Page 1

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjkl zxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop e-Akcija Specijalizirano web mjesto za pronalazak asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz proizvoda po akcijiskim cijenama xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmrtyuiopasdfghjklzxcvb nmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg 5/2/2019

Viktorija Dolenec Ivan Valentin


Sadržaj 1. UVOD ........................................................................................................................................... 4 1.1. Predmet i cilj rada .................................................................................................................. 4 1.,2. Izvori podataka i metode prikupljanja ..................................................................................... 4 1.3. Sadrţaj i struktura rada ............................................................................................................ 4 1.4. Kratki opis poslovnog modela ................................................................................................. 4 2. OPIS PROJEKTA ...........................................................................................................................5 2.1. Detaljan opis projekta .............................................................................................................5 2.2. Organizacija projekta ............................................................................................................ 6 2.3. Strateška osnova projekta ..................................................................................................... 6 2.3.1. Misija................................................................................................................................ 6 2.3.2. Vizija................................................................................................................................ 6 2.3.3. Ciljevi projekta ................................................................................................................ 6 2.4. Inovacije .................................................................................................................................7 2.4.1. Popis inovacija projekta ...................................................................................................7 2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži...................................................................................7 2.5.2. Opis glavnih konkurenata .............................................................................................. 8 2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu ............................................ 10 2.5.4. Konkurentska prednost projekta .................................................................................. 10 3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL ................................................................................................ 11 3.1. Najvažniji poslovni partneri .................................................................................................. 11 3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera .............................................................................. 11 3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera .............................................................................. 11 3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela ................................................................................. 12 3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti ..................................................................... 12 3.4. Ključni resursi .........................................................................................................................13


3.5. Kategorije klijenata................................................................................................................13 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata ...................................................................................13 3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata .......................................................................................13 3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica ........................................................................................... 14 3.5.4. Registracija klijenata ..................................................................................................... 14 3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente ............................................................................... 14 3.6. Upravljanje odnosima s klijentima ...................................................................................... 14 3.7. Kanali poslovanja ................................................................................................................. 15 3.8. Struktura troškova ............................................................................................................... 15 3.9. Modeli stvaranja prihoda ..................................................................................................... 15 3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda .................................................................................... 15 3.9.2. Opis svakog pojedinog modela ..................................................................................... 15 4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE ...................................................................................................... 16 4.1. Mobilne tehnologije.............................................................................................................. 16 4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta ..................................................... 16 4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone ............................................................... 16 4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije ........................................................ 16 4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti ..................................................................................... 17 4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja ................................................................................. 19 4.2. Društvene mreže .................................................................................................................. 19 4.2.1. Facebook profil projekta ................................................................................................ 19 4.2.2. LinkedIn profil autora projekta .................................................................................... 19 4.2.3. Twitter profil projekta ...................................................................................................20 4.2.4. Instagram profil projekta ..............................................................................................20 4.2.5. Snaphat profil projekta.................................................................................................. 21 4.3. Računarstvo u oblaku........................................................................................................... 21 4.4. Veliki podaci ( Big data) ...................................................................................................... 21

1


4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) .............................................................................................. 22 4.6. 3D printeri ............................................................................................................................ 22 4.7. Robotika ............................................................................................................................... 22 4.8. Dronovi................................................................................................................................. 22 4.9. Virtualna i proširena stvarnost ............................................................................................ 23 4.10. Umjetna inteligencija ......................................................................................................... 23 5. DIGITALNI MARKETING........................................................................................................... 23 5.1. Marketinški plan projekta .................................................................................................... 23 5.2. Ključne riječi projekta ..........................................................................................................24 5.3. Google AdWords oglas .........................................................................................................24 5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama .................................................................................24 5.5. Tablica marketinškog plana ................................................................................................. 25 6. DIGITALNO PLAĆANJE.............................................................................................................26 6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja ..........................................................................................26 6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja ...........................................................................................26 6.2.1. e-novac ...........................................................................................................................26 6.2.2. Internet bankarstvo .......................................................................................................26 6.2.3. Online plaćanje karticama ............................................................................................26 6.2.4. Paypal.............................................................................................................................26 6.2.5. Plaćanje selfijem i otiskom prsta...................................................................................26 6.3. Blockchain tehnologija ........................................................................................................ 27 7. SWOT ANALIZA PROJEKTA ..................................................................................................... 27 8. WEB MJESTO PROJEKTA ..........................................................................................................28 8.1. Web poslužitelji i domene ...................................................................................................28 8.1.1. Web poslužitelj projekta ................................................................................................28 8.1.2. Web domene projekta ...................................................................................................29 8.1.2.1. .hr domena ...................................................................................................................29

2


8.1.2.2. komercijalne domene..................................................................................................29 8.2. CMS sustav ...........................................................................................................................29 8.3. Web stranice projekta ..........................................................................................................30 8.3.1. Struktura Web stranica projekta ...................................................................................30 8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap) ........................................................................ 35 8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta ..........................................................................36 9. ZAKLJUČAK ................................................................................................................................ 37 10. POPIS WEB LINKOVA ..............................................................................................................38 13. ŽIVOTOPISI ............................................................................................................................... 39 14. SAŽETAK .................................................................................................................................. 40 PRILOZI .......................................................................................................................................... 41

3


1. UVOD 1.1. Predmet i cilj rada Predmet istraţivanja ovog seminarskog rada je upoznavanje digitalnih tehnologija koje utječu na odrţivost poslovanja. Svrha i cilj ovoga seminarskog rada je analizirati osnovne komponente digitalnih poslovnih modela i njihovu odrţivost na primjeru Web preglednika proizvoda po akcijskim cijenama preko e-Kataloga.

1.,2. Izvori podataka i metode prikupljanja Kod pisanja ovog seminarkog rada koristit će se sekundarnim izvorima podataka i to u većoj mjeri eksternim izvorima ( internetske stranice pojedinih komercijalnih subjekata odnosno postojećih web shopova i njihovih poslovnih partnera).

