Page 1


Turība, Tavs nākamais pakāpiens!

PASNIEDZĒJI PRAKTIĶI.

STUDIJAS ĀRVALSTĪS.

PRAKSES IESPĒJAS ĀRVALSTĪS, VADOŠOS LV. BEZMAKSAS VIESLEKCIJAS.

UZŅĒMUMOS

BIZNESA inkubators. TV studija. FILIĀLES. POLIGONS

E – STUDIJAS. STUDENTU PILSĒTIŅA. BASKETBOLS.

STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE

N R . 1

Saturs Starptautiskās studiju iespējas

.

.

.

.

.

.

2–3

Filiāles

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

E-studijas

.

.

.

.

.

.

.

.

.

5

Uzņēmējdarbības vadības fakultāte . . . Finanses un grāmatvedība (pirmā līmeņa programma) Mārketings un tirdzniecība (pirmā līmeņa programma) Reklāma uzņēmējdarbībā (pirmā līmeņa programma) Mārketinga un tirdzniecības vadība (bakalaura programma) Uzņēmējdarbības vadība (bakalaura programma) Uzņēmējdarbības vadība (maģistra programma) Uzņēmējdarbības vadība (doktora programma)

.

.

.

6 – 23

Juridiskā fakultāte . . . . Organizācijas drošība (pirmā līmeņa programma) Tiesību zinātnes (pirmā līmeņa programma) Tiesību zinātnes (bakalaura programma) Tiesību zinātnes (maģistra programma) Publiskā pārvalde (maģistra programma) Juridiskā zinātne (doktora programma)

.

.

.

24 – 39

Starptautiskā tūrisma fakultāte . . . . . Viesmīlības serviss (pirmā līmeņa programma) Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība (bakalaura programma) Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība (bakalaura programma) Tūrisma stratēģiskā vadība (maģistra programma)

.

40 – 51

Sabiedrisko attiecību fakultāte . . . Sabiedriskās attiecības (bakalaura programma) Starptautiskās komunikācijas vadība (bakalaura programma) Sabiedriskās attiecības (maģistra programma) Komunikācijas vadība (doktora programma)

.

.

.

52 – 63

Studējošo pašpārvalde

.

.

.

.

.

.

.

.

64 – 65

Studentu viesnīca . . Bērnu rotaļu istaba KaBATiņa Biznesa inkubators . . Bibliotēka . . . Sporta zāle . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

66 66 66 66 66

Kontakti


MĒS PASAULES KARTĒ 1

3

1

5

32

16

11

15

2

29

18

14

4

7

20

1

1

3

52

4

1

12

9

3 1 5

3 1

16

9 17

120

6

1

12

50 9

12

38

5 600

7

20

1 20

600

SKOLAS, KURĀS VAR IEGŪT DUBULTO DIPLOMU. Valstis, kuru iedzīvotāji studējuši Turībā.

Valstis, kurās studējuši Turības studenti.

Starptautiskās studijas Turības studentiem Biznesa augstskolas Turība studenti var iesaistīties trīs starptautiskās sadarbības programmās. - Dubultā diploma programmā studenti noteiktu laiku studē Turībā un kādā no sadarbības augstskolām un iegūst divu augstskolu diplomu. Pašlaik sadarbība noslēgta ar septiņām augstskolām Francijā, Lielbritānijā, Turcijā un Taivānā. Dubultā diploma programmā var pieteikties gan bakalaura, gan maģistra programmu studenti. - Erasmus programma, kas paredz studijas citu ES valstu augstskolās no trīs mēnešiem līdz vienam gadam. Šobrīd Turības studenti var doties Erasmus programmā uz vairāk nekā 60 partneraugstskolām. - Divpusējās apmaiņas programmā var iesaistīties 2. un 3. kursa studenti, vienu semestri mācoties augstskolās Dienvidkorejā, Nīderlandē, ASV, Krievijā, Īrijā, Šveicē, Meksikā vai Gruzijā.

Ming Chuan University (Taivāna) – profesionālā bakalaura studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība studentiem

Dogus University (Turcija) - profesionālā bakalaura studiju programmas Starptautiskās komunikācijas vadība studentiem

Normandie Business School (Francija) – profesionālā bakalaura studiju programmas Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība studentiem

Anglia Ruskin University (Lielbritānija) – profesionālā bakalaura studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība studentiem

Champagne School of Management (Francija) – profesionālā maģistra studiju programmas Tūrisma stratēģiskā vadība studentiem

University of Abertay Dundee (Lielbritānija) – profesionālā bakalaura studiju programmas Uzņēmējdarbības vadība un profesionālā bakalaura studiju programmas Tiesību zinātnes studentiem

University of Glamorgan (Lielbritānija) – profesionālā bakalaura studiju programmu Uzņēmējdarbības vadība un Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadība studentiem.


1.LĪMEŅA AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS STUDIJAS TURĪBAS FILIĀLĒS

E-STUDIJAS PIELĀGOJAS TAVAM DZĪVES RITMAM!

Liepājas filiāle - Tiesību zinātnes - Finanses un grāmatvedība - Reklāma uzņēmējdarbībā - Viesmīlības serviss - Mārketings un tirdzniecība

Jēkabpils filiāle - Tiesību zinātnes - Finanses un grāmatvedība - Reklāma uzņēmējdarbībā - Viesmīlības serviss - Mārketings un tirdzniecība

Talsu filiāle - Tiesību zinātnes - Finanses un grāmatvedība - Reklāma uzņēmējdarbībā - Viesmīlības serviss - Mārketings un tirdzniecība

Cēsu filiāle - Tiesību zinātnes - Finanses un grāmatvedība - Reklāma uzņēmējdarbībā - Viesmīlības serviss - Mārketings un tirdzniecība

Akreditētas augstākās izglītības programmas iespējams apgūt virtuālajā vidē: - Reklāma uzņēmējdarbībā (1. līmenis); - Finanses un grāmatvedība (1. līmenis); - Viesmīlības serviss (1. līmenis); - Tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu vadība (bakalaurs); - Uzņēmējdarbības vadība (bakalaurs); - Publiskā pārvalde (maģistrs); - Tiesību zinātnes (maģistrs); - Uzņēmējdarbības vadība (maģistrs).

E- studiju mācību process: - visi studiju materiāli pieejami internetā; - pašpārbaudes jautājumi internetā; - mājas darbu un kontroldarbu sūtīšana pa e-pastu; - darbu novērtējumu un recenziju saņemšana pa e-pastu; - eksāmenu kārtošana klātienē jebkurā laikā; - konsultācijas online un individuāli pie mācībspēkiem; - lekciju konspektu aktualizēšana.

E- studijas ir iespēja: - studēt sev ierastajā vidē; - apvienot studijas ar darbu; - studēt, atrodoties jebkurā pasaules valstī; - studijas uzsākt, kad vien vēlies; - studēt sev atbilstošā tempā un plānot pašam savu studiju grafiku; - ietaupīt ceļa izdevumus un laiku.

E- studijas ir tieši Tev: - ja Tu esi aizņemts darbā; - ja Tu ilgstoši esi prom no mājām; - ja Tu gaidi vai audzini mazuli; - ja Tev ir kustību traucējumi; - ja dzīvo un strādā ārzemēs.

Lai studētu, nav obligāti jābrauc uz Rīgu! Ja vēlies, kvalitatīvu augstāko izglītību vari iegūt kādā no 4 lielākajām Latvijas pilsētām! Studējot kādā no Turības filiālēm, Tu ne tikai ietaupīsi naudu, mācīsies pie pieredzes bagātiem pasniedzējiem no Rīgas, bet arī būsi savu māju un radinieku tuvumā. Kad būsi ieguvis 1. līmeņa augstāko izglītību filiālē, varēsi turpināt studijas kādā no Turības bakalaura programmām Rīgā jau 3. kursā. Nu, ko – izvēlies sev tuvāko!


UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBAS FAKULTĀTE


UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBAS FAKULTĀTE

UZŅĒMĒJS SPĒJ MAINĪT PASAULI!

Daži no iemesliem veiksmīgām studijām

BIZNESA INKUBATORS “Bizness” nav tikai vārds augstskolas nosaukumā. Tas ir domāšanas veids, pie kura studentus cenšamies pieradināt jau no pirmās lekcijas. Tādēļ Turībā darbojas Studentu biznesa inkubators, kas daudziem studentiem kļuvis par palīgu patstāvīga biznesa uzsākšanā un attīstīšanā. Šeit atrodamas mājīgas un moderni aprīkotas telpas, kurās studenti var strādāt, organizēt tikšanās un glabāt dokumentus.

sadarbību ar Latvijas lielākajiem uzņēmumiem. Šis modelis piedāvās studentiem iespēju visu studiju laiku praktizēties un specializēties konkrētā uzņēmumā, veicot pētījumus, nodibinot kontaktus, sastrādājoties ar nozaru profesionāļiem, pētot pasaules pieredzi un pierādot sevi potenciālajam darba devējam. Veiksmīgas sadarbības rezultātā studentam būs nodrošināta iespēja kļūt par darba ņēmēju šajā uzņēmumā.

PRAKSE AR ILGTERMIŅA PERSPEKTĪVU No iegūtajām zināšanām nav lielas jēgas, ja tās netiek izmantotas reālajā dzīvē. Turības Uzņēmējdarbības vadības fakultātē studējošajiem augstskolā iegūtās zināšanas iespējams pārbaudīt praksē vadošajos uzņēmumos, piemēram, LMT, Swedbank, Lauma, Banka Citadele, Bite, Sakret un citos. Uzņēmējdarbības vadības fakultāte uzsākusi realizēt arī jauna veida prakses modeli, veidojot

DUBULTAIS DIPLOMS Teiciens “divi zaķi ar vienu šāvienu” nav tikai teiciens! Uzņēmējdarbības vadības fakultātes studentiem, noteiktu laiku studējot Biznesa augstskolā Turība, ir iespēja iestāties dubultā diploma programmā, iegūstot gan Turības, gan sadarbības augstskolas Lielbritānijā diplomu.

VIESLEKCIJAS UN KONFERENCES Turībā ir labvēlīgs klimats ne tikai vairākiem tūkstošiem studentu, bet arī dažādu nozaru vadošajiem speciālistiem, kuri regulāri viesojas Turībā, lai uzstātos ar vieslekcijām, vadītu seminārus un konferences. Uzņēmējdarbības vadības studentiem tiek dota iespēja paplašināt savu redzesloku un uzdot speciālistiem sev interesējošus jautājumus, apmeklējot vieslekcijas gan par sev aktuālo uzņēmējdarbības nozari, gan tūrismu,sabiedriskajām attiecībām, jurisprudenci u. c. PASNIEDZĒJI PRAKTIĶI Kā sekmīgi darboties biznesa vidē? Uz šādu jautājumu spēj atbildēt tikai tāds pasniedzējs, kurš pats ikdienā ir uzņēmējs. Tieši šādi pasniedzēji, kas reizē ir arī profesionāļi biznesa jomā, izglīto jaunos uzņēmējus, studiju procesā daudz izmantojot piemērus no personiskās pieredzes.

ABSOLVENTI Mums ir pārliecība, ka Turībā studē labākie studenti pasaulē! Jau studiju gados studenti kļūst par labiem draugiem, vēlāk kolēģiem un biznesa partneriem! Pēc skolas absolvēšanas Turība neaizmirst par savējiem, bet rīko absolventu pasākumus, aicina apmeklēt augstskolā notiekošās vieslekcijas par visdažādākajām tēmām, kā arī absolventiem piedāvā atlaidi turpmākām studijām Turībā!


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

FINANSES UN GRĀMATVEDĪBA

CIK CILVĒKAM SVARĪGA IR VESELĪBA, TIK UZŅĒMUMAM - FINANSES UN GRĀMATVEDĪBA!

KVALIFIKĀCIJA: Grāmatvedis STUDIJU ILGUMS: 2,3 gadi KARJERA: - ja precizitāte, uzmanība un vēlme darīt ļoti atbildīgu darbu ir Tavas īpašības, varēsi strādāt jebkurā uzņēmumā par grāmatvedi; - strādājot kā direktora palīgs finanšu jomā vai finanšu projektu vadītājs, varēsi analizēt un pārraudzīt visu uzņēmumā notiekošo procesu saistību ar esošo budžetu, naudas apjomu. IZVĒLES KURSI 1. un 2. studiju gadā - Mazā biznesa uzskaite - Grāmatvedības standarti - Revīzija un audits - Vidējā biznesa uzskaite - Budžeta plānošana - Datorgrāmatvedība PRAKSE vadošajos nozares uzņēmumos 1. un 2. studiju gadā.

2. studiju gads - Nodokļi - Grāmatvedības praktikums - Mārketings - u. c. + Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā iegūsi zināšanas par finanšu grāmatvedības būtību un tās nepieciešamību biznesā. Apgūstot grāmatvedības principus, paralēli Tu uzzināsi, kā notiek mazo un vidējo uzņēmumu finanšu grāmatvedības plānošana un vadīšana un cik patiesībā Tava izvēlētā profesija ir radoša! 2. studiju gadā Tu iemācīsies, kā novērtēt uzņēmuma darbības efektivitāti, izmantojot vadības grāmatvedības principus un iespējas. Veicot uzņēmuma finanšu analīzi, apgūsi zināšanas, kas ir noderīgas uzņēmuma darbības plānošanai un attīstībai. Tāpat šajā gadā iemācīsies, kā veikt revīziju un auditu. Liels uzsvars tiek likts uz starptautisko grāmatvedības standartu apgūšanu un izmantošanas iespēju izvērtējumu.

