Page 1

NYA

iveco leichstest d.de/verg w.tuev-sue www rmation: More info


NYA NYA STRALIS sätter nya standarder för produktivitet och lönsamhet med ett komplett paket som omfattar banbrytande egenskaper, tekniker och tjänster skräddarsydda för varje transportföretag. Seriens båda nya modeller levererar prestanda, hög effektivitet och låga utsläpp vid alla slags tillämpningar : • NYA STRALIS för regionala körningar, stadstrafik och lättare entreprenadjobb • och NYA STRALIS XP för långkörningar. NYA STRALIS har genomgått en fullständig rekonstruktion av drivlinan, från motor till däck. Den har fått ny elektrisk och elektronisk arkitektur, ny förstklassig transmission, ny bakaxel och fjädring och den introducerar senaste generationens prediktiva GPS-funktioner liksom specifika egenskaper för att förbättra bränsleekonomin och hållbarheten. Alla nya funktioner och förbättringar fokuserar på att maximera produktiviteten och lönsamheten hos det verkliga livets transportföretag och har utvecklats i samarbete med kunderna. Vi har övervakat våra lastbilar under verkliga driftvillkor och analyserat olika uppdrag (långkörningar, regionala körningar samt körningar i stadstrafik) liksom deras kilometer tal, marschhastighet, last och ruttprofil. Utifrån en omfattande datainsamling har vi åt våra kunder utvecklat en komplett uppsättning integrerade, effektivitetshöjande lösningar som omfattar programmet ”TCO2 live” och dess exklusiva tjänster : • TCO2 SMART REPORT – veckorapporter om körstil och bränsleförbrukning • TCO2 ADVISING – rådgivning om bränslebesparing • TCO2 DRIVING – kurser i ekonomisk körning • liksom den exklusiva DRIFTTIDSGARANTIN.

INNEHÅLL TCO2 –MÄSTARE

4

RÅDGIVNING OM BRÄNSLE

26

FÖR ALLA UPPDRAG

6

NYA STRALIS

28

NYA STRALIS I KORTHET

8

NYA STRALIS XP: TCO2 -MÄSTARE PÅ LÅNGKÖRNINGAR

29

HI-SCR: EN EXKLUSIV IVECO-TEKNIK 10 HELT NY DRIVLINA

12

ETT KOMPLETT SERVICEPAKET

30

TEKNIK OCH VÄRDE

18

IVECO TILLBEHÖR

32

KOMFORT OCH PRODUKTIVITET

20

IVECOS KUNDTJÄNSTER

33

ERGONOMI OCH SÄKERHET

23

NYA STRALIS ERBJUDANDE

34

DRIFTTIDSGARANTI 24 3


LÄGSTA TCO + LÄGSTA CO2 = TCO2-MÄSTARE

27 %

VILKA FAKTORER INGÅR I DE TOTALA ÄGANDEKOSTNADERNA (TCO)?

10 %

LASTBILENS VÄRDEMINSKNING & FINANSIERING

FÖRARE

4%

6%

DÄCK

SERVICE & REPARATION

11 %

42 %

SKATTER OCH AVGIFTER

BRÄNSLE & UREA

NYA STRALIS XP: UPP TILL -5,6 % TCO EN TCO-MÄSTARE FÖR ALLA UPPDRAG

Vi satsade på alla de faktorer som påverkar ägandekostnaderna och hållbarheten – från bilens värde och bränsleförbrukning till underhåll och drifttid. För en tung lastbil utgör bara bränslet 35–40 % av de totala ägandekostnaderna. För varje transportör är det avgörande att förbättra effektiviteten för att förbli konkurrenskraftig, och det är därför som vi under utvecklandet av NYA STRALIS har koncentrerat oss på energistyrningen. Vi har arbetat på: • • • •

högre effektivitet – via uppdragsspecifika, bränslebesparande lösningar (som SMART EGR) prediktiv kapacitet – integrerad i HI-CRUISE-systemet lägre rullmotstånd – genom användning av eko-däck och energioptimering – med hjälp av smar ta hjälpsystem.

NYA STRALIS ger en tvåsiffrig förbättring av bränsleeffektiviteten jämför t med föregående modell, och det har tillkommit nya tekniker, egenskaper och tjänster för att sänka ägandekostnaderna ytterligare. Bränslebesparingarna för NYA STRALIS XP kan komma ända upp på 11 % – något som resulterar i en minskning av de totala ägandekostnaderna (TCO) med 5,6 %. 4


NYA STRALIS XP: UPP TILL -11 % CO2 EN CO2-MÄSTARE FÖR VARJE UPPDRAG

Med NYA STRALIS går ekonomi och miljöhänsyn hand i hand. Det är framgångsreceptet bakom alla IVECOs produkter. Det exklusiva efterbehandlingssystemet IVECO HI-SCR är lättare, mindre, effektivare och enklare att underhålla än någon annan Euro 6-lösning. Det innebär att HI-SCR inte bara reducerar utsläppen utan även minskar kostnaderna. NYA STRALIS använder sig av tekniken och den mänskliga faktorn för att sänka bränsleförbrukningen. Vår DRIVING STYLE EVALUATION är en viktig källa till information om körsätt, förutom att den är ett värdefullt redskap för att öka bränsleeffektiviteten och avsevärt sänka CO2-utsläppen. Miljömedvetna människor i branschen lär uppskatta NYA STRALIS XP, som tack vare DRIVING STYLE EVALUATION kommer att hjälpa till att pressa ned transportsektorns kolavtryck.