1.3. Sadržaj i struktura rada Sadrţaj i struktura rada su zadani na nastavi.

1.4. Kratki opis poslovnog modela Suočeni sa stanjem u društvu i sve jačim trţišnim natjecanjem uvidjeli smo potrebu za stvaranjem jednog web mjesta koje će objediniti sve trenutne najpovoljnije proizvode po najpovoljnijim cijenama. Kako je današnji ţivot ubrzan ljudi jednostavno ne pronalaze vremena za sebe , a kamoli za kupovinu proizvoda koji su svima svakodevna potreba, mi smo htjeli osmisliti jedno mjesto na kojemu će potencijalni klijenti moći preko našeg e-Kataloga pretraţivati proizvode koje svakodnevno kupuju i to po sniţenim akcijskim cijenama. Danas je ţivot svugdje skup i svi gledaju kako uštedjeti, tako im mi omogućavamo da sve to pronađu na jednom mjestu zahvaljujući našim poslovnim partnerima kao što su: Konzum, Lidl, Interspar, Plodine, Kaufland. Klijenti kojima smo okrenuti su raznovrsni, odnosno dob se proteţe od 25-40 godina, obiteljima sa djecom, starijim klijentima koji se sve više koriste internetom sigurno olakšali na neki način odabir proizvoda i kupovinu u trgovini kada se za nju odluče. Ovaj poslovni model je poseban zato što objedinjuje sve proizvode po akcijskim cijenama svih poslovnih partnera na jednom mjestu i to sve jednim klikom miša iz udobnosti svog naslonjača.


2. OPIS PROJEKTA 2.1. Detaljan opis projekta U projektu se pomoću web mjesta pronalaze rješenja i daje mogućnost lakšeg pronalaţenja proizvoda po sniţenim cijenama kod naših poslovnih partnera sa kojima imamo dogovor o njihovom oglašavanju preko našeg web mjesta, na kojemu se kada kupac otvori stranicu pojavljuju svi naši poslovni partneri kao što su Lidl, Konzum, Kaufland, Plodine, Interspar. Naime, u današnjem sve ubrzanijem načinu ţivota ljudi traţe što brţi način kupnje proizvoda koji odgovara njihovim svakodnevnim potrebama. Suočeni sa stanjem u društvu i sve jačim trţišnim natjecanjima uvidjeli smo potrebu za stvaranjem jednog web mjesta koji će objediniti sve trenutne i najpovoljnije proizvode po najpovoljnijim cijenama. Stoga najbrţi i najlakši način za pronalazk onog konkretnog proizvoda koji je nama potreban jest preko interneta odnosno web mjesta. Danas u svijetu skoro 98% ljudi sluţo se internetom i pretraţuje odnosno kupuje konkretne traţene proizvode preko razni web mjesta. Ovaj projekt smatramo dobrim i odrţivim stoga jer se svijet kao što je dobro poznato sve više digitalizira ulazimo u novo četvrto industrijsko razdoblje koje objedinjuje rad ljudi, IT infrastrukture, novih tehnologija i informatike, a sve je i više korisnika starije ţivotne dobi koja se uključuju ili su se već uključila na dobro nam poznate web lokacije odnosno društvene mreţe poput Facebooka, Instagrama, Snapchata itd. Projekt će biti implementiran i povezan sa fizičkim mjestom trgovanja gdje će klijenti nakon što na web mjestu i kroz katalog proizvoda nađu konkretnu akciju za pojedini proizvod moći na najbliţe mjesto otići kupiti traţeni proizvod, a dodatno će biti olakšana kupovani s obzirom da će na web mjestu biti i virtualna karta sa točnom lokacijom gdje najbliţe kupiti proizvod od konkretnog poduzeća od kojeg su izabrali pogledati dnevnu ponudu proizvoda po sniţenim cijenama. Projekt je poseban jer objedinjuje više kategorija klijenata koji se na jedan vrlo jednostavan i pregledan način mogu koristiti web mjestom za odabir određenog proizvoda po sniţenoj cijeni za konkretan dan ili tjedan. Pod katergorijom klijenata, ciljane skupine za koje vjerujemo da bi koristile ovaj način pregledavanja i olakšavanja kupovine proizvoda su: mladi ljudi između 25-40 godina, obitelji s djecom, stariji ljudi. Neki očekivani ishod projekta su minimalno 10 000 klijenata kroz razdbolje od godinu dana nakon kreiranja web mjesta, što kao posjetitelji što kao klijenti sa vlastitim profilom na našem web mjestu preko kojega će moći onda i koristeći svoj profil nakon određene kupnje kod naših poslovnih partnera ostvaritvati određene bodove koje će na kraju mjeseca moći iskoristiti kao ekstra popust na već sniţeni proizvod ili na neki drugi proizvod u trgovini koji nije na trenutno u katalogu na akciji. 5


2.2. Organizacija projekta Projekt će biti organiziran na način da će klijenti moći preko web mjesta, na kojemu će biti katalog svih naših poslovnih partnera, pretraţivat sve proizvode koje naši klijenti stave za određeni dan ili tjedan po sniţenim, akcijskim cijenama. Prilikom klika mišem na odabrani proizvod klijenitima ćemo dodatno olakšati kupnju navođenjem najbliţe adrese i prikaz na mapi lokacije poslovnih partnera koji prodaje taj proizvod po akcijskim cijenama. Uzimajući u obzir spoznaju da sve više ljudi koristi društvene mreţe u svijetu, projekt će biti popraćen i na društvenim mreţama na kojima ćemo se oglašavati i tako još više pribiliţiti potencijalnim klijentima kupovinu i da moţda na taj način dodatno olakšamo buduću kupnju klijenata pregledom kataloga koji će biti postavljen na web mjesto.

2.3. Strateška osnova projekta 2.3.1. Misija Naša je misija olakšati kupovinu u prodavanoicama naših poslovnih partnera preko našeg kataloga unutar web mjesta koje će objediniti sve proizvode po akcijskim cijenama na jednome mjestu, uz jedan jednostavan , pregledan i brz pristup,

2.3.2. Vizija Naše internet mjesto vidimo kao odličan način pomaganja potencijalnim klijentima, olakšavajući pregledavanje kataloga prije same kupovine prizvoda koji su nam svima kao kupcima svakodnevna potreba što je još vaţnije, po akcijskim cijenama naših poslovnih partnera Konzuma, Kauflanda, Lidla, Plodina i Interspara.

