Page 1

MESOPOTÀMIA I EGIPTE

Ee

Power point explicatiu per a l’alumne amb enllaços a planes web i a videos didàctics cliclant sobre algunes paraules i imatges

IVÁN JARIOD RUÍZ


PRIMERES CIVILIZACIONS: Mesopotàmia Egipte


Situació Geogràfica: Orient Pròxim


CARACTERÍSTIQUES: LES CIVILITZACIONS DE MESOPOTÀMIA I EGIPTE ES CARACTERITZEN PER SER: FLUVIALS: - EUFRATES - TIGRIS - NIL URBANES: APARICIÓ DE CIUTATS : - UR - URUK - MENFIS AGRÀRIES: - AGRICULTURA - RAMADERIA


MESOPOTÀMIA


Mesopotàmia significa país o regió entre dos rius: - Eufrates - Tigris


Ubicació Geogràfica: es troba dividida en dues : -Al nord, l'alta Mesopotàmia, de planes altes, muntanyenques i fredes, on es van instal·lar els assiris i accadis -Al sud, la baixa Mesopotàmia, formada per planes fèrtils de clima càlid que van ser habitades per sumeris i babilònics


Característiques: - Fluvial: situada en les fèrtils planes dels rius Tigris i Eufrates. -Agrària: economia basada en l'agricultura de regadiu.

-Urbana: primera civilització urbana


PRIMERS IMPERIS: - Regne d’Accad: a mitjans del III mil·lenni a.C. el rei Sargon. - Babilònic : 1800 a.C. - Assiri: 1300 a.C. (des del golf Pèrsic fins al Mediterrani). - Perses: segle VI a.C. fins al riu Indus.


CIUTAT DE BABILONIA


DESCRIPCIÓ D’UNA CIUTAT MESOPOTÀMIA Les ciutats eren encerclades per muralles i al voltant hi havia camps de conreu amb canals de reg, que aprofitaven l’aigua del rius. La majoria dels habitants eren agricultors i pastors, també hi havia artesans i comerciants. El centre de la ciutat havia el temple denominat ziggurat dedicat al déu que la protegia. Hi vivien els sacerdots, que controlaven les collites i el comerç i imposaven tributs. El cap dels sacerdots tenia el poder religiós i polític de la ciutat. En les tasques administratives l’ajudaven funcionaris. Les primeres ciutats són: - Ur - Uruk - Lagaix - Eridu


Ciutat Ur

Ciutat Eridu

Primeres Ciutats Ciutat Uruk


ORGANITZACIÓ SOCIAL . PRIVILEGIATS: Els monarques : El seu poder es basava en el control de les terres i de les ciutats. Els sacerdots: Controlaven les collites i el comerç i imposaven tributs. El cap dels sacerdots tenia el poder religiós i polític de la ciutat. Els funcionaris: Ajudaven en les taques administratives.

. SEMILLIURES: Els comerciants: Es dedicaven a vendre productes al mercat, van començar a fer servir la moneda en el intercanvis. Els artesans: Són el que treballen en oficis. Els pagesos i pastors: Són els que estaven lligats a la terra.

. NO LLIURES: Els esclaus: La seva situació procedeix de la guerra.


Monarques Sacerdots Funcionaris Exèrcit Comerciants Artesans Pagesos Pastors

Esclaus


L’ORIGEN DE L’ESCRIPTURA L’escriptura va sorgir a les ciutats mesopotàmiques cap al 3500 a.C. Els funcionaris i els sacerdots tenien la necessitat de controlar la propietat de la terra, les collites, els impostos, etc., i van començar a fer anotacions a fi de portar la contabilitat. Els reis van utilitzar els sistemes d’escriptura per redactar ordres, fixar lleis i fer codis. També es començaren a escriure textos literaris i religiosos, que deixaven constància de les creencies d’aquests pobles.

- Pictograma - Cuneïforme


CIUTAT DE BABILONIA


CIUTAT DE BABILONIA


ESCRIPTURA PICTOGRAMA

Va ser les primeres formes d’escriptura, dibuixava un símbol que representava un objecte o un concepte


L’ESCRIPTURA CUNEÏFORME

Consistia a fer incisions amb punxon sobre tauletes d’argila humida


EL CODI D’HAMMURABI

És conegut com la Llei del Talion. És una estela de pedra col·locada en la entrada de la ciutat per que tots els habitants coneixeran al seu contingut i complís les normes (282 lleis i decrets)


L’ART MESOPOTÀMIC L’arquitectura * Tipus: - Ziggurat - Palau

* Materials: - Maons de fang cuit o assecat al sol. - Ceràmica vidrada de colors brillants, amb motius florals i geomètrics. * Elements Principals: - Arc - Volta


L’escultura * Orants: homes i dones en actitud de pregà ria

* Gudea de Lagaix: van servir de model per representar els seus succesors. * Relleus: decora els murs i les portes dels temples i palaus, representaven reis i reines . * Esteles: esculpien escenes de victòries militars o de caceres.


Santuari

Tercera Plataforma

Segona Plataforma

Accès Principal

Triple escalinata Primera Plataforma

Construcción d’un Ziggurat


La Porta d’Ishar: destaca per la riquesa dels relleus i pels colors brillants


EGIPTE


Ubicació Geogràfica: es troba dividida en dues regions: - Baix Egipte: vall extensa formada pel delta del Nil. - Alt Egipte: terra àrida on només hi pot haver vida a l’estreta zona regada per les aigües del riu


Característiques: - Fluvials: Controlar les crescudes del riu - Agraries:

amb construcció dics i canals.