5


FÖR ALLA UPPDRAG

LÅNGKÖRNINGAR

NYA STRALIS XP är framtagen för långkörningar och är utrustad med bränslebesparande lösningar som SMART EGR, optimerad bakaxelutväxling, eko-däck samt de nya tjänsterna för bränslerådgivning. Den är även försedd med det prediktiva GPS-systemet HI-CRUISE – som styr marschfar t, växling och eco-roll genom att integrera körparametrarna med den avancerade GPS-kar tläggningstekniken.

STADSTRAFIK

NYA STRALIS har rätt lösning för alla kommunala uppgifter, lättare bygg- och anläggningsarbeten samt distributionskörning tack vare förarhytterna HI-STREET och HI-ROAD för kor ta respektive medellånga sträckor, och den har ett brett utbud av motorer i olika effektklasser med låga utsläpp och högt vridmoment. 6


TRANSPORT AV FARLIGT GODS NYA STRALIS passar perfekt för detta uppdrag tack vare sina tekniska lösningar för viktoptimering och efterlevnad av de hårda kraven i ADR-överenskommelsen. Dessutom erbjuder vårt HI-SCR-system en mycket viktig fördel: avsaknaden av aktiv regenerering och lägre avgastemperatur gör den till den lämpligaste lösningen för områden med restriktioner så som flygplatser, fartyg, tunnlar, raffinaderier och bränsleterminaler.

REGIONALA KÖRNINGAR

NYA STRALIS har fantastiska bränslebesparande egenskaper även på regionala medeldistanskörningar tack vare ett komplett paket av bränsleeffektiva funktioner som är perfekt avpassade för fordonets konfiguration och användning. Det prediktiva GPS-systemet HI-CRUISE erbjuds som standard på NYA STRALIS XP och kan väljas till som extrautrustning på NYA STRALIS.

7


NYA STRALIS I KORTHET Teknik in i minsta detalj: det är det som utmärker NYA STRALIS. Ett nytt hjär ta bultar under förarhytten och ger ditt företag räntabel och hållbar energi. NYA STRALIS utnyttjar nya tekniker för att leverera avsevärda förbättringar inom de områden som är viktigast för transportföretagen: effektivitet, kvalitet och driftsäkerhet.

MOTORER, SMARTA HJÄLPSYSTEM & SMART EGR

HI-CRUISE & HI-TRONIX

HI-SCR-EFTERBEHANDLINGSSYSTEM SOM UPPFYLLER EURO 6/C

OPTIMERAD ADBLUE®-LAYOUT

OPTIMERAD UTFORMNING AV DET PNEUMATISKA SYSTEMET

NY FJÄDRING BAK

BAKLYKTOR

8


NY GÅNGPLÅT

EURO 6/C ADBLUE®-KVALITETSSENSOR

NY UTFORMNING AV BRÄNSLELEDNING

NY HI-MUX / NY CHASSI-LAYOUT

NY BAKAXEL & BAKAXELUTVÄXLING

9


HI-SCR: EN EXKLUSIV IVECO-TEKNIK UPPFYLLER EURO 6/C HI-SCR-efterbehandlingssystemet registrerar i realtid alla förändringar av utsläppsnivån och AdBlue®-kvaliteten och uppfyller de nya kraven i Euro 6/steg C.

HI-SCR-FÖRDELAR 97 % NOx-REDUKTION

AdBlue / “DEF” Elektronisk styrenhet

NOx HC

INGEN PÅVERKAN PÅ KYLSYSTEMET

CO Försörjningsmodul

LÄNGSTA SERVICEINTERVALLEN

PM

Doseringsmodul Blandare

Dieseloxidationskatalysator

N2

H2O

NH3 NO2

CO2

Dieselpartikelfilter

NH3

AdBlue / “DEF”

N2

Selektiv katalytisk reduktion Clean-Up-katalysator

10

INGEN AKTIV REGENERERING

CO2

H2O

FÖRBRÄNNINGSEFFEKTIVITET

++

BRÄNSLEEKONOMI

++


IVECOS PATENTERADE TEKNIK

Vår patenterade HI-SCR är helt enkelt det bästa systemet på marknaden för selektiv katalytisk reduktion, och det enda som sänker NOx-nivån med 97 %. Det betyder att Euro 6-normerna kan uppfyllas utan EGR. HI-SCR ÖKAR SÄKERHETEN • Den mest ändamålsenliga lösningen för uppdrag som varudistribution, sophämtning, renhållning av vägar, terrängkörning samt jobb på flygplatser, raffinaderier och bränsleterminaler. HI-SCR ÖKAR NYTTOLASTEN • En lätt och kompakt teknik som ger den bästa kombinationen av effektivitet och livslängd. • Det behövs inga extra komponenter i motorn eller något överdimensionerat kylsystem. HI-SCR ÖKAR DRIFTTIDEN • Marknadens längsta serviceintervall. HI-SCR ÖKAR BRÄNSLEEFFEKTIVITETEN • Alla HI-SCR-systemets fördelar bibehålls (säkerhet, lätthet, ingen aktiv regenerering). • Betydande bränslebesparingar vid långkörningar.

11


HELT NY DRIVLINA Vi har gjort om drivlinan från grunden för att göra NYA STRALIS ännu effektivare. Den nya konstruktionen omfattar komponenter utvecklade i syfte att ge de största fördelarna vid alla driftförhållanden.

HÖGEFFEKTIVA MOTORER

NYA STRALIS bjuder på ett brett och väl avpassat sor timent av motorer som passar för alla tillämpningar och som är utrustade med uppdragsspecifika bränslebesparande anordningar. Sor timentet omfattar tre slagvolymer och nio effektklasser från 310 till 570 hk som levererar klassens bästa effekt och specifika vridmoment. Det ger kunderna möjlighet att ”varva ned”: • vi erbjuder motorer på 11 liter medan de flesta konkurrenter bara erbjuder 13-litersversioner • och vår bakaxelutväxling på 2:47 möjliggör bästa bränsleprestation vid strax över 1 100 varv. Vårt engagemang i hållbarhet har gjort att vi ytterligare förbättrat effektiviteten hos alla våra motorer samt ökat prestationsförmågan hos några av dem: • maximalt vridmoment för CURSOR 11 (+100 Nm på 420 hk-versionen och +50 Nm på 480 hk) • samt maximal effekt för CURSOR 13 (som nu finns med 510 och 570 hk).