1

1. studiju gads - Finanšu grāmatvedība - Statistika - Ekonomika - Lietišķā komunikācija - u. c.

. L Ī M E N I S

STUDIJU PAMATVIRZIENI:


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

MĀRKETINGS UN TIRDZNIECĪBA

IR SIMTIEM VEIDU, KĀ KAUT KO PĀRDOT. SVARĪGI ATRAST ĪSTO PAŅĒMIENU UN PAREIZI TO PIELIETOT.

KVALIFIKĀCIJA: Tirgzinības un tirdzniecības speciālists STUDIJU ILGUMS: 2,3 gadi KARJERA: - ja esi radošs un proti uz lietām paskatīties citu acīm, varēsi veiksmīgi veidot karjeru kā mārketinga speciālists; - Tev šķiet, ka mācētu pārdot pat ledusskapi Antarktīdā? Tad Tev jākļūst par tirdzniecības speciālistu; - veidojot karjeru kā mārketinga un tirdzniecības projektu vadītāja asistents, iegūsi lielisku pieredzi un līdzdarbosies lielu reklāmas kampaņu, akciju, pasākumu organizēšanā. IZVĒLES KURSI 1. un 2. studiju gadā - Starptautiskais mārketings - Starptautiskā tirdzniecība - Tiešā pārdošana - Lietišķā etiķete - Pētījumi tirdzniecībā - u. c. PRAKSE vadošajos nozares uzņēmumos 1. un 2. studiju gadā.

2. studiju gads - Mārketinga projektu vadība - Tirdzniecības plānošana - Pārdošanas veicināšana - Loģistika tirdzniecībā - Starptautiskā tirdzniecība un mārketings - u. c. + Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā Tu iegūsi priekšstatu par ekonomiskiem procesiem un to attīstību, kā arī iemācīsies prezentēt savu ideju un to aizstāvēt auditorijas priekšā. Šī studiju gada laikā Tev radīsies izpratne par patērētāju uzvedību tirgū un veidiem, kā to izmantot mārketinga projektu vadībā. 2. studiju gadā apgūsi mārketinga projektu vadības iemaņas un prasmes. Iemācīsies plānot biznesa vadības procesus un izmantot mārketingu kā efektīvas pārdošanas elementu. Šajā gadā varēsi paplašināt savas zināšanas kādā no piedāvātajiem izvēles kursiem.

1

1. studiju gads - Tirdzniecības darba organizācija - Tiešā pārdošana - Patērētāju uzvedība tirgū - Ekonomika - Saskarsmes psiholoģija un komunikācijas prasme - Informāciju tehnoloģijas - Mārketings - u. c.

. L Ī M E N I S

STUDIJU PAMATVIRZIENI:


VEIDA PRO DA

MA LAT AM VI GR

REKLĀMA UZŅĒMĒJDARBĪBĀ

VIENĪGĀ ŠĀ

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

JEBKURA ZĪMOLA SPĒCĪGĀKĀ ĪPAŠĪBA IR SPĒJA ATŠĶIRTIES NO KONKURENTIEM.

KVALIFIKĀCIJA: Reklāmas uzņēmējdarbības pakalpojumu speciālists STUDIJU ILGUMS: 2,3 gadi KARJERA: - ja vēlies radošu, interesantu darba ikdienu, kurā nav vietas rutīnai, varēsi strādāt par reklāmas projektu vadītāju un reklāmas komunikācijas speciālistu; - strādājot par reklāmas projektu speciālistu un reklāmas kampaņu plānotāju, Tev būs nepieciešama precizitāte, spēja vienlaicīgi vadīt vairākus projektus un neaizmirst par būtiskiem sīkumiem; - nelielā uzņēmumā iespējama situācija, ka tā īpašnieks koordinē arī mārketinga aktivitātes. Arī Tu varēsi kļūt par sava uzņēmuma reklāmas veidotāju. IZVĒLES KURSI 1. un 2. studiju gadā - Zīmola vadība - Inovatīvais mārketings - Vides reklāma - Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana - Lietišķā komunikācija - u. c. PRAKSE vadošajos nozares uzņēmumos 1. un 2. studiju gadā.

2. studiju gads - Patērētāju uzvedība tirgū - Mārketinga plānošana - Starptautiskais mārketings - Elektroniskā komunikācija reklāmas jomā + Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā studenti iegūst zināšanas, kas ir mārketings un reklāma, kā to pielietot un kā vērtēt efektivitāti. Tu apgūsi pētījumu metodoloģiju, kura ir ļoti nepieciešama reklāmas projektu izstrādē, kā arī izpratīsi reklāmu regulējošās tiesiskās normas. 2. studiju gadā apgūsi reklāmas komunikācijas principus un mārketinga plānošanas metodes. Galvenais uzsvars tiek likts uz reklāmas psiholoģijas apgūšanu, kas veicina efektīvas reklāmas izstrādi. Starptautiskās vides izpēte un mārketings Tev būs jāapgūst, lai izprastu citu pasaules valstu kultūru un prasības mārketinga jomā. Pēc izvēles Tev būs iespējams papildus padziļināt zināšanas zīmolvadībā, vides reklāmā, reklāmas valodā u.c.

1

1. studiju gads - Reklāmu regulējošās normas - Mārketings - Ekonomika - Reklāmas socioloģiskie pētījumi - Grāmatvedība - u. c.

. L Ī M E N I S

STUDIJU PAMATVIRZIENI:


Profesionālā bakalaura studiju programma

MĀRKETINGA UN TIRDZNIECĪBAS VADĪBA

KO NEIZDARĪS PĀRDEVĒJS, TO IZDARĪS REKLĀMA. KO NEIZDARĪS REKLĀMA, TO IZDARĪS PĀRDEVĒJS.

GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds tirgzinībā KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs STUDIJU ILGUMS: 4 vai 4,3 gadi KARJERA: - iegūtās zināšanas un kvalifikācija atbilst tam, lai Tu kļūtu par augstākā vai vidējā līmeņa vadītāju Latvijas vai ārvalstu mārketinga un tirdzniecības uzņēmumā; - ja vēlies darbu, kur sajūti pasaules elpu, varēsi strādāt par struktūrvienības vadītāju starptautiskā mārketinga un tirdzniecības uzņēmumā; - ja esi radošs un spēj vadīt komandu, Tev būs iespēja strādāt jebkurā uzņēmumā par mārketinga nodaļas vadītāju. SPECIALIZĀCIJAS pēc izvēles (2., 3., 4. studiju gadā) - Mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības organizācija - Mārketinga vadīšana PRAKSE vadošajos nozares uzņēmumos 2., 3., 4. studiju gadā.

1. studiju gads - Pārdošanas darba organizācija - Mārketings - Ekonomika - Uzņēmējdarbība tirdzniecībā - u. c. 2. studiju gads - Saskarsmes psiholoģija - Mārketings un reklāma - Vadība - Komerctiesības - Pētījumu metodes tirdzniecībā - Grāmatvedība un nodokļi - Biznesa ētika - u. c.

3. studiju gads - Finanšu vadība - Kvalitātes un projektu vadība - Konkurētspējas vadība - Starptautiskais mārketings - u. c. 4. studiju gads - Stratēģiskā vadība - Inovāciju vadība mārketingā - Korporatīvā tēla veidošana - Tiešā pārdošana - u. c. + Valsts pārbaudījums Diplomdarbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā Tev radīsies priekšstats par pārdošanas darba organizāciju, saskarsmi un komunikācijas prasmi. Iemācīsies izvērtēt uzņēmējdarbības pamatprincipus un mārketinga nozīmi tirdzniecībā, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas. 2. studiju gadā apgūsi vadības principus mārketingā un tirdzniecībā, izvērtējot biznesa ētikas pamatprincipus. Apgūstot mārketingu, ir iespējams izvērtēt patērētāju rīcību tirgū un izstrādāt efektīvākās loģistikas ķēdes. Lai efektīvi vadītu mārketingu un tirdzniecību, Tu apgūsi mūsdienīgas pētījumu metodes. 3. studiju gadā Tu apgūsi izvēlēto specializāciju, kas ir balstīta uz tirdzniecību vai mārketingu. Iemācīsies, kādi ir veikala iekārtošanas pamatprincipi, kā arī mārketinga metodes tirdzniecībā. Starptautiskais mārketings un projektu vadīšana nodrošinās nepieciešamās zināšanas mārketinga projektu vadīšanā. 4. studiju gadā Tev būs iespēja izvērtēt uzņēmuma produkta konkurētspēju tirgū, ievērojot mārketinga un tirdzniecības tiesisko regulējumu. Apgūstot inovācijas un uzņēmuma stratēģiskās vadības metodes, iegūsi zināšanas, kā veiksmīgi vadīt mārketinga un tirdzniecības uzņēmumu. Pēc izvēles varēsi apgūt korporatīvā tēla veidošanas pamatprincipus vai tiešās pārdošanas elementus.

B A K A L A U R S

STUDIJU PAMATVIRZIENI:


Profesionālā bakalaura studiju programma

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA

TURĒT SAVĀS ROKĀS VESELU IMPĒRIJU – TĀ IR JEBKURA UZŅĒMĒJA IKDIENA.

GRĀDS: Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs STUDIJU ILGUMS: 4 vai 4,3 gadi KARJERA: - iegūtās zināšanas varēsi pielietot, ja vēlies dibināt pats savu uzņēmumu; - ja vēlies strādāt cita dibinātā uzņēmumā, varēsi pretendēt uz augstākā vai vidējā līmeņa vadītāja amatu Latvijas vai ārzemju uzņēmumā; - tāpat Tev būs iespēja pierādīt savas prasmes un zināšanas kā uzņēmuma projektu vadītājam, dažādu struktūrvienību vadītājam vai finanšu direktoram, ja naudas lietas ir Tava stiprā puse. SPECIALIZĀCIJAS pēc izvēles 2., 3., 4 studiju gadā - Mārketinga vadība - Finanšu vadība PRAKSE vadošajos nozares uzņēmumos 2., 3., 4. studiju gadā. STUDIJU PAMATVIRZIENI:

2. studiju gads - Uzņēmējdarbība - Komerctiesības - Mārketings - Grāmatvedība un nodokļi - u. c.

3. studiju gads - Uzņēmējdarbības vadība - Personāla vadība - Kvalitātes vadība - Finanšu vadība - u. c. 4. studiju gads - Komercdarījumi - Starptautiskā komercdarbības vide - Stratēģiskā vadība - Starptautiskā projektu vadība - u. c. + Valsts pārbaudījums Diplomdarbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā apgūsi ekonomikas teorētiskās pamatnostādnes un uzzināsi izsmeļošu informācija par tirgus attīstības tendencēm un šo procesu ietekmējošiem procesiem. Tu izpratīsi tautsaimniecību un katra uzņēmuma nozīmi tās attīstības veicināšanā. 2. studiju gadā mācībspēki Tev sniegs pilnīgu un kvalitatīvu informāciju, kā dibināt savu uzņēmumu, kā visefektīvāk veidot mārketinga aktivitātes tajā. Šajā studiju gadā Tu izpratīsi finanšu plūsmas būtību un to, kādi faktori ietekmē uzņēmuma peļņu. 3. studiju gadā Tev būs iespēja specializēties un apgūt konkrētas interesējošās nozares darbības specifikas elementus. Profesionālu mācībspēku vadībā iegūsi informāciju par kvalitātes vadību, personālvadību un citas uzņēmuma vadībai būtiskas lietas. 4. studiju gadā apgūsi stratēģiskās plānošanas elementus, lai mācētu organizēt sava uzņēmuma nākotni perspektīvā. Tāpat studiju noslēgumā uzzināsi, kā vadīt inovācijas un kā noteikt inovāciju ienesīgumu.

B A K A L A U R S

1. studiju gads - Vadības psiholoģija - Mikroekonomika - Makroekonomika - Informāciju tehnoloģijas - Māksla prezentēt biznesa ideju - Ekonomika un bizness - Komunikācijas prasmes - u. c.


Profesionālā maģistra studiju programma

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA, MBA

VEST UZŅĒMUMU CAURI AUGŠUPEJĀM UN LEJUPSLĪDĒM – TĀ IR SUPERVAROŅA CIENĪGA IKDIENA.

KARJERA: - iegūtās zināšanas palīdzēs Tev kļūt par tādu sava biznesa vadītāju vai augstākā līmeņa vadītāju citā uzņēmumā, kas pārzina jaunākos sasniegumus un tendences biznesa vadībā; - ja vēlies pētīt, meklēt likumsakarības un prognozēt, vai uzņēmumā konkrētā darbība, projekts jārealizē, varēsi strādāt kā analītiķis; - pārzinot aktuālākās tendences globālajā tirgū šodien, varēsi labāk izprast to virzību nākotnē. Šī prasme ir ļoti nepieciešama biznesa attīstības plānotājam. PRAKSES vadošajos nozares uzņēmumos STUDIJU PAMATVIRZIENI: - Mārketinga vadība - Ilgtspējīga attīstība un inovācijas - Stratēģiskā un pārmaiņu vadība - Cilvēkresursu vadība un attīstība - u. c.

- Vadības procesu kontrolings - Biznesa datu apstrāde - Finanšu vadība - Starptautiskā komercdarbība - u. c.