Augment camps conreables Producció agrícola.

- Urbanes: Construcció grans ciutats Memfis Tebes Fes clic aquí i per trobar més informació d’aquesta cultura


CULTURA: - Escriptura Jeroglífica - Momificació - Avenços Tècnics Càlcul Geometria

* Als temples es feien observacions astronòmiques i els càlculs matemàtics. Es va dividir l’any en 365 dies i el dia en 24 períodes.


Momies

Escriptura JeroglĂ­fica


ORGANIZACIÓ SOCIAL: - Faraó: Dominada per un rei. Poder absolut. L’amo totes terres. Símbol d’unitat del país . Déu per als seus súbdits.

-Privilegiats: Governadors: Controlaven els nombrosos funcionaris. Funcionaris: Administraven el territori i feien complir les ordres del faró. Sacerdots: Dirigien els ritus religiosos, practicaven la ciència, dominaven l’escriptura jeroglífica i administraven les terres del temple. Escribes: Coneixien els secrets del càlcul, calculaven els impostos, assegurar els treballs de construcció organitzar l’exèrcit i transcriure les ordres del faraó.

- Semi lliures: Mercaders Artesans Pagesos

- No Lliures: Esclaus

Treballaven per pagar impostos a les classes privilegiades


Fara贸 Governadors Funcionaris Ex猫rcit Mercaders Artesans Pagesos

Esclaus


FARAÓ TUTANKAMON


DESCRIPCIÓ D’UNA CIUTAT EGÍPCIA La població egípcia era pagesa i habitava en pobles petits a la riba del Nil. -

Rics: residències construïdes amb pedra i maons. Pagesos: habitatges senzills amb canyes i fang i més tard amb tova.

Hi havia poques ciutats i tenien com funció principal residència del faraó i dels nobles. Arreu d’Egipte s’hi trobaven artesans de tota mena d’oficis.


L’ALIMENTACIÓ L’alimentació és molt senzilla

- Aliments bàsics : -Peix sec, llenties i pèsols - Figues i raïm - Mel i dàtils

- Els més rics: - Ocells - Carn - Verdura - Fruita


EL VESTIT La poblaci贸: - Els nens acostumaven anar nus - Les dones es cobrien amb una tela de lli - Els homes amb un drap nuat a la cintura

Els m茅s rics:

- Els homes i les dones es guarnien amb joies, diademes i pectorals


Diadema Braรงalet

Perruca Dona

Pectoral

Xancletes

Teixit

Vestit


L’ART EGÍPCI L’arquitectura egípcia: -

Es caracteritza de seguir unes regles fixes i inamovibles. És arquitrava (no utilitzava arcs ni voltes) Edificis de pedra Decoració : • Gravats • Escultures • Pintures

-

Grans construccións: • Temples • Tombes


ELS TEMPLES: Els temples egipcis es van construir amb una estructura molt semblant. Descripció: L’accés al temple es feia a través d’una avinguda d’esfinxs, que conduïa fins a la porta monumental, formada per dos grans pilons. Davant de la porta hi col·locaven dos obeliscos. A l’interior, s’accedia a un pati porticat, tot seguit hi havia una sala de columnes, al final al santuari es on guardava l’estàtua del déu. El faraó i els sacerdots tenien accès al santuari del temple. El poble podia entrar fins al pati durant les processons i les festes.


Sala que conté l’estàtua del difunt. Cambra funerària i sarcòfag. Pou cec.

Capella amb una taula d’ofrenes.


LES TOMBES EGÍPCIES: * Mastabes: Primeres tombes egípcies la seva construcció era - rectangular - senzilles - poca altura

* Piràmides:  Forma: - rectangular - altes  Més importants: - Keops - Kefren - Micerí


DESCRIPCIÓ D’UNA PIRÀMIDE

Les entrades de les piràmides estaven camuflades. Havia nombroses galeries que conduïen a cambres falses, les veritables cambres funeràries, plenes de tresors, estaven dissimulades i tapiades per un mur. Per evitar saquejos i robatoris el faraons preferien ser enterrats en hipogeus (grans cambres funeràries excavades sota terra que estaven decorades amb molt luxe.


ELS DÉUS D’EGIPTE: -

Politeista: adoraven molts déus. Els déus habitaven als temples es reencarnaven en l’estàtua. Eren molt supersticiosos i es protegien amb amulets. Creien en la vida després de la mort -Ra : déu del sol -Ammó: déu de la ciutat de Tebes -Osiris: déu dels morts -Seth: déu de les tenebres -Isis: déu de la fertilitat -Horus: déus de la guerra -Anubis: déu de l’infern -Thot: déu de la saviesa


Aportacions: L'herència que hem rebut dels pobles mesopotàmics i egipcis són:  Aparició de l'escriptura  Innovacions agrícoles i hidràuliques  Aparició de la roda  Aportacions arquitectòniques:Zigurats i Piràmides, Arc i Volta  Aportacions medicina, astronomia i literatura  Aparició de la cervesa  Aportació del coure i bronze


MONEDA EGIPCIA

VIDRE I CERÀMICA

GAT EGIPCI

El procès de momificació (explicació i activitats)

Mesopotàmia i Egipte  
Mesopotàmia i Egipte  

Recorregut històric per les civilitzacions de Mesopotàmia i Egipte

Advertisement