NYA STRALIS EURO 6/STEG C

SLAGVOLYM

CURSOR 9

8,7 liter

TURBOLADDARE

WG

eVGT

CURSOR 11

CURSOR 13

11,1 liter

12,9 liter

eVGT

EFFEKT

VRIDMOMENT

hk @ v/min

Nm @ v/min

310 @ 1 675 – 2 200

1 300 @ 1 100 – 1 675

330 @ 1 655 – 2 200

1 400 @ 1 100 – 1 655

360 @ 1 530 – 2 200

1 650 @ 1 200 – 1 530

400 @ 1 655 – 2 200

1 700 @ 1 200 – 1 655

420 @ 1 475 – 1 900

2 000 @ 870 – 1 475

460 @ 1 500 – 1 900

2 150 @ 925 – 1 500

480 @ 1 465 – 1 900

2 300 @ 970 – 1 465

510 @ 1 560 – 1 900

2 300 @ 900 – 1 560

570 @ 1 605 – 1 900

2 500 @ 1 000 – 1 605

eVGT

UPP TILL 570 HK

Cursor 9 12

Cursor 11

Cursor 13


SMART EGR: HÖGRE FÖRBRÄNNINGSEFFEKTIVITET Optimerad insprutningstiming ökar det maximala cylinder trycket och bränsleeffektiviteten ytterligare. Bildandet av NOx har sänkts genom lätt recirkulation av avgaserna vid specifika motorbelastningsvärden. Smart EGR är ingen enhet för utsläppskontroll utan en bränsleekonomisk åtgärd: den minskar förbrukningen på långkörningar och erbjuder samtidigt HI-SCR-systemets samtliga fördelar.

SMARTA MOTORHJÄLPSYSTEM Smarta hjälpsystem undviker energiförluster när de inte behöver vara i drift: • kopplingskompressor och luftbehandlingsenhet • energiåtervinningsgenerator och intelligent batteriövervakning • styrpump med variabelt flöde.

ANTI-TOMGÅNG Denna nya funktion eliminerar långa perioder av tomgångskörning.

LÄGRE FRIKTION Många komponenter har gjor ts om för att reducera motorns friktion: kolvarna har fått ny utformning och nya ringar har inför ts med lägre tangentiell belastning.

Systemet stänger av motorn automatiskt efter en förbestämd tid då de specifika förhållandena inträffar.

Oljetemperaturstyrningen har också förbättrats så att överhettning och onödig energiförbrukning undviks. 13


HELT NY DRIVLINA

NY HI-TRONIX-VÄXELLÅDA

Den nya generationens 12-stegade automatiserade HI-TRONIX-växellåda med elektronisk koppling bjuder på den mest avancerade tekniken i sin kategori: • • • • •

modulbaserat, servicevänligt koncept 99,7 % effektivitet utomordentlig hållbarhet klassens bästa växelfördelning (16,7) liksom klassens bästa vridmoment/vikt-förhållande.

Jämför t med den förra modellen ger HI-TRONIX en förbättring av alla prestandaindikatorer. Den minskar växlingstiden med 10 %, den är konstruerad för nästan dubbelt så många växlingar som den förra generationens automatiserade växellådor och den förlänger intervallen för byte av växelolja till upp till 600 000 kilometer (vid långdistanskörning). HI-TRONIX bjuder även på extra funktioner så som manövreringsläge (krypkörning) för körning i låg hastighet, funktion som momentomvandlare, gungande funktion för att återfå väggreppet på halt underlag, fyra backväxlar samt en ny serie kraftuttag.

14


HI-CRUISE INTEGRERAT KÖRSYSTEM En körstil till glädje för alla: för chaufförer såväl som för vagnparksägare. Tillsammans med HI-TRONIX-växellådan introducerar NYA STRALIS det integrerade körsystemet HI-CRUISE som inkluderar GPS-baserade system så som prediktiv farthållare och växling liksom en förbättrad eco-roll-funktion. Transmissionen och GPS-systemet är nätverksanslutna, vilket möjliggör en föregripande körstrategi som passar perfekt till vägförhållanden och växlingssekvens. Det nya HI-CRUISE innehåller också ECOSWITCH-parametrar så som inställd hastighet via farthållaren och momentbegränsare för att begränsa bränsleförbrukningen, medan manuell styrning fortfarande dock är möjlig i nödsituationer. HI-CRUISE, i kombination med ECOSWITCH, är en effektiv körassistent som ger avsevärda fördelar: • hastighet och iläggning av växlar styrs av en ”electronic-horizon”algoritm som använder sig av avancerade bränslebesparande strategier • förebyggande av överförbrukning tack vare hastighetsbegränsaren, kick-down-inaktivering och elektroniskt styrd växling • enastående körkomfort. HI-CRUISE har finjusterats efter kraven i det verkliga livet för att tillgodose allas behov: • förarna uppskattar HI-CRUISE eftersom systemet ger behaglig körning, förenklar deras arbete och ger dem möjlighet att koncentrera sig på säkerheten i stället för vägrutinerna • vagnparkscheferna sätter stort värde på HI-CRUISE eftersom det ger stora bränslebesparingar (och högre långsiktig driftsäkerhet) även med oerfarna förare. 15


HELT NY DRIVLINA NY BAKAXEL

NYA STRALIS har fått en helt ny bakaxel med enkel reduktion och förbättrad växelgeometri som sänker bränsleförbrukningen. Förutom traditionella utväxlingsförhållanden erbjuds den nya axeln på XP-modellen med en särskild nedvarvande konfiguration på 2:47. Genom att sänka motorns varvtal i körläge ger den nya bakaxeln avsevärda bränslebesparande fördelar – främst på långkörningar.

