Page 13

Mahepõllumajanduses on saagikus väiksem ja seega vajab mahetootmine rohkem maad

24

Teadlased ei ole veel ühe kindla järelduseni jõudnud, seega ei saa väita, et mahepõllumajanduses on saak väiksem kui teistes põllumajandussüsteemides. Mõlema poole arvamuse toetamiseks on läbi viidud mitmeid uuringuid. Sageli tsiteeritakse Cornelli ülikooli raportit (Cornell University, USA) Rodale’i instituudi katsetest, mis tõendasid nii mahe- kui ka tavapõllumajanduse võrdväärset tootlikkust. Uuringud näitasid, et 22 aasta pikkuste põldkatsete ajal saadi mahepõllumajanduses sama suur nisu ja sojaubade saak kui tavapõllumajanduses, kuid mahetootmises kasutati vähem vett ja 30% vähem energiat, samuti ei kasutatud sünteetilisi kemikaale. Saagikus sõltub konkreetsest kasutatavast praktikast, loomulikult on mahetootmises kitsaskohti, mille lahendamisel on võimalik saagikust oluliselt suurendada.

Erinevate logode arv näitab, et Euroopa Liidus ei ole mahetootmisele ühtseid eeskirju Mahepõllumajandusele viitavaid logosid on tõepoolest palju. On olemas ühtne Euroopa Liidu logo, millega märgitakse ELis toodetud toiduaineid ja jooke. EL mahelogo kasutamine kinnispakendil on kohustuslik alates 01.07.2010. Lisaks on riiklikud ja/või eraorganisatsioonide logod, mis on juba tarbijale tuntud – nende kasutamine pakendil on vabatahtlik. Logod kinnitavad tarbijale, et toode vastab konkreetses liikmesriigis kehtivatele rangetele mahetoodangu tootmise nõuetele. Logosid kasutatakse selleks, et suurendada ostjate seas mahetoodete tuntust.

Mahe- ja tavatootmise võrdlus  

Mahe- ja tavatootmise võrdlus, organic food in Estonia and Latvia

Mahe- ja tavatootmise võrdlus  

Mahe- ja tavatootmise võrdlus, organic food in Estonia and Latvia

Advertisement