Page 1

Museum


Лапонија е еден од постојаните музеи во Америка, една од можеби и најстарите од својот вид, Лапонија во својата обемна колекција од различни артефакти и стари видови на колекции од стари Античкипредмети кој се собирани во поголем опфат од Европа и мал дел од Азија, и се носени во Америка, за да таму луѓето се запознаат со антиката и античкото живеење на европјаните во најраните векови на постоење на луѓето и племињата.


Лого на Фирмата


Брендирање на мајца (поглед напред)


Брендирање на мајца (поглед назад)


Висит Картичка за фирмата


Брендирање на капа


Антички склуптури


Антички слики


Katalog-Laponia  

Katalog museum laponia

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you