2.3.3. Ciljevi projekta Glavni cilj projekta je u prvoj godini poslovanja doseći brojku od 10 000 klijenata naše web stranice i minimalno 5 000 klijenata po društvenim mreţama kao što je navedeno gore, a to su Facebook, Instagram, Snapchat.

6


2.4. Inovacije 2.4.1. Popis inovacija projekta U projektu će se koristiti katalog za brzi i interaktivni pristup usporedbi proizvodima i cijenama trgovačkih lanaca preko web mjesta, prikaz na mapi najbliţeg trgovine gdje kupiti proizvod prilikom odabira u odnosu gdje se trenutno klijent nalazi, prikaz cijene u različitim valutama. Web mjesto na stranim jezicima kao pomoć stranim turistima koji dosta koriste ovakav način pronalaska i kupnje proizvoda, ovo web mjesto bi im to omogućilo naravno sve na njihovom materinjem jeziku.

2.4.2. Opis inovacija koje projekt sadrži

2.4.2.1. Katalog usporednih cijena proizvoda po akcijskim cijenama Napraviti će se katalog kojim će se moći klikom na web mjesto pristupiti na vrlo pregledan i jednostavan način. Otvaranjem kataloga biti će ponuđeno klijentu da odabere trgovinu u kojoj bi ţelio kupiti proizvod. Klikom na konkretan proizvod, otvorit će se stranica gdje će biti prikazan logo trgovine i sam proizvod sa detaljnim opisom istog i akcijskom cijenom za određeni dan, naravno sve u dogovoru sa našim poslovnim partnerom kako je naveo.

2.4.2.2. Prikaz mape sa najbližom trgovinom u odnosu gdje se trenutno klijent nalazi Klijentima će biti dodatno olakšano pretraţivanje i kupnja u prodavanici konkretne trgovine koju odaberu, mapom koja će se prikazivati klikom u katalogu prilikom izbora jednog od naših poslovnih partnera bilo to: Konzuma, Lidla, Interspara, Kauflanda ili Plodina. Mapa će prikazivati našu trenutnu lokaciju, nešto slično kao Google Maps te će nam biti ponuđeno više lokacija, automatski će mapa ponuditi najbliţu trgovinu našeg poslovnog partnera u odnosu gdje se klijent trenutno nalazi.

7


2.4.2.3. Prikaz cijena u različitim valutama Stranim klijentima biti će ponuđeno na našem web mjestu, da proizvod koji odaberu mogu vidjeti koliko bi koštao preračunat u njihovoj valuti. Naime radeći na projektu uvidjeli smo potrebu da što više olakšamo svojim potencijalnim klijentima korištenje našeg web mjesta, što nam je i neki primarni cilj.

2.4.2.4. Web mjesto na stranom jeziku Klijentima će biti omogućeno da odlaskom na web mjesto imaju mogućnost odabira jezika koji će biti automatski prikazan na stranici prilikom pretraţivanja, tako da im dodatno bude olakšan odabir proizvoda i trgovine te pregledaanje istih. 2.5. Konkurencija 2.5.1. Popis glavnih konkurenata Naši glavni konkurenti su: Katalozi.net, nabava.net, jeftinije.hr.

2.5.2. Opis glavnih konkurenata

2.5.2.1. „Katalozi.net“ Jedan od glavnih konkurenata našem projektu su Katalozi.net. Na svojoj web stranici nude sve kataloge na jednome mjestu. Katalozi.net prilikom ulaska na stranicu imaju tematski raspodjeljene odjeljke kao što su: Prehrana, Namještaj, Odjeća, Obuća, Eksterijer, Sport, Tehnika, Za djecu, Ljubimci, Kozmetika i Vrt. Na gornjem dijelu stranice imaju pregledno naznačene odjeljke Katalozi, Akcije, Vikend Akcije, Popusti, Kuponi, Trgovine i TV akcije, ujedno imaju i mogučnost klikom miša promjenu jezika za svoje klijente, oni navode Hrvatski, Slovenski, Srpski te Bosansko-Hercegovački jezik. Oglašavaju se također i preko društvenih mreţa, konkretno na svojoj web stranici navode Facebook. Što se tiče dijela odjeljka Prehrana tu se najviše ogleda njihova konkurentnost nama. Njihovi partneri glavni su: Plodine, Konzum, Interspar, Spar, Pepco, Kik, Kaufland, Lidl, Muller, JYSK. Link:http://katalozi.net/

8


2.5.2.2. „nabava.net“ Razlika između nas i nabave.net je što mi nudimo katalog proizvoda po akcijskim cijenama naših poslovnih partnera i olakšavamo kupovinu na konkretnoj fizičkoj lokaciji, a nabava.net je tipično web shop mjesto, gdje se odabirom tematski raspoređenih kategorija proizvoda kupuje direktno preko web mjesta, ali također kao i mi nude mogućnost prijave na web mjesto gdje klijent moţe postaviti svoj profil preko kojega onda pretraţuje i na kraju moţe kupovati proizvode. Nabava.net za razliku od nas ima raznoliku ponudu i to po kategorijama: Automoto, Audio i Video, Dom i vrt, Foto, Ljepota i zdravlje, Moda, Računala, Sport, Telefoni, Za djecu i Ostalo. Pod Ostalo nude još: E-cigarete i oprema, Hrana i piće, knjige, Ured i škola itd. Odlaskom na njihovu web stranicu moţe se primjetiti da su oni više orijentirani na tehniku kao što su to npr; mobiteli, računala, telefoni, audio i video itd. Također kao i mi nude slikovni prikaz svoji proizovda te akcijske cijene istih. Link:https://www.nabava.net/