Izvēles kursi: - Procesu efektivitāte

+ Valsts pārbaudījums Maģistra darbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā Tu iegūsi profesionālas zināšanas un kompetences, kā izmantot stratēģiskās vadīšanas modernās tehnoloģijas mūsdienu apstākļos, sasniedzot uzņēmuma darbības augstāku efektivitāti. Studējot šajā programmā, Tu izpratīsi pārmaiņu procesu vadību un kā to novērtēt, izmantojot prognozēšanas metodes. Izmantojot inovāciju vadības sistēmas, Tu apgūsi metodes, kā ilgtermiņā veiksmīgi vadīt vai veidot pašam savu uzņēmumu. 2. studiju gadā pēc izvēles varēsi pilnveidot savas prasmes un kompetences profesionālā līmenī kontrolingā, uzņēmuma finanšu vadībā vai investīciju piesaistē. Studiju priekšmeti, kas saistīti ar starptautisku komercdarbību, procesu efektivitātes novērtējumu, nodrošinās profesionālā līmeņa kompetences veiksmīgai darbībai starptautiskajā tirgū. Tiem, studentiem, kas iepriekš ieguvuši profesionālo bakalaura grādu šajā nozarē, 2. studiju gadā jāraksta maģistra darbs. Tu varēsi izmantot iegūtās teorētiskās un praktiskās zināšanas maģistra darba izstrādē.

M A Ģ I S T R S

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā (MBA) KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi


Doktora studiju programma

D O K T O R S

UZŅĒMĒJDARBĪBAS VADĪBA

UZŅĒMĒJDARBĪBA IR KĀ ŠAHS, KURĀ UZVAR TAS, KURŠ ZINA NOTEIKUMUS, PAZĪST PRETINIEKUS UN SPĒJ DOMĀT VAIRĀKUS GĀJIENUS UZ PRIEKŠU.

GRĀDS: Doktora grāds vadībzinātnē (Dr. man.) STUDIJU ILGUMS: 3 gadi KARJERA: - augstskolas doktorants ir inovators, kas meklē jaunas idejas zinātnē, lai veicinātu uzņēmējdarbības vadīšanas efektivitāti. Kļūstot par šo inovatoru, varēsi veidot starptautisku karjeru pētnieciskajā un akadēmiskajā darbā; - iegūtās zināšanas paver iespējas veikt pētījumus arī valsts un privātajās institūcijās; - doktorantūras studijās vari pētīt un atrast risinājumus problēmai, kas Tev aktuāla kā uzņēmuma vadītājam, tādēļ iegūtais grāds palīdzēs vēl efektīvāk vadīt savu biznesu. STUDIJU PAMATVIRZIENI: - Stratēģiskās vadības aktuālās problēmas - Modernās vadības teorijas - Augstskolu pedagoģija un vadība - Zinātniskās pētījumu metodes

- Pārmaiņu vadība uzņēmējdarbībā - Mazā un vidējā biznesa attīstības iespējas - Biznesa komunikācija - Uzņēmējdarbības matemātiskā modelēšana

Izvēles kursi: - Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbības vadībā

+ Doktora disertācijas izstrāde un aizstāvēšana

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā iegūsi jaunas zināšanas uzņēmumu mūsdienu vadīšanā, iemācīsies kritiski-radošo domāšanu un prasmi meklēt jaunas zināšanas, kā arī veidot savu promocijas darbu. 2. studiju gadā Tu veiksi reālu pētījumu, lai pārbaudītu izvirzīto hipotēzi. Gada noslēgumā doktorants iegūst savas zinātnes sfēras inovācijas izvērtējumu. 3.studiju gadā būs teorētiski un praktiski jāpierāda promocijas darbā iekļauto jauno ideju oriģinalitāti un vērtību uzņēmējdarbībai kopumā.


JURIDISKĀ FAKULTĀTE


JURIDISKĀ FAKULTĀTE

VIENS LIKUMS VISIEM!

Daži no iemesliem veiksmīgām studijām

TIESU IZSPĒLES Turības Juridiskā fakultāte lepojas ar augstskolas telpās izveidotu mācību tiesas zāli, kurā topošie juristi var iejusties tiesneša, prokurora un advokāta lomā. Lai tiesu procesa izspēles situācijas būtu maksimāli pietuvinātas reālajai dzīvei, tiesu zālē interjers veidots tieši tāds, kāds tas ir īstā tiesā – ar galdiem, krēsliem, ģerboņiem, tribīni u. c. Šādu pieeju zināšanu un iemaņu apguvei jo īpaši novērtē potenciālie darba devēji. Ne vienu reizi vien tiesu izspēles dalībnieki saņēmuši reālus darba piedāvājumus juridiskos birojos. Iesaistīšanās šajā aizraujošajā pasākumā noteikti ir nozīmīgs ieraksts studentu CV. STUDIJU POLIGONS Juridiskā fakultāte piedāvā doties noziegumiem pa pēdām un piedalīties izspēlēs, kurās iespējams iejusties inscenētā nozieguma situācijā un kļūt par izmeklētāju vai ekspertu. Studiju poligons veidots tā, lai tas radītu īstas nozieguma vietas atmosfēru – ar galdiem, krēsliem, manekeniem, seifiem, slepeniem dokumentiem un citiem rekvizītiem.

LEGAL CLINIC Lai iegūtās zināšanas varētu ne tikai pārbaudīt, bet arī izmantot un pielietot praksē jau studiju procesa laikā, Juridiskās fakultātes pēdējo kursu studentiem ir iespēja augstskolas pasniedzēju uzraudzībā un profesionāļu vadībā sniegt bezmaksas konsultācijas iedzīvotājiem juridiskajos jautājumos. Legal Clinic kalpo kā pirmais atspēriens profesionālajai izaugsmei un iespēja pārbaudīt savas prasmes jurisprudences jomā. STUDĒJOŠO TĒRZĒTAVAS UN PANEĻDISKUSIJAS Juridiskās fakultātes pasniedzēji ir atvērti diskusijām ar studentiem par viņiem aktuāliem jautājumiem, piemēram, studiju procesu, tiesību normu piemērošanu u. c., tādēļ fakultātē tiek rīkotas docētāju un studējošo tikšanās, kas tiek dēvētas par Studējošo tērzētavām. Tāpat studentiem tiek piedāvāta iespēja piedalīties paneļdiskusijās, kur nozarē aktuālus jautājumus iespējams apspriest ar atzītiem tiesību zinātnes teorētiķiem un praktiķiem, kā arī doktorantiem un pasniedzējiem, tādējādi palielinot studējošo praktisko iemaņu kvalitāti un veicinot vienotas tiesību izpratnes veidošanu.

DUBULTAIS DIPLOMS Teiciens “divi zaķi ar vienu šāvienu” nav tikai teiciens! Juridiskās fakultātes studentiem, noteiktu laiku studējot Biznesa augstskolā Turība, ir iespēja iesaistīties dubultā diploma programmā, iegūstot gan Turības, gan sadarbības augstskolas University of Abertay Dundee (Lielbritānija) diplomu. PASNIEDZĒJI PRAKTIĶI Katru dienu, pat pašiem neapzinoties, mēs saskaramies ar dažādām normām, aktiem un likumiem. Kā tos prast saskatīt, pielietot un pareizi izmantot, stāstīs Juridiskās fakultātes zinošie pasniedzēji, par kuru kompetenci nav šaubu nevienam Turības studentam, Latvijas juristam vai tiesību jomas darbiniekam. PRAKSE Turības Juridiskajā fakultātē studējošajiem augstskolā iegūtās zināšanas iespējams pārbaudīt Latvijas Republikas Tieslietu ministrijā, Latvijas Prokuratūrā, Valsts ieņēmumu dienestā un citās svarīgās instancēs. Prakses laikā studenti ne tikai gūst priekšstatu par izvēlētās profesijas pielietojumu dzīvē, bet arī nodibina kontaktus, iesaistās

dažādos procesos un iegūst reālus darba piedāvājumus. Laiks, kas tiek pavadīts praksē, ir neatsverams ne tikai no pieredzes perspektīvas, bet arī kļūst par svarīgu ierakstu studenta CV. VIESLEKCIJAS UN KONFERENCES Turībā ir labvēlīgs klimats ne tikai vairākiem tūkstošiem studentu, bet arī dažādu nozaru mūsu valsts un ārvalstu vadošajiem speciālistiem, kuri regulāri viesojas augstskolā, lai uzstātos ar vieslekcijām, vadītu seminārus un konferences. Juridiskās fakultātes studentiem ir iespēja paplašināt redzesloku un uzdot speciālistiem sev interesējošus jautājumus, apmeklējot vieslekcijas gan par sev aktuālo jurisprudences nozari, gan uzņēmējdarbību, sabiedriskajām attiecībām u. c. sfērām.


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

ORGANIZĀCIJAS DROŠĪBA

NE PAR KO ŠAI DZĪVĒ NEVAR BŪT DROŠS, IZŅEMOT TO, KO JAU MASLOVS VAJADZĪBU PIRAMĪDĀ NORĀDĪJIS, DROŠĪBA CILVĒKAM PIRMAJĀ VIETĀ!

KVALIFIKĀCIJA: Drošības speciālists STUDIJU ILGUMS: 2,3 gadi KARJERA: - iegūtā izglītība atbilst tam, lai Tu varētu strādāt valsts vai pašvaldības institūcijās drošības dienestā; - ja vēlies strādāt privātās institūcijās, tad izvēlies karjeru komercsabiedrības drošības dienestā. PRAKSE 1. un 2. studiju gadā. Augstskola ir iestājusies Latvijas Drošības biznesa asociācijā (LDBA), kas ir viena no lielākajām nevalstiskajām organizācijām Latvijā, kas apvieno ap trīsdesmit apsardzes, detektīvdarbības un drošības jomā darbojošos uzņēmumus un firmas, kurās Tev būs iespēja iziet prakses.

2. studiju gads - Administratīvās tiesības un administratīvais process - Praktiskā šaušana - Drošības tehniskie līdzekļi - Drošības psiholoģija - Krimināltiesības un kriminālprocess - Pašaizsardzība - Fizisko personu drošība - Ierobežotas pieejamības informācija - Profesionālā ētika - Darba tiesības, aizsardzība, drošība - Menedžments - Noziedzīgu nodarījumu novērtēšanas un atklāšanas pamati + Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā Tu apgūsi teorētiskās un praktiskās pamatnostādnes komercdarbībā un drošības procesa plānošanā. Kompetenti lektori Tev stāstīs par darba organizēšanu drošības struktūrās, pastāvošo risku noteikšanu un analīzi, aizsardzības mehānismiem un rīcības plānu krīzes situācijās. Tev veidosies izpratne par drošību, tās sistēmas nepieciešamību privātā un publiskā sektorā, jo sabiedriskās kārtības un drošības nodrošināšanas īstenošana jebkādos ekonomiskos apstākļos ir viena no prioritātēm. 2. studiju gadā apgūsi tiesību aktus drošības jomā un iegūsi zināšanas tiesību zinātnē. Tu izpratīsi preventīvo pasākumu plānošanu, veikšanu, iegūsi praktiskas, juridiskas iemaņas likumpārkāpēju aizturēšanā, šaujamieroču un pašaizsardzības paņēmienu izmantošanā un pielietošanā, drošības tehnisko un speciālo līdzekļu pielietošanā, personiskās un masu pasākumu drošības organizēšanā, konfidenciālās informācijas aizsardzībā.

1

1. studiju gads - Apsardzes taktika - Tiesību teorija - Saskarsmes psiholoģija - Profesionālā terminoloģija - Organizāciju drošības pamati - Drošības teorija - Komercdarbība - Civiltiesības - Kriminālistika - Tiesību aizsardzības iestādes - Materiālo vērtību pavadīšana – apsardze - Stacionāro objektu apsardze

. L Ī M E N I S

STUDIJU PAMATVIRZIENI:


Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma

TIESĪBU ZINĀTNES

ARGUMENTĒTS VIEDOKLIS IR SPĒCĪGĀKAIS IEROCIS TAISNĪGUMA NODROŠINĀŠANĀ!

KVALIFIKĀCIJA: Jurista palīgs STUDIJU ILGUMS: 2,7 gadi KARJERA: - varēsi strādāt par biroja administratoru juridiskajos birojos un iestādēs; - iegūtā kvalifikācija atbilst tam, lai Tu strādātu par prokurora palīgu, tiesneša palīgu, tiesas sekretāru; - varēsi veidot karjeru, strādājot privātajās institūcijās pie komersanta, biedrībā vai nodibinājumā, valsts vai pašvaldības institūcijās. PRAKSE 1. un 2. studiju gadā. STUDIJU PAMATVIRZIENI:

3. studiju gads - Juridiskā tehnika - Saistību tiesības + Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā Tu apgūsi vispārējus tiesību piemērošanas jautājumus, tiesību izcelšanos, valsts uzbūves un pārvaldes jautājumus, tiesu sistēmas uzbūvi, kā arī tiesību sistēmas izpratni. 2. studiju gadā iegūsi padziļinātu izpratni par tiesību pamatnozaru piemērošanas jautājumiem, tiesību nozaru savstarpējo mijiedarbību, kā arī praktiskas zināšanas dažādu juridisko dokumentu sastādīšanā. 3. studiju gadā Tu iegūsi zināšanas par tiesisku darījumu noslēgšanu, izpildi, izbeigšanu, saistību pastiprināšanu, kā arī zaudējumu atlīdzināšanu no tiesiskajiem darījumiem.