NYA ”TRIPLE A”-EKO-DÄCK

IVECO är bland de första tillverkarna på marknaden som använder de nya eko-däcken ”Triple A” MICHELIN X® LINE™ Energy™ F och D2. Minimerat rullmotstånd ger betydande besparingar (jämför t med dagens X Line-däck): • man sparar upp till 1 liter bränsle per 100 km med de nya däcken • man sparar (i genomsnitt) 0,5 liter/100 km under den första livscykeln • en miljömässig fördel motsvarande 1,33 kg mindre CO2 per 100 km, vilket betyder över 3,7 ton under den första livscykeln. På NYA STRALIS kan bränslebesparingarna med de nya eko-däcken nå upp på 1,5 %. Michelin-eko-däck kan fås till hela modellprogrammet och erbjuds som standard på NYA STRALIS XP. 16


TEKNIK OCH VÄRDE NY HI-MUX / NY CHASSI-LAYOUT

Den elektriska och elektroniska arkitekturen i NYA STRALIS har förändrats i grunden, och nya elektroniska enheter har utvecklats för att hantera ännu fler funktioner med optimerade resurser. Den nya HI-MUX erbjuder förbättrad tillförlitlighet, större databehandlingskapacitet och möjlighet att införa personbilsliknande funktioner. Nätverket är dubbelt så snabbt på att hantera den stora mängd data som krävs för det GPS-baserade prediktiva HI-CRUISE-systemet. HI-MUX-baserade elektroniska enheter i lastbilen kommunicerar via två fysiska ledningar med hjälp av ett gemensamt protokoll. Arkitekturen är moduluppbyggd, indelad i två för större flexibilitet och servicevänlighet samt integrerad i en ny layout med trycklufts-, bränsle- och AdBlue®-ledningar. Slangar och kablar löper parallellt längs med chassiramen på ett överskådligt och välordnat sätt som förenklar underhåll och reparationer och som därmed resulterar i mer drifttid.

NY GÅNGPLÅT

En ny gångplåt förbättrar både funktionaliteten och säkerheten. Gångplåtarna täcker passagen från sida till det bakre fjädringsbeslaget, utan uppstickande bultar eller delar, och utgör därmed ett säker t arbetsområde. Användningen av aluminium och rostfritt stål garanterar korrosionsbeständighet.

18


NY OCH LÄTTARE FJÄDRING BAK

En ny fjädring bak förbättrar hållbarheten och driftsäkerheten samt reducerar vikten. Komponenterna har gjor ts om så att vikten minskas med 45 kg med bibehållna prestanda. Den kompakta utformningen av den nya krängningshämmaren har gett en större rampvinkel. Den nya fjädringen är dessutom mer motståndskraftig mot korrosion.

NYA PERSONBILSLIKNANDE FUNKTIONER

NYA STRALIS introducerar nya personbilsliknande funktioner som ger ännu bättre funktionalitet och användarvänlighet: • LED-lyktor • nytt centrallås med fjärrkontroll och extern blinkning • reglering av den invändiga belysningens intensitet • automatisk aktivering av varningsljus vid plötslig fartreduktion/inbromsning. Instrumentpanelen har också fått ny utformning som ett led i utvecklandet av det nya elektriska och elektroniska systemet. En snabbmeny för att aktivera/inaktivera ofta använda funktioner kan öppnas med en knapp inbyggd i ratten.

19


KOMFORT OCH PRODUKTIVITET

Nya Stralis Hi-Way

UTFORMAD RUNT FÖRAREN

NYA STRALIS förarhytt är utformad med föraren i centrum. Förstklassig komfor t, säkerhet och infotainment ger en fantastisk arbetsmiljö och ökar produktiviteten vid alla typer av användning. HI-WAY-hytten med högt tak har en invändig höjd på ca 2 m och en volym på över 10 kubikmeter. Instrumentbrädan är ergonomisk och funktionell, tillverkad av homogena material för att förhindra gnissel och skrammel. Föraren kan enkelt nå alla reglage utan att luta sig framåt från stolens ryggstöd, vilket ger maximal säkerhet. Varje funktion är konstruerad för att öka trivseln i hytten: • ratt med pneumatisk justering och integrerade knappar • förarstol med värme och ventilation samt bilbälte som kan justeras i höjdled • HI-COMFORT-sovplats, 80 cm bred och över 2 m lång, med träribbor och nedfällbar t ryggstöd • nedfällbar övre sovplats med luftfjädrat gångjärnssystem • natt-luftkonditionering med låg energiförbrukning inbyggd i takpanelen • över 30 lådor och förvaringsfack • maxi-kylskåp på 50 liter för långkörningar som extrautrustning. Förutom allt det här har hytten för träfflig ljudisolering och nya, mer funktionella gardiner och solskydd. NYA STRALIS och NYA STRALIS XP levereras med alla typer av förarhytter i alla höjder.

