Page 1

ЛОГОТИП - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ 1. MAIN LOGO - GRADIENT

4. CMYK COLOURS

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

Поле за идеи 2. MAIN LOGO - MONOCHROME POSITIVE

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

Поле за идеи C25 M0 Y100 K0

C0 M80 Y100 K0

C90 M0 Y50 K0

C0 M0 Y0 K100

4. PANTONE COLOURS

Поле за идеи

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

3. MAIN LOGO - MONOCHROME NEGATIVE

Поле за идеи

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

Поле за идеи

PANTONE 381 EC

PANTONE 1665 EC

PANTONE 3275 EC

PANTONE PROCESS BLACK EC


УСЛУГИ - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА

НАУКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО

ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ И ПОРОДИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

СТАНДАРТИ ЗА ХРАНИ

ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ


ПИКТОГРАМНА СХЕМА - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БДС

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

ЕКСПЕРТНА ПОДКРЕПА

НАУКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БЕЗОПАСНОСТ И КАЧЕСТВО

ЕКОЛОГИЯ И ЗЕМЕДЕЛИЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

БЪЛГАРСКИ СОРТОВЕ И ПОРОДИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

СТАНДАРТИ ЗА ХРАНИ

ИНИЦИАТИВИ И КАМПАНИИ


ДЕЙНОСТИ - БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗЕМЕДЕЛИЕ И ХРАНИ

зърнопроизводство

животновъдство

овощарство

рибарство

земеделие

винарство

птицевъдство

Bazh brandbook  
Bazh brandbook  
Advertisement