. L Ī M E N I S

2. studiju gads - Krimināltiesības un kriminālprocess - Ģimenes un mantojuma tiesības - Civilprocess

- Administratīvās tiesības un administratīvais process - Eiropas Savienības tiesības - Darba tiesības - Lietu tiesības - Komerctiesības - u. c.

1

1. studiju gads - Tiesību teorija - Lietvedība - Konstitucionālās tiesības - Latvijas tiesību vēsture - Tiesību aizsardzības iestādes - Vispārējā valsts zinātne - Civiltiesības. Vispārējā daļa. Romiešu civiltiesības - u. c.


Profesionālā bakalaura studiju programma

SPĒJA PAMATOT SAVU IZVĒLI – KATRA JURISTA IKDIENA UN MAIZE.

TIESĪBU ZINĀTNES

GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds tiesību zinātnēs KVALIFIKĀCIJA: Juriskonsults STUDIJU ILGUMS: 4 vai 4,3 gadi KARJERA: - varēsi strādāt kā juriskonsults komercsabiedrībā vai valsts tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēs; - varēsi pretendēt uz darbu advokāta, notāra, tiesu izpildītāja birojā, prokuratūrā vai tiesā; - ja vēlies strādāt neatkarīgi no citiem, varēsi sniegt juridiskās konsultācijas pašnodarbinātas personas statusā. SPECIALIZĀCIJAS - Komerctiesības - Pašvaldību tiesības - Maksātnespējas tiesības - Publiskās tiesības biznesā PRAKSE iespējas 2., 3., 4. studiju gadā Augstākajā tiesā, Tieslietu ministrijā un tās iestādēs, Ģenerālprokuratūrā, Ieslodzījumu vietu pārvaldē, Valsts probācijas dienestā atbilstoši katrā gadā noteiktajai prakses programmai. Praktiskās iemaņas varēsi iegūt arī augstskolu tiesu izspēlēs.

1. studiju gads - Ievads studijās - Profesionālā ētika - Lietvedība - Tiesību teorija - Tiesību vēsture - u. c.

3. studiju gads - Starptautiskās tiesības - Cilvēktiesības - Komerctiesības - Politoloģija - u. c.

2. studiju gads - Prezentācijas prasme - Civiltiesības - Administratīvās tiesības - Krimināltiesības - Profesionālā terminoloģija svešvalodā - u. c.

4. studiju gads - Tiesību filozofija - ES tiesības - Juridiskās mācības metodika - u. c. Valsts pārbaudījums Diplomdarbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā apgūsi tiesību teoriju pamatus, vispārējo valsts zinātni un tiesību vēsturi, konstitucionālo tiesību pamatus. Lai izprastu ekonomiskos pamatprincipus, Tev tiks piedāvāti ar komercdarbību, menedžmentu un darba tiesībām saistīti studiju kursi. 2. studiju gadā Tu iepazīsies ar administratīvajām tiesībām, kas pasargā privātpersonas no valsts patvaļas, un krimināltiesībām, kas pasargā vienu personu no citu personu patvaļas. Varēsi izvēlēties specializāciju komerctiesībās, pašvaldību tiesībās, maksātnespējas tiesībās vai publiskajās tiesībās biznesā. 3. studiju gadā apgūsi zināšanas privāto tiesību jomā – mācīsies noslēgt līgumus, dalīt mantojumu, iedziļināties ģimenes tiesību problēmās, iesaistīties strīdu risināšanā, izprast tiesas procesa norisi, kā arī gūsi ieskatu starptautisko tiesību pamatjautājumos. 4. studiju gadā varēsi turpināt specializēties komerctiesību, pašvaldību maksātnespējas vai publiskajās tiesībās biznesā, izvēloties attiecīgus Tevi interesējošus studiju kursus. Pirmsdiploma prakses laikā pētīsi reālas problēmas un sniegsi konkrētus priekšlikumus, kā šīs problēmas risināt. Izdarītos secinājumus un radušos priekšlikumus pēc tam varēsi izmantot diplomdarbā.

B A K A L A U R S

STUDIJU PAMATVIRZIENI:


Profesionālā maģistra studiju programma

ZINĀŠANAS UN PIEREDZE – LABĀKAIS AIZSARGS NEGAIDĪTOS APSTĀKĻOS.

TIESĪBU ZINĀTNES

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds tiesību zinātnēs KVALIFIKĀCIJA: Jurists STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi

SPECIALIZĀCIJAS - Valsts tiesības - Civiltiesības - Krimināltiesības - Starptautiskās tiesības - Maksātnespējas tiesības PRAKSE 1. un 2. studiju gadā. Prakses iespējas Tieslietu ministrijā un tās iestādēs, Iekšlietu ministrijā, Ģenerālprokuratūrā, Ieslodzījuma vietu pārvaldē, valsts Probācijas dienestā.

STUDIJU PAMATVIRZIENI: 1. studiju gads - Varas dalīšana - Starptautisko tiesu jurisdikcija - Sociālā psiholoģija - ES konkurences tiesības - Tiesību aktu jaunrade - u. c. 2. studiju gads - Papildu prakse maģistrantiem, kas ieguvuši akadēmisko bakalaura izglītību - Maģistra darba izstrāde

Izvēles kursi - Starptautiskās komerctiesības - Pašvaldību tiesību problēmas - Juridiskā angļu valoda - Ekonomiskie principi un to analīze - Cilvēktiesību iedzīvināšanas mehānisms - Maksātnespējas tiesības Valsts pārbaudījums Maģistra darbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā apgūsi varas dalīšanas pamatprincipus, prasmi piemērot tiesības likumdevējvaras, izpildvaras un tiesu varas institūcijās. Apgūsi īpašus studiju kursus, kas attiecas uz Tevis izvēlētu specializāciju kādā no tiesību nozarēm. 2. studiju gadā, ja iepriekš esi ieguvis akadēmisko izglītību, tad Tev tiks piedāvāta iespēja iziet papildus praksi profesionālās izglītības iegūšanai. Izdarītos secinājumus un radušos priekšlikumus pēc tam izmantosi maģistra darbā.

M A Ģ I S T R S

KARJERA: - varēsi veidot karjeru kā jurists komercsabiedrībā, nevalstiskajā organizācijā, valsts tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādēs; - ja Tevi saista darbs tiesvedības iestādēs, Tu varēsi kļūt par zvērinātu advokātu, notāru, tiesu izpildītāju vai tiesnesi.


Profesionālā maģistra studiju programma

SPĒJA DOMĀT, ANALIZĒT UN VADĪT – TĀ IR VALŪTA, KURA IR VĒRTĪGA JEBKURĀ VIETĀ UN LAIKĀ.

PUBLISKĀ PĀRVALDE

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds valsts pārvaldē KVALIFIKĀCIJA: Administratīvais un finanšu vadītājs STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi

KARJERAS IESPĒJAS: - varēsi strādāt par komercsabiedrības vadītāju, valsts tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestādes vadītāju, Nevalstiskās organizācijas vadītāju; - ja vēlies saistīt karjeru ar drošības institūcijām, Tev būs piemērots policijas iestādes vadītāja vai drošības dienesta vadītāja amats. Prakse 1. vai 2. studiju gadā. Prakses iespējas Tieslietu ministrijā, Iekšlietu ministrijā un tās iestādēs, Ģenerālprokuratūrā, Ieslodzīto vietu pārvaldē, valsts Probācijas dienestā.

STUDIJU PAMATVIRZIENI: 1. studiju gads - ES publiskā pārvalde - Pašvaldību tiesības - Administratīvās tiesības un process - Konstitucionālās tiesības - Darba un valsts civildienesta tiesības - Cilvēktiesības publiskajā pārvaldē - Projektu vadība - Sabiedriskās attiecības publiskajā pārvaldē

Tikai maģistrantiem ar iepriekšēju bakalaura izglītību ne – sociālajās zinātnēs - Vadības informācijas sistēmas - Mārketings - Kvalitātes sistēmas - Komerctiesības - Ekonomikas teorija - Publiskās finanses

2. studiju gads - Maģistra darba izstrāde

Valsts pārbaudījums Maģistra darbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā gūsi priekšstatu par administratīvo un konstitucionālo tiesību nozarēm, iegūsi zināšanas par publiskās pārvaldes principiem ES, pašvaldību tiesībām, darba un valsts civildienesta tiesībām, kā arī organizācijas teorijām un projektu vadību. Būs iespējas izzināt, kā mūsdienu sociāli ekonomiskajā situācijā palielinās tiesību ietekme uz pašvaldību attīstību visos Latvijas reģionos. 2. studiju gadā, ja iepriekš esi ieguvis profesionālo izglītību sociālajās zinātnēs, tad Tev būs jāraksta maģistra darbs, kurā izmantosi prakses uzdevumā izstrādātos secinājumus un priekšlikumus Ja Tava iepriekšējā izglītība nav saistīta ar sociālajām zinātnēm, varēsi apgūt vadības informācijas un kvalitātes sistēmas pamatprincipus, kā arī mārketingu un publiskās finanses un savas zināšanas pielietot, izstrādājot maģistra darbu.

M A Ģ I S T R S

Studiju procesā ir iespējas iepazīt pārvaldes procesus Eiropas Savienībā un šo procesu ietekmi uz valsts pārvaldi Latvijā. Izzināsi, kā mūsdienu sociāli ekonomiskajā situācijā palielinās tiesību ietekme uz pašvaldību attīstību visos Latvijas reģionos.


Doktora studiju programma

JURIDISKĀ ZINĀTNE

GRĀDS: Doktora zinātniskais grāds juridiskajās zinātnēs (Dr. iur.) STUDIJU ILGUMS: 3 gadi KARJERA: - Tev būs iespēja strādāt zinātniskajā iestādē kā vadošajam pētniekam; - ja vēlies strādāt izglītības iestādē, varēsi pretendēt uz docenta vai profesora akadēmisko amatu.

STUDIJU PAMATVIRZIENI: 1. studiju gads - Tiesību vēstures problēmas - Tiesību teorijas problēmas - Augstskolu pedagoģija un vadība - Līdzdalība studiju programmu realizācijā - Promocijas darba izstrāde 2. studiju gads - Svešvaloda - Konstitucionālo tiesību problēmas

- Administratīvo, administratīvā procesa, civiltiesību, civilprocesa, krimināltiesību, kriminālprocesa tiesību vai starptautisko tiesību problēmas - Līdzdalība studiju programmu realizācijā - Promocijas darba izstrāde 3. studiju gads - Promocijas darba izstrāde Promocijas darba izstrādes rezultātā tiek sagatavoti secinājumi un priekšlikumi aktuālas problēmas tiesību zinātnē teorētiskai un praktiskai risināšanai.

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā nozares profesoru uzraudzībā analizēsi problēmas tiesību teorijas un tiesību vēstures jomā. Tiks pievērsta uzmanība materiālo un procesuālo tiesību aktuālajiem jautājumiem konstitucionālo, administratīvo, administratīvi procesuālo, kriminālo, kriminālprocesuālo, civilo, civilprocesuālo , intelektuālā īpašuma un starptautisko tiesību jomā. 2. studiju gadā turpināsies visu tiesību nozaru problemātikas izpēte, risināsi aktuālos jautājumus izvēlētajās tiesību jomās. Doktorantiem būs jāpiedalās bakalauru un maģistra studiju programmu realizācijā, jāapgūst prasmes veikt akadēmisku darbību, lasot lekcijas, vadot diplomdarbus un maģistra darbus. Promocijas darba izstrādes laikā doktoranti apgūs iemaņas un prasmes pielietot zinātniskās izpētes metodes. 3. studiju gadā pievērsīsi uzmanību terminoloģijai un zinātnisko pētījumu izstrādei svešvalodās. Atbilstoši promocijas prasībām, turpināsi iepriekšējos gados sāktos pētījumus, ar kuriem uzstāsies starptautiskās zinātniskās konferencēs, zinātnisko pētījumu rezultātus publicēsi starptautiski atzītos zinātniskos žurnālos. Promocijas darba izstrādes rezultātā tiks sagatavoti secinājumi un priekšlikumi aktuālas problēmas tiesību zinātnē teorētiskai un praktiskai risināšanai.

D O K T O R S

VĀRDĀ, KAS UZRAKSTĪTS, IR LIELĀKAIS SPĒKS.


STARPTAUTISKĀ TŪRISMA FAKULTĀTE


STARPTAUTISKĀ TŪRISMA FAKULTĀTE

TAVAS IESPĒJAS SĀKAS TEPAT AIZ LOGA…

Daži no iemesliem veiksmīgām studijām

PASAULES LĪMEŅA AKREDITĀCIJA Starptautiskā tūrisma fakultāte jau otro reizi, turklāt uz maksimālo iespējamo laiku, ieguvusi ANO Pasaules tūrisma organizācijas TedQual sertifikātu. Šis dokuments tiek piešķirts tikai tām pasaules augstskolām, kuru realizētā augstākā izglītība tūrisma jomā atbilst izstrādātajiem kvalitātes standartiem. Pagaidām Turība ir vienīgā augstskola Ziemeļeiropā, kas saņēmusi šādu diplomu! Fakultātes mācībspēki iesaistījušies arī citos Pasaules Tūrisma organizācijas projektos, piemēram, palīdzot celt augstākās izglītības kvalitāti Ugandā. PRAKSES Turības Starptautiskā tūrisma fakultātē studējošajiem augstskolā iegūtās zināšanas iespējams pārbaudīt ne tikai vadošajos Latvijas uzņēmumos, bet arī viesnīcās, restorānos, ceļojumu aģentūrās Grieķijā, Šveicē, ASV, Francijā un citur. Laiks, kas tiek pavadīts praksē, kļūst neatsverams ne tikai no pieredzes perspektīvas, bet arī kļūst par svarīgu ierakstu studenta CV.