20


Nya Stralis Hi-Street / Hi-Road

INVÄNDIG HÖJD

SOVPLATSER

HÖGT TAK 1 989 mm

1-2

HI-WAY för långkörningar LÅGT TAK 1 516 mm

1

HÖGT TAK 1 880 mm

1-2

HI-ROAD för regionala körningar

HI-STREET för stadstrafik

LÅGT TAK 1 210 mm

1

LÅGT TAK 1 210 mm

BREDD

LÄNGD

2 500 mm

2 250 mm

2 300 mm

2 150 mm

2 300 mm

1 710 mm

21


KOMFORT OCH PRODUKTIVITET

22


ERGONOMI OCH SÄKERHET NYA STRALIS kan utrustas med ytterst avancerade säkerhets- och körassistentfunktioner som skyddar föraren och gör hans arbete enklare och mer produktivt.

EBS + BAS

Electronic Braking System + Brake Assistant System

ESP

Electronic Stability Program

HILL HOLDER

Hindrar lastbilen från att rulla bakåt när bromspedalen släpps upp (med HI-TRONIX)

INTARDER

Ökar det primära bromssystemets inbromsningsfunktioner

PARKERINGSBROMS

Extra parkeringsbroms fram

ACC

Adaptive Cruise Control

LDWS

Lane Departure Warning System

AEBS

Advanced Emergency Braking System

DRL

Daytime Running Lights

DAS

Driver Attention Support

23


DRIFTTIDSGARANTI IVECO LEVERERAR DRIFTTID TILL DIN LASTBIL

Som en garanti för produktens driftsäkerhet och servicenätets expertis erbjuder IVECO en helt ny form av DRIFTTIDSGARANTI. Med DRIFTTIDSGARANTI skulle en STRALIS som fått motorstopp på grund av tekniska problem bli reparerad inom 24 timmar från det att den inlämnats till en IVECO TRUCK STATION (tidskalkylen tas fram av IVECO CUSTOMER CENTER). Om detta inte är möjligt kommer IVECO att se till att kunden får: • en ersättningslastbil till sitt förfogande (om en sådan finns) • eller daglig kompensation för varje dygn som lastbilen är stillastående på verkstaden (*). DRIFTTIDSGARANTIN ingår i standardtäckningen för NYA STRALIS XP och är integrerad i ELEMENTS 3XL/2XL-avtalen (**). (*) Upp till 4 dagar

(**) Upp till 4 år

KAN VARIERA FRÅN LAND TILL LAND.


LÄNGS EUROPAS HUVUDVÄGAR OCH TRAFIKKORRIDORER

IVECO TRUCK STATION: EN PARTNER I HELA EUROPA

Att köra NYA STRALIS betyder att man aldrig är ensam: kunderna kan förlita sig på IVECO TRUCK STATIONverkstäderna som ligger utmed de europeiska huvudstråken. IVECO TRUCK STATIONS utför en rad service- och reparationsarbeten – bland annat hoppa-över-kön-reparationer med IVECOs originalreservdelar, trailerservice, däckservice, karosservice, AdBlue®-påfyllning och lastbilstvätt*. Tid på närmaste TRUCK-serviceverkstad kan beställas via app, telematik eller telefon genom ASSISTANCE NON STOP 24/7 CUSTOMER CENTER. TRUCK-STATIONERNA uppfyller stränga kriterier för godkännande och utmärker sig genom förstklassig service baserad på erfarenhet och uppmärksamhet gentemot kunden. Deras uppgift är att minska stilleståndstiden och förbättra lastbilens produktivitet genom att lösa problemen på det bästa, snabbaste och mest professionella sättet. * Kontrollera vilka tjänster som erbjuds av din TRUCK STATION.

NÄRHET Oavsett var du befinner dig finns det alltid en truck-station i närheten. Det kan du lita på.

TEKNISK MULTISERVICE • Trailerservice • Däckservice • Karosservice • AdBlue®-påfyllning • Lastbilstvätt

UTÖKADE ÖPPETTIDER Alla truck-stationer har öppet dygnet runt från måndag till lördag.

TILLÄGGSTJÄNSTER • Avtal med hotell (transfer inkluderad) • Ersättningsfordon

FÖRSTKLASSIG PERSONAL Specialutbildade mekaniker med stort kunnande säkerställer hög servicekvalitet.

PRIORITET Hoppa-över-kön för att lösa alla tekniska problem på din lastbil.

FÖRSTKLASSIG REPARATION • Erfaren IVECO-personal • De mest avancerade diagnosverktygen • Förstklassig reparation, snabbt utfört arbete, kortare stilleståndstid

RESERVDELAR Kvaliteten i logistiken och den ökade tillgången på reservdelar på lagret förkortar reparationstiden.

25


RÅDGIVNING OM BRÄNSLE DRIVING STYLE EVALUATION

DRIVING STYLE EVALUATION gör det möjligt för chaufförerna att bli bättre i realtid. Systemet fungerar som en professionell instruktör som är med i lastbilen och hjälper till att spara bränsle utan att kompromissa med marschhastigheten. DSE-systemet bedömer effektiviteten och ger bränslebesparande förslag (till exempel vilken växel som är bäst att använda vid ett visst tillfälle). DRIVING STYLE EVALUATION kan användas i lastbilen av föraren eller i samband med IVECOs nya BRÄNSLEKONSULTTJÄNSTER.

26

DRIVING STYLE EVALUATION-systemet behandlar data inhämtade från motor, fordon och GPS med en avancerad algoritm som bedömer prestationerna utifrån deras bränslebesparande effekt. Bedömningen tar hänsyn till uppdragets svårighetsgrad.

Var t och ett av dessa index visas på skärmen med en analog indikator som visar ett procenttal i mitten.

Bränslebesparande förslag visas på skärmen medan fordonet kör (hänsyn tas till växel, bromsning, motorbroms, acceleration och lastbilens tyngdkraft).

Vid slutet av varje körning kan föraren se en översikt över samtliga prestationsindikatorer på skärmen, både i procent och i grafisk form.