2.5.2.3. „jeftinije.hr“ Još jedan jedinstveni konkurent na trţištu je i jeftinije.hr. Naime to je najveći hrvatski specijalizirani web portal za usporedbu proizvoda i ponuda. To je portal sličan nabavi.net gdje se ne prodaju samo jedne kategorije proizvoda nego postoji mogućnosti kako navode na svom web portalu, registraciju naše vlastite trgovine na njihovu stranicu preko koje njihovi poslovni partneri nude svoje konkretne proizvode. Također kao i mi objedinjuju raznovrsne kataloge pa se tu mogu naći: Lidl katalog, Ultragros katalog, Istarski supermarketi katalog, Pepco katalog, Interspar katalog, Tomm katalog te KTC katalog. Nude jedno raznovrsno i pregledno web mjesto. Na gornjem dijelu stranice nude mogućnost savjetovanja sa potencijalnim kliijentima te također navode da na web mjestu imaju registranih 2.259.068 proizvoda, 254 trgovine i 6.593 brenda. Link: https://katalozi.jeftinije.hr/

9


2.5.3. Sličnosti i različitosti s postojećim projektima na tržištu Dosadašnji projekti imaju iste ili skoro slične usluge iako se svaki nastoji iskazati i ponuditi nešto čega nema na trţištu. Svi projekti su bazirani na glavnu stvar, a to je jednostavan pregled kataloga i mogučnost odabira istih i to razvrstani po različitim kategorijama uz naznačene cijene i akcije. Razlika se ogleda u tome što u odnosu na druge konkurente naše web mjesto ne nudi mogućnost kupnje na samoj web stranici ali daje mogućnost pregleda kataloga i proizvoda kao što to nude i naši konkurenti na svojim web stranicama. Također jedan od konkurenata kao i mi nudi mogućnost prijave na samoj stranici otvaranjem vlastitog profila koji moţe sluţiti klijentu za ostvarivanje nekih dodatnih bodova i poputa kao što to nudi nabava.net.

2.5.4. Konkurentska prednost projekta Svakako bi izdvojili kao glavnog konkurenta „Katalge.net“ koji upravo kao i mi sa našim projektom na jedan jednostavan, pregledan način nude kataloge svojih poslovnih partnera na jednome mjestu, dajući klijentima uvid u proizvode koji se nude po akcijskim cijenama. Kao što smo i prije naveli kada smo opisivali naše glavne konkurente, oni uz neke iste poslovne partnere imaju još par drugih sa kojima mi trenutno ne surađujemo, ali kao i mi imaju postavljenu mogućnost da klijent odabere svoj materinji jezik na kojem će moći lakše pretraţivati web mjesto.“ Nabava.net“ se također tu javlja sa vrlo sličnim prednostima i pogodnostima kao i „Katalozi.net“, U svakom slučaju, trţište je veliko ima puno konkurenata i svako opet nudi nešto svoje drugačije.

10


3. DIGITALNI POSLOVNI MODEL 3.1. Najvažniji poslovni partneri

3.1.1. Popis najvažnijih poslovnih partnera Najvaţniji poslovni partneri Konzum, Lidl, Kaufland, Plodine, Interspar.

3.1.2. Opis najvažnijih poslovnih partnera

3.1.2.1. Konzum Konzum d.d. je najveći hrvatski maloprodajni trgovački lanac s udjelom od oko 30% na hrvatskom tržištu. Prema ukupnom prihodu ostvarenom u 2007. godini Konzum je druga najveća

tvrtka

u

Hrvatskoj

iza

INA-e.

U

većinskom

je

vlasništvu

tvrtke

Agrokor.http://www.konzum.hr

3.1.2.2. Lidl Lidl, punog naziva Lidl Stiftung & Co. KG, je trgovački lanac koji posluje u većem dijelu Europe te u SAD-u.www.lidl.hr

3.1.2.3. Kaufland

Kaufland je njemački hipermarket trgovina, dio Schwarz Gruppe koji također posjeduje Lidl i Handelshof. www.kaufland.hr

11


3.1.2.4. Plodine Tvrtka Plodine d.d. osnovana je 1993. godine u Rijeci gdje je i otvoren prvi prodajni centar koji je bio specifičan zbog širokog asortimana proizvoda, davanja prednosti hrvatskim proizvodima i izuzetno povoljnim cijenama. http://www.plodine.hr/o-nama/

3.1.2.5. Interspar Nizozemski lanac trgovina, koji svoje supermarkete u Hrvatskoj naziva Interspar, a manje samoposlužne

trgovine

-

Spar

(interno,

Spar

su

supermarketi,

a

Interspar

-

hipermarketi).Godine 1990. je osnovano društvo ASPIAG (Austria SPAR International AG) koje svojim know-how pruža potporu tvrtkama-članicama SPAR Austria grupe. https://www.spar.hr/hr_HR/o-nama/povijest.html

3.2. Vrijednosti (ponuda) poslovnog modela U svom poslovnom modelu pruţamo korisnicima naše web stranice usluge kroz obavijesti o akcijama kod naših poslovnih partnera te ekskluzivne akcije za njih. Svoje usluge ćemo ponuditi široj populaciji. Također, prilikom kupnje pokazivanjem bar koda člana, korisnik dobije dodatan popust i skuplja bodove.

3.3. Najvažnije aktivnosti za isporuku vrijednosti Točne i pravovremeno informacije koje dobijemo od naših poslovnih partnera.

12


3.4. Ključni resursi Web stranica koja će pruţati mogučnost usporedbe akcija kod naših partnera i ekskluzivnih akcija za naše registrirane članove.

3.5. Kategorije klijenata 3.5.1. Popis glavnih kategorija klijenata Mladi ljudi između 25-40, restorani, obitelji s djecom, stariji ljudi,

3.5.2. Detaljan opis glavnih klijenata

3.5.2.1. Mladi ljudi između 25-40 godina Zbog stresnog i uţurbanog načina ţivota, ova kategorija klijenata nema vremena pratiti svaki katalog posebno te bi na taj način na jednoj web stranici imali sve akcije, što bi im uštedjelo novce i vrijeme.

3.5.2.2. Restorani Sve većom konkurencijom, restorani su prisiljeni paziti na troškove. Web stranica s katalozima bi im uštedjela vrijeme i novac, a učlanjenje u naš klub bi im donijelo još večih pogodnosti te bi na taj način postali još više konkurentni na trţištu.

3.5.2.3. Obitelji s djecom Zbog stresnog i uţurbanog načina ţivota, ova kategorija klijenata nema vremena pratiti svaki katalog posebno te bi na taj način na jednoj web stranici imali sve akcije, što bi im uštedjelo novce i vrijeme te bi više vremena obitelj provodila zajedno.