MĀCĪBU BRAUCIENI UN EKSKURSIJAS Turības studentiem ir iespēja doties uz noteiktu valsti, tikties ar tūrisma nozares speciālistiem un vērtēt tūrisma objektus ar profesionāļa, nevis tūrista acīm. Un tas ir pavisam citādi! Studenti katru gadu dodas arī uz Starptautisko tūrisma izstādi Berlīnē.

pētījumus tūrisma un viesmīlības nozarē, kā arī veicināt studējošo kompetenci tūrisma nozares tirgū. Semināri, vieslektoru lekcijas, sadarbība ar valsts institūcijām, lielākajiem nozares uzņēmumiem un ar tūrisma nozari saistīti biznesa sektora pētījumi ir ikdiena, ko piedāvā Tūrisma pētniecības centrs.

STUDIJAS ANGĻU VALODĀ Mācies valodu mācoties! Turībā vari iegūt augstāko izglītību un ļoti labas angļu valodas zināšanas vienlaikus, studējot programmā, kas tiek realizēta angļu valodā. Tas ir pozitīvi gan tiem, kuri vēlas nostiprināt savas valodas zināšanas, gan studentiem no ārzemēm, kuri vēlas studēt Turībā!

STUDENTU ORGANIZĒTI PROJEKTI Lietišķo un rekreatīvo pasākumu vadības programmas studenti fakultātē ir paši aktīvākie. Teorētiskās zināšanas viņi bagātina ar praktiskām iemaņām, ko iegūst pašu organizētās Sporta dienās Turībā, dažādos labdarības pasākumos un darba semināros. Turībā pavadītie studiju gadi jaunajiem speciālistiem sniedz iespēju vienlaikus celt arī profesionālās prasmes un nodrošināt lielākas izredzes, ka potenciālais darba devējs viņus atzinīgi novērtēs un piedāvās brīvu vakanci.

TŪRISMA PĒTNIECĪBAS CENTRS Starptautiskā tūrisma fakultāte piedāvā studentiem pilnveidot savas prasmes un darboties Biznesa augstskolas Turība Tūrisma pētniecības centrā, kurš ir vienīgais šāda veida centrs Baltijā. Centra mērķis ir vienkopus pulcēt mācībspēkus un studējošos, aktivizēt zinātniskos un lietišķos

DUBULTAIS DIPLOMS Teiciens “divi zaķi ar vienu šāvienu” nav tikai teiciens! Starptautiskā tūrisma fakultātes studentiem, noteiktu laiku studējot Biznesa augstskolā

Turība, ir iespēja iestāties dubultā diploma programmā, iegūstot gan Turības, gan sadarbības augstskolas Lielbritānijā, Francijā vai Taivānā diplomu.

PASNIEDZĒJI PRAKTIĶI Studējot starptautisko tūrismu, studenti apgūst visas šajā nozarē nepieciešamās zināšanas – sākot ar etiķeti un beidzot ar ceļojuma aģentūras vadību. Pasniedzēji, kas reizē ir arī pieredzējuši profesionāļi, nepieļaus garlaicību lekcijās, bet parūpēsies, lai students vienmēr iegūtu iespēju dzirdēt teorijā balstītas un praksē pārbaudītas atziņas, radoši izpausties, iemācīties domāt globāli un izprast biznesa perspektīvas, kā arī saņemt maksimāli daudz praktiskas informācijas iz dzīves.


Profesionālā bakalaura studiju programma

RŪPES, PALĪDZĪBA UN GĀDĪBA - ŠĪS TRĪS LIETAS KLIENTS NOVĒRTĒS, IETEIKS DRAUGIEM UN VĒLĒSIES IZBAUDĪT VĒLREIZ!

VIESMĪLĪBAS SERVISS

KVALIFIKĀCIJA: Viesnīcu servisa organizators STUDIJU ILGUMS: 2,3 gadi KARJERA: - iegūtās zināšanas Tev paver iespēju strādāt viesmīlības uzņēmumā par vidējā līmeņa vadītāju; - ja Tevi vairāk interesē tūrisms laukos, nevis urbanizētā vidē, varēsi strādāt lauku tūrisma uzņēmumā,- viesu namā, atpūtas kompleksā vai nelielā SPA uzņēmumā; - vislabprātāk ikdienā komunicētu ar dažādu tautību cilvēkiem un liktu lietā savas diplomātijas spējas un precizitāti? Tad darbs viesnīcas administrācijā domāts tieši Tev! PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos visos studiju gados.

STUDIJU PAMATVIRZIENI:

3. studiju gads Valsts pārbaudījums Kvalifikācijas darbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā apgūsi zināšanas par tūrisma un viesmīlības nozari, viesnīcu biznesu un ēdināšanas pakalpojumu nozīmi tūrismā. Šajā gadā Tu iepazīsies ar viesmīlības nozares uzņēmumu darba organizāciju. 2. studiju gadā jau konkrētāk iepazīsi būtiskākos viesmīlības nozares uzņēmumu darba organizācijas procesus – uzņēmuma vadību, tirgvedību, grāmatvedību, finanšu un personāla darba organizēšanu. Noteikti studiju kursi tiek veltīti tam, lai Tu apgūtu ēdināšanas pasākumu organizēšanu lauku tūrisma un viesmīlības uzņēmumos. Iegūtās zināšanas būs nepieciešams pielietot pirmskvalifikācijas darba praksē viesmīlības nozares uzņēmumā. 3. studiju gadā, izmantojot iepriekšējos studiju kursos iegūtās zināšanas un pieredzi prakses laikā, Tu izstrādāsi kvalifikācijas darbu.

. L Ī M E N I S

2. studiju gads Uzņēmējdarbības organizēšana - Vadība - Komercdarbība viesmīlībā - Viesnīcu vadības informatīvās sistēmas - Mārketings - Grāmatvedība un nodokļi - Lauku tūrisms - Viesnīcu uzņemšanas dienestu darba organizācija

1

1. studiju gads Viesmīlības nozare un tai nepieciešamās pamatprasmes - Tūrisms un viesmīlība - Starptautiskais viesnīcu bizness - Ēdināšanas organizācija un serviss - Informācijas tehnoloģijas - Saskarsmes psiholoģija - Viesnīcu saimniecisko dienestu darba organizācija - Angļu valoda - Ekonomika


Profesionālā bakalaura studiju programma

TŪRISMA UN VIESMĪLĪBAS NOZARES UZŅĒMUMU VADĪBA (Tourism and Hospitality Management)

PROGRAMM

LV/ E

NG

TVIEŠU UN A LA

IEK ĪSTENOTA AT

TŪRISMS IR LABĀKAIS VEIDS, KĀ IZJUST VIENLĪDZ LIELU PRIEKU PAR DOŠANOS NEZINĀMAJĀ UN PĒC TAM - PAR ATGRIEŠANOS MĀJĀS.

ĻU VALODĀ NG

GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs STUDIJU ILGUMS: 4 vai 4,3 gadi

KARJERA: - iegūtais grāds un specializācija atbilst tam, lai Tu varētu vadīt naktsmītni vai ēdināšanas uzņēmumu; - studiju programmā iegūtās zināšanas noderēs, lai kļūtu par viesu uzņemšanas dienestu speciālistu viesnīcā vai arī vadītāju atpūtas un izklaides uzņēmumā; - strādājot par ceļojumu konsultantu vai organizatoru tūrisma aģentūrā, varēsi parādīt gan savu kompetenci tūrisma jomā, gan ģeogrāfijā un pielietot klientu apkalpošanas prasmes; - ja Tev patīk klientu apkalpošana un interesē starpkultūru komunikācija, varēsi strādāt valsts un pašvaldību institūcijās. SPECIALIZĀCIJAS* - Tūrisma vadība starpkultūru un e-vidē izvēlies, ja tev patīk izprast cilvēku dzīves un uztveres atšķirības dažādās kultūrās, patīk strādāt, izmantojot interneta dotās priekšrocības; - Ceļojumu vadību un loģistiku izvēlies, ja nākotnē plāno strādāt ar ceļojumu plānošanu un maršrutu izstrādi saistītu darbu; - Viesnīcu un restorānu vadība domāta Tev, ja interesējies par karjeras iespējām Latvijas vai ārvalstu viesnīcās un ēdināšanas uzņēmumos. * Studiju kursus daļēji var apgūt angļu valodā. PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos visos studiju gados.

1. studiju gads Tūrisma nozare un tai nepieciešamās pamatprasmes - Tūrisms un viesmīlība - Ēdināšanas organizēšana un serviss - Informācijas tehnoloģijas - Sociālā psiholoģija - Angļu valoda un otra svešvaloda pēc izvēles - vācu, franču, spāņu vai krievu 2. studiju gads Uzņēmējdarbības organizēšana un vadība - Komercdarbība tūrismā - Tūrisma ģeogrāfija - Ekonomika - Ceļojumu organizēšana un vadība - Komerctiesības - Vadība 3. studiju gads Tūrisma nozares plānošana, tūrisma projektu vadība.

Starptautiskais tūrisma bizness - Politoloģija - Tūrisma projektu vadība - Tūrisma un tirgus izpēte - Pasaules kultūras vēsture - Lietišķā etiķete un komunikācija - Pakalpojumu un tūrisma mārketings - Tūrisma ekonomika un globalizācija - Filozofija 4. studiju gads Pasaules tūrisma tendences un zinātniski pētnieciskais darbs - Lauku tūrisms - Tūrisma plānošana un vadība - E-komercija - Korporatīvā atbildība un ilgtspējība + Valsts pārbaudījums Diplomdarbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā Tevi iepazīstinās ar pasaules ātrāk augošās nozares - tūrisma - darbības pamatprincipiem. Šajā studiju gadā tiek veidota izpratne par tūrisma nozares daudzpusību un visaptverošo dabu, kā arī apgūti ēdināšanas pakalpojumu darbības principi. Tu mācīsies strādāt starpkultūru vidē, apgūsi svešvalodas un sociālo psiholoģiju. 2. studiju gadā apgūsi biznesa vadības pamatus – sākot ar vispārējiem biznesa vadības un ekonomikas principiem un beidzot ar komercdarbības tiesisko regulējumu. Iegūtās zināšanas noderēs, lai Tu mācētu dibināt un vadīt uzņēmumu. Šajā kursā iegūtās zināšanas nepieciešamas gan veidojot biznesu, gan esot darba ņēmējam. 3. studiju gadā apgūsi pakalpojumu un starptautiskā tūrisma mārketingu, kā arī izstrādāsi reālu tūrisma mārketinga projektu. Biznesa vadība nav iedomājama bez spējas plānot un vadīt uzņēmuma finanses, tādēļ Tu apgūsi gan grāmatvedības principus, gan izpratīsi nodokļu sistēmu. 4. studiju gadā uzsvars tiek likts uz pasaules tūrisma tirgus likumsakarību izpratni. Tu pilnveidosi zināšanas par globalizācijas procesu nozīmi tūrisma un viesmīlības nozarē, kā arī attīstīsi prasmes strādāt e-vidē. Visas šajā un iepriekšējos kursos iegūtās zināšanas Tu pielietosi diplomdarba izstrādē.

B A K A L A U R S

STUDIJU PAMATVIRZIENI:


Profesionālā bakalaura studiju programma

SPĒJA SAVIENOT UN NOVADĪT LĪDZ GALAM VAIRĀKUS PROJEKTUS VIENLAICĪGI? TU TO VARI!

LIETIŠĶO UN REKREATĪVO PASĀKUMU VADĪBA (Event and Leisure Management) PROGRAMM

LV/ E

NG

TVIEŠU UN A LA

IEK ĪSTENOTA AT

ĻU VALODĀ NG

GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds uzņēmējdarbībā KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs STUDIJU ILGUMS: 4 gadi

KARJERA: - pasākumiem jāiemieso pārsteigums un emocijas, neaizmirstama pieredze. Radošums ir šī darba esence, bet svarīga ir arī precīza plānošana, finanšu vadība un atbilstošs mārketings. Apgūstot šīs zināšanas, varēsi strādāt uzņēmumā, kas nodarbojas ar lietišķo, kultūras vai rekreatīvo pasākumu organizēšanu; - varēsi plānot un vadīt sporta un aktīvā tūrisma pasākumus, kā arī organizēt lietišķus kongresus, konferences un sanāksmes; - iegūtais grāds un specializācija atbilst tam, lai Tu varētu vadīt arī tūrisma un viesmīlības uzņēmumus. PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares un pasākumu organizēšanas uzņēmumos visos studiju gados. STUDIJU PAMATVIRZIENI:

2. studiju gads - Aktīvais un sporta tūrisms - Kultūras vēsture - Grāmatvedība un nodokļi - Tirgus izpēte - Projektu vadība 3. studiju gads - Darījumu tūrisma pasākumi - Pakalpojumu un tūrisma mārketings

- Ētika un lietišķā etiķete - E- komercija - Finanšu vadība - Personāla vadība - Izdzīvošanas vadība 4. studiju gads - Kultūras pasākumu organizēšana - Veselības un SPA tūrisms - Tūrisma ekonomika un globalizācija - Tirgvedības komunikācijas - Korporatīvā atbildība un ilgtspējība + Valsts pārbaudījums Diplomdarbs Brīvās izvēles kursi - Aktiermeistarība - Pasākumu tehniskais nodrošinājums - Franču/vācu/spāņu/krievu valoda (viena pēc izvēles) - Sporta pamati (fitness)

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā Tu sapratīsi, ka pasākumi ir visapkārt, un būtiski, ka tos organizē profesionāļi, kas zina pasākumu plānošanas un organizēšanas principus, ir ieguvuši zināšanas ekonomikā un vadības zinātnē. Šis gads būs pirmais solis, lai Tu kļūtu par šādu profesionāli. 2. studiju gadā uzsvars tiek likts uz aktīvo un sporta pasākumu apguvi. Mācīsies pārvaldīt uzņēmuma vai atsevišķa projekta finanses. Lai Tu kļūtu par personību, kas tūrisma jomā jūtas kā zivs ūdenī, papildus būs jāapgūst kultūras vēsture un svešvalodas. 3. studiju gadā Tu iegūsi zināšanas, kā plānot, organizēt, veidot lietišķos pasākumus – kongresus, konferences un citus. Studējot pakalpojuma mārketingu, sapratīsi, kā šiem projektiem piešķirt vērtību un pārdot tos. Arī lietišķā etiķete, ētika, psiholoģija un līderība būs jāapgūst, lai Tu būtu pārliecināts par sevi, strādājot pasākumu jomā. Augstskolas TV studijā apgūsi mediju komunikāciju, kas ir svarīgi, kontaktējoties ar žurnālistiem. 4. studiju gads veltīts tam, lai Tu apgūtu kultūras un veselību veicinošo un SPA pasākumu pārvaldību. Tu vērosi un analizēsi globālos procesus un to ietekmi uz tūrisma un pasākuma nozari. Un nu Tev jāķeras klāt pie nozīmīgākā darba,- diplomdarba rakstīšanas!

