Page 1

NYE NEW

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 1

23/11/16 16:38


H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 2

23/11/16 16:39


NYE

NP

Det er et “vendepunkt” i all teknologi – når den bryter barrieren for økonomisk lønnsomhet. Nå finnes det som markerer dette på en overbevisende måte – og i dette tilfellet gjelder det naturgass. Dette er vår NYE STRALIS NP.

FOR VÅR PLANET Drivhusgasser og forurensning representerer et tema som ikke kan overses, eller bli møtt med gamle løsninger. For å gjøre varetransport mer bærekraftig trengs det nytenking. Basert på 25 år kontinuerlige forbedringer kan IVECO NATURAL POWER kjøretøyene maksimere de miljømessige fordelene med naturgass. Naturgass er det mest øko-vennlige drivstoffet for forbrenningsmotorer, med muligheter for å gi betydelige miljømessige fordeler: • den forbedrer lokal luftkvalitet og nesten eliminerer luftforurensning (-70% NOx, -99% PM, -90% NMHC • den demper global oppvarming ved en betydelig reduksjon av CO2 utslipp (rundt -15% sammenlignet med tilsvarende dieselmotor, inntil -95% med biometan), • og den kan redusere støyforurensning dramatisk i byområdene og i forbindelse med nattlige leveringer. Dette er årsakene til hvorfor europeiske myndigheter støtter en hurtig utvikling av distribusjonsnettet for gass, med et mål om at det i 2025 skal være maksimalt 150 km mellom fyllestasjonene for CNG og 400 km for LNG. Gass er klar for et gjennombrudd. Er du klar for gass?

FOR DIN VIRKSOMHET Et reelt alternativ til tradisjonelt drivstoff må være like bra som diesel når det gjelder ytelse, nyttelast og allsidighet. For å lykkes er det også nødvendig å sikre samme eller bedre Total Cost of Ownership.(Totale kostnader for å eie og drifte bilen). Dette alternativet har vi. NYE STRALIS NP er det første gassdrevne kjøretøyet utviklet for langtransport. Det er utstyrt med en motor på 400 hk, har samme nyttelast som en tilsvarende diesellastebil og har en rekkevidde på inntil 1.500 km. Den kan altså kjøre fra madrid til Frankfur t uten tanking underveis. STRALIS NP betyr business. Innenfor langtransport (avhengig av drivstoffprisen) kan den være et lønnsomt alternativ ved en årlig kjørelengde på 120.000 km og kan gi klare besparelser over dette. STRALIS NP betyr ro i sinnet når det gjelder kommende mer restriktive bestemmelser som vil begrense dieselkjøretøyenes adgang til byområder og noen alpine korridorer. STRALIS NP betyr muligheter, ettersom etterspørselen etter rene kjøretøy er økende i Europa – fra store salgsorganisasjoner til energisektoren, fra den automotive industrien til næringsmidler og drikke.

INNHOLD TCO2 MESTEREN

4

BEST I KLASSEN PÅ EFFEKT

6

DEN FØRSTE AUTOMATISERTE GIRKASSE PÅ EN NATURGASS-LASTEBIL 8

BEST I KLASSEN PÅ REKKEVIDDE

7

BESTE BOFORHOLD I KLASSEN NYE STRALIS NP – ET OVERBLIKK

9 10 3

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 3

23/11/16 16:39


LAVEST TCO + LAVEST CO2 = TCO2 MESTEREN

NYE STRALIS NP: INNTIL -40% DRIVSTOFFKOSTNADER MOT DIESEL (AVHENGIG AV LAND)

NYE STRALIS NP: INNTIL -7% TCO MOT DIESEL

EN TCO-MESTER FOR ALLE FORHOLD Naturens kraft vil storme markedet. NYE STRALIS NP representerer en revolusjon innenfor transport: For første gang gir et kjøretøy for alternativt drivstoff muligheten til å forbedre bærekraft og samtidig gi en positiv avkastning på investeringen – med Total Cost of Ownership som er inntil 7% lavere enn for en tilsvarende diesellastebil. (Avhengig av land) Dette er fordi NYE STRALIS NP bruker inntil 15% mindre drivstoff og fordi naturgass er betydelig rimeligere enn diesel i de fleste europeiske land. Denne økonomien kan forbedres ytterligere med IVECOs nye og eksklusive rådgivningstjeneste for drivstoff. TCO2 live, basert på år med erfaring med naturgass og energistyring, er en komplett pakke med integrerte kostnadsreduserende løsninger. De inkluderer: • TCO2 RÅDGIVNING (rådgivning om å spare drivstoff), • TCO2 KJØRETRENING (økonomiorientert kjøreopplæring), • og den eksklusive DRIFTSGARANTIEN.

4

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 4

23/11/16 16:39


NYE STRALIS NP: INNTIL -15% CO2 MOT DIESEL

NYE STRALIS NP MED BIOMETAN: INNTIL -95% CO2 MOT DIESEL

EN CO2 MESTER FOR ALLE FORHOLD NYE STRALIS NP gjør at økonomi og økologi går hånd i hånd.