13


3.5.2.4.Stariji ljudi Zbog ograničenih primanja stariji ljudi imaju vremena, ali i ograničena primanja. Za njih je od posebne vaţnosti biti pravovremeno upoznati s trenutnim akcijama, a to naša web stranica omogučava.

3.5.3. Tržišta i jezik Web stranica Bazirat ćemo se ispočetka na hrvatsko trţište pa će i jezik naše web stranice biti na hrvatskom jeziku. Nakon prve godine poslovanja jezik naše stranice će biti i na engleskom i njemačkom jeziku.

3.5.4. Registracija klijenata Web stranica s katalozima se mogu koristiti bez registracije, ali ako se žele iskoristiti pogodnosti za registrirane klijente potrebna je prijava.

3.5.5. Pogodnosti za registrirane klijente Registracijom u bazu registriranih korisnika, korisnici skupljaju bodove programom nagrađivanja koje poslije mogu zamjeniti za pogodnosti npr popuste, besplatne artikle, usluge …

3.6. Upravljanje odnosima s klijentima Prilikom registracije svaki korisnik će moći odobriti ţeli li da ga se kontaktira e-mailom ili ne o novim ponudama i akcijama i trenutnom stanju bodova. Na taj način će se pratiti kupnja svakog korisnika i nakon što se ostvari određen broj bodova , slagat će se ponude i slati obavijesti korisniku. Isto tako, na mail će se im se slati newsletter s najnovijim katalozima i obavijestima.

14


3.7. Kanali poslovanja Naše ćemo klijente kontaktirati e-mailom, u najvećoj mjeri. Napravit će se facebook stranica i instagram gdje će naši klijenti uvijek biti u toku s novostima , u slučaju da ih se ne kontaktira emailom.Naši klijenti najviše koriste e-mail, a ujedno je e-mail za nas i najisplativiji kanal distribucije.

3.8. Struktura troškova Trošak

posluţitelja

web

mjesta

iznosit

će

450

kuna

godišnje.

Trošak promocije – izradu facebook stranice, instragam i ostalih profila na društvenim mreţama u velikoj mjeri napravit ćemo sami. Poslovanje će se promovirati na facebook-u putem oglasa gdje će se trošak oglašavanja plaćati prema kliku korisnika na oglas. Prosječna cijena klika u RH iznosi 0,05eura/klik.

3.9. Modeli stvaranja prihoda

3.9.1. Popis modela stvaranja prihoda Prihod od učlanjena, sponzorstva, pretplata na sadrţaj,

3.9.2. Opis svakog pojedinog modela

3.9.2.1. Prihod od učlanjena Prilikom učlanjena u klub za pogodnosti, korisnici će platiti za trošak registracije.

3.9.2.2. Sponzorstva Naši partneri će se oglašavati na našim web stranicama te ćemo i na taj način ostariti određen prihod.

15


3.9.2.3. Pretplata na sadržaj Članovi će svaki mjesec obnavljati svoju pretplatu kluba za pogodnosti i na taj način će dobivati pogodnosti i skupljati bodove.

4. DIGITALNE TEHNOLOGIJE 4.1. Mobilne tehnologije

4.1.1. Način mobilnog elektroničkog poslovanja projekta Naplaćovanje proizvoda mobitelom – gdje klijjent mora imati otvoren račun u banci ili kreditnu karticu i mobilni telefon. Kupac mora imati aktiviranu uslugu kod mobilnog operatera, mobitel s aplikacijom za mobilno plaćanje, potpisan ugovor s posluţiteljem usluge ( bankom) i otvoren račun u toj banci.

4.1.2. Opis aplikacije za pametne mobilne telefone Mobilna aplikacija obavljala bi funkciju pomoći unosu traţenog artikla/proizvoda ulaskom u meni pod e-katalog. Odabirom tog konkretnog proizvoda klijentu se prikazuje

najbliţa

lokacija gdje moţe kupiti svoj proizvod nakon što pretraţi aplikaciju. Aplikacija bi bila izrađena za Ios i Android uređaje. Sama izrada aplikaicje sa svim elementima izrade bi koštala oko 2.000,00 kuna, a cijena aplikacije u početku bi bila promocijska. Prvi tjedan nakon puštanja aplikacije promocijska cijena bi bila 10,00 kuna, a nakon toga bi se vratila na punu cijenu od 20,00 kuna.

4.1.3. Detaljan opis funkcionalnosti mobilne aplikacije Korisnici mobilne aplikacije moće će primati obavijesti od dnevnim ponudama tj akcijama na određene proizvode uključivanjem takozvanih obavijesti na svojim pametnim telefonima prilikom aktiviranja same aplikacije i ulaskom u nju. Naime, kao što će klijenti moći otvoriti

16


profil na samoj web stranici moći će to isto učiniti i putem naše aplikacije gdje će samo prijavljivanje profila biti besplatno ali samo korištenje će se naplaćivati kako je i prije objašnjeno. Aplikacija će nuditi i mogućnost podsjetnika, kao npr. Prikazivat će obavijesti o redovitim akcijama u trgovinama naših poslovnih partnera.

4.1.4. Grafički prikaz funkcionalnosti Prilog 1 Screenshot mobilne aplikacije – e-Katalog

Prilog 2 Screenshot mobilne aplikacije – Kontakt

17


Prilog 3 Screenshot mobilne aplikacije – Profil klijenta

Prilog 4 Screenshot mobilne aplikacije – Home stranica

18


4.1.5. Mogućnost mobilnog oglašavanja Kao jedno od mobilnog oglašavanja bio bi pop-up oglas. Zatim slikovni Display oglas na stranicama. Slika bi pokazivala logo poduzeća, u ovom slučaju web stranice sa slikom mobilne aplikacije.

