Page 1

NYA NEW


NYA

NP

Det finns en ”vändpunkt” i varje teknik – när den bryter barriären för ekonomisk återbetalning. Det finns även en produkt som markerar denna vändpunkt, och när det gäller naturgas är det vår NYA STRALIS NP.

FÖR VÅR PLANET

Växthusgaser och föroreningar utgör ett problem som inte får negligeras eller konfronteras med gamla lösningar. För att göra godstransporterna mer hållbara behövs nya paradigm. Mot bakgrund av 25 års ständiga förbättringar maximerar IVECO NATURAL POWER miljöfördelarna med naturgas. Naturgas är det miljövänligaste bränslet för förbränningsmotorer och den ger avsevärda miljömässiga fördelar: • den förbättrar den lokala luftkvaliteten och eliminerar nästan de förorenande ämnena (–70 % NOx, –99 % partiklar, –90 % NMHC jämfört med EURO 6-gränsvärdena) • den dämpar den globala uppvärmningen genom att avsevärt sänka CO2-utsläppen (cirka –15 % jämfört med motsvarande dieselmotor och upp till –95 % med biometan) • och den kan ge en dramatisk sänkning av bullerföroreningarna i stadskärnor och vid leveranser nattetid. Detta är anledningarna till att Europas myndigheter stödjer en snabb utbyggnad av gasdistributionsnätet fram till år 2025, då det maximala avståndet mellan tankstationerna ska ha minskats till 150 kilometer för CNG och 400 kilometer för LNG. Gas är redo för ett genombrott. Är du redo för gas?

FÖR DITT FÖRETAG

Ett reellt alternativ till traditionella bränslen ska vara lika bra som diesel i fråga om prestanda, nyttolast och mångsidighet. För att det ska lyckas ska också samma eller bättre totala ägandekostnader (TCO) kunna garanteras. Vi har detta alternativ. NYA STRALIS NP är det första gasfordon som är konstruerat för fjärrtransporter. NYA STRALIS NP är utrustad med en motor på 400 hk och har samma nyttolast som motsvarande diesellastbil. Med en räckvidd på upp till 1 500 km kan den köra från Madrid till Frankfurt utan att tanka på vägen. STRALIS NP är en bra affär. För långkörningar kan den (beroende på bränslepriset) vara en räntabel möjlighet vid 120 000 km/år och ge betydande extra besparingar över detta kilometerantal. STRALIS NP betyder att man inte behöver oroa sig för de aviserade, mer restriktiva regler som kommer att begränsa dieselfordonens tillgång till stadskärnor och vissa alpina korridorer. STRALIS NP är en bra möjlighet efter hand som efterfrågan på renare fordon stiger över hela Europa – från stora detaljhandelskedjor till energisektorn, från bilindustrin till livsmedelsbranschen.

INNEHÅLL TCO2-MÄSTARE

4

KLASSENS BÄSTA EFFEKT

6

DEN FÖRSTA AUTOMATISERADE VÄXELLÅDAN I EN NATURGASLASTBIL 8

KLASSENS BÄSTA RÄCKVIDD

7

KLASSENS BÄSTA TRIVSEL NYA STRALIS I KORTHET

9 10 3


LÄGSTA TCO + LÄGSTA CO2 = TCO2-MÄSTARE

NYA STRALIS NP: UPP TILL -15 % BRÄNSLEKOSTNADER JÄMFÖRT MED DIESEL

NYA STRALIS NP: UPP TILL -7 % TCO JÄMFÖRT MED DIESEL

EN TCO-MÄSTARE FÖR ALLA UPPDRAG Naturens kraft är på väg att ta marknaden med storm. NYA STRALIS NP representerar en revolution inom transportsektorn: det är första gången som ett fordon med alternativt bränsle erbjuder en möjlighet att förbättra både hållbarheten och investeringens avkastning – med en Total Cost of Ownership som är upp till 7 % lägre än för diesellastbilar. Det är för att NYA STRALIS NP förbrukar upp till 15 % mindre bränsle och för att naturgas är betydligt billigare än diesel i de flesta europeiska länder. Denna ekonomi kan förbättras ytterligare med IVECOs nya exklusiva tjänster med rådgivning om bränsle. TCO2 live, som baseras på många års erfarenhet av naturgas och energistyrning, är ett komplett paket av integrerade kostnadssänkande lösningar. De omfattar bland annat: • TCO2 ADVISING (rådgivning om bränslebesparing) • TCO2 DRIVING (kurser i bränsleekonomisk körning) • liksom den exklusiva DRIFTTIDSGARANTIN. 4


NYA STRALIS NP: UPP TILL -15 % CO2 JÄMFÖRT MED DIESEL

NYA STRALIS NP MED BIOMETAN: UPP TILL -95 % CO2 JÄMFÖRT MED DIESEL

EN CO2-MÄSTARE FÖR ALLA UPPDRAG Med NYA STRALIS NP går ekonomi och miljöhänsyn hand i hand.