Naturgass er det mest suksessrike alternative drivstoffet siden diesel vant kampen mot bensin. Det er ikke en løsning i utvikling; den er allerede her: Det er en velprøvd teknologi, introdusert av IVECO i 1996 og hvor holdbarheten er demonstrert i titusenvis av busser og gassdrevne IVECO lastebiler på veier i hele Europa. NYE STRALIS NP er den første gassdrevne lastebilen noensinne som tilbyr kraft, drivstoffeffektivitet, kjørekomfort og sjåførforhold etter standarder som kreves i internasjonal langtransport. Den gir doble muligheter for transportører med fokus på økologisk transport: • reduserer forurensende utslipp og støy, • og reduserer CO2 , som minsker karbonfotavtrykket fra transportindustrien, ved å senke CO2 utslippene med så mye som 95% med komprimert eller flytende biometan.

5

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 5

23/11/16 16:39


BEST I KLASSEN PÅ EFFEKT NYE CURSOR 9 NATURGASSMOTOR målet med NYE STRALIS NP var å skape noe helt nytt: en gasslastebil for langtransport. Det har resultert i at vi har utviklet den kraftigste naturgassmotoren noensinne for kommersiell transport. Den nye CURSOR 9 Euro 6-motoren, med volum på 8,7 liter, forbedret forbrenningsprosess og optimert vekt, tilbyr den beste drivstoffeffektiviteten innenfor langtransport. Den nye generasjonen gassinjektorer, drivstoff-rail og stempler er blitt utviklet for å gi høyest mulig effekt og dreiemoment. Den helt nye langsgående 3-veiskatalysatoren bidrar til å tilfredsstille de strengeste utslippskrav og samtidig lavt støynivå. Dessuten er det nok plass til å øke drivstoffkapasiteten.

DIESELLIGNENDE YTELSE CURSOR 9 er den første motoren i sitt slag med effekt og dreiemoment lik eller større enn i dieselmotorer i samme størrelse. CURSOR 9 bryter alle rekorder i sin kategori med: • 18% mer effekt enn direkte konkurrenter, • best i klassen når det gjelder trekkraft, • og best i klassen når det gjelder vekt i forhold til effekt. Den nye “silent mode 72 dB(A)” funksjonen gjør denne motoren perfekt for byområder og nattdistribusjon. Oljeskiftsintervallet er blitt økt til 75.000 km, og spesifikke gasskomponenter er blitt modifisert for å redusere vedlikeholdskostnadene.

mAkS. EFFEkT 400 hk mAkS. DREIEmOmENT 1.700 Nm

INGEN ADBLUE® INGEN kOmPLEkS ETTERBEHANDLING IkkE NOE PARTIkkELFILTER INGEN AkTIV REGENERERING IkkE NOE VEDLIkEHOLD AV ETTERBEHANDLINGSUTSTYR N2 CO2 H 2O NOX CO HC

LAV CO2 OG EKSTRA LAV LUFTFORURENSNING

Sentrifugal blow-by filteret gir varig og effektiv oljeseparasjon for å sikre ultralave par tikkelutslipp og eliminerer et eksos partikkelfilter.

-70% NOx mot EURO 6

-99% PM mot EURO 6

-90% NMHC mot EURO 6

6

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 6

23/11/16 16:40


BEST I KLASSEN PÃ… REKKEVIDDE

KUN LNG INNTIL 1.500 km

CNG + LNG INNTIL 285 + 750 km

KUN CNG INNTIL 570 km

7

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 7

23/11/16 16:40


DEN FØRSTE AUTOMATISERTE GIRKASSE PÅ EN NATURGASS-LASTEBIL EUROTRONIC 12-TRINNS AUTOMATISERT GIRKASSE NYE STRALIS NP er den første gassdrevne lastebil med automatisert girkasse som tilfredsstiller kravene innenfor langtransport: • den sikrer lavere gassforbruk for flåteeiere, • og den gir økt kjørekomfort for sjåførene. 12-trinns EUROTRONIC girkasse gir en myk kjøring med konstant motorbelastning og topp ytelse i stigninger, samtidig som den gir betydelig drivstoffbesparelse takket være ecoroll-funksjonen. EUROTRONIC-girkassen forhindrer drivlinjeskader som skyldes feil bruk og sikrer lenger levetid for clutchen, samt reduserte vedlikeholdskostnader. Transmisjonen har en integrert hydraulisk retarder og hill-holder funksjon som standard for maksimal sikkerhet for sjåfør og last.

8

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 8

23/11/16 16:40


BESTE BOFORHOLD I KLASSEN

DESIGNET RUNDT SJÅFØREN Førerhuset på NYE STRALIS NP er designet rundt sjåføren for å gi et optimalt arbeidsmiljø som bidrar til maksimal produktivitet innenfor krevende langtransport. HI-WAY-førerhuset med høyt tak har en innvendig høyde på rundt 2 meter og et volum på over 10 m3. Det kan utstyres med 1 eller 2 køyer og spesifiseres med alt av viktig infotainment og komfor tdetaljer. Dashbordet er ergonomisk og funksjonelt, laget i homogene materialer for å forhindre gnissing og knirking. Det er enkelt for sjåføren å nå alle betjeningsorganer uten å lene seg bort fra rygglenet, og det gir maksimal sikkerhet.

