Ivan Torres Pallarés

Ivan Torres Pallarés

Spain

Graduat en Comunicació Audiovisual i Publicitat i Relacions Públiques. Estudiant de máster en Arts Gráfiques.

ivantorrespallares.weebly.com