Naturgas är det mest framgångsrika alternativa bränslet sedan dieseln vann kampen mot bensinen. Det är inte en lösning under utveckling – den är redan här! En väl beprövad teknik, introducerad av IVECO 1996, vars driftsäkerhet intygas av de tiotusentals bussar och gasdrivna IVECO-lastbilar som kör omkring på vägarna i Europa. NYA STRALIS NP är den första gasdrivna lastbil någonsin som erbjuder den internationella transportbranschen effekt, räckvidd, körkomfort och förartrivsel och som ger miljömedvetna yrkestransportörer en dubbel fördel genom att: • sänka förorenande utsläpp, buller och all påverkan på omgivningen • samt reducera CO2 och därigenom bidra till att minska transportsektorns kolavtryck genom att sänka CO2-utsläppen med upp till 95 % vid användning av komprimerad eller flytande biometan.

5


KLASSENS BÄSTA EFFEKT NYA CURSOR 9 NATURGASMOTOR

Vårt mål med NYA STRALIS NP var att skapa något helt nytt: en gaslastbil för fjärrtransporter. För detta ändamål har vi utvecklat den mest högpresterande naturgasmotorn någonsin för yrkesmässiga transporter. Den nya CURSOR 9 Euro 6-motorn med 8,7-liters slagvolym, förbättrad förbränningsprocess och optimerad vikt bjuder på den bästa bränsleeffektiviteten för långkörningar. Dess nya generation av gasinsprutningsmunstycken, bränsle-rail och kolvar har konstruerats för att leverera högsta effekt och vridmoment. Den helt nya längsgående 3-vägskatalysatorn hjälper till att uppfylla hårda utsläppsnormer samtidigt som den ger låga bullernivåer och lämnar tillräckligt med plats för att öka bränsletankens kapacitet.

PRESTANDA I NIVÅ MED DIESEL

CURSOR 9 är den första motor i sitt slag som levererar effekt och vridmoment som ligger i nivå med eller högre än vad dieselmotorer i samma storlek ger. CURSOR 9 slår alla rekord i sin kategori med: • 18 % mer effekt än de direkta konkurrenterna • klassens bästa effekttäthet • liksom klassens bästa vikt/effekt-förhållande Den nya funktionen ”silent mode 72 dB(A)” gör denna motor perfekt att använda i städer och vid nattliga leveranser. Oljebytesintervallet har utökats till 75 000 km och vissa gaskomponenter har förändrats för att minimera underhållskostnaderna.

MAX. EFFEKT 400 hk MAX. VRIDMOMENT 1 700 Nm

INGEN ADBLUE® INGEN KOMPLICERAD EFTERBEHANDLING INGET PARTIKELFILTER INGEN AKTIV REGENERERING INGET EFTERBEHANDLINGSUNDERHÅLL N2 CO2 H 2O NOX CO HC

LÅG CO2 OCH EXTRALÅGA LUFTFÖRORENINGAR

Det centrifugala blow-by-filtret säkerställer bestående och effektiv oljeseparation och garanterar ultralåga partikelutsläpp och kräver inget partikelfilter på avgassystemet.

-70 % NOx

jämfört med EURO 6 6

-99 % PARTIKLAR jämfört med EURO 6

-90 % NMHC

jämfört med EURO 6


KLASSENS BÄSTA RÄCKVIDD

LNG ONLY UPP TILL 1 500 KM

CNG + LNG UPP TILL 285 + 750 KM

CNG ONLY UPP TILL 570 KM

7


DEN FÖRSTA AUTOMATISERADE VÄXELLÅDAN I EN NATURGASLASTBIL 12-STEGAD AUTOMATISERAD EUROTRONIC-VÄXELLÅDA

NYA STRALIS NP är den första gasdrivna lastbil med en automatiserad växellåda som uppfyller kraven på långkörningar : • den garanterar lägre gasförbrukning för vagnparksägarna • och ger större körkomfort för chaufförerna. EUROTRONIC-växellådan med 12 steg ger jämn körning vid konstant motorbelastning och topprestanda i backar där den levererar avsevärda bränslebesparingar tack vare eco-roll-funktionen. EUROTRONIC-växellådan förebygger skador på drivlinan till följd av felaktig manövrering, förlänger kopplingens livslängd och sänker underhållskostnaderna. Växellådan har en integrerad hydraulisk retarder och hill-holder-funktion som standard, vilket ger maximal säkerhet för både föraren och lasten.

8


KLASSENS BÄSTA TRIVSEL

UTFORMAD RUNT FÖRAREN

Förarhytten på NYA STRALIS NP är utformad runt föraren för att skapa en optimal arbetsmiljö som bidrar till maximal produktivitet på krävande långkörningar. HI-WAY-hytten med högt tak har en invändig höjd på ca 2 m och en volym på över 10 kubikmeter. Den kan utrustas med en eller två sovplatser och förses med alla viktiga infotainment- och komfortfunktioner. Instrumentpanelen är ergonomisk och funktionell, tillverkad av homogena material för att förhindra gnissel och skrammel. Föraren kan enkelt nå alla reglage utan att luta sig framåt från stolens ryggstöd, vilket ger maximal säkerhet.

