Page 1

Приложение 1:

Актуален списък на търговци участващи в Лоялната програма на ОББ АД „U WIN” и размер на процент за формиране на бонус: Лого на търговеца

Име на търговеца

Процент за формиране на бонус

EKO Bulgaria

2%

ZORA

3%

Sony Center

5%

Orange

5%

HOMEY

5%

ART- 93

7%

Списък с търговци по програма u win(2) (2)  
Списък с търговци по програма u win(2) (2)  
Advertisement