B A K A L A U R S

1. studiju gads - Tūrisms un rekreācija - Vadība - Sociālā psiholoģija - Informācijas tehnoloģijas - Pasākuma plānošana un organizēšana - Angļu valoda - Ekonomika - Komercdarbība tūrismā


Profesionālā maģistra studiju programma

TŪRISMA STRATĒĢISKĀ VADĪBA, MBA PROGRAMM

LV/ E

NG

TVIEŠU UN A LA

(Tourism Strategic Management)

IEK ĪSTENOTA AT

AR PAREIZU STRATĒĢIJU UN PLĀNOŠANU ARĪ CEĻOJUMS LĪDZ MĒNESIM IR NIEKS.

ĻU VALODĀ NG

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbībā (MBA) KVALIFIKĀCIJA: Uzņēmumu un iestāžu vadītājs STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi

KARJERA: - iegūtās zināšanas par pasaules tūrisma tirgu Tev palīdzēs efektīvi vadīt tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumu gan Latvijā, gan ārvalstīs; - ja Tevi interesē pētniecība un vēlies izprast tūrisma attīstības tendences, meklēt labāko ceļu tūrisma produkta attīstībai, varēsi strādāt kā tūrisma attīstības un pētniecības projektu vadītājs; - strādājot par tūrisma speciālistu pašvaldībās, tūrisma informācijas centros, varēsi veicināt tūrisma attīstību Latvijas reģionos. Šis darba lauks ir ļoti plašs un gaida tādus jaunos speciālistus kā Tu! PRAKSE Latvijas vai ārzemju tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos 2. studiju gadā.

STUDIJU PAMATVIRZIENI: 1. studiju gads - Tūrisma stratēģiskā vadība - Tūrisma stratēģiskā plānošana - Finanšu vadība - Tūrisma tiesiskais regulējums - Starptautiskā tūrisma vide - Tūrisma tirgvedības stratēģijas - Organizācijas komunikācija

Brīvās izvēles kursi: - Viesnīcu sistēmu vadība - Projektu vadība - Tūrisma pētījumu metodoloģija - Kvalitātes vadība - Komerctiesības - Krīzes vadība - Ilgtspējīga attīstība un tūrisms 2. studiju gads Valsts pārbaudījums Maģistra darbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā maģistranti apgūst tūrisma stratēģiskās vadības, plānošanas, prognozēšanas likumsakarības un metodes. Tu tiksi iepazīstināts ar starptautisko tūrisma vidi un tās jaunākajām tendencēm. Viens no uzdevumiem šajā kursā būs veikt pētnieciskos darbus tūrisma plānošanā un tirgvedībā. Mācību ceļojumu (study trip) laikā Tu apmeklēsi tūrisma galamērķus un tiksies ar nozares profesionāļiem. 2. studiju gadā teorētiskās zināšanas tiek nostiprinātas praksē tūrisma un viesmīlības nozares uzņēmumos. Tu veiksi radošus, patstāvīgus pētījumus, integrējot dažādu jomu zināšanas un risinot aktuālas nozares un uzņēmumu problēmas.

M A Ģ I S T R S

Mācības Tūrisma stratēģiskās vadības programmā sagatavo studentus darbam nozarē visā pasaulē. Tā ir lieliska iespēja studentiem, kuri redz savu karjeru starptautiskā vidē.


SABIEDRISKO ATTIECĪBU FAKULTĀTE


SABIEDRISKO ATTIECĪBU FAKULTĀTE

VISA IESĀKUMĀ BIJA VĀRDS…

Daži no iemesliem veiksmīgām studijām

PASNIEDZĒJI PRAKTIĶI Izvēloties studēt sabiedriskās attiecības, Tu izpratīsi ne tikai sabiedrisko attiecību menedžera darba ikdienu un sabiedrisko attiecību kampaņu uzbūvi, bet arī uzzināsi jaunumus no Latvijas sabiedrisko attiecību un reklāmas aizkulisēm, jo pasniedzēji ir praktiķi, kuri paralēli studentu mācīšanai aktīvi darbojas savā specialitātē. Turībā kā pasniedzēji strādā arī Latvijas lielāko un prestižāko uzņēmu vadošie speciālisti. DUBULTAIS DIPLOMS Teiciens “divi zaķi ar vienu šāvienu” nav tikai teiciens! Sabiedrisko attiecību fakultātes studentiem, noteiktu laiku studējot Biznesa augstskolā Turība, ir iespēja iestāties dubultā diploma programmā, iegūstot gan Turības, gan sadarbības augstskolas Turcijā vai Spānijā diplomu. PRAKSE No iegūtajām zināšanām ir jēga, ja tās tiek izmantotas reālajā dzīvē! Turības Sabiedrisko attiecību fakultātē studējošajiem studentiem augstskolā iegūtās zināšanas ir iespēja pārbaudīt Latvijas vadošajos uzņēmumos, piemēram, Radio SWH, LNT, SEB banka un citos. Prakses laikā studenti ne tikai gūst priekšstatu par izvēlētās profesijas pielietojumu dzīvē un strādā plecu pie pleca ar nozaru profesionāļiem – viņi nodibina kontaktus,

iesaistās projektos piedāvājumus. Laiks, kļūst neatsverams perspektīvas, bet arī studenta CV.

un iegūst reālus darba kas tiek pavadīts praksē, ne tikai no pieredzes kļūst par svarīgu ierakstu

TV STUDIJA Akadēmiskajām zināšanām jābūt balansā ar praktiskajām, tādēļ, lai attīstītos radoši un gūtu tehniskas zināšanas, Turībā ir izveidota TV studija. Tajā pieejamas video kameras, prožektori un nepieciešamā datortehnika, lai studenti varētu uzņemt video filmas, satikties ar sabiedrībā atpazīstamām personām, un, protams, paši kļūtu par filmu varoņiem! Fakultātes studenti studijā veido arī mūzikas klipus un ieraksta dziesmu albumus jaunajām Latvijas grupām. STUDENTU RAIDĪJUMS STUDENTU STUNDA Tiem, kuri sapņo uzrunāt auditoriju zilajos TV ekrānos, der zināt, ka Turības Sabiedrisko attiecību fakultātes studenti var izpausties īstā TV, veidojot regulārus raidījuma Studenta stunda ciklus internetā par studentiem aktuālām tēmām. Stundu garās programmas veidotāji savus skatītājus gan informē un sniedz tiem noderīgus padomus, gan arī izklaidē. Iespēja veidot raidījumu nodrošina tādas prasmes, kādas nepieciešamas reālajā darba tirgū un jaunajiem

speciālistiem var noderēt nākotnē. VIESLEKCIJAS, KONFERENCES Turībā ir labvēlīgs klimats ne tikai vairākiem tūkstošiem studentu, bet arī dažādu nozaru vadošajiem speciālistiem, kuri regulāri viesojas Turībā, lai uzstātos ar vieslekcijām, vadītu seminārus un konferences. Sabiedrisko attiecību studentiem ir iespēja paplašināt savu redzesloku un uzdot speciālistiem sev interesējošus jautājumus, apmeklējot vieslekcijas gan par sev aktuālo sabiedrisko attiecību nozari, gan uzņēmējdarbību, tūrismu, jurisprudenci u. c. DINAMISKĀS DOMAS DARBNĪCA Atpūta, daba un sabiedriskās attiecības trīs dienu garumā! Dinamiskās Domas Darbnīca ir studentu organizēta nometne, kurā satiekas sabiedrisko attiecību studenti un sabiedrisko attiecību profesionāļi no Latvijas un ārzemēm, lai trīs dienas pavadītu radošās domās un draudzīgā atmosfērā, veidotu kampaņas reāliem uzņēmumiem! DRAUDZĪBAS TALKA Tīra vide un labi padarīta darba sajūta – šāds ir Sabiedrisko attiecību fakultātes studentu un pasniedzēju ikgadējās talkas rezultāts! Šādi studenti jau deviņus gadus īsteno sociāli atbildīgu darbu un sakopj Latvijā ievērojamus

kultūrvēsturiskus objektus, piemēram, Krimuldas pili, Turaidas muzeju, Rundāles pili, Valdemārpils I.Ziedoņa birzīti u. c. Vecāko kursu studenti saka: “Talka ir obligāts pasākums visiem pirmkursniekiem, jo tieši tā vislabāk iepazīt cilvēkus sev apkārt un iegūt jaunos draugus kursa biedru vidū!” KARNEVĀLS Pēc kārtīgas strādāšanas ir jāprot kārtīgi atpūsties, un to Turībā māk! Sabiedrisko attiecību fakultātes studentu karnevāls ir viens no gaidītākajiem gada pasākumiem augstskolā, kurā var sastapt ne tikai teju katru studentu un pasniedzēju, bet arī princeses, velnus, mūmijas un meža zvērus! LABAIS DARBS Būt sociāli aktīvam ir Turības gaumē! Katru gadu maģistrantūras studenti organizē kādu ar labdarību saistītu pasākumu, piemēram, labdarības koncertus ar Latvijā pazīstamu mūziķu piedalīšanos. Kā viens no veiksmīgākajiem labo darbu piemēriem ir Biznesa augstskolā Turība izveidotā bērnu rotaļu istaba „KaBATiņa”, kurā ikviens mazulis ir drošībā un aizraujošās spēlēs iesaistīts, kamēr vecāki cītīgi mācās.


SPĒJA BŪT ATŠĶIRĪGAM – SABIEDRISKO ATTIECĪBU LIELĀKĀ VĒRTĪBA, PAR KURU DAUDZ CĪNĀS UN KURU NOVĒRTĒ.

Profesionālā bakalaura studiju programma

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā KVALIFIKĀCIJA: Sabiedrisko attiecību menedžeris STUDIJU ILGUMS: 4 vai 4,3 gadi KARJERA: - iegūtās zināšanas un kvalifikācija palīdzēs Tev strādāt par sabiedrisko attiecību vadītāju uzņēmumā, valsts institūcijā vai pašvaldībā; - strādājot par komunikācijas projektu vadītāju, Tava ikdiena būs dinamiska, Tu tiksies ar daudziem cilvēkiem un varēsi realizēt savas radošās idejas; - preses sekretāra darbā būs nepieciešamas Tavas sadarbības prasmes ar medijiem un tēla veidošanas māksla, savukārt reklāmas konsultanta būtiskākā īpašība ir spēja pārliecināt klientu, ka tieši Tavs piedāvājums viņam ir vajadzīgs; - varēsi veidot radošus projektus – modes skates, koncertus, producēt un režisēt filmas; - strādājot par žurnālistu, varēsi moderēt un radīt jaunas ziņas. SPECIALIZĀCIJAS (pēc izvēles 3. studiju gadā) - Vizuālā komunikācija - Pasākumu organizēšana - Stils un mode PRAKSE visos studiju gados tādos uzņēmumos kā Latvijas Radio, SEB banka, Swedbank, „Hauska & Partneri”, „Rīgas Kinostudija”, „PR Stils”, „PRAE”, Latvijas pašvaldības, ministrijas un citas valsts institūcijas, nevalstiskās organizācijas, prakses noslēgumā saņemot sertifikātu par specializācijas apguvi.

1. studiju gads - Valsts pārvalde un starptautiskās attiecības - Profesionālā leksika (angļu val.) - Komercdarbība - Valodas teorija un prakse - u. c.

- Producēšana - Vizuālā rediģēšana - Aktiermeistarība un improvizācija - Scenārijs un režija - Reklāma - u. c.

2. studiju gads - Mūzika un komunikācija - Žurnālistika un mediju attiecības - Mārketings - Sabiedrisko attiecību teorija un prakse - Spāņu, krievu, vācu, franču valoda pēc izvēles - u. c.

