Page 1

Žirafe Žiráfa (znanstveno ime Giraffa camelopardalis) je afriški sodoprsti kopitar in najvišja med vsemi kopenskimi živalskimi vrstami. Samci lahko dosežejo višino od 4,8 to 5,5 metra in tehtajo do 1360 kilogramov. Samice so nekoliko manjše in tudi tehtajo manj. Življenjsko okolje je Afrika, razen puščav ter pragozda. Žive v bližini akacijevih gozdov. Z akacij smukajo sočno listje. Odrasla žival lahko zraste do 6 m višine in teže 2000 kg. Je tudi hitra, saj lahko doseže hitrost do 50 km/h. Žirafe so poznali že stari Grki in Rimljani. Po propadu rimskega imperija so na žirafe pozabili, tako da so bile še na začetku 19. stoletja v Evropi praktično neznane.

Po različici 3.1 kriterijev iz leta 2001 obstaja 7 kategorij ogroženosti[2]:  izumrla vrsta (Ex - Extinct): vrsta je izumrla, če ni nobenega dvoma, da zadnji osebek ne živi več.  v divjini izumrla vrsta (Ew - Extinct in the wild): vrsto štejemo v to kategorijo, če so vsi predstavniki poznani samo v kulturah, ujetništvu ali so drugače udomačeni in torej ne živijo več v prvotnem naravnem okolju.  skrajno ogrožena vrsta (Cr - Critically Endangered): vrsti v naravnem okolju grozi izumrtje že v neposredni prihodnosti.  prizadeta vrsta (EN - Endangered): ogroženost vrste ni skrajna, vendar se populacija zmanjšuje.  ranljiva vrsta (VU - Vulnerable): populacija je stabilna, vendar obstajajo dejavniki, ki ogrožajo preživetje, predvsem se to nanaša na uničevanje habitatov.  potencialno ogrožena vrsta (NT - Near Threatened): vrsta je malo ogrožena in jo po dodatnem preverjanju stanja verjetno lahko uvrstimo kvečjemu v kategorijo VU.  najmanj ogrožena vrsta (LC - Least Concern): vrsta zunaj neposredne nevarnosti.

Vaja  

Something for exercise.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you