9

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 9

23/11/16 16:40


NYE STRALIS NP – ET OVERBLIKK HVA ER INNVENDIG

HI-WAY 2,5 METER BREDT FØRERHUS

NYE CURSOR 9 400 HK NATURGASS-MOTOR

12-TRINNS EUROTRONIC AUTOMATISERT GIRKASSE mED INTEGRERT RETARDER, ECOROLL OG HILL-HOLDER FUNkSJONER

NY TANKLAYOUT FOR CNG OG LNG

DOBBEL LNG-KONFIGURASJON FOR REKKEVIDDE INNTIL 1.500 KM

NY PLATTFORM

NY BAKAKSEL NY FJÆRING PÅ BAKAKSEL

NY CHASSISLAYOUT OG BATTERIKASSE BAK

TYRE PRESSURE MONITORING SYSTEM (Dekktrykk overvåking-TPMS)

NYESTE GENERASJON TRIPLE “A” ØKO-DEKK

10

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 10

23/11/16 16:41


HVA ER RUNDT EN OMFATTENDE SERVICEPAKKE IVECO TCO2 LIVE er mer enn et forretningsforslag, det er et løfte: Vi står på kundens side i kampen for TCO-forbedring. IVECO har skapt den mest omfattende pakken for reduksjon av Total Cost of Ownership og tilbyr for første gang en komplett pakke med drivstoffrådgivning.

DRIFTSGARANTI TCO2 RÅDGIVNING TCO2 kJØRETRENING 24/7 NON-STOP ASSISTANCE m&R PROGRAm FLÅTESTYRING

FOR VARIGE DRIVSTOFF- OG TCO- BESPARELSER

DEkkADmINISTRASJON Garantier og servicetjenester kan variere fra land til land

DRIFTSGARANTI Som en garanti for produktets holdbarhet og et utmerket servicenettverk tilbyr IVECO den helt nye DRIFTSGARANTIEN. Hvis NYE STRALIS med DRIFTSGARANTI skulle få driftsstans på grunn av tekniske problemer, vil den bli reparert i løpet av 24 timer på en IVECO TRUCK STATION (tid fra registrering på IVECO kUNDESENTER). Hvis dette ikke skulle være mulig, vil IVECO bistå kunden med: • Erstatningslastebil (hvis tilgjengelig) • Eller en daglig kompensasjon for hver 24-timers ståtid på verkstedet (inntil 4 dager). DRIFTSGARANTIEN er inkludert som standard dekning med NYE STRALIS NP og integrert i ELEMENTS 3XL / 2XL kontraktene (inntil 5 år).

TCO2 RÅDGIVNING IVECO er en allround “drivstoffkonsulent” – en fulltids par tner i jakten på transpor teffektivitet og bærekraft. Vår erfaring med de mest effektive drivstoffbesparende teknikkene er baser t på år med operasjonelle data, innsamlet og bearbeidet (i samarbeid med våre kunder) fra forskjellig transpor t og forskjellige ruter. Nå tilbyr IVECO denne unike kunnskapen som en service som ytes av dediker te team med drivstoffeksper ter på hver t marked og som konstant registrerer bilflåtenes nøkkelytelser for å utvikle skreddersydde forbedringsplaner. Ett års TCO2 RÅDGIVNING er inkludert med den NYE STRALIS NP-modellen.

TCO2 KJØRETRENING Gode sjåfører kan oppnå drivstoffbesparelser på linje med det beste teknologiske utstyret. Derfor tilbyr IVECO spesifikt sjåførtreningsprogram for å utvikle dyktigheten på sjåførene hos våre kunder. Vi underviser i hvordan man kan redusere drivstofforbruket, øke kjøretøyets holdbarhet og maksimere sikkerheten på veien. kurs kan utvikles etter kundekrav og kan holdes på deres premisser eller IVECOs. Emner som dekkes inkluderer: • Kjennskap til kjøretøyet, dets nyheter og funksjoner, • og kjøretrening med en profesjonell veileder. 11

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 11

23/11/16 16:41


IVECO SPA

H1613401NO_StralisNP_vers2.indd 12

VIA PUGLIA, 35

10156 TURIN - ITALY

INFORMASJONEN OG BILDENE I DENNE KATALOGEN ER BARE VEILEDENDE. IVECO FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL NÅR SOM HELST Å GJØRE ENDRINGER AV KOMMERSIELLE ELLER BYGGEMESSIG GRUNNER UTEN VARSEL

WWW.IVECO.COm

23/11/16 16:41

PUBLIKASJON H1613401NO - 11/16

Stralisnp no low  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you