4. studiju gads - Starptautiskā komunikācija - Diskusija un manipulācija - Krīzes komunikācija - Vides komunikācija - Sabiedrisko attiecību kampaņas - u. c.

3. studiju gads - Foto

+ Valsts pārbaudījums Diplomdarbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā Tu kopā ar pasniedzējiem un praktiķiem, kuri lasa vieslekcijas, varēsi piedalīties reālos projektos, veidot notikumus, kurus redz ziņu raidījumos, par kuriem runā apkārtējie. Tev būs jāraksta pirmais studiju darbs, ko veido teoriju apskats un empīriskais pētījums (kas ir empīrija - to apgūsi šajā gadā). Tāds ir programmas princips - teorija plus prakse. Jāpārzina abi.   2. studiju gadā sabiedrisko attiecību lauks paveras plašāks. Bibliotēkā Tu atklāsi arvien jaunas grāmatas dažādās valodās (sabiedriskajās attiecībās Turībā šī krātuve ir lielākā Latvijā). Tev tiks piedāvāta iespēja doties apmaiņas programmā studēt ārzemēs vai izmantot Dubultā diploma programmu. Sāksi aktīvi tīklot ar sabiedrisko attiecību studentiem un praktiķiem ārzemēs, uzzināsi, ko viņi domā, apkoposi un analizēsi šīs domas. Visvairāk saņem tie, kuri paši veido savu biznesu, tāpēc studiju kursi par vadību un finanšu vadību  būs īsti reizē. 3. studiju gadā Tu apjautīsi, ka jau esi kļuvis kompetents jomā, ko studē. Un tad nāks pats aizraujošākais specializācijas. Padziļināti varēsi apgūt režiju, scenāriju, filmēšanu un montēšanu, modes vadību, iekšējo komunikāciju, pasākumu organizēšanu. Jaunapgūtās iemaņas lieti noderēs prakses laikā.   4. studiju gadā jāraksta diplomdarbs. Labs treniņš ir bijusi studiju darbu rakstīšana un aizstāvēšana. Vislabāk diplomdarbu rakstīt par savu darba vietu, jo tas noteikti palīdzēs uzņēmuma attīstībai un Tavai karjerai. Šī ir laba iespēja iepazīties ar jauniem uzņēmumiem, cilvēkiem un atrast labu darba vietu, ja to vēlies.

B A K A L A U R S

STUDIJU PAMATVIRZIENI:


Profesionālā bakalaura studiju programma

STARPTAUTISKĀS KOMUNIKĀCIJAS VADĪBA

STARPTAUTISKAJĀ KOMUNIKĀCIJĀ LIKUMI IR RADĪTI, LAI SPĒTU SAZINĀTIES AR DAŽĀDĀM KULTŪRĀM, DAŽĀDOS LAIKOS UN DAŽĀDĀS VIETĀS!

GRĀDS: Profesionālā bakalaura grāds sabiedrības vadībā KVALIFIKĀCIJA: Ārējo sakaru struktūrvienības vadītājs STUDIJU ILGUMS: 4 vai 4,3 gadi KARJERA: - strādājot par uzņēmuma pārstāvi ārvalstīs vai misijas vadītāju, varēsi ikdienā pielietot svešvalodu zināšanas un spēju sastrādāties ar dažādu kultūru cilvēkiem; - ja vēlies iegūtās zināšanas par starptautisko vidi izmantot darbā tepat, Latvijā, varēsi strādāt uzņēmumā, valsts institūcijā vai pašvaldībā kā komunikācijas vadītājs, varēsi vadīt uzņēmumu tirdzniecību, slēgt sadarbības līgumus; - vietējās un starptautiskās tirdzniecības projektu vadītāja amats ir domāts Tev, ja interesējies par karjeru uzņēmumā, kas galvenokārt saistīts ar eksportu un pārdošanu. SPECIALIZĀCIJAS (pēc izvēles 3. studiju gadā) - Sporta komunikācija - Virtuālā realitāte - Alternatīvais mārketings PRAKSE visos studiju gados tādās institūcijās kā Ārlietu ministrija, Valsts kanceleja, Latvijas Olimpiskā komiteja, Latvijas Basketbola savienība, Latvijas Reklāmas asociācija, prakses noslēgumā saņemot sertifikātu par specializācijas apguvi.

STUDIJU PAMATVIRZIENI:

2. studiju gads - Vadība - Jaunie mediji - Profesionālā leksika (angļu val.) - Runas prasme un starppersonu komunikācija - Krīzes komunikācija - Spāņu, krievu, vācu, franču valoda pēc izvēles - u. c.

3. studiju gads - Reputācijas un zīmola vadība - Starptautiskais mārketings - Integrētā mārketinga komunikācija - Multimediji - u. c. 4. studiju gads - Produkta jaunrade - Alternatīvā mārketinga projekti - Sporta projekti - Virtuālās realitātes projekti - Radošums un inovācijas - u. c. + Valsts pārbaudījums Diplomdarbs

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā Tu sapratīsi, ka augstskolā tiek dota lielāka rīcības brīvība nekā skolā un pārrunājamie jautājumi kļūst gan plašāki, gan dziļāki. Studijas nav tikai lekcijas, bet arī sevis pierādīšana jaunajiem kolēģiem un pasniedzējiem, jaunu draugu un kontaktu iegūšana. Apgūstamie priekšmeti šajā gadā sniedz priekšstatu komunikācijas jomā kopumā: Biznesa izlūkošana, Komunikācijas vadība, Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme un daudzi citi. 2. studiju gadā  apgūsi jau specifiskākus mācību priekšmetus, piemēram, Runas prasme un starppersonu komunikācija, Jaunie mediji, Sabiedrisko attiecību kampaņas, krievu, vācu, spāņu vai franču valoda. Šajā gadā varēsi iesaistīties Erasmus programmā un studēt kādā citā Eiropas augstskolā, kā arī izmantot Dubultā diploma programmu vai iziet praksi ārzemēs. 3. studiju gadā notiek arvien intensīvāks mācību process ar aizvien interesantākiem mācību kursiem: Starptautiskais mārketings, Reputācijas un zīmola vadība, Integrētā mārketinga komunikācija un citi. Šajā gadā jāizvēlas konkrēta specializācija sirdij tuvākajā jomā - sportā, alternatīvajā mārketingā vai virtuālajā realitātē. Šīs jomas mūsdienīgos uzņēmumos vislabāk veikt zinātnisko pētījumu diplomdarbam. 4. studiju gadā varēsi uzlabot savu meistarību komunikācijā tādos studiju kursos, kā Diskusijas un manipulācijas teorijas un prasmes vai Vides komunikācija angļu vai krievu valodā. Veiksi reālus projektus un rakstīsi diplomdarbu. Tēmu vari saistīt ar savu nākamo vai esošo darbu, kas būs liels solis Tavā karjerā.

B A K A L A U R S

1. studiju gads - Globalizācija, Eiropas integrācija un starpkultūru saskarsme - Komunikācijas vadība - Biznesa izlūkošana - Sociālā psiholoģija - Komunikācijas ētika, lietišķā etiķete un protokols - u. c.


Profesionālā maģistra studiju programma

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS IR SKATUVE. LAI TEVI PAMANĪTU, IR JĀIZSKATĀS LIELISKI UN JĀRUNĀ SKAĻI!

SABIEDRISKĀS ATTIECĪBAS

GRĀDS: Profesionālā maģistra grāds sabiedriskajās attiecībās KVALIFIKĀCIJA: Sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājs STUDIJU ILGUMS: 1,5 vai 2 gadi KARJERA: - iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences palīdzēs veidot karjeru kā vadītājam sabiedrisko attiecību uzņēmumā vai arī sabiedrisko attiecību struktūrvienības vadītājam; - iegūtās zināšanas, prasmes un kompetences palīdzēs veidot politiķa, uzņēmuma vadītāja vai sabiedriskās organizācijas līdera karjeru.

STUDIJU PAMATVIRZIENI: Latvijas un ārvalstu mediju, datubāzu un citas publiskās informācijas monitorings un analīze - Komunikācijas zinātne un vadība - Stratēģiskā vadīšana - Žurnālistikas tehnoloģijas - Komunikācijas tiesības Sabiedrisko attiecību pasākumu plānošana, realizācija un izvērtējums - Sabiedrisko attiecību novitātes - Kvalitātes sistēmas un vadība - Masu un politiskā psiholoģija - Sabiedrisko attiecību kampaņu organizēšana

Lietišķā pētniecība, mācību organizēšana - Sabiedrisko attiecību ētika un sociālā atbildība - Pētnieciskā darba organizācija un norise - Konfliktoloģija Korporatīvās komunikācijas stratēģijas plānošana un realizēšana - Lobēšanas tehnoloģijas - Integrētā mārketinga komunikācija - Zīmola vadība Profesionālā izaugsme - Eiropas integrācija un starptautiskā komunikācija - Retorika - Prezentācijas tehnoloģijas un māksla

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā Tu apgūsi zināšanas, prasmes un kompetenci par sabiedriskajām attiecībām, komunikācijas zinātni un vadību, interkulturālo komunikāciju, sabiedrisko attiecību ētiku un sociālo atbildību Eiropas integrācijā un starptautisko komunikāciju. Studenti apgūst zināšanas konfliktoloģijā, retorikā, masu un politiskajā psiholoģijā, kvalitātes sistēmās un to vadībā, lobēšanas tehnoloģijās un stratēģiskajā vadībā. Šajā gadā iegūsi zināšanas par komunikācijas attīstību un nozīmi mūsdienu globālajā pasaulē, apgūsi spējas komunicēt multikulturālā sabiedrībā. 2. studiju gadā apgūsi komunikācijas tiesības un mākslu prezentēt sevi un savas idejas, kā arī varēsi apgūt profesionālās izvēles studiju kursus. Papildus teorētiskajām zināšanām studentiem tiek sniegta iespēja papildināt praktiskās iemaņas, darbojoties vadošajos nozares uzņēmumos. Tiem studentiem, kuri iepriekš ieguvuši profesionālo bakalaura grādu šajā nozarē, studijas ilgst tikai 1,5 gadus. Studijas noslēdz maģistra darbs – zinātniski praktisks pētījums par Tevis paša izvēlētu tēmu, kas veicinās Tavu karjeru.

M A Ģ I S T R S

PRAKSE vadošajos nozares uzņēmumos - Latvijas Sabiedrisko attiecību kompāniju asociācijas pārstāvētajās sabiedrisko attiecību kompānijās, pašvaldībās, ministrijās un citās valsts institūcijās, nevalstiskajās organizācijās.


Doktora studiju programma

KOMUNIKĀCIJAS EKSPERTS IR TĀDS, KURU VAR DZIRDĒT UN REDZĒT. KOMUNIKĀCIJAS PROFESIONĀLIS IR TĀDS, PAR KURU RUNĀ, KURU PIEMIN UN NO KURA IEDVESMOJAS.

KOMUNIKĀCIJAS VADĪBA GRĀDS: Sociālo zinātņu doktora zinātniskais grāds komunikācijas zinātnē (Dr. sc. soc.) STUDIJU ILGUMS: 3,6 gadi

IZVĒLES KURSI - Mediju vadība - Sabiedrisko attiecību un žurnālistikas interakcijas ekonomiskā analīze - Komunikācijas zinātne un žurnālistika - Stratēģiskā komunikācija - Riska un krīzes komunikācija - Mūsdienu sociālie procesi un sabiedrības vadība - Komunikācijas tiesības - Sabiedriskās attiecības, pārliecināšana un propaganda - Starptautiskā politika un komunikācija - Reklāmas un zīmolu vadība - Mediju auditorijas

STUDIJU PAMATVIRZIENI: 1. studiju gads - Zinātniskās darbības metodoloģija un pētījumu metodes - Integrētā mārketinga komunikācija - Mūsdienu komunikācijas teorijas - Stratēģisko jautājumu vadība un komunikācijas vadības modeļi - Doktorantu teorētiskais seminārs un individuālais zinātniski pētnieciskais darbs * - Līdzdalība bakalaura un maģistra studiju programmu realizācijā ** 2. studiju gads - Biznesa komunikācija

- Zināšanu un inovāciju vadība - Augstskolu pedagoģija un vadība - Svešvaloda 3. studiju gads - Vadības un komunikācijas psiholoģija - Valsts pārvalde un vadības komunikācija * Studiju kurss tiek realizēts 1., 2. un 3. studiju gadā (no 1. līdz 5. semestrim). ** Studiju kurss tiek realizēts 1. un 2. studiju gadā (2., 3. un 4. semestris). Doktora darba izstrāde tiek veikta 1., 2. un 3. studiju gadā (no 1. līdz 7. semestrim)

KO TU IEMĀCĪSIES ŠAJĀ PROGRAMMĀ? 1. studiju gadā pieredzējušu un starptautiski atzītu profesoru vadībā Tu apgūsi zinātniskās darbības metodoloģiju un komunikācijas pētījumu metodes. Tas palīdzēs formulēt promocijas darba tēmu un izstrādāt tā plānu un laika grafiku. Tu padziļināsi pamatzināšanas integrētajā mārketinga komunikācijā, komunikācijas zinātnē un vadībzinātnē, ieskaitot stratēģisko vadību un komunikāciju un mediju vadību. 2. studiju gadā biznesa un organizācijas komunikācijas studiju kursos centrā ir caurskatāma, profesionāla komunikācija kā priekšnosacījums atbildīgai inovatīvas organizācijas vadībai. Tu turpināsi problēmorientētu pētniecību, saistot komunikāciju ar vadību un prezentējot rezultātus zinātniskās konferencēs un publikācijās. 3. studiju gads ir izšķirošais gads promocijas darba sagatavošanā, veicot un pabeidzot empīrisko pētījumu un turpinot to apspriest doktorantu teorētiskajā seminārā. Studiju kursu īpatsvars programmas apguvē arvien samazinās, vairāk pievēršoties valsts pārvaldei un valdības komunikācijai, starptautiskajai politikai un komunikācijai, kā arī vadības un komunikācijas psiholoģijai. 4. studiju gadā (6 mēneši) promocijas darba vadītāja uzraudzībā Tu savā promocijas darbā noslēgsi jaunu zināšanu radīšanu atbilstoši doktora studiju būtībai un iesniegsi darba melnrakstu. Pēc tam notiks promocijas darba izskatīšana un apspriešana Doktora programmas padomē un Komunikācijas zinātņu katedrā.