9


NYA STRALIS I KORTHET VAD SOM FINNS INUTI

HI-WAY 2,5 M BRED FÖRARHYTT

NYA CURSOR 9 400 HK NATURGASMOTOR

12-STEGAD AUTOMATISERAD EUROTRONICVÄXELLÅDA MED INTEGRERAD RETARDER, ECO-ROLL OCH HILL-HOLDER-FUNKTIONER

NY CNG- OCH LNGTANKLÖSNING

DUBBEL LNG-KONFIGURATION FÖR RÄCKVIDD PÅ UPP TILL 1 500 KM

NY GÅNGPLÅT

NY BAKAXEL NY FJÄDRING BAK

NY CHASSILAYOUT OCH BATTERIBOX BAK

ÖVERVAKNINGSSYSTEM (TPMS) FÖR DÄCKTRYCK

SENASTE GENERATIONENS TRIPLE ”A”-EKO-DÄCK 10


VAD SOM FINNS I ÖVRIGT ETT KOMPLETT SERVICEPAKET IVECO TCO2 LIVE är mer än ett försäljningserbjudande – det är ett löfte: vi står på kundernas sida i jakten på TCO-förbättringar. IVECO har skapat det mest omfattande paketet för att sänka de totala ägandekostnaderna (TCO) och erbjuder för första gången ett komplett paket av tjänster för rådgivning inom bränsleområdet.

DRIFTTIDSGARANTI TCO2 ADVISING TCO2 DRIVING 24/7 NON-STOP ASSISTANCE SERVICE- OCH REPARATIONSAVTAL VAGNPARKSSTYRNING

DRYGT BRÄNSLE OCH TCO-BESPARINGAR

DÄCKSTYRNING OBS! DENNA SERVICE KAN VARIERA MELLAN OLIKA LÄNDER.

DRIFTTIDSGARANTI Som en garanti för produktens driftsäkerhet och servicenätets expertis erbjuder IVECO en helt ny form av DRIFTTIDSGARANTI. Med DRIFTTIDSGARANTI skulle en STRALIS som fått motorstopp på grund av tekniska problem bli reparerad inom 24 timmar från det att den inlämnats till en IVECO TRUCK STATION (tidskalkylen tas fram av IVECO CUSTOMER CENTER). Om detta inte är möjligt kommer IVECO att se till att kunden får: • en ersättningslastbil till sitt förfogande (om en sådan finns) • eller daglig kompensation för varje dygns vistelse på verkstaden (i upp till fyra dagar). DRIFTTIDSGARANTIN ingår i standardtäckningen för NYA STRALIS NP och är integrerad i ELEMENTS 3XL/2XL-avtalen (upp till fem år).

TCO2 ADVISING IVECO är en allround-”bränslekonsult” – en heltidspartner i jakten på transporteffektivitet och hållbarhet. Våra erfarenheter av de mest effektiva bränslebesparande teknikerna grundar sig på många års driftdata som samlats in och analyserats i samarbete med våra kunder från de mest skiftande uppdrag och körningar. IVECO erbjuder nu denna unika know-how i form av en service som levereras på varje enskild marknad av särskilda team av bränsleexperter som ständigt övervakar vagnparkernas KPI för att utveckla skräddarsydda effektiviseringsplaner. Ett års TCO2 ADVISING ingår för NYA STRALIS NP-modellen.

TCO2 DRIVING Duktiga förare kan uppnå bränslebesparingar i klass med de bästa tekniska systemen: det är anledningen till att IVECO erbjuder särskilda kurser för att utveckla dessa färdigheter hos kundernas förare. Vi ger utbildning i hur man kan sänka bränsleförbrukningen, öka fordonets hållbarhet och maximera trafiksäkerheten. Kurserna kan anpassas efter kundernas behov och arrangeras i kundernas egna lokaler eller hos IVECO. Ämnena omfattar: • kunskap om fordonet, dess egenskaper och funktioner • samt körerfarenhet med en professionell instruktör.

11


IVECO SPA

VIA PUGLIA, 35

10156 TURIN - ITALIEN

INFORMATIONEN OCH BILDERNA I DEN HÄR KATALOGEN HAR ENDAST EN VÄGLEDANDE FUNKTION. IVECO FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT GÖRA ÄNDRINGAR AV KOMMERSIELLA ELLER TEKNISKA ORSAKER VID VALFRI TIDPUNKT UTAN ATT FÖRVÄG MEDDELA DETTA

WWW.IVECO.COM PUBLIKATION H1613401SV - 10/16

Stralisnp se low  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you