4.2. Društvene mreže 4.2.1. Facebook profil projekta Prilog 5 Screenshot Facebook profila – E-akcija

4.2.2. LinkedIn profil autora projekta Prilog 6 Screenshot LinkedIn profila – e-Akcija

19


4.2.3. Twitter profil projekta Prilog 7 Screenshot Twitter profila e-Akcija

4.2.4. Instagram profil projekta Prilog 8 Screenshot Instagram profila e-Akcija

20


4.2.5. Snaphat profil projekta Prilog 9 Screenshot Snapchat profila e-Akcija

4.3. Računarstvo u oblaku Kako će naš najisplativiji distribucijski kanal biti e-mail, koristit ćemo računarstvo u oblaku za arhiviranje elektroničke pošte što će dovesti do smanjenja ulaganja u uređaje i medije za pohranu podataka. Glavni nedostatak je sigurno potencijalni gubitak kontrole nad sustavom i povjerenje u vanjskog partnera da će postupati s našim podacima kao što mi sami. Također, računarstvo u oblaku će se koristiti za uspostavu kontaktnog centra. Za uspostavu kontaktnog centra treba treba dugi period i veliki iznos ulaganja, a korištenjem računarstva u oblaku uspostava se moţe odviti za nekoliko tjedana jer oprema već postoji i sve pripremne radnje oko aktiviranja su izvršene.

4.4. Veliki podaci ( Big data) Prilikom svake prijave u sustav i odabirom proizvoda i usluga skuljali bi se podaci o klijenatima koji su prijavljeni unutar web mjesta i imaju svoje profile i na taj način bi bile prilagođene ponude po njihovim karakteristikama. Znači ako netko kroz 2-3 godine kontinuirano kroz taj period pregledava i kupuje određeni proizvod, sustav bi signalizirao da se za tog klijenta moţe napraviti ponuda koja će zadovoljiti njegove ţelje. Na svoj e-mail bi dobivao vijesti i članke vezane za dio proizvoda po akcijskim cijenama koji ga najviše zanima prema prikupljenim podacima.

21


4.5. Senzori i Internet stvari (IoT) Kako će korisnici putem aplikacije moći pretraţivati ţeljene proizvode na bilo kojem mjestu u bilo koje vrijeem , tako će moći pomoću senzora u aplikaciji koja će prikazivati interaktivnu mapu, automatski pronaći najbliţu lokaciju gdje kupiti ţeljeni proizvod. Senzor će brzo očitavati lokacije bez ikakvih zastoja za klijenta.

4.6. 3D printeri U budućnosti će se krenuti na svjetsko trţište pa će tako moći pretraţivati proizvode na web mjestu u RH i kasnije će se moći insprintati na 3D printeru, npr. u Kanadi. Smanjit će se vrijeme čekanja između pregleda proizvoda i odluke o kupovini. Postojat će čvrsta veza između klijenata i prodavatelja.

4.7. Robotika U budućnosti klijenti koji se odluče za dostavu u domovima moći će na vrata dobiti naručene proizvode od strane dostavljača – robota. Robot neće voziti dostavno vozilo, ali zato ako se radi npr. o narudţbi dva posebna proizvoda iz kataloške ponude i to od strane starijih klijenata koji ne mogu više tako lako fizički u trgovinu robot će to obavljati brţe i efikasnije nego čovjek. Isto tako, robot će biti programiran i za dostavu proizvoda tamo gdje to sam klijent odredi ne uzimajući parametar izračuna od kuda je klijent izabrao proizvod nego gdje on to sam poţeli.

4.8. Dronovi U budućnosti ljudi koji neće htjeti da im dostavljač – robot dostavi naručene proizvode moći će naručeno dobiti dronom na kućna vrata. Moţda će se netko sjetiti kako je otiša na svoj godišnji odmor na more, ali tamo na moru nema tih konkretnih proizvoda koje je on gledao i kupovao u trgovini, pa će preko naše web stranice moći rezervirati dron koji će mu u suradnji sa našim poslovnim partnerima dostaviti hranu, na adresu apartmana kojeg su iznajmili. 22


4.9. Virtualna i proširena stvarnost U budućnosti će klijenti moći na našem web mjestu moći preko VR naočala i pametnih rukavica pretraţivati naš e-katalog bez potrebe fizičkog klikanja miša. Postojat će mali čovječuljak u dnu ekrana koji će voditi našeg klijenta kroz trgovine i proizvode koje će klijent odabirati. Te naočale će imati i senzore koji će odmah na interaktivnoj karti koja će se prikazati prilikom odabira proizvoda , izračunavati najbliţu lokaciju i pokazivati kao navigacija najkraću rutu i vrijeme dolaska na odredište.

4.10. Umjetna inteligencija U budućnosti nakon širenja poslovanja korisničku podršku će činiti vritualni pomagači, dok će se ljudi baviti sloţenijim zadacima, poput istraţivanja trţišta ili osmišljavanja ideja. Korisnička podrška će biti dostupna 24/7 i zbog pohrane velikog broja informacija klijenti će brzo dobivati odgovore na svoja pitanja.

5. DIGITALNI MARKETING 5.1. Marketinški plan projekta

Oglašavanje ćemo provesti putem društvenih mreţa (Facebook,Instagram, Snapchat, itd.) i putem Google AdWords-a. Svojim registriranim korisnicima slat ćemo i newslettere putem elektroničke pošte. Oglašavat ćemo se i na internetskim stranicam naših poslovnih partnera u obliku bannera i pop-up oglasa. Oglašavanje će se provoditi i putem promoviranih objava na Facebook-u.

23


5.2. Ključne riječi projekta Ključne riječi projekta su trenutna akcija, katalog, akcije.

5.3. Google AdWords oglas Ispočetka ćemo se bazirati na hrvatsko trţište i hrvatsko govorno područje, a kasnije ćemo napraviti web stranicu i na engleskom, njemačkom jeziku.

e-Akcija https://www.e-akcija.hr

Usporedi akcije i uštedi najviše!!

Povezana pretraţivanja: akcija, sniţenje, kaufland, lidl, konzum, interspar, plodine, trenutna akcija, najbolje akcije, neprehrana akcija, prehrana akcija. Prosječna cijena po kliku iznosit će 0,70 HRK. Nadamo se da ćemo ostvariti dnevno 50 klikova, što značidaćenamtrebati 35,00HRKdnevno,odnosnooko1.050,00 HRK.