Ju högre värde, desto bättre körning.


TCO2 SMART REPORT Fjärrstyrd inhämtning av data från lastbilens IVECO DRIVING STYLE EVALUATION möjliggör bedömning av de viktigaste prestationsparametrarna för fordon och förare. Rapporterna skickas automatiskt varje vecka till vagnparkschefen via e-post med uppgift om körstil och beteende, bränsleförbrukning för det enskilda fordonet liksom vagnparkens totala miljöbelastning. Tjänsten är oberoende av andra webbportalbaserade tjänster för vagnparksstyrning.

TCO2 ADVISING IVECO är en allround-”bränslekonsult” – en heltidspar tner i jakten på transporteffektivitet och hållbarhet. Våra erfarenheter av de mest effektiva bränslebesparande teknikerna grundar sig på många års driftdata som samlats in och analyserats i samarbete med våra kunder från de mest skiftande uppdrag och körningar. IVECO erbjuder nu denna unika know-how i form av en service som levereras på varje enskild marknad av särskilda team av bränsleexperter som ständigt övervakar vagnparkernas KPI för att utveckla skräddarsydda effektiviseringsplaner.

TCO2 DRIVING Duktiga förare kan uppnå bränslebesparingar i klass med de bästa tekniska systemen: det är anledningen till att IVECO erbjuder särskilda kurser för att utveckla dessa färdigheter hos kundernas förare. Vi ger utbildning i hur man kan sänka bränsleförbrukningen, öka fordonets hållbarhet och maximera trafiksäkerheten. Kurserna kan anpassas efter kundernas behov och arrangeras i kundernas egna lokaler eller hos IVECO. Ämnena omfattar : • kunskap om fordonet, dess egenskaper och funktioner • samt körerfarenhet med en professionell instruktör.

27


NYA STRALIS SKRÄDDARSYDD FÖR ATT FÖRBÄTTRA PRODUKTIVITETEN OCH MINSKA TCO FÖR ALLA UPPDRAG

NYA STRALIS

NYA STRALIS

NYA STRALIS XP

HI-SCR-efterbehandling Minskad motorfriktion Smarta hjälpsystem* Smart EGR (bränsleeffektivitet)** Anti-tomgångssystem HI-MUX HI-TRONIX HI-CRUISE GPS prediktiv körning

Tillval

Ny bakaxel Ny fjädring bak Nya triple ”A”-eko-däck

Tillval

Ny gångplåt HI-LED-baklyktor

Tillval

IVECONNECT + DRIVING STYLE EVALUATION

*På Cursor 11 och Cursor 13

Standard i Sverige

**På 480 hk och 570 hk

TCO2 LIVE SERVICE TCO2 SMART REPORT***

Tillval

TCO2 ADVISING****

Tillval

DRIFTTIDSGARANTI (i upp till 4 år) ELEMENTS service- och reparationsavtal

Tillval

Obligatorisk

TCO2 DRIVING

Tillval

Tillval

Tjänster för vagnparksstyrning

Tillval

Tillval

Däckserviceavtal (service- och reparationsavtal obligatoriskt)

Tillval

Tillval

***4 år ingår för XP 28

****1 år ingår för XP


NYA STRALIS XP: TCO2-MÄSTARE PÅ LÅNGKÖRNINGAR

co gleichstestive -sued.de/ver ion: www.tuev More informat

NYA STRALIS XP är byggd för att köra fler kilometer på mindre bränsle. NYA STRALIS XP är utvecklad för att leverera bästa bränsleekonomi och prestanda på långkörningar och förbättrar bränsleeffektiviteten och sänker TCO genom avancerad teknik och en helt ny produktstrategi. Med NYA STRALIS XP har vi skapat det perfekta långdistansfordonet: en riktig ”bränslemästare” som förmår kontrollera alla de faktorer som påverkar förbrukningen med hjälp av unika tjänster utvecklade av IVECO för att reducera CO2 och TCO. Den erbjuder marknadens bästa integration mellan produkt och tjänster, genom att täcka två tredjedelar av de totala ägandekostnaderna, och utgör den mest kompletta transpor tlösning som står att få inom lastbilssektorn i dag. På NYA STRALIS XP ingår alla bränslebesparande funktioner som standard: • • • • • • • • •

SMART EGR, ett system som förbättrar förbränningseffektiviteten och som är mycket effektivt på långkörningar SMARTA HJÄLPSYSTEM lägre friktion i motorn HI-CRUISE, ett system som integrerar körassistentfunktioner så som eco-roll, prediktivt växelval och prediktiv far thållare ECOSWITCH hastighets- och momentbegränsare optimerad bakaxelutväxling eko-däck med lågt rullmotstånd exklusiv DRIFTTIDSGARANTI och IVECO BRÄNSLEKONSULTTJÄNSTER, bland annat TCO2 SMART REPORT och TCO2 ADVISING.

Tar man hänsyn till samtliga faktorer (bränsle, underhåll, värde och drifttid), sänker NYA STRALIS XP de totala ägandekostnaderna (Total Cost of Ownership) för en långdistanslastbil med 5,6 %.

29


ETT KOMPLETT SERVICEPAKET IVECO TCO2 LIVE

IVECO TCO2 LIVE är mer än ett försäljningserbjudande – det är ett löfte: vi står på kundernas sida i jakten på TCO-förbättringar. IVECO har skapat det mest omfattande paketet för att sänka de totala ägandekostnaderna (TCO) och erbjuder för första gången ett komplett paket av tjänster för rådgivning inom bränsleområdet. • TCO2 SMART REPORT • TCO2 ADVISING • TCO2 DRIVING. OBS! DENNA SERVICE KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER.

