinkami se zapuštěnou hlavou, kompletní odstranění stávajících omítek množství dle doporučení výrobce a na základě penetrace podkladu provedení tahové zkoušky minerální vlna, tl. 140mm,celoplošné lepení,  zapuštěné hlavyse kotev zavíčkovat ve shodném kotvený hmoždinkami zapuštěnou hlavou, materiálu s izolantem množství dle doporučení výrobce a na základě  lepícítahové malta zkoušky pro fasádní systémy s PP výztužnou provedení mřížkou zapuštěné hlavy kotev zavíčkovat ve shodném  penetrace podkladu materiálu s izolantem  silikonová, ve hmotě probarvená, omítka; velikost lepící malta pro fasádní systémy s PP výztužnou zrna 2-3 mm, škrábaný povrch mřížkou penetrace podkladu silikonová, ve hmotě probarvená, omítka; velikost zrna 2-3 mm, škrábaný povrch

P P      

 volně ložené lamely tl. 12 mm  pružná podložka mirelon tl. 2 mm  nivelační stěrka tl. 10 mm - vyrovnávací vrstva  betonová mazanina tl. ≈ 43 mm volně ložené lamely tl. 12 mm  separační folie 0,4 mm pružná podložka mirelon tl. 2 mm  aku.stěrka izolace -minerální vlna tl. 40 mm nivelační tl. 10 mm - vyrovnávací vrstva betonová mazanina tl. ≈ 43 mm separační folie 0,4 mm aku. izolace -minerální vlna tl. 40 mm

ba Ø4 up vr


dřevěné latě (borovice pinie) tl. 40 mm upevněno pomocí vrutů na fošny

F

dřevěné fošny 50 x 50 mm bodově přišroubováno na I profil pomocí distančních "žiletek"

bambusové tyče Ø40mm upevněno pomocí vrutů na fošny

P

polyethylenová termopodložka kotevní deska tl.15mm, 200x120mm s připravenými závitovými tyčemi

I 100

P15

I 200

I 120

kotevní deska tl.15mm, 250x300mm kotveno 4 ks chemických kotev 2x distanční "žiletka" tl. 15mm, 92 x 120 mm

KONSTRUKČNÍ DETAIL FASÁDY, M1:10

I 100

I 100


DISPOZIČNÍ NÁVRH BYTU vč. INTERIÉRU Přístup na lodžii je zde řešen přes kuchyňský kout v prostorném obýváku, avšak poloha balkonu může býti různá (možnost výběru ze dvou poloh). Rytmizace bambusových boxů na fasádě tak vznikne ruku v ruce s požadavky majitelů bytů na polohu, velikost a přístup na balkon, s ohledem na jejich stávající nábytek a vybavení.


BBQ V PARKU


VNITROBLOK


STŘEŠNÍ ZAHRADA


PAVLAČ VE VNITROBLOKU


ZDROJE fotografie IVETA HURAJČÍKOVÁ - fotografie města Madridu ANNA HORÁKOVÁ - fotografie lokality fotografie lokality poskytnuté společností Isover literatura: KOHOUT Michal, TICHÝ David, TITTL Filip, 2015, Praha, COLLECTIVE HOUSING/HROMADNÉ BYDLENÍ, ISBN 978-80-01-05848-0 NEUFERT Ernst, 2000, Praha, Navrhování staveb, ISBN 8090148662 VYHLÁŠKA Č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb WATTS Andrew, 2008, Bratislava, Moderní fasády, ISBN 978-80-8076-065-6 zadávací dokumentace poskytnutá společností Isover web: http://www.isover-students.com/content/view/353/362/ http://www.isover.cz/aktuality/mezinarodni-studentska-soutez-2017 http://www.portugal-live.com/cz/spain/madrid/klimaticke-prumery.html https://www.viamichelin.de/ https://www.google.cz/maps https://www.flickr.com/photos/100263960@N02/21496534140 http://www.tzb-info.cz/ http://stavba.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/140-prostup-tepla-vicevrstvou-konstrukci-a-prubeh-teplot-v-konstrukci http://www.tzb-info.cz/pozarni-bezpecnost-staveb/13656-unikove-cesty

PODĚKOVÁNÍ Tímto bych chtěla poděkovat svému příteli Marku Machalovi a své nejlepší kamarádce Báře Pexové za veškerou pomoc, trpělivost a podporu.


DP Iveta Hurajčíková  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you