5.4. Oglašavanje na društvenim mrežama

Planiramo provesti oglašavanje na Facebook-u, Instagramu, Snapchat-u, Twiteru i LinkedInu. Na Facebook-u oglašavanje će se provoditi putem promotivnih objava. To su objave koje su već bileobjavljene no onda su prenamjenjene u obliku oglasa. Oglašavač se obraća ciljnoj skupini ili većem krugu korisnika, te su takve objave označene kao promovirane objave i oglašavač plaća određeni iznos za njihovu objavu. Troškovi koji se javljaju tijekom ovakvog načina promoviranja naplaćuju se na način da se plaća ukoliko korisnik klikne na objave, zatim ukoliko netko podijeli oglas. Odnosno ukoliko ga neki drugi korisnik objavi.. Iznos koji se naplaćuje varira od 3,00 do 12,00 kuna. Poslovanje će se promovirati i na facebook-u putem oglasa gdje će se trošak oglašavanja plaćati prema kliku korisnika na oglas. Prosječna cijena klika u RH iznosi 0,05eura/klik.

24


5.5. Tablica marketinškog plana Redni broj

Oblik oglašavanja

web adresa oglašavanja

Termini oglašavanja

Troškovi oglašavanja

Opis oglašavanja

1.

Promotivne objave

www.facebook.c om/eakcija27

Prvih 6 mjeseci poslovan ja

3,00- 12,00 kuna po kliku

Oglašavanje se provodi putem objave

2.

Google AdWords

Prva godina poslovanja

0,70 kuna po kliku

Oglas na pretraţivaču kad god se upišu ključne riječi oglasa

3.

FaceBook oglasi

www.facebook.c om/eakcija27

Tijekom cijelog poslovanja

0,40 kn/kliku

U Manager Ads će se upravljati oglasom koji će se pokazivati na društvenim stranicama Facebooka i Instagrama

4.

Instagram oglasi

www.facebook.c om/eakcija27

Tijekom cijelog poslovanja

0,40 kn/kliku

U Manager Ads će se upravljati oglasom koji će se pokazivati na društvenim stranicama Facebooka i Instagrama

5.

Newsletter

Tijekom cijelog poslovanja

Besplatan

Sami ćemo staviti plug in na stranicu i slati emailove

25


6. DIGITALNO PLAĆANJE

6.1. Popis oblika digitalnog plaćanja Internet bankarstvo,e-novac, online plaćanje karticama, paypal, plaćanje selfijem i otiskom prsta.

6.2. Opis oblika digitalnog plaćanja

6.2.1. e-novac Svim registriranim klijentima izrađivati će se kartice na koje će moći uplatiti novce i kod kupnje kupovati pomoću te kartice, kao npr. vrijednosna ZET-ova karta.

6.2.2. Internet bankarstvo Klijent pristupa svom računu putem računala ili mobilne aplikacije i unosom podataka za plaćanje vrši prijenos sredstava na račun prodavatelja.

6.2.3. Online plać anje karticama Temeljem narudţbe s web shopa, banci se pošalje zahtjev za naplatom robe koja zatim isti odobri te novce s klijentovog računa šalje na račun trgovca preko kojeg on posluje kao pravna osoba.

6.2.4. Paypal Klijent će otvoriti svoj paypal korisnički račun i prebaciti novac sa svog tekućeg računa na paypal račun i pri kupnji proizvoda u web shopu moći će platiti na taj način.

6.2.5. Plaćanje selfijem i otiskom prsta Teţit će se uspostavi jednog od najnovijih oblika plaćanja koji je Mastercard uveo u 12 zemalja, a to je plaćanje selfijem i otiskom prsta. Dovoljno je da samo skinete aplikaciju 26


imena “Identity Check Mobile” kroz koju dobijate autorizaciju za plaćanje kroz prepoznavanje lica ili otiska prsta.

6.3. Blockchain tehnologija Još jedan oblik plaćanja je bitcoin-om, a blockchain tehnologija djeluje kao virtualni novčanik. Klijenti moraju napraviti svoju wallet adresu. Prilikom kreiranja "walleta", on automatski stvori jednu adresu koja pripada samo nama. Blockchain se koristi da bi klijenti imali uvid u transakcije.

7. SWOT ANALIZA PROJEKTA PREDNOSTI -jeftin i efikasan marketing -mjerljivi rezultati NEDOSTACI -interakcija s katalogom MOGUĆNOSTI -mogućnost povezivanja s društvenim mreţama -nekoliko raznih oblika digitalnog plaćanja -poseban oblik promocije PRIJETNJE -sigurnost web stranice -velik broj web stranica s istom tematikom -loš dizajn web stranice

27


8. WEB MJESTO PROJEKTA 8.1. Web poslužitelji i domene

8.1.1. Web poslužitelj projekta Naš posluţitelj će biti https://www.plus.hr/hosting/web-hosting/ i njihov paket koji je naprikladniji za nas iznosi 450,00 kn godišnje.

28


8.1.2. Web domene projekta www.e-akcija.hr je slobodna tj nije registrirana. To smo provjerili na domene.hr

8.1.2.1. .hr domena Imati ćemo samo .hr domenu. Cjelokupna briga o hostingu i domeni ide preko www.plus.hr

8.1.2.2. komercijalne domene Nemamo komercijalnu domenu, odlučili smo se za .hr domenu.