IVECO ELEMENTS ELEMENTS betyder business. Och business betyder flexibilitet. Kunderna kan välja den kombination av planerad service och utökad garanti som passar bäst för deras uppdrag och kilometertal. Servicepaketen kan skräddarsys ytterligare för specifika behov med tilläggspaket.

SERVICE

DRIVLINA

• Service • Smörjning • Olje- och vätskebyte enligt service- och reparationshandboken

• • • •

EXTRA DRIVLINA

Motor Bränsleinsprutning Växellåda Kardanaxel och axel

• Komponenter som inte omfattas av drivlinepaketet (t.ex. elsystemet)

SLITAGE • • • • •

Koppling Bromsklossar Bromsskivor Bromstrummor Bromsbelägg för trumbromsar

Grundelementen i erbjudandet (service, drivlina, extra drivlina och slitage) kan kombineras så att du får det avtal som passar perfekt till ditt företag. Nedan finns en lista över möjliga kombinationer : AVTAL OM PLANERAD SERVICE SERVICE

DRIVLINA

UTÖKAD GARANTI EXTRA DRIVLINA

SLITAGE

DRIVLINA

EXTRA DRIVLINA

UNDANTAG FRÅN ELEMENTS För undantag hänvisar vi till avtalsdokumenten som gäller din marknad.

30


TJÄNSTER FÖR VAGNPARKSSTYRNING

IVECO har ett PROGRAM FÖR VAGNPARKSSTYRNING som ger vagnparkschefen möjlighet att på distans följa varje fordons färdväg och status i realtid via por talen FleetVisor™. Tjänsten levereras av vår par tner ASTRATA och finns med olika avtalsnivåer.

BRONS • ”Track and trace” av lastbilen på kar ta • Översikt över bränsleförbrukning

SILVER • Alla tjänster i BRONS-paketet • Rapport om bränsleförbrukning • Analys av fordons- och förardata • Förarens arbets- och vilotider

GULD • Alla tjänster i SILVER-paketet • Messaging med back office • Orderstyrning och arbetsgång

EXTRA TJÄNSTER • Fjärrnedladdning av data från den digitala färdskrivaren • Frekvent positionering • DRIVING STYLE EVALUATION-rappor ter via Internet

DÄCKSERVICEAVTAL

Korrekt däcktryck och däckunderhåll bidrar till att minska bränsleutgifterna. IVECO erbjuder ett komplett DÄCKSERVICEAVTAL: • uppdragsstyr t val av däck som omfattar de nya däcken ”Triple A” MICHELIN X® LINE™ Energy™ F och D2 för långkörningar • fullt underhåll och byte inom det specifika intervallet • obegränsad kilometer täckning • samt vägassistans vid däckrelaterade problem. Alla tjänster är samlade i ett månadsbelopp som kan finansieras tillsammans med fordonet. På så vis slipper man oförutsedda däckutgifter. 31


IVECO TILLBEHÖR IVECO TILLBEHÖR har tagit fram ett komplett sor timent av tillbehör av hög kvalitet, utformade ”runt fordonet” för att möta förarens behov: ett sätt att förbättra NYA STRALIS på när det gäller stil, synlighet, teknik och komfor t.

SYNLIGHET

Ljusramp och viltfångare är fullt integrerade i förarhytten för att understryka dess form och synlighet. Fullständig kundanpassning med vagnparkens logotyp för att framhäva företagets image.

STIL

NYA STRALIS kan göras ännu mer exklusiv med den nya stylingsatsen, spegelkåpor och kromade detaljer så som hjulskivor och mutterkapslar : ett stor t urval av tillbehör som förhöjer lastbilens karaktär och stil.

HI-TECH

HI-VISION kombinerar innovation, teknik och användarvänlighet och garanterar maximal underhållning. Det nya HI-SOUND-ljudsystemet är utformat för att ge en verklig förbättring av livskvaliteten i förarhytten.

Ivecos kompletta tillbehörsprogram finns att se i tillbehörskatalogen online på http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

32

KOMFORT

Stolklädslar och mattor matchar hyttens interiör perfekt, och valet av material uppfyller alla krav på långkörningar. Det hopfällbara bordet och kaffebr yggaren gör varje stopp till en trivsam vilopaus.

Alla kundanpassningsalternativ finns nära till hands med gratisappen ”Iveco Accessories”.

Appen kan laddas ned gratis från App Store och ger exklusiv tillgång till extra bilder och information.


IVECOS KUNDTJÄNSTER Det ultimata målet för ett nyttofordon är att alltid vara i gång och ute på vägarna. Det är ett mål som vi delar och som ligger till grund för vår servicepolicy. Alla IVECOs tjänster (från finansiering till underhåll, assistans och reparation) baseras på en målsättning om att öka drifttiden och främja lönsamheten.

IVECO CAPITAL Iveco-koncernens finansieringsbolag, erbjuder en rad specialanpassade lösningar för köp, hyra eller leasing av lastbilar och tillhörande produkter. Utökad garanti, service- och reparationsavtal samt olika typer av försäkringar kan också inkluderas i paketet*. Alla finansieringslösningar kan skräddarsys för kundens behov och gäller för alla typer av fordon – nya såväl som begagnade samt påbyggnader. IVECO CAPITAL ger kunderna professionell rådgivning för att välja den finansiella produkt som bäst lämpar sig för deras företags ekonomiska och skattemässiga förhållanden. Kontakta din IVECO-återförsäljare för mer information. *Med förbehåll för kreditgodkännande. Erbjudanden och produkter kan variera från land till land beroende på lokala skatte- och bokföringsregler.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP är bara ett telefonsamtal bort – 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan – för att hjälpa kunderna varje gång (och överallt). IVECO NON-STOP är den nya smartphone-appen för att tillkalla vägassistans. Det enda kunderna behöver göra är att mata in fordonets identifierings- och registreringsnummer. Sedan kan de med en enkel knapptryckning be om hjälp (ett foto kan bifogas meddelandet för att underlätta diagnosen). IVECO CUSTOMER CENTER hämtar genast GPS-koordinaterna, lokaliserar fordonet och kontaktar närmaste verkstad (eller mest lämpliga utifrån behovet). Reparationerna övervakas centralt steg för steg: kunderna får löpande uppdateringar om fordonets status och genomförandet av reparationen.