D O K T O R S

KARJERA: - iegūtās zināšanas varēsi pielietot, strādājot jebkurā uzņēmumā, jo caurskatāma, profesionāla komunikācija ir priekšnosacījums atbildīgai uzņēmuma vai jebkuras citas organizācijas vadībai; - komunikācija un vadība, it īpaši stratēģiskā vadība, ieskaitot mediju uzņēmumus, praksē ir cieši saistītas, tādēļ varēsi apliecināt sevi kā eksperts, kas prot šīs jomas saistīt arī ar pētniecību.


STUDĒJOŠO PAŠPĀRVALDE

w w w.batsp.lv

Ja esi aktīvs un Tev patīk piedalīties, lemt, veidot, radīt, piedzīvot un atstāt aiz sevis ko paliekošu, Tava vieta ir Studējošo pašpārvaldē! Biznesa augstskolas Turība studējošo pašpārvalde (BAT SP) ir vieta tiem studentiem, kuri vēlas pilnvērtīgi izbaudīt studiju gadus un aktīvi piedalīties augstskolas dzīves veidošanā. BAT SP studenti (arī no ārzemēm) aktīvi darbojas akadēmiskajos, kultūras, sadzīves, sporta un citos jautājumos, veidojot augstskolu pēc iespējas labāku ikvienam studējošajam.

Iesoļo Turībā Lai topošajiem Turības studentiem būtu vieglāk iejusties augstskolas dzīvē, kā arī viņi varētu iepazīties ar nākamajiem kursa biedriem un pasniedzējiem, Studējošo pašpārvalde jau vairākus gadus organizē Iesoļo Turībā – integrācijas projektu jaunajiem studentiem –, kurš norisinās pāris dienu pirms jaunā mācību gada sākuma. Pasākumā tiek pasniegtas interesantas lekcijas par augstskolu, studenta pienākumiem un tiesībām, kā arī organizētas jautras aktivitātes un lieliska laika pavadīšana! Divas dienas tiek aizvadītas tā, lai jaunajam studentam nav šaubu, ka Turība ir pareizā izvēle! Pasākumi Turības studējošo pašpārvaldē darbs ir lielākā atpūta! Katru gadu BAT SP cītīgi strādā, lai Turībā norisinātos tādi atpūtas pasākumi, kā Ziemassvētku balle, kurā iespējams redzēt krāšņākos tērpus pilsētā, Fukšu balle, kas kļūst par neaizmirstamu notikumu katram Turības jaunpienācējam, Studentu Paradīze, kas no mazas ballītes pāris gados izaudzis par vienu no gada lielākajiem pasākumiem Rīgā, Iepeldi sesijā un Ieslido sesijā, kas ir kļuvušas par lieliskām eksāmenu sagaidīšanas ballītēm, kā arī Mīlestības balle, kas šogad notika pirmo reizi.

Akadēmiskās lietas BAT SP ne tikai rūpējas par Turības studentu izklaidi un patīkamajām atmiņām, bet arī strādā pie tā, lai studentiem būtu vairāk iespēju izpausties, attīstīties un iegūt vēl vairāk zināšanu. Studiju darbu seminārs jeb lielais ģenerālmēģinājums pirms īstās studiju darbu aizstāvēšanas. Sesijas seminārs jeb Turības pirmkursnieku iepazīstināšana ar sesijas norisi. Learn English turnīrs, kurā jebkuram studentam ir iespēja pārbaudīt un uzlabot savas angļu valodas zināšanas. Konferenču nedēļa, kuras mērķis ir veicināt studentus aktīvi iesaistīties pētnieciskajā un zinātniskajā darbā. Tiek organizētas arī rīkotas paneļdiskusijas par aktuāliem problēmjautājumiem. Šie visi iepriekš minētie pasākumi ir vēl viena būtiska daļa no BAT SP ikdienas. Basketbols Basketbols ir kļuvis par Turības sporta veidu nr. 1! Turības basketbola komanda jau vairākus gadus saviem pretiniekiem sagādā pamatīgas galvassāpes, iegūstot uzvaras un apbalvojumus dažādās sacensībās. Regulāro treniņu un darba rezultātā Turības basketbola komanda ir spējusi sevi pierādīt un iepriekšējās sezonas aizvadījusi augstajā Latvijas Basketbola līgas 1.divīzijā! Saprotot sporta lielo nozīmi, Turības sporta zāle ir pieejama katram studentam, lai uzspēlētu basketbolu kursabiedru vai draugu lokā.

Karsējmeiteņu komanda Kārtīga basketbola komanda nav iedomājama bez kārtīgas karsējmeiteņu komandas! Turība var lepoties gan ar vienu, gan otru! Turības karsējmeiteņu atbalsts ir jūtams katrā komandas spēlē, kas, iespējams, arī ir daudzo uzvaru iemesls. Pašas meitenes izvirzīja mērķi sevi pierādīt ne tikai kā Turības karsējmeiteņu komandu augstskolas telpās, bet arī ārpus tām. Viens ir pilnīgi skaidrs – mērķis tika sasniegts! Turības karsējmeitenes ieguva 1. vietu Baltijas Karsējmeiteņu čempionātā 2011!

nepiespiestā gaisotnē var izmantot visus apgūtos deju soļus!

Turības koris Turības koris ir salīdzinoši jauns BAT SP projekts, taču ar lieliem mērķiem un uzņēmību tos sasniegt! Koristi šo sezonu ir uzsākuši skanīgi un ar lielu aktivitāti, trenējoties koru skatēm, kā arī dažādiem citiem pasākumiem. Gan koristi, gan BAT SP ir pārliecināti, ka pirmais solis ir sperts pareizā virzienā – atliek tikai turpināt virzīties pretim mērķiem!

Aerobika Jau otro gadu Studējošo pašpārvalde piedāvā aerobikas nodarbības ikvienam, kas vēlas uzturēt sevi labā fiziskā formā vai arī vienkārši rūpējas par veselību. Ja arī Tev šķiet, ka ķermenis jau sen ir pelnījis izkustēties – nāc uz aerobikas treniņiem Turībā!

Sporta dejas Vēlies dejot? To šeit var! Biznesa augstskolas Turība sporta deju nodarbības ir vieta, kur izvingrināt kājas, labi pavadīt laiku un apgūt Eiropas un Latīņamerikas dejas. Dejot var uzsākt jebkurš un jebkurā laikā, pēc pašu vēlmēm un iespējām! Bez regulārajām deju nodarbībām tiek rīkoti arī deju vakari, kur brīvā un

Volejbols Jau otro gadu Turības studējošo pašpārvalde ir padomājusi arī par daudziem tik ļoti simpātisko sporta veidu – volejbolu – un ķērusies pie jauna sporta virziena attīstības augtskolā. Treniņi ir paredzēti gan iesācējiem, gan tiem, kam jau ir kādas iemaņas šajā sporta veidā. Ja jūti volejbola dzirksti krūtīs –pievienojies! Sasniegsim mērķus kopā!

Turības hokeja komanda Jauni, dedzīgi un ar lielu apņemšanos krūtīs – tāda ir Turības hokeja komanda – ,kas reizē ir arī viens no jaunākajiem un interesantākajiem Turības projektiem! Ja arī Tevī mīt vēlme atrasties uz ledus, izjust pamatīgu adrenalīnu un komandas garu, iespējams, ka Tava vieta ir Turības hokeja komandā!


ATRAŠANĀS VIETA UN TRANSPORTS

BIZNESA INKUBATORS “Bizness” nav tikai vārds augstskolas nosaukumā. Tas ir domāšanas veids, pie kura studentus cenšamies pieradināt jau no pirmās lekcijas. Lai gūtu lielus panākumus, svarīgākais ir atbalsts un labs sākums. Tādēļ Turībā no 2007. gada janvāra darbojas Studentu biznesa atbalsta centrs, kas daudziem studentiem kļuvis par palīgu patstāvīga biznesa uzsākšanā un attīstīšanā. Šeit atrodamas mājīgas un moderni aprīkotas telpas, kurās studenti var strādāt, organizēt tikšanās un glabāt dokumentus. Šīs telpas studenti var reģistrēt kā sava uzņēmuma juridisko adresi. Studentiem, kuriem šis ir pirmais solis biznesā, par telpu nomu nav jāmaksā. BĒRNU ROTAĻU ISTABA "KABATIŅA" Turība viennozīmīgi atbalsta jauno vecāku tālāku izglītošanos un ir parūpējusies par to, lai tāda iespēja tiktu nodrošināta. Kamēr māmiņas un tēti cītīgi mācās, lai kļūtu par nākošajiem juristiem, uzņēmējiem vai sabiedrisko attiecību speciālistiem, mazuļus drošībā un siltumā var atstāt bērnu rotaļu istabā “Kabatiņa”, kas atrodas Turības mājīgajās telpās. Par mazajiem parūpēsies mīļas un gādīgas auklītes. Mazie, gaidot mammas un tētus, “Kabatiņā” laiku pavadīs, aizrāvušies ar dažādām spēlēm, zīmēšanu, pat guļot diendusu, kamēr vecāki netraucēti un bez raizēm apgūs zinības. STUDENTU VIESNĪCA Katrs students piekritīs, ka īstā studentu dzīve iespējama tikai tad, ja dzīvo kojās jeb, kā Turībā saka, studentu viesnīcā! Turībā studentiem ir iespēja dzīvot pāris soļu attālumā no pašas augstskolas, jo studentu

viesnīca atrodas Turības teritorijā. Šeit ir radusies studentu pilsētiņa, kurā studenti kopīgi mācās, gatavo vakariņas, kā arī iegūst draugus ne tikai no Latvijas, bet arī no citām zemēm. Turības studentu viesnīcā ir mājīgas telpas, klusa lasītava, TV atpūtas istaba, datortelpa ar brīvi pieejamiem datoriem un Wi-Fi internetu, kā arī solārijs, frizētava, zobārstniecības kabinets un citas studentiem tik svarīgas lietas. Kojas – tā ir lieta, kas jāizbauda katram īstam studentam! BIBLIOTĒKA Savas zināšanas studentiem ir iespēja papildināt jaunā, automatizētā, modernā brīvpieejas bibliotēkā. Turības zinību krātuve piedāvā iespēju izmantot ne tikai plašo grāmatu un preses fondu, kas regulāri tiek papildināts un kurā ir arī augstskolas mācībspēku sarakstītas grāmatas, bet arī literatūras izsniegšanas un saņemšanas elektronisku reģistrāciju, grāmatu un periodisko izdevumu elektronisko katalogu, bibliotēkā pieejamās on-line un lokālās datu bāzes un interneta informācijas avotus. SPORTA ZĀLE Tiem, kuriem tīk savu ikdienu bagātināt ar sportiskām nodarbēm, Turības modernā sporta zāle piedāvā gūt panākumus sportā un piedalīties basketbola, volejbola un frīsbija treniņos un sacensībās. Sporta zālē regulāri notiek Latvijas Studentu basketbola līgas un Latvijas Sieviešu basketbola līgas čempionāta spēles, tā spēj uzņemt krietnu skatītāju pulku un priecēt studentu sporta spēļu fanus ne tikai ar aizraujošām spēlēm, bet arī mūsdienīgu elektronisko tablo.

27. trolejbuss: Stacijas laukums – Graudu iela, 25 minūšu brauciens no Centrālās dzelzceļa stacijas. 42. autobuss: Centrāltirgus – Graudu iela, 15 minūšu brauciens no Centrāltirgus. Maršruta mikroautobuss Nr. 233A: Centrālā dzelzceļa stacija – Graudu iela, 15 minūšu brauciens no Centrālās dzelzceļa stacijas. 2 minūšu gājiens līdz dzelzceļa stacijai Turība, 10 minūšu brauciens ar vilcienu no Centrālās dzelzceļa stacijas. Degvielas uzpildes stacijas STATOIL un NESTE atrodas 250 m attālumā. Kontakti: Graudu iela 68 Rīga, LV-1058 Tālrunis: 67622551, 67619008 Fakss: 67619152 E-pasts: turiba@turiba.lv www.turiba.lv

Studiju informācijas centrs - No pirmdienas līdz ceturtdienai plkst. 9.00 – 19.00 - Piektdienās plkst. 11.00 – 19.00 - Katra mēneša pirmajās divās sestdienās plkst. 10.00 – 15.00 Tālrunis: 67622333 E-pasts: sic@turiba.lv Skype: Turiba_SIC


w w w.turiba.lv

Turības buklets 2012  

Biznesa augstskola Turība ir laidusi klajā savu bukletu, kurā iespējams iepazīties ar augstskolas piedāvātajām studiju iespējām.