8.2. CMS sustav 8.2.1. Popis mogućih CMS sustava za projekt WordPress (https://wordpress.com) , Joomla ( https://www.joomla.org ), Drupal ( https://www.drupal.org) 8.2.2. Opis CMS sustava projekta (najboljeg) Joomla je besplatan i open source sustav za upravljanje sadrţajem (CMS) za objavljivanje web sadrţaja. Tijekom godina Joomla! osvojio je nekoliko nagrada. Izrađen je na web aplikacijskom okviru modela preglednog kontrolora koji se moţe koristiti neovisno o CMS-u koji vam omogućuje izgradnju snaţnih mreţnih aplikacija. Joomla! je jedan od najpopularnijih web stranica softvera, zahvaljujući svojoj globalnoj zajednici programera i volontera, koji osiguravaju da je platforma user friendly , proširiv, višejezični , dostupan, odgovarajući, optimiziran za traţilice i još mnogo toga. Omogućuje razvojnim programerima da brzo i jednostavno izgrade:  Sustave kontrole zaliha 

Alati za izvješćivanje podataka

Prilagođeni katalozi proizvoda

Integrirani sustavi e-trgovine

Sloţeni poslovni imenici

Rezervacijski sustavi

Komunikacijski alati

29


8.3. Web stranice projekta 8.3.1. Struktura Web stranica projekta https://sites.google.com/view/e-akcija/home Prilog 10 Screenshoot pocĚŒetne web stranice

Prilog 11 Screenshoot web stranice e-Katalog

30


Prilog 12 Screenshoot web stranice katalog

Prilog 13 Screenshoot web stranice mediji 1 dio

31


Prilog 14 Screenshoot web stranice mediji 2 dio

Prilog 15 Screenshoot web stranice kontakt

32


Prilog 16 Screenshoot web stranice katalog

Prilog 17 Screenshoot web stranice newsletter

33


Prilog 18 Screenshoot web stranice o nama

Prilog 19 Screenshoot web stranice profil klijenta

34


8.3.2. Mapa Web stranica projekta (Sitemap)

Priorit y

URL

Last Mod

https://sites.google.com/view/e-akcija/home?authuser=0

2019-0416T14:31:51+00:00

1.00

https://sites.google.com/view/e-akcija/home

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/katalog

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/o-nama

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/kontakt

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/katalog/trenutni-katalozi

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/katalog/trenutni-katalozi/konzum

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/katalog/trenutni-katalozi/kaufland

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/katalog/trenutni-katalozi/lidl

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/katalog/trenutni-katalozi/interspar

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/katalog/trenutni-katalozi/plodine

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/katalog/stari-katalozi

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/newsletter

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/mediji

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

https://sites.google.com/view/e-akcija/profil-klijenta

2019-0416T14:31:51+00:00

0.80

35


8.3.2. Opis strukture Web stranica projekta Na početnoj stranici se nalazi google karta, mediji i katalozi. Na početnoj stranici se također nalaze dva padajuća izbornika te Home, O nama, Kontakt, Katalog, Newsletter, Mediji, Profil klijenta i search. Na dva padajuća izbornika se otvara Katalog- Trenutni katalozi - Stari katalozi. Trenutni katalozi se otvaraju u novi padajući izbornik. Trenutni katalozi:  Konzum  Plodine  Interspar  Lidl  Kaufland Nakon Home gumba, dolazimo do Kontakta gdje su potrebne informacije za kontakt, potom do Kataloga koji su objašnjeni u redovima iznad. Potom dolazimo do Newsletter obrasca, gdje se moţe pogledati newsletter. Sljedeći gumb je Mediji koji sadrţi Youtube video reklame. Na kraju se nalazi profil klijenta.

36


9. ZAKLJUČAK Razvojem tehnologija razvijamo se i mi kao društvo sve je više potreba za digitalizacijom i što brţi i jednostavnijim pristupom mreţi. Osluškujući potrebe ljudi shvatili smo da je potrebno napraviti jedno web mjesto koje će olakšati pregledavanje i izbor proizvoda koji se svakodnevno koriste u kućanstvu , i to sve na jedan jednostavan pregledan način. Projekt je osmišljen da budem dostupan svim dobnim skupinama i razumljiv. Kreirajući ovo wrb mjesto vrlo smo pomno birali i same poslovne partnere prateći prije same statističke podatke gdje to naših potencijalni klijenti najčešće odlaze u kupovinu i koje su to akcije najviše prisutne na trţištu proizvoda određenih trgovačkih lanaca. Promišljajući o tome svemu i o tome kako je u današnjem svijetu sve više prisutna borba odnosno konkurencija na trţištu, došli smo na ovu ideju za projekt. Izradom takvih web preglednika kao što je naš, u budućnosti će biti još više razvijeni. Kao što se već sada razvijaju i aplikacije pomoću kojih jednim klikom moţemo naručiti određeni broj namirnice koje nam se dostavljaju na naš kućni prag. Posebno to imamo na umu kada ćemo i u budućnosti razvijati naš projekt, jer zadovoljstvo nađih klijenata naš je uspjeh.

37


10. POPIS WEB LINKOVA http://katalozi.net/ https://www.nabava.net/ https://www.jeftinije.hr/ https://www.konzum.hr/ https://www.lidl.hr/hr/index.htm https://www.kaufland.hr/ http://www.plodine.hr/o-nama/ http://www.plodine.hr/o-nama/ https://www.spar.hr/hr_HR/o-nama/povijest.html https://www.facebook.com/eakcija27 https://www.plus.hr/hosting/web-hosting/ https://domene.hr/portal/home https://www.plus.hr/ https://wordpress.com/ https://www.joomla.org/ https://www.drupal.org/ https://sites.google.com/view/e-akcija/home

38


13. ŽIVOTOPISI

39


14. SAŽETAK U ovom projektu napravila se web stranica internet preglednika proizvoda po akcijskim cijenama u e-Katalogu. Projektom su uzeti u obzir moderne tehnologije naplaćivanja usluge kroz aplikaciju i prijavu profila na samoj web lokaciji našeg projekta. Na kraju se izradila mobilna aplikacja koja je ista kao i samo web mjesto tako da nebude teţe za pregledavati klijentima ukoliko se odluče za drugačiji način korištenja naše usluge traţena proizvoda po akcijskim cijenama. Ţeljeli smo da i aplikacija i web stranica izgledaju jednako za lakše snalaţenje i upotrebu. Kako bi znali koliko će nas to sve koštati napravili smo i marketinški plan i uzeli u obzir naše troškove-oglašavanja kao i izrade same aplikacije.

40


PRILOZI 1. Ekranski prikazi (Screenshotovi) Web stranica projekta 2. Ekranski prikazi (Screenshotovi) mobilne aplikacije

41

Profile for Ivan Valentin

e-Akcija  

Specijalizirano web mjesto za pretraživanje proizvoda po akcijskim cijenama

e-Akcija  

Specijalizirano web mjesto za pretraživanje proizvoda po akcijskim cijenama

Advertisement