IVECOS ORIGINALRESERVDELAR utgör den bästa garantin för att NYA STRALIS ska behålla sitt värde på sikt, samtidigt som de skyddar mot oplanerade driftstopp och ger säkerhet för personer och varor. IVECO erbjuder det största urvalet av nya och renoverade komponenter, servicesatser och telematiklösningar för NYA STRALIS hela livslängd. IVECO driver ett nätverk av åtta reservdelslager med en yta på över 330 000 kvadratmeter och 350 000 reservdelsnummer och använder avancerade tekniker för att säkerställa leverans 24/7 överallt i Europa. IVECO är ett bolag i koncernen CNH Industrial N.V., en global ledare inom kapitalvarusektorn som genom sina olika affärsområden utvecklar, tillverkar och marknadsför lantbruks- och entreprenadmaskiner, lastbilar, nyttofordon, bussar och specialfordon utöver motorer för en rad olika tillämpningar. IVECO tillhandahåller dessutom originalreservdelar av bästa kvalitet till alla CNH Industrials kommersiella varumärken.

IVECO FAN SHOP IVECO FAN SHOPS ställer ut arbets- och fritidskläder, väskor och presentartiklar, pappersvaror och specialprylar hos alla IVECO-återförsäljare. Se katalogen på www.ivecostore.com. 33


NYA STRALIS ERBJUDANDE

NYA STRALIS LÅNGCHASSI 4x2

6x2Y

LEDAT

6x2X

8x2Y (2+2)

4x2

6x2Y

6x2X

6x4

3 800÷4 000

-

HI-WAY (AS) Cursor 11

MOTOR

VÄXELLÅDA

Cursor 13 Manuell – 16 steg Automatiserad – 12 steg

AXELAVSTÅND (mm)

Luftfjädring

FJÄDRING/ VERSION Full luftfjädring

Standardhöjd

P/PS X/P

Tvillinghjul bak

Y/PT

Tunga uppdrag

TZ/P-HM

Låg dragbil

FP-LT

Växelflak

FP/FS-CM

5 700

4 200÷6 050

Volymtransport

FP/FS-GV

5 100÷5 500

4 200÷5 100

3 800÷6 700

3 800÷6 050

4 500÷6 050

3 650÷3 800

3 800÷6 050

3 200 3 200 3 650

HI-ROAD / HI-STREET (AT/AD) Cursor 9

MOTOR

Cursor 11 Manuell – 16 steg

VÄXELLÅDA

Automatiserad – 12 steg Automatlåda

AXELAVSTÅND (mm) Parabelfjädrar

Luftfjädring

FJÄDRING/ VERSION

Full luftfjädring

34

3 800÷6 300

Standardhöjd

P/PS X/P

Tvillinghjul bak

Y/PT

Tunga uppdrag

P Z/P-HM

Distribution

FP/FS-D

Låg dragbil

FP-LT

Växelflak

FP/FS-CM

Volymtransport

FP/FS-GV

Biltransport

FP-CT

3 800÷6 700

3 120÷6 050

4 200÷4 500

4 500÷6 050

3 650÷3 800

4 000

3 800÷6 050 3 200 3 800÷6 700

3 800÷6 050

4 200÷4 500 3 650

5 700

5 500÷5 700

4 200÷6 050

3 800


NYA STRALIS XP LÅNGCHASSI 4x2

LEDAT 6x2Y

4x2

6x2X

HI-WAY (AS) Cursor 11

MOTOR

Cursor 13 Manuell – 16 steg

VÄXELLÅDA

Automatiserad – 12 steg

AXELAVSTÅND (mm) Luftfjädring

Standardhöjd

P/PS X/P

Tvillinghjul bak

Y/PT

Låg dragbil

FP-LT

Växelflak

FP/FS-CM

5 700

4 200÷6 050

Volymtransport

FP/FS-GV

5 100÷5 500

4 200÷5 100

FJÄDRING/ VERSION Full luftfjädring

3 800÷6 700

3 800÷6 050

3 650÷3 800

3 800÷4 000

3 650

HI-ROAD (AT) Cursor 9

MOTOR

Cursor 11 Manuell – 16 steg

VÄXELLÅDA

Automatiserad – 12 steg Automatlåda

AXELAVSTÅND (mm) Parabelfjädrar

Luftfjädring

FJÄDRING/ VERSION Full luftfjädring

Standardhöjd

P/PS X/P

Tvillinghjul bak

Y/PT

Distribution

FP/FS-D

Låg dragbil

FP-LT

Växelflak

FP/FS-CM

Volymtransport

FP/FS-GV

Biltransport

FP-CT

3 650÷3 800

3 650

35


IVECO SPA

VIA PUGLIA, 35

10156 TURIN - ITALIEN

INFORMATIONEN OCH BILDERNA I DEN HÄR KATALOGEN HAR ENDAST EN VÄGLEDANDE FUNKTION. IVECO FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR AV KOMMERSIELLA ELLER TEKNISKA ORSAKER VID VALFRI TIDPUNKT UTAN ATT FÖRVÄG MEDDELA DETTA

WWW.IVECO.COM PUBLIKATION H1613301SV - 10 /16

